Cổ phiếu Trung Quốc có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Trung Quốc sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000400XJ ELECTRIC
27.08 CNY+0.74%34.937 M2.4127.595 B CNY27.191.00 CNY+32.27%0.52%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000423DONG-E-E-JIAO CO
65.50 CNY+0.05%6.486 M1.3041.523 B CNY36.651.79 CNY+47.55%1.80%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
000426INNER MONGOLIA XIN
13.91 CNY+6.35%67.209 M1.2725.556 B CNY52.470.27 CNY+131.33%0.12%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
000429GUANGDONG PROV EXP
10.19 CNY+0.30%7.072 M0.7119.952 B CNY13.040.78 CNY+27.93%4.20%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
0000506ZHONGRUN RESOURCES
6.93 CNY+10.00%294.214 M1.616.438 B CNY54.140.13 CNY+4.66%0.00%Tài chính
000528GUANGXI LIUGONG MA
10.52 CNY−3.13%117.49 M2.8820.439 B CNY25.610.41 CNY+33.95%0.95%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000543AN HUI WENERGY CO
8.94 CNY+1.36%25.531 M0.7620.266 B CNY15.630.57 CNY0.54%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
000598CHENGDU XINGRONG E
6.80 CNY+1.04%25.416 M1.0520.178 B CNY1.65%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
0000612JIAOZUO WANFANG AL
8.00 CNY+8.40%172.589 M1.919.538 B CNY15.720.51 CNY+100.16%0.88%Khoáng sản phi năng lượng
0000888EMEI SHAN TOURISM
14.71 CNY+10.02%103.874 M3.227.751 B CNY34.050.43 CNY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
000921HISENSE HOME APPL.
34.49 CNY+2.99%6.268 M0.8644.427 B CNY16.662.07 CNY+96.64%1.50%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
0000949XINXIANG CHEMICAL
4.69 CNY+5.39%99.402 M1.396.879 B CNY−0.03 CNY+89.96%0.00%Công nghiệp Chế biến
000975YINTAI GOLD CO LTD
20.75 CNY+6.30%55.532 M1.4056.78 B CNY40.460.51 CNY+26.64%1.35%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
0001288SICHUAN ZIGONG CON
22.90 CNY+0.04%3.776 M1.393.664 B CNY35.820.64 CNY+18.48%0.44%Sản xuất Chế tạo
001965CHINA MERCHANTS EX
11.73 CNY−0.17%15.398 M0.5580.003 B CNY11.781.00 CNY+40.85%3.53%Vận chuyển
Sức mua mạnh
002028SIEYUAN ELECTRIC C
65.64 CNY+2.26%8.368 M1.3150.556 B CNY0.46%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002064HUAFON CHEMICAL CO
7.65 CNY+2.27%42.033 M1.9437.963 B CNY16.110.47 CNY−45.88%1.96%Công nghiệp Chế biến
0002073MESNAC CO.LTD
8.28 CNY+4.02%48.05 M1.738.379 B CNY24.030.34 CNY+63.27%0.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002128INNER MONGOLIA DIA
18.59 CNY+0.81%11.774 M0.7841.671 B CNY9.002.07 CNY+0.60%2.69%Khoáng sản phi năng lượng
002270HUAMING POWER EQUI
20.41 CNY+4.03%29.108 M2.6718.292 B CNY33.720.61 CNY+46.04%2.79%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0002290SUZHOU HESHENG SPE
14.99 CNY−0.53%2.368 M0.663.719 B CNY44.410.34 CNY+24.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0002295GUANGDONG JINGYI M
8.84 CNY+9.95%26.063 M0.792.215 B CNY114.360.08 CNY−50.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
0002322NINGBO LIGONG ENVI
13.72 CNY−0.94%17.732 M2.254.868 B CNY22.900.60 CNY+1682.74%0.36%Dịch vụ Công nghệ
0002379SHANDONG HONTRON
4.93 CNY−0.60%12.125 M0.535.602 B CNY−0.14 CNY−678.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
0002381ZHEJIANG DOUBLE AR
8.47 CNY+0.83%8.867 M0.823.486 B CNY14.410.59 CNY+112.82%2.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0002521QIFENG NEW MATERIA
12.02 CNY+1.01%22.19 M1.055.946 B CNY36.670.33 CNY+1547.24%0.83%Công nghiệp Chế biến
002595SHANDONG HIMILE ME
37.68 CNY+0.88%2.264 M0.9733.467 B CNY18.562.03 CNY+34.87%1.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0002700XINJIANG HAOYUAN N
6.19 CNY0.00%2.471 M0.642.56 B CNY23.720.26 CNY0.97%Dịch vụ Công nghiệp
0002715HUAIJI DENGYUN AUT
19.98 CNY+5.21%9.688 M1.062.757 B CNY115.960.17 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
0002884GUANGDONG LINGXIAO
20.61 CNY+1.08%5.003 M2.167.372 B CNY19.211.07 CNY−9.08%4.85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002911FORAN ENERGY GROUP
14.46 CNY+1.26%3.925 M0.8114.703 B CNY17.850.81 CNY+17.23%3.11%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
3300218ANHUI ANLI MATERIA
14.15 CNY+0.14%2.039 M0.793.07 B CNY43.090.33 CNY−51.62%1.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
3300221GUANGDONG SILVER
6.48 CNY+3.18%48.102 M0.923.075 B CNY99.850.06 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
300394SUZHOU TFC OPTICAL
167.81 CNY+11.49%20.997 M1.5266.093 B CNY0.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3300641JIANGSU ZHENGDAN C
7.86 CNY+20.00%30.459 M2.143.821 B CNY427.170.02 CNY−90.81%0.64%Công nghiệp Chế biến
3300783THREE SQUIRRELS IN
23.21 CNY−1.28%6.442 M0.709.307 B CNY42.180.55 CNY+52.95%0.69%Bán Lẻ
Mua
300856NANJING COSMOS CHE
85.37 CNY+4.19%1.633 M1.4114.456 B CNY21.573.96 CNY+143.48%1.17%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
3301004ZHEJIANG CAYI VACU
77.62 CNY+3.22%1.358 M0.928.072 B CNY16.774.63 CNY+70.22%1.29%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3301061MOTOMOTION CHINA C
69.20 CNY+1.54%849.386 K1.098.858 B CNY22.163.12 CNY+25.35%1.45%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
3301291GUANGDONG MINGYANG
36.79 CNY+5.08%8.263 M3.0111.51 B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
3301345ZHEJIANG TAOTAO VE
69.38 CNY+5.06%1.617 M1.257.586 B CNY2.16%Khách hàng Lâu năm
Mua
600027HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED
7.50 CNY+0.27%64.214 M1.0971.304 B CNY18.760.40 CNY+3857.43%2.67%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
600066YUTONG BUS
22.86 CNY+0.84%21.371 M0.8949.491 B CNY27.850.82 CNY+139.34%4.37%Khách hàng Lâu năm
Mua
6600269JIANGXI GANYUE EXPRESSWAY CO.,LTD.
4.86 CNY+1.89%25.057 M1.1911.35 B CNY9.640.50 CNY+69.16%2.06%Dịch vụ Công nghiệp
600285HENAN LINGRUI PHARMACEUTICAL CO., LTD
22.18 CNY+1.19%7.821 M1.0712.515 B CNY23.900.93 CNY+20.48%2.71%Công nghệ Sức khỏe
600295EERDUOSI RESOURCES
11.80 CNY+1.03%9.094 M0.8529.055 B CNY11.751.00 CNY−59.26%6.05%Công nghiệp Chế biến
Mua
600312HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
15.41 CNY+2.60%37.947 M1.7420.91 B CNY25.630.60 CNY+284.64%0.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
600350SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED
8.74 CNY+1.16%10.368 M0.8642.305 B CNY15.210.57 CNY−4.26%4.58%Vận chuyển
600461JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT
10.21 CNY+0.49%9.133 M0.8912.463 B CNY12.150.84 CNY+12.00%4.25%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
600529SHANDONG PHARMACEUTICAL GLASS CO.,LTD
31.25 CNY+0.16%7.342 M0.9020.738 B CNY27.801.12 CNY+8.53%0.96%Công nghiệp Chế biến
Mua
6600538BEIHAI GOFAR CHUANSHAN BIOLOGICAL
5.19 CNY+0.39%11.972 M1.242.721 B CNY−0.03 CNY−138.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
600547SHANDONG GOLD MINING CO.,LTD.
33.11 CNY+5.88%66.366 M1.48135.091 B CNY63.620.52 CNY+86.86%0.21%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
600548SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED
10.39 CNY+1.37%6.521 M0.8819.804 B CNY9.741.07 CNY+15.55%4.45%Vận chuyển
Mua
600566HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL
41.85 CNY+0.46%9.275 M1.0438.578 B CNY13.603.08 CNY+28.77%2.10%Công nghệ Sức khỏe
Mua
600674SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD.
16.98 CNY+0.59%20.102 M1.3282.771 B CNY18.130.94 CNY+34.77%2.36%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
600690HAIER SMART HOME
26.51 CNY+0.49%28.828 M0.78236.741 B CNY15.021.77 CNY+12.44%2.14%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
600795GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD
5.29 CNY0.00%113.284 M0.9294.35 B CNY27.950.19 CNY+147.77%2.84%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
600886SDIC POWER HOLDINGS CO.,LTD.
15.51 CNY−0.64%15.391 M0.86115.614 B CNY19.250.81 CNY+93.61%1.77%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
6600894GUANGZHOU GUANGRI STOCK CO.,LTD.
11.16 CNY+4.89%40.088 M2.329.597 B CNY16.440.68 CNY+8.49%1.61%Sản xuất Chế tạo
600968CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED
3.83 CNY+0.79%33.772 M0.7338.932 B CNY14.310.27 CNY+52.65%2.22%Năng lượng Mỏ
Mua
600988CHIFENG JILONG GOLD MINING CO.,LTD.
21.01 CNY+9.60%137.709 M1.4534.959 B CNY43.250.49 CNY+79.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
600997KAILUAN ENERGY CHEMICAL CORPORATION LIMITED
8.52 CNY+1.43%12.641 M1.1113.528 B CNY12.410.69 CNY−41.10%6.81%Năng lượng Mỏ
Mua
601038FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED
17.37 CNY+1.16%9.058 M1.2715.307 B CNY19.580.89 CNY+46.39%1.30%Sản xuất Chế tạo
Mua
601058SAILUN GROUP CO.,LTD.
15.80 CNY+2.07%24.267 M0.9549.822 B CNY22.250.71 CNY+57.88%0.95%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
601107SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
5.77 CNY+0.35%21.642 M1.7617.645 B CNY14.860.39 CNY+55.78%1.73%Vận chuyển
601139SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.
7.81 CNY−0.13%19.704 M1.5522.467 B CNY15.600.50 CNY+14.87%1.66%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
601179CHINA XD ELECTRIC
6.63 CNY+9.95%309.319 M8.0333.985 B CNY0.68%Sản xuất Chế tạo
Mua
6601500JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD
5.75 CNY+9.94%82.768 M1.979.114 B CNY59.830.10 CNY+3904.17%0.52%Khách hàng Lâu năm
Mua
601567NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO.,LTD.
32.50 CNY+1.31%10.875 M1.1345.864 B CNY26.091.25 CNY+139.97%1.08%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
601608CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
4.90 CNY+5.15%117.069 M2.5621.263 B CNY55.430.09 CNY+163.88%0.23%Sản xuất Chế tạo
601702SHANGHAI HUAFON ALUMINIUM CORPORATION
19.26 CNY+1.48%6.155 M0.9319.232 B CNY23.670.81 CNY+24.48%0.52%Khoáng sản phi năng lượng
601717ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP CO.,LTD
16.22 CNY+2.66%21.038 M1.1326.878 B CNY8.761.85 CNY+28.14%3.45%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
601872CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING
8.45 CNY+6.02%77.687 M1.7368.815 B CNY14.210.59 CNY−5.11%2.25%Vận chuyển
Sức mua mạnh
601899ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED
18.39 CNY+2.22%233.782 M1.08472.369 B CNY22.870.80 CNY+5.24%1.36%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
601918CHINA COAL XINJI ENERGY
9.47 CNY−0.84%30.09 M0.7524.532 B CNY11.630.81 CNY+2.20%1.16%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
6603199ANHUI JIUHUASHAN TOURISM DEVELOPMENT
39.32 CNY+0.49%8.002 M1.554.352 B CNY31.741.24 CNY+1133.86%0.00%Vận chuyển
Mua
6603337JACK TECHNOLOGY CO.,LTD
22.77 CNY0.00%2.435 M1.4710.999 B CNY22.761.00 CNY−18.81%1.41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
603338ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO.,LTD
63.65 CNY+1.91%4.477 M1.1332.229 B CNY19.253.31 CNY+61.49%0.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
6603358HUADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CORP.,LTD
26.35 CNY+5.70%18.453 M5.2211.569 B CNY41.410.64 CNY−23.28%1.14%Sản xuất Chế tạo
6603365SHANGHAI SHUIXING HOME TEXTILE
18.10 CNY+3.02%3.639 M1.114.729 B CNY13.691.32 CNY+10.16%3.87%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
6603408RUNNER(XIAMEN)CORP.
15.88 CNY+3.18%5.41 M0.857.131 B CNY16.820.94 CNY−7.99%2.96%Sản xuất Chế tạo
Mua
6603516BEIJING TRICOLOR TECHNOLOGY
32.00 CNY+6.56%19.223 M1.266.392 B CNY304.180.11 CNY−64.00%0.31%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603556HEXING ELECTRICAL CO.,LTD
41.26 CNY+4.59%5.598 M1.6020.163 B CNY23.241.78 CNY+42.86%1.70%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603568ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO.,LTD.
19.16 CNY−1.29%3.973 M0.9332.655 B CNY16.811.14 CNY+20.50%0.78%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
603871JIA YOU INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD
26.00 CNY+5.69%6.173 M1.3318.17 B CNY19.391.34 CNY+74.92%0.98%Vận chuyển
Sức mua mạnh
6603900LEYSEN JEWELLERY INC
10.92 CNY+9.97%16.107 M0.953.769 B CNY−0.19 CNY−5.59%0.00%Bán Lẻ
6603977JIANGXI GUOTAI GROUP
13.14 CNY+4.70%14.66 M1.928.163 B CNY26.800.49 CNY+98.90%0.61%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
6605166HANGZHOU JUHESHUN NEW MATERICAL.,LTD
11.03 CNY+1.47%4.515 M0.973.481 B CNY17.690.62 CNY−18.78%1.91%Công nghiệp Chế biến
688169BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO ., LTD.
348.00 CNY−1.69%1.732 M1.3045.754 B CNY24.9013.97 CNY+55.15%0.45%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh