Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Trung Quốc có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Trung Quốc với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
301391COLORLIGHT CLOUD T
743.24K CNY112.89 CNY+1.17%743.843K0.9046.762.41 CNY0.55%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
001236HOLLY FUTURES CO L
314.53M CNY10.07 CNY0.00%6.162M0.69−0.02 CNY0.00%Tài chính
200054CHONGQING JIANSHE
341.924M CNY3.25 HKD0.00%2.325K0.15−0.76 CNY−271.12%0.00%Khách hàng Lâu năm
200468NANJING PUTIAN TEL
420.416M CNY2.17 HKD+0.46%194.6K0.68−0.14 CNY+79.96%0.00%Công nghệ Điện tử
603151SHANDONG TEAMGENE TECHNOLOGY
436.8M CNY10.62 CNY−0.84%2.666M0.9917.590.60 CNY4.81%Dịch vụ Công nghệ
Mua
301353ZHEJIANG PRULDE EL
448.4M CNY25.13 CNY+0.72%863.831K0.550.00%Công nghệ Điện tử
301390HANGZHOU GISWAY IN
448.95M CNY31.10 CNY+1.27%1.043M0.880.00%Dịch vụ Công nghệ
200992SHANDONG ZHONGLU O
488.528M CNY2.02 HKD0.00%20.3K0.1917.550.11 CNY−24.52%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
200512TSANN KUEN (CHINA)
502.081M CNY2.96 HKD0.00%135.5K0.415.390.51 CNY−5.60%11.34%Khách hàng Lâu năm
600898GOME TELECOM EQUIPMENT
507.978M CNY1.70 CNY−2.86%4.388M0.62−0.30 CNY−41.17%0.00%Công nghệ Điện tử
301210WUXI JINYANG NEW M
509.521M CNY33.30 CNY+1.28%1.043M0.9434.210.97 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
900939SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS
512.83M CNY0.395 USD−0.50%173.4K0.3258.090.05 CNY−15.00%0.00%Tài chính
301283FOCUS HOTMELT COMP
525M CNY26.87 CNY−0.07%952.37K0.8922.661.19 CNY+8.38%1.90%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
301469ZHEJIANG HENGDA NE
533.994M CNY26.61 CNY+1.06%2.352M0.560.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
301151SHANGHAI KARON ECO
572.822M CNY15.61 CNY+3.04%4.013M0.9332.330.48 CNY−44.13%1.39%Sản xuất Chế tạo
300742NANJNG YUEBOO POWE
608.992M CNY4.43 CNY+0.23%11.994M0.84−1.60 CNY+39.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
300282SANSHENG INTELLECT
623.859M CNY1.61 CNY−5.29%20.412M0.76−0.35 CNY+49.83%0.00%Công nghệ Điện tử
301230PHARMARESOURCES (S
632.943M CNY28.15 CNY−0.78%2.758M0.7140.430.70 CNY1.30%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
000023SHN UNIVERSE GRP
672.968M CNY4.60 CNY−0.86%4.174M0.78−1.77 CNY−81.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
688505SHANGHAI FUDAN-ZHANGJIANG BIO-PHARMACEUTICAL CO.LTD
677.405M CNY7.83 CNY+0.13%2.815M0.650.91%Công nghệ Sức khỏe
000416MINSHENG HOLDINGS
723.345M CNY1.23 CNY−4.65%13.512M0.49−0.03 CNY−493.18%0.00%Bán Lẻ
688701ZHEJIANG ZONE-KING ENVIRONMENTAL SCI&TECH
745.239M CNY5.88 CNY+1.20%2.345M0.71−0.89 CNY−27.32%0.00%Sản xuất Chế tạo
200706WAFANGDIAN BEARING
746.597M CNY2.04 HKD−0.97%1.4K0.05−0.31 CNY+58.59%0.00%Sản xuất Chế tạo
002569ZHEJIANG BUSEN GAR
756.054M CNY5.95 CNY+4.94%1.481M0.82−0.24 CNY+59.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
001300SPORTSOUL CO LTD
768.504M CNY13.43 CNY+2.99%10.325M0.60−0.07 CNY0.48%Khách hàng Lâu năm
688565ZHEJIANG HAIYAN POWER SYSTEM RESOURCES ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD
799.033M CNY5.83 CNY−1.69%8.623M1.43−0.56 CNY−726.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
603559ZHONGTONGGUOMAI COMMUNICATION CO LT
801.121M CNY5.36 CNY−2.01%1.292M1.16−1.16 CNY+53.72%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
300167SHENZHEN DVISION
811.237M CNY2.35 CNY−1.67%11.102M0.64−0.80 CNY+5.52%0.00%Khách hàng Lâu năm
300495MISHO ECOLOGY & LA
815.878M CNY1.19 CNY−4.03%24.519M0.69−2.11 CNY−125.60%0.00%Dịch vụ Thương mại
603557QIBU CORPORATION LIMITED
817.654M CNY1.46 CNY−4.58%7.785M0.76−1.45 CNY−91.58%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
688096JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD
909.616M CNY6.25 CNY−0.16%2.225M0.5923.780.26 CNY−29.32%1.79%Sản xuất Chế tạo
002808SUZHOU GOLDENGREEN
919.296M CNY3.35 CNY−1.47%3.629M0.53−0.18 CNY+71.69%0.00%Công nghệ Điện tử
600070ZHEJIANG FURUN DIGITAL TECHNOLOGY
935.171M CNY2.03 CNY+5.18%5.06M0.66−1.09 CNY+27.72%0.00%Dịch vụ Thương mại
600289BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
959.199M CNY1.54 CNY+4.76%2.486M0.31−1.69 CNY−219.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002816SHENZHEN HEKEDA PR
960M CNY9.79 CNY−0.41%381K0.68−0.64 CNY−27.42%0.00%Sản xuất Chế tạo
300029JIANGSU HUASHENGTI
960.426M CNY4.97 CNY+1.64%2.081M0.59−0.16 CNY−149.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
688021AOFU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
966.045M CNY12.87 CNY+0.16%1.787M0.66−0.10 CNY+1.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
000005SHN FOUNTAIN CORP
973.854M CNY0.92 CNY−5.15%81.009M2.21−0.16 CNY−286.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
688178NANJING WONDUX ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CORP., LTD.
978.203M CNY12.00 CNY+1.52%1.019M0.53−0.11 CNY−117.49%2.27%Dịch vụ Công nghiệp
688215ZHEJIANG RISUN INTELLIGENT TECHNOLO
982.982M CNY26.62 CNY+4.11%889.128K1.120.49%Sản xuất Chế tạo
300417NANHUA INSTRUMENTS
988.527M CNY8.36 CNY+4.89%8.779M1.21−0.30 CNY−1335.10%0.00%Công nghệ Điện tử
688038WUHAN CITMS TECHNOLOGY CO.,LTD
989.174M CNY9.22 CNY+3.25%2.85M0.54−0.91 CNY−1153.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
300220WUHAN GOLDEN LASER
993.384M CNY6.74 CNY−2.32%2.317M1.26−0.30 CNY+36.87%0.00%Công nghệ Điện tử
688067AVE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
1.002B CNY15.84 CNY+3.53%1.834M0.9049.500.32 CNY+21.07%0.68%Công nghệ Sức khỏe
688681SHANDONG KEHUI POWER AUTOMATION
1.005B CNY10.28 CNY+2.19%2.989M0.781.04%Công ty dịch vụ công cộng
688081WUHAN XINGTU XINKE ELECTRONICS CO.,LTD.
1.019B CNY10.54 CNY+1.93%2.435M0.64−0.62 CNY+19.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
002087HENAN XINYE TEXTIL
1.029B CNY1.39 CNY+5.30%6.405M0.21−1.73 CNY−621.04%0.63%Công nghiệp Chế biến
000996CHINA CIFCO INVEST
1.032B CNY3.15 CNY+1.29%5.42M0.70−0.01 CNY+23.02%0.00%Bán Lẻ
603133TANYUAN?TECHNOLOGY?CO.,?LTD.
1.035B CNY4.70 CNY−3.89%5.054M0.80−0.42 CNY+21.66%0.00%Sản xuất Chế tạo
002699MEISHENG CULTURAL
1.046B CNY1.13 CNY−1.74%42.895M0.81−0.92 CNY−421.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
300929ANHUI HUAQI ENVIRO
1.046B CNY8.42 CNY+0.84%3.743M0.6559.590.14 CNY−74.66%0.51%Công nghệ Điện tử
000691GANSU YATAI INDUST
1.064B CNY3.38 CNY−0.29%13.352M0.47−0.27 CNY−3203.49%0.00%Công nghiệp Chế biến
600539LIONHEAD TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.067B CNY4.75 CNY+1.06%6.821M0.63−0.01 CNY−131.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
002856SHENZHEN MAGIC DES
1.069B CNY7.93 CNY−1.37%9.55M0.66−1.16 CNY−22.16%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
600768NINGBO FUBANG JINGYE GROUP CO,.LTD
1.074B CNY8.30 CNY+0.97%3.164M0.646.461.28 CNY+5038.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
002633SHENKE SLIDE BEARI
1.077B CNY7.28 CNY0.00%4.137M0.62−0.19 CNY+9.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
603880JIANGSU NANFANG MEDICAL CO.,LTD.
1.085B CNY3.61 CNY−2.17%3.341M0.67−0.05 CNY+47.27%0.00%Công nghệ Sức khỏe
300665ZHUZHOU FEILU HIGH
1.085B CNY6.19 CNY+0.98%5.377M0.57−0.47 CNY−205.84%0.00%Công nghiệp Chế biến
688367HEFEI GOCOM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
1.087B CNY13.16 CNY+3.22%1.241M0.851.61%Công nghệ Điện tử
600455BUT'ONE INFORMATION CORPORATION, XI'AN
1.088B CNY18.03 CNY+0.73%2.427M0.6742.880.42 CNY−2.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
900957SHANGHAI LINGYUN INDUSTRIES DEVELOPMENT
1.089B CNY0.442 USD−0.67%204.6K0.3626.150.12 CNY+4.97%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
002193SHANDONG RUYI WOOL
1.094B CNY4.27 CNY−0.47%9.597M0.54−0.90 CNY−481.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
000669JINHONG HOLDINGS G
1.095B CNY1.57 CNY−1.88%11.155M0.54−0.06 CNY+94.75%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
600671HANGZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD
1.097B CNY8.95 CNY−1.21%1.087M1.04−0.53 CNY−44.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
002656MODERN AVENUE GROU
1.097B CNY1.64 CNY+5.13%4.865M0.90−0.20 CNY−1561.03%0.00%Bán Lẻ
688004BEIJING BOHUI SCIENCE & TECH CO LTD
1.097B CNY20.68 CNY+2.48%3.147M0.64−0.74 CNY−47.91%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300854GAD ENVIRONMENTAL
1.098B CNY11.60 CNY+0.96%3.485M0.6351.560.23 CNY−46.67%0.46%Dịch vụ Công nghiệp
600112GUIZHOU CHANGZHENG TIANCHENG HOLDING CO.,LTD.
1.1B CNY2.38 CNY+4.85%514.4K0.10−0.39 CNY−203.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
600847CHONGQING WANLI NEW ENERGY CO.,LTD.
1.102B CNY7.39 CNY+0.82%4.785M0.64−0.13 CNY+32.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
001211SUNCHA TECHNOLOGY
1.109B CNY15.73 CNY+0.51%1.935M0.76−0.34 CNY−154.47%6.49%Khoáng sản phi năng lượng
603389A-ZENITH HOME FURNISHINGS CO., LTD.
1.109B CNY4.30 CNY+0.47%7.464M0.48−0.37 CNY+4.46%0.00%Khách hàng Lâu năm
002652SUZHOU YANGTZE NEW
1.111B CNY2.33 CNY+0.43%23.259M0.53−0.06 CNY+76.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
300995GUANGDONG KITECH N
1.114B CNY14.30 CNY+1.49%2.533M0.82366.670.04 CNY−81.91%0.91%Dịch vụ Thương mại
688272BEIJING FJR OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
1.116B CNY15.28 CNY−0.07%247.431K0.63−1.26 CNY−9.26%0.00%Công nghệ Điện tử
605081SHANGHAI TAIHE WATER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
1.118B CNY10.11 CNY−0.20%1.879M0.71−2.08 CNY−552.92%0.00%Dịch vụ Thương mại
603316CHENGBANG ECO-ENVIRONMENT
1.118B CNY4.29 CNY−0.69%6.662M0.56−0.38 CNY−1049.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
000668RONGFENG HOLDING G
1.128B CNY8.09 CNY−0.12%3.362M0.41−0.29 CNY−116.97%0.00%Dịch vụ Phân phối
688679ANHUI TONGYUAN ENVIRONMENT ENERGY SAVING CO.,LTD.
1.134B CNY8.94 CNY+0.79%2.11M0.871.21%Dịch vụ Công nghiệp
688659ANHUI YUANCHEN ENVIROMENGTAL PROTECTION SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
1.144B CNY7.64 CNY+1.46%3.76M0.63−0.15 CNY−717.28%0.00%Sản xuất Chế tạo
688309NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO
1.144B CNY15.11 CNY+4.71%894.762K0.830.52%Sản xuất Chế tạo
300301SHENZHEN CHANGFANG
1.146B CNY1.47 CNY−0.68%6.021M0.57−0.27 CNY+56.28%0.00%Công nghệ Điện tử
300069JINLIHUA ELECTRIC
1.149B CNY10.67 CNY+3.59%3.547M1.06−0.25 CNY+10.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
300535SICHUAN DOWELL SCI
1.155B CNY11.94 CNY+1.02%3.059M0.6659.140.20 CNY+16.50%0.00%Công nghiệp Chế biến
300478HANGZHOU GAOXIN MA
1.158B CNY9.61 CNY+1.48%3.811M0.4442.650.23 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
300717JIANGSU HUAXIN NEW
1.161B CNY12.12 CNY+1.34%2.105M0.7735.130.35 CNY−11.33%1.77%Công nghiệp Chế biến
603709 ZOY HOME FURNISHING
1.163B CNY12.47 CNY−0.16%2.026M0.59−0.07 CNY+75.59%0.00%Khách hàng Lâu năm
300626HUARUI ELECTRICAL
1.163B CNY7.08 CNY+3.96%7.798M0.7775.000.09 CNY−50.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
300886ANHUI HYEA AROMAS
1.167B CNY16.64 CNY+1.77%743.29K0.57−0.03 CNY−110.70%0.32%Công nghiệp Chế biến
300329HAILUN PIANO CO LT
1.168B CNY4.87 CNY+0.41%6.542M0.64194.800.03 CNY0.00%Khách hàng Lâu năm
688296ZHEJIANG HEDA TECHNOLOGY
1.171B CNY11.29 CNY+0.18%2.546M0.63−0.25 CNY−151.60%1.38%Công nghệ Điện tử
688528CHENGDU QINCHUAN IOT TECHNOLOGY CO.,LTD
1.176B CNY7.63 CNY+3.81%2.701M0.84−0.34 CNY−4246.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
688193SHANGHAI RENDU BIOTECHNOLOGY
1.179B CNY30.53 CNY−0.13%439.005K0.850.42%Công nghệ Sức khỏe
688251HEFEI JINGSONG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
1.181B CNY21.56 CNY+4.20%1.027M0.9829.940.72 CNY−39.62%0.50%Sản xuất Chế tạo
002719MAIQUER GROUP CO L
1.184B CNY7.38 CNY−0.40%7.748M0.52−0.57 CNY+68.60%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
300209YOUKESHU TECH CO
1.189B CNY3.13 CNY0.00%28.633M1.00−0.89 CNY+77.63%0.00%Bán Lẻ
688607CARERAY DIGITAL MEDICAL TECHNOLOGY
1.191B CNY13.78 CNY−0.29%2.468M0.790.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
301079SHAOYANG VICTOR HY
1.191B CNY11.53 CNY+0.17%3.587M0.9334.510.33 CNY−16.60%0.71%Sản xuất Chế tạo
300321SHANDONG TONGDA IS
1.193B CNY14.18 CNY+1.72%1.478M0.524726.670.00 CNY−79.73%0.26%Công nghiệp Chế biến
301040ZHANGJIAGANG ZHONG
1.194B CNY12.61 CNY+1.20%2.189M0.6553.890.23 CNY+361.54%0.34%Sản xuất Chế tạo
301125NANJING TOUA HARDW
1.197B CNY14.47 CNY+2.12%15.103M2.0834.150.42 CNY10.11%Khách hàng Lâu năm