Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
000006 SHN ZHENYE GROUP
5.815.25%0.29Mua43.255M7.452B7.680.72370.00Tài chính
000009 CHINA BAOAN GROUP
5.38-2.54%-0.14Mua93.436M11.864B231.160.0210944.00Tài chính
000011 SHN PROPS &RES DEV
11.039.97%1.00Mua22.824M5.978B31.300.325196.00Tài chính
000018 SINO GREAT WALL CO
2.811.08%0.03Mua64.012M4.721B-0.002875.00Tài chính
000021 SHENZHEN KAIFA TEC
6.461.89%0.12Mua10.046M9.328B18.180.3524626.00Công nghệ
000023 SHN UNIVERSE GRP
13.004.75%0.59Mua6.715M1.722B236.340.051123.00Vật liệu cơ bản
000032 SHENZHEN SED INDUS
8.102.53%0.20Mua10.342M3.264B51.040.151261.00Công nghệ
000036 CHINA UNION HOLD L
5.90-1.01%-0.06Mua16.877M6.803B6.800.88810.00Tài chính
000043 AVIC SUNDA HOLDING
8.509.25%0.72Mua9.971M5.189B4.931.5819513.00Tài chính
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
5.872.80%0.16Mua18.694M29.670B8.510.6710523.00Tài chính
000048 SHENZHEN KONDARL
23.751.02%0.24Mua900.509K9.187B22.251.061562.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000058 SHN SEG CO
6.50-6.61%-0.46Mua80.302M8.600B29.820.232763.00Công nghiệp
000063 ZTE CORP
21.73-0.28%-0.06Mua136.255M91.358B-1.4274773.00Công nghệ
000065 NORINCO INTL CO
9.5310.05%0.87Mua20.692M6.664B11.250.772001.00Công nghiệp
000068 SHENZHEN HUAKONG S
5.1510.04%0.47Mua24.225M4.711B-0.01555.00Công nghệ
000099 CITIC OFFSHORE HEL
6.364.26%0.26Mua12.599M3.697B38.910.161095.00Công nghiệp
000151 CHINA NAT COMP PLA
12.359.97%1.12Mua18.117M3.324B37.920.30393.00Công nghiệp
000156 WASU MEDIA HOLDING
9.39-1.26%-0.12Mua8.421M14.664B22.510.424937.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
6.083.40%0.20Mua26.856M9.719B29.500.205054.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000401 TANGSHAN JIDONG CE
11.7710.00%1.07Sức mua mạnh51.889M14.418B11.960.8914224.00Vật liệu cơ bản
000402 FINANCIAL STREET H
7.441.50%0.11Mua9.813M21.909B8.420.873415.00Tài chính
000403 ZHENXING BIOPHARMA
28.400.11%0.03Mua941.986K7.733B128.840.221111.00Chăm sóc sức khỏe
000409 SHANDONG GEO-MINER
4.701.29%0.06Mua3.708M2.371B-0.091887.00Vật liệu cơ bản
000502 LVJING HOLDING CO
8.423.82%0.31Mua4.268M1.499B89.140.09192.00Tài chính
000514 CHONGQING YUKAIFA
4.253.66%0.15Mua9.868M3.459B136.670.03701.00Tài chính
000521 CHANGHONG MEILING
3.442.08%0.07Mua18.894M3.520B-0.0217179.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000524 GUANGZHOU LINGNAN
8.251.85%0.15Mua6.304M5.429B27.390.305549.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000530 DALIAN REFRIGERATI
3.760.00%0.00Mua26.053M3.216B24.980.151726.00Công nghiệp
000531 GUANGZHOU HENGYUN
5.310.76%0.04Mua3.376M3.610B33.280.161227.00Công ty dịch vụ công cộng
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
13.70-3.11%-0.44Mua45.486M4.874B117.400.12645.00Công nghiệp
000539 GUANGDONG ELECTRIC
4.361.63%0.07Mua25.165M22.524B25.030.176957.00Công ty dịch vụ công cộng
000543 AN HUI WENERGY CO
4.580.88%0.04Mua11.108M8.128B24.480.193480.00Công ty dịch vụ công cộng
000551 CREATE TECH & SCIE
6.182.49%0.15Mua7.932M2.412B34.630.173359.00Công nghiệp
000565 CHONGQING SANXIA P
4.981.84%0.09Mua4.533M2.120B35.100.14942.00Vật liệu cơ bản
000566 HAINAN HAIYAO CO
7.4810.00%0.68Mua27.948M9.085B65.100.102350.00Chăm sóc sức khỏe
000567 HAINAN HAIDE IND C
14.244.86%0.66Mua14.955M6.005B39.860.3445.00Tài chính
000571 SUNDIRO HOLDING CO
3.745.06%0.18Mua53.056M2.898B-0.084348.00Năng lượng
000589 GUI ZHOU TYRE CO
3.740.00%0.00Mua7.453M2.900B-0.196103.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000600 H/JIONTO ENERGY IN
5.539.94%0.50Mua30.491M9.012B42.130.124726.00Công ty dịch vụ công cộng
000605 BOHAI WATER INDUST
9.059.96%0.82Mua11.754M2.902B35.050.231470.00Công ty dịch vụ công cộng
000608 YANG GUANG CO LT
6.095.91%0.34Sức mua mạnh5.299M4.312B-0.21181.00Tài chính
000610 XI'AN TOURISM CO.
9.369.99%0.85Mua1.514M2.015B-0.07815.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000611 INNER MONGOLIA TIA
7.022.33%0.16Mua2.375M2.208B-0.19142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000615 KINGHAND INDUSTRIA
6.209.93%0.56Mua31.121M4.418B11.090.513423.00Vật liệu cơ bản
000622 HENGLI INDUSTRIAL
9.78-6.68%-0.70Sức mua mạnh103.604M4.456B-0.05193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000628 CHENGDU HI-TECH DE
11.599.96%1.05Mua32.655M3.283B157.360.07942.00Tài chính
000631 SHUNFA HENGYE CORP
3.4110.00%0.31Mua19.104M7.541B7.590.41764.00Tài chính
000638 VANFUND URBAN INVE
7.3510.03%0.67Mua37.317M2.067B-0.09340.00Tài chính
000652 TIANJIN TEDA CO. L
3.7210.06%0.34Mua31.877M4.987B16.350.211040.00Vật liệu cơ bản
000656 JINKE PROPERTY GRO
6.221.80%0.11Mua70.101M32.626B9.940.6115989.00Tài chính
000657 CHINA TUNGSTEN & H
6.530.46%0.03Mua14.432M5.721B53.910.127925.00Vật liệu cơ bản
000659 ZHUHAI ZHONGFU ENT
4.090.49%0.02Mua32.299M5.233B68.480.062246.00Vật liệu cơ bản
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.501.63%0.04Mua35.580M6.297B10.780.23747.00Tài chính
000668 RONGFENG HOLDING G
11.809.97%1.07Mua3.353M1.576B78.000.14141.00Tài chính
000686 NORTHEAST SECURITI
7.471.36%0.10Mua41.363M17.249B58.080.133005.00Tài chính
000687 HUAXUN FANGZHOU CO
7.565.15%0.37Mua10.298M5.509B42.520.17917.00Công nghệ
000690 GUANGDONG BAOLIHUA
7.711.45%0.11Mua22.781M16.537B41.690.181447.00Công ty dịch vụ công cộng
000695 TIANJIN BINHAI E&D
10.100.60%0.06Mua1.577M2.230B35.980.28756.00Công ty dịch vụ công cộng
000701 XIAMEN XINDE CO
6.850.00%0.00Mua5.904M2.785B-0.195134.00Công nghiệp
000702 HUNAN ZHENGHONG SC
5.830.69%0.04Mua3.588M1.544B32.080.181234.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000712 GUANGDONG GOLDEN G
11.422.15%0.24Mua27.969M10.017B-0.091373.00Công ty dịch vụ công cộng
000715 ZHONGXING SHENYANG
6.50-0.31%-0.02Mua1.305M1.819B19.350.341976.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000716 NANFANG BLACK SESA
3.391.19%0.04Mua7.428M2.364B36.930.092992.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000719 CENTRAL CHINA LAND
7.920.25%0.02Mua2.644M8.083B11.210.7015429.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000721 XI'AN CATERING CO.
4.896.30%0.29Mua31.680M2.296B-0.023519.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000722 HUNAN DEVELOPMENT
6.124.26%0.25Mua11.421M2.725B36.800.16846.00Công ty dịch vụ công cộng
000728 GUOYUAN SECURITIES
8.499.83%0.76Mua133.611M26.015B40.550.193330.00Tài chính
000732 THAIHOT GROUP CO.
16.623.42%0.55Mua22.233M19.998B9.341.7210437.00Tài chính
000750 SEALAND SECURITIES
5.144.90%0.24Mua367.344M20.656B-0.011962.00Tài chính
000753 FUJIAN ZHANGZHOU D
3.29-0.60%-0.02Mua22.474M3.282B26.700.122000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000783 CHANGJIANG SECURIT
6.115.34%0.31Mua83.654M32.071B50.880.116637.00Tài chính
000791 GEPIC ENERGY DEVEL
5.351.13%0.06Mua12.723M5.137B10.220.521809.00Vật liệu cơ bản
000793 HUAWEN MEDIA GROUP
3.772.45%0.09Mua131.212M7.365B-0.065181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL
8.151.62%0.13Mua6.072M6.440B33.400.246730.00Công nghiệp
000797 CHINA WUYI
4.924.46%0.21Mua9.823M6.173B18.920.255455.00Công nghiệp
000798 CNFC O'SEAS FISH
6.092.87%0.17Mua2.435M1.891B65.310.091536.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000806 GALAXY BIOMEDICAL
4.990.00%0.00Mua40.126M5.489B-0.102206.00Công nghiệp
000811 MOON ENVIRONMENT T
6.00-1.15%-0.07Mua33.560M3.964B13.590.451384.00Công nghiệp
000812 SHAANXI JINYE SCIE
3.934.24%0.16Mua39.340M2.898B60.940.061680.00Công nghiệp
000821 JS CORRUGATING MAC
8.772.21%0.19Mua11.163M4.618B14.350.602065.00Công nghiệp
000823 GUANGDONG GOWORLD
7.662.68%0.20Mua21.594M4.006B16.600.456594.00Công nghệ
000828 DONGGUAN DEVELOPME
7.901.80%0.14Mua5.973M8.067B9.140.85805.00Công nghiệp
000836 TIANJIN FUTONG XIN
4.550.00%0.00Mua66.429M5.498B54.890.081160.00Công nghệ
000850 ANHUI HUAMAO TEXTI
4.121.98%0.08Mua30.048M3.812B17.810.235393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000851 GOHIGH DATA NETWOR
5.00-4.58%-0.24Mua59.293M4.756B27.940.191679.00Công nghệ
000856 TANGSHAN JIDONG EQ
12.799.97%1.16Mua18.124M2.640B85.260.141823.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000859 ANHUI GUOFENG PLAS
3.260.93%0.03Mua4.926M2.388B30.620.111207.00Vật liệu cơ bản
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.72-0.37%-0.01Mua6.728M6.142B26.530.111659.00Tài chính
000863 SANXIANG IMPRESSIO
4.356.10%0.25Mua7.784M5.622B18.000.23678.00Tài chính
000876 NEW HOPE LIUHE CO
6.75-0.30%-0.02Mua9.506M28.542B15.940.4261318.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000880 WEICHAI HEAVY MACH
7.770.52%0.04Mua978.600K2.134B38.450.202782.00Công nghiệp
000897 TIANJIN JINBIN DEV
2.756.18%0.16Mua35.942M4.189B-0.07618.00Vật liệu cơ bản
000900 XIANDAI INVEST CO
4.430.91%0.04Mua15.706M6.663B6.600.672940.00Công nghiệp
000901 AEROSPACE HI-TECH
10.611.05%0.11Mua10.574M6.449B45.470.236203.00Tài chính
000906 ZHESHANG DEVELOPME
5.643.87%0.21Mua4.185M3.668B15.140.361559.00Vật liệu cơ bản
000909 SOYEA TECHNOLOGY
7.43-1.46%-0.11Mua2.592M2.355B75.580.10489.00Tài chính
000917 HUNAN TV & BROADCA
6.916.14%0.40Sức mua mạnh161.632M9.228B-0.5012807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000920 SOUTH HUITON CO
6.002.04%0.12Mua3.071M2.481B27.650.211264.00Vật liệu cơ bản
000922 HARBIN ELECT CO JI
7.264.01%0.28Mua8.791M3.419B10.480.671897.00Công nghiệp
000923 XUANHUA CONSTRUCTI
15.209.99%1.38Mua12.004M9.021B192.610.073910.00Vật liệu cơ bản
000928 SINOSTEEL ENGINEER
5.0110.11%0.46Mua33.603M5.718B15.210.301458.00Công nghiệp
000931 BEIJING CENTERGATE
8.39-2.67%-0.23Mua80.507M6.492B45.770.192879.00Tài chính
000935 SICHUAN SHUANGMA C
19.939.99%1.81Sức mua mạnh44.981M13.834B22.760.801438.00Vật liệu cơ bản
000936 JIANGSU HUAXICUN
6.80-3.68%-0.26Mua61.082M6.255B17.430.40782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000958 SPIC DONGFANG NEW
3.7110.09%0.34Mua40.124M3.715B25.370.132339.00Công ty dịch vụ công cộng
000960 YUNNAN TIN
11.420.62%0.07Mua16.347M18.941B21.170.5414680.00Vật liệu cơ bản
000961 JIANGSU ZHONGNAN
6.784.63%0.30Mua25.147M24.039B16.400.4010139.00Tài chính
000965 T/TIANBAO INFRASTR
4.454.46%0.19Mua13.774M4.728B7.560.56133.00Tài chính
000966 GUODIAN C/EL POWER
3.78-5.74%-0.23Mua71.980M4.444B-0.013338.00Công ty dịch vụ công cộng
000971 GOSUN HOLDING CO
4.77-0.62%-0.03Mua108.187M5.225B89.620.05510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000973 FSPG HI-TECH C
3.72-1.59%-0.06Mua20.101M3.657B43.270.093849.00Vật liệu cơ bản
000985 DAQING HUAKE CO. L
14.947.02%0.98Mua2.737M1.810B65.840.21655.00Năng lượng
000987 GUANGZHOU YUEXIU F
8.980.45%0.04Mua9.004M24.611B44.450.204778.00Tài chính
000997 FUJIAN NEWLAND COM
16.130.00%0.00Mua10.032M16.304B28.160.574992.00Công nghệ
001696 CHONGQING ZONGSHEN
5.17-0.58%-0.03Mua6.551M5.954B17.350.305679.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
001896 HENAN YUNENG HLDG
3.480.87%0.03Mua9.437M3.970B-0.301826.00Công ty dịch vụ công cộng
002017 EASTCOMPEACE TECH
6.10-0.33%-0.02Mua3.415M2.120B54.400.112173.00Công nghiệp
002018 CEFC ANHUI INTERNA
1.420.00%0.00Mua53.870M3.235B-0.52111.00Vật liệu cơ bản
002026 SHANDONG WEIDA MAC
7.0010.06%0.64Sức mua mạnh48.962M2.672B16.320.393685.00Công nghiệp
002031 GREATOO INTELLIGEN
2.222.78%0.06Mua33.852M4.751B68.900.032627.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002045 GUOGUANG ELECTRIC
6.085.19%0.30Mua59.258M2.707B-0.043396.00Công nghệ
002048 NINGBO HUAXIANG EL
11.993.81%0.44Mua7.573M7.233B11.601.0014507.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002054 DYMATIC CHEMICALS
8.581.90%0.16Mua84.037M3.530B107.110.081600.00Vật liệu cơ bản
002058 SHANGHAI WELLTECH
14.7310.01%1.34Mua9.426M1.921B309.950.04224.00Công nghiệp
002060 GUANGDONG NO.2 HYD
3.011.35%0.04Mua7.692M3.571B20.190.154081.00Công nghiệp
002061 ZHEJIANG COMMUNICA
11.49-0.95%-0.11Mua6.032M15.957B8.541.365657.00Vật liệu cơ bản
002066 RUITAI MATERIALS T
8.5310.06%0.78Mua8.852M1.790B113.090.073309.00Vật liệu cơ bản
002067 ZHEJIANG JINGXING
4.235.75%0.23Mua90.671M4.445B8.670.462022.00Vật liệu cơ bản
002087 HENAN XINYE TEXTIL
4.001.52%0.06Mua18.889M3.218B8.650.468870.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002096 HUNAN NANLING INDU
5.951.36%0.08Mua2.528M2.179B119.020.055677.00Vật liệu cơ bản
002101 GUANGDONG HONGTU T
8.36-0.83%-0.07Mua3.940M4.488B12.150.714882.00Vật liệu cơ bản
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
4.470.00%0.00Mua3.191M1.647B235.020.025032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002106 SHENZHEN LAIBAO HI
6.540.31%0.02Mua8.084M4.602B21.160.311041.00Công nghệ
002124 TECH-BANK FOOD CO
5.88-0.34%-0.02Sức mua mạnh18.552M6.842B41.980.143752.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002141 INFUND HOLDING CO
5.649.94%0.51Sức mua mạnh1.935M5.821B529.960.01862.00Công nghiệp
002144 HONGDA HIGH-TECH H
10.94-0.27%-0.03Mua1.311M1.939B19.120.57677.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002146 RISESUN REAL EST D
8.786.55%0.54Mua46.152M35.829B5.341.5421758.00Tài chính
002158 S/HANBELL PREC. MA
8.5510.04%0.78Mua21.347M4.159B16.320.481646.00Công nghiệp
002167 GUANGDONG ORIENT Z
6.2610.02%0.57Mua17.768M3.533B-0.07900.00Vật liệu cơ bản
002171 ANHUI TRUCHUM ADVA
5.831.04%0.06Mua11.328M6.169B14.940.394509.00Vật liệu cơ bản
002177 GZ KINGTELLER TECH
4.529.98%0.41Mua25.378M3.128B833.670.00299.00Công nghệ
002192 YOUNGY CO LTD
21.828.72%1.75Mua10.822M5.211B188.730.11470.00Vật liệu cơ bản
002194 WUHAN FINGU ELECTR
6.144.96%0.29Mua9.565M3.303B-0.364671.00Công nghệ
002205 XINJIANG GUOTONG P
14.649.99%1.33Sức mua mạnh4.660M1.546B184.070.071147.00Vật liệu cơ bản
002209 GZ TECH-LONG PACKI
8.939.98%0.81Sức mua mạnh1.070M1.585B52.050.161500.00Công nghiệp
002214 ZHEJIANG DALI TECH
5.911.55%0.09Mua6.562M2.669B74.470.08565.00Công nghệ
002227 SHENZHEN AUTO ELEC
11.555.10%0.56Mua3.406M2.424B736.600.01689.00Công nghiệp
002261 TALKWEB INFORMATIO
4.913.59%0.17Mua52.457M5.218B-0.034121.00Dịch vụ Viễn thông
002266 ZHEFU HOLDING GROU
4.230.48%0.02Mua13.162M8.330B73.140.061575.00Công nghiệp
002282 BOSUN TOOLS CO LTD
10.2310.00%0.93Mua9.526M4.071B52.930.181738.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất