Chứng khoán Trung Quốc được định giá cao nhất

Chứng khoán Trung Quốc quá mua được tập hợp trong danh sách bên dưới và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: chỉ số này sẽ giúp bạn thấy tốc độ và mức độ thay đổi giá, có thể kiếm lời dựa trên dự báo sụt giảm giá của các cổ phiếu này.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3300557WUHAN LIGONG GUANG
86.5132.99 CNY+13.84%17.252 M6.392.697 B CNY107.990.31 CNY−7.26%0.53%Công nghệ Điện tử
688693SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR
85.2942.75 CNY+3.09%10.692 M2.413.05 B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
3300098GOSUNCN TECHNOLOGY
84.425.26 CNY+3.54%497.324 M2.768.4 B CNY−0.04 CNY+65.80%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
0002869SHENZHEN GENVICT T
83.8734.21 CNY+10.00%37.859 M1.035.523 B CNY95.000.36 CNY+204.65%0.19%Công nghệ Điện tử
688090GUANGZHOU RISONG INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING
82.6737.08 CNY+0.49%3.028 M1.372.486 B CNY62.090.60 CNY0.35%Sản xuất Chế tạo
3301548HUNAN SUND TECHNOL
82.2994.10 CNY+7.29%4.894 M1.715.263 B CNY52.681.79 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
600345WUHAN YANGTZE COMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD
81.5524.59 CNY+10.02%30.417 M6.957.367 B CNY37.470.66 CNY−32.34%0.36%Công nghệ Điện tử
600584JCET GROUP
80.7931.75 CNY+1.11%73.98 M1.2256.188 B CNY37.950.84 CNY−39.96%0.64%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300502EOPTOLINK TECHNOLO
79.92114.93 CNY−0.23%23.051 M0.8081.756 B CNY90.151.27 CNY+2.68%0.08%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0002199ZJ EAST CRYSTAL EL
79.718.38 CNY+9.97%66.015 M3.131.855 B CNY−0.29 CNY+9.57%0.00%Công nghệ Điện tử
688312SHENZHEN YANMADE TECHNOLOGY INC.
79.6323.25 CNY+10.66%9.837 M3.663.043 B CNY43.900.53 CNY+4.79%0.95%Công nghệ Điện tử
3301176GANZHOU YIHAO NEW
77.9931.00 CNY−5.49%20.939 M0.884.852 B CNY−0.19 CNY0.34%Công nghệ Điện tử
3300930HANG ZHOU YITONG N
77.7325.20 CNY+20.00%12.006 M8.682.1 B CNY54.380.46 CNY−41.09%0.48%Dịch vụ Công nghệ
3300462SHANGHAI HUAMING I
77.5713.15 CNY+19.98%8.599 M0.371.986 B CNY−0.14 CNY−135.96%0.59%Công nghệ Điện tử
600803ENN NATURAL GAS
77.5521.14 CNY+0.67%10.021 M0.8064.681 B CNY9.752.17 CNY+1.34%2.43%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
002384SUZHOU DONGSHAN PR
77.2719.12 CNY−1.19%119.237 M1.7732.983 B CNY18.271.05 CNY−27.97%1.29%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300433LENS TECHNOLOGY CO
77.2517.21 CNY−0.23%47.717 M0.8685.958 B CNY26.010.66 CNY+11.87%1.16%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0002700XINJIANG HAOYUAN N
77.166.97 CNY+0.58%4.808 M0.772.866 B CNY29.130.24 CNY+22.34%0.87%Dịch vụ Công nghiệp
002475LUXSHARE PRECISION
76.6238.07 CNY+0.21%96.946 M0.99273.162 B CNY24.151.58 CNY+20.29%0.34%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0002766SHENZHEN SOLING IN
76.535.43 CNY+9.92%10.586 M0.564.236 B CNY110.590.05 CNY+210.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
002938AVARY HOLDING (SHE
76.4337.78 CNY−3.13%39.33 M1.4590.424 B CNY25.981.45 CNY−30.48%1.79%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3300868SHENZHEN JAME TECH
76.1426.27 CNY−4.05%27.272 M2.573.505 B CNY−0.58 CNY+36.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
3301314ZHUHAI KLES TECH
75.8740.72 CNY+5.06%7.457 M5.812.141 B CNY88.020.46 CNY−69.58%0.93%Sản xuất Chế tạo
688720JIANGSU AISEN SEMICONDUCTOR MATERIA
75.6150.61 CNY+14.37%9.76 M2.461.494 B CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
3300643HAMATON AUTOMOTIVE
74.3615.02 CNY+1.56%63.554 M2.143.402 B CNY26.180.57 CNY+14.17%1.08%Sản xuất Chế tạo
605111WUXI NCE POWER CO LTD
74.2132.17 CNY+0.31%24.147 M0.9413.333 B CNY37.290.86 CNY−10.08%0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688216CHINA CHIPPACKING TECHNOLOGY CO.,LTD.
74.0620.77 CNY+19.99%5.09 M2.201.855 B CNY−1.12 CNY−37.51%0.00%Công nghệ Điện tử
603005CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
73.5921.56 CNY+10.00%50.435 M1.2712.777 B CNY82.380.26 CNY+2.07%0.23%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3300834RASTAR ENVIRONMENT
72.7521.22 CNY+20.02%10.876 M25.793.425 B CNY50.140.42 CNY−24.78%1.13%Công nghiệp Chế biến
688125GUANGDONG ANDA AUTOMATION SOLUTIONS CO.,LTD.
72.4833.81 CNY+3.93%1.627 M1.592.494 B CNY676.200.05 CNY−97.48%1.54%Sản xuất Chế tạo
Mua
688256CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED
72.47217.31 CNY+3.93%9.745 M1.2287.11 B CNY−1.98 CNY+35.38%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
3300552VANJEE TECHNOLOGY
72.3544.16 CNY−1.93%41.928 M1.059.596 B CNY−1.75 CNY−203.48%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688130HANGZHOU SDIC MICROELECTRONICS INC.
72.2133.95 CNY+1.56%2.519 M3.572.162 B CNY−0.37 CNY−2225.29%0.45%Công nghệ Điện tử
300346JIANGSU NATA OPTO
72.0232.44 CNY+5.36%66.248 M1.4216.554 B CNY80.680.40 CNY+20.21%0.28%Công nghiệp Chế biến
Mua
688123GIANTEC SEMICONDUCTOR CORPORATION
71.9162.80 CNY+1.62%3.525 M1.019.808 B CNY81.190.77 CNY−61.23%0.84%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603160SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO.,LTD.
71.9169.35 CNY+0.39%5.437 M0.7231.115 B CNY67.791.02 CNY0.26%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3300538SHENZHEN TONGYI IN
71.8519.58 CNY+19.98%44.259 M2.312.969 B CNY146.670.13 CNY−4.51%0.25%Công nghiệp Chế biến
3300461TANAC AUTOMATION C
71.7518.01 CNY+16.42%21.353 M8.852.409 B CNY−0.02 CNY+93.85%0.00%Sản xuất Chế tạo
688699SHENZHEN SUNMOON MICROELETRONICS
71.7034.50 CNY+2.99%3.453 M2.043.687 B CNY−0.73 CNY−22.91%2.99%Công nghệ Điện tử
688288HANGZHOU HOPECHART IOT TECHNOLOGY
71.6918.25 CNY+10.61%15.083 M3.141.656 B CNY−0.71 CNY+30.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
605258JIANGSU XIEHE ELECTRONIC CO.,LTD
71.6837.91 CNY+0.69%15.904 M1.293.313 B CNY78.080.49 CNY−12.85%0.93%Công nghệ Điện tử
000021SHENZHEN KAIFA TEC
71.5416.13 CNY+0.50%116.78 M1.0025.048 B CNY37.830.43 CNY+28.51%0.81%Công nghệ Điện tử
6688347HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
71.4538.56 CNY−0.87%13.37 M0.8036.505 B CNY59.420.65 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
6600171SHANGHAI BELLING CO.,LTD.
71.3419.68 CNY−0.61%166.704 M1.2313.775 B CNY−0.08 CNY−119.51%1.01%Công nghệ Điện tử
600246VANTONE NEO DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
71.319.69 CNY−1.02%27.116 M0.6318.398 B CNY−0.23 CNY−37.49%0.00%Tài chính
601127SERES GROUP CO.,LTD.
71.27100.10 CNY−0.25%54.495 M1.54151.507 B CNY−1.07 CNY+56.97%0.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0002997RAYHOO MOTOR DIES
71.1532.15 CNY−0.62%5.414 M0.566.772 B CNY27.511.17 CNY+29.69%0.93%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
688518SHENZHEN UNITED WINNERS LASER CO.,LTD.
71.1116.76 CNY+2.26%27.152 M1.555.557 B CNY25.000.67 CNY−39.00%0.92%Công nghệ Điện tử
Mua
0002943HUNAN YUJIN MACHIN
71.1023.16 CNY−1.95%25.667 M3.194.818 B CNY33.830.68 CNY+23.42%1.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
603986GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC.
71.0794.71 CNY+1.19%21.226 M1.1162.02 B CNY292.590.32 CNY−85.84%0.66%Công nghệ Điện tử
Mua
3301395RENXIN NEW MATERIA
71.0520.91 CNY+6.09%8.848 M3.312.856 B CNY63.270.33 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
605598SHANGHAI GEOHARBOUR CONSTRUCTION GROUP
70.8523.59 CNY−0.21%2.72 M0.545.81 B CNY32.570.72 CNY+117.97%0.27%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
3300903GUANGDONG KINGSHIN
70.828.88 CNY+20.00%87.294 M2.433.069 B CNY−0.46 CNY−5491.57%0.27%Công nghệ Điện tử
600992GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
70.7217.57 CNY+4.83%30.122 M1.304.108 B CNY130.050.14 CNY+27.45%0.17%Sản xuất Chế tạo
688450SUZHOU AGIOE TECHNOLOGIES
70.6828.92 CNY+7.07%4.212 M3.181.781 B CNY41.630.69 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
688766PUYA SEMICONDUCTOR(SHANGHAI)CO., LTD
70.1994.90 CNY+4.34%5.055 M3.169.615 B CNY334.510.28 CNY+136.42%0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3301577GUANGDONG MISUN TE
70.1363.01 CNY−2.29%6.181 M2.592.854 B CNY1.24%Công nghệ Điện tử
3300885YANGZHOU SEASHINE
70.059.55 CNY+7.42%40.268 M6.272.23 B CNY43.410.22 CNY+32.77%0.00%Sản xuất Chế tạo