Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
000023 SHN UNIVERSE GRP
12.90-2.12%-0.28Sức bán mạnh839.231K1.829B166.840.08984.00Khoáng sản phi năng lượng
000034 DIGITAL CHINA GROU
14.91-2.29%-0.35Bán5.151M9.885B41.200.384569.00Công nghệ Điện tử
000050 TIANMA MICROELECTR
12.89-0.92%-0.12Bán10.131M31.975B16.090.8137484.00Công nghệ Điện tử
000070 SHN SDG INFORMA
6.27-1.72%-0.11Bán7.601M5.272B80.450.082877.00Sản xuất Chế tạo
000501 WUHAN DEPARTMENT
10.22-0.29%-0.03Bán5.644M7.882B7.561.369038.00Bán Lẻ
000566 HAINAN HAIYAO CO
4.19-0.95%-0.04Sức bán mạnh5.509M5.488B-0.783148.00Công nghệ Sức khỏe
000584 JIANGSU YOULI INVE
5.42-2.17%-0.12Sức bán mạnh5.460M4.216B-0.04994.00Công nghiệp Chế biến
000665 HUBEI BROADCASTING
3.45-0.29%-0.01Bán2.058M3.397B-0.777726.00Dịch vụ Khách hàng
000797 CHINA WUYI
2.66-0.75%-0.02Sức bán mạnh8.162M4.179B11.720.246017.00Khách hàng Lâu năm
000918 CHINA CALXON GROUP
2.66-1.48%-0.04Bán49.151M4.871B-0.602877.00Tài chính
001209 GUANGDONG HONGXING
25.86-1.22%-0.32Bán534.317K2.459B1764.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
001218 HUNAN RESUN CO LTD
47.42-5.03%-2.516.876M4.493B717.00Công nghiệp Chế biến
002016 GUANGDONG SHIRONGZ
5.42-0.37%-0.02Bán834.500K4.401B6.510.84886.00Công nghệ Sức khỏe
002107 SHANDONG WOHUA PHA
6.53-1.06%-0.07Sức bán mạnh1.931M3.810B20.050.331304.00Công nghệ Sức khỏe
002324 SHANGHAI PRET COMP
10.37-2.63%-0.28Sức bán mạnh4.292M10.735B54.140.201317.00Sản xuất Chế tạo
002373 CHINA TRANSINFO TE
14.03-1.47%-0.21Sức bán mạnh8.890M22.264B20.010.726341.00Dịch vụ Công nghệ
002403 AISHIDA CO LTD
6.54-1.06%-0.07Bán1.123M2.252B-0.065309.00Sản xuất Chế tạo
002424 GUIZHOU BAILING GR
6.17-1.28%-0.08Sức bán mạnh5.269M8.812B70.380.096074.00Công nghệ Sức khỏe
002429 SHENZHEN MTC CO.LT
4.72-4.45%-0.22Sức bán mạnh57.777M22.197B10.100.4913424.00Khách hàng Lâu năm
002463 WUS PRINTED CIRCUI
10.280.49%0.05Bán25.720M19.400B15.610.667769.00Công nghệ Điện tử
002481 YAN TAI SHUANG TA
10.14-2.97%-0.31Sức bán mạnh21.877M12.818B31.790.33854.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002563 ZHEJIANG SEMIR GAR
7.553.00%0.22Bán21.531M19.748B13.630.543677.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002600 LINGYI ITECH (GUAN
5.91-2.48%-0.15Sức bán mạnh38.587M42.035B20.900.30Sản xuất Chế tạo
002621 DALIAN MY GYM EDUC
3.93-1.75%-0.07Bán2.773M3.234B-0.51488.00Sản xuất Chế tạo
002634 ZHEJIANG BANGJIE H
4.58-2.76%-0.13Sức bán mạnh4.202M2.132B36.260.131318.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002641 YONGGAO CO LTD
4.50-1.53%-0.07Sức bán mạnh4.218M5.589B7.290.646746.00Sản xuất Chế tạo
002650 JIAJIA FOODSTUFF G
4.45-1.77%-0.08Bán14.947M5.219B59.290.081520.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002781 SHENZHEN QIXIN GRO
6.22-2.20%-0.14Sức bán mạnh2.708M1.431B-2.61950.00Dịch vụ Công nghiệp
002796 SUZHOU SHIJIA SCI.
7.78-0.26%-0.02Bán1.948M1.969B-0.041982.00Công nghệ Điện tử
002848 GOSPELL DIGITAL TE
8.05-3.01%-0.25Sức bán mạnh1.519M1.387B-2.201609.00Công nghệ Điện tử
002880 SHENZHEN WEIGUANG
27.62-0.61%-0.17Bán326.121K6.303B34.470.81714.00Công nghệ Sức khỏe
002887 TIANJIN LVYIN LAND
9.85-1.30%-0.13Sức bán mạnh1.936M3.054B11.870.84374.00Dịch vụ Thương mại
002905 GUANGZHOU JINYI ME
6.59-0.75%-0.05Bán2.219M2.499B-0.703103.00Dịch vụ Khách hàng
002909 GUANGZHOU JOINTAS
5.760.35%0.02Bán1.170M2.126B24.080.24893.00Công nghiệp Chế biến
002949 SHENZHEN CAPOL INT
13.40-1.98%-0.27Sức bán mạnh1.395M2.680B14.481.014941.00Dịch vụ Công nghiệp
002970 STREAMAX TECHNOLOG
34.62-2.04%-0.72Bán1.223M6.107B30.231.17Công nghệ Điện tử
003003 GUANGDONG TENGEN I
11.810.08%0.01Bán1.350M2.085B42.710.281260.00Công nghiệp Chế biến
003008 XUCHANG KETOP TEST
28.14-0.46%-0.13Bán297.200K2.262B37.770.7585.00Dịch vụ Thương mại
003011 ZHEJIANG WALRUS NE
23.900.59%0.14Bán1.738M2.440B16.581.431433.00Sản xuất Chế tạo
003015 JIANGSU RIJIU OPTO
11.610.17%0.02Bán4.533M3.258B31.210.37431.00Công nghệ Điện tử
003017 ZHEJIANG DAYANG BI
34.660.55%0.19Bán253.600K2.068B24.761.39908.00Công nghiệp Chế biến
300027 HUAYI BROTHERS MED
3.320.00%0.00Bán9.642M9.211B-0.26800.00Dịch vụ Khách hàng
300030 GUANGZHOU IMPROVE
9.13-0.98%-0.09Sức bán mạnh1.492M2.847B19.370.48928.00Công nghệ Sức khỏe
300050 DINGLI CORP LTD
4.52-2.38%-0.11Sức bán mạnh8.310M2.523B-0.061153.00Dịch vụ Công nghệ
300132 FUJIAN GREEN PINE
11.33-13.97%-1.84Bán38.837M6.803B16.380.807904.00Công nghiệp Chế biến
300180 HUAFON MICROFIBRE
4.81-1.03%-0.05Bán15.994M8.559B-0.24Công nghiệp Chế biến
300206 EDAN INSTRUMENTS I
10.92-1.62%-0.18Bán2.224M6.412B17.640.632255.00Công nghệ Sức khỏe
300253 WINNING HEALTH TEC
13.15-3.45%-0.47Sức bán mạnh18.348M29.033B55.340.255294.00Dịch vụ Công nghệ
300314 NINGBO DAVID MEDIC
13.47-3.09%-0.43Sức bán mạnh2.806M4.003B27.360.51725.00Công nghệ Sức khỏe
300433 LENS TECHNOLOGY CO
19.48-2.99%-0.60Sức bán mạnh41.159M99.867B17.601.14111900.00Công nghệ Điện tử
300436 FUJIAN COSUNTER PH
28.19-2.79%-0.81Sức bán mạnh749.200K4.605B-0.10718.00Công nghệ Sức khỏe
300464 GUANGDONG SACA PRE
7.920.89%0.07Bán7.099M2.772B-0.071926.00Khách hàng Lâu năm
300482 GUANGZHOU WONDFO B
38.26-1.65%-0.64Bán4.662M17.157B23.221.682926.00Công nghệ Sức khỏe
300521 AMSKY TECHNOLOGY C
12.70-10.81%-1.54Sức bán mạnh6.418M2.051B180.710.08214.00Sản xuất Chế tạo
300523 BEIJING GLOBAL SAF
21.35-2.38%-0.52Sức bán mạnh1.068M5.088B-0.011940.00Dịch vụ Công nghệ
300550 HEREN HEALTH CO LT
10.93-2.93%-0.33Sức bán mạnh1.629M2.964B51.020.22720.00Dịch vụ Công nghệ
300572 SHENZHEN ANCHE TEC
19.42-2.71%-0.54Sức bán mạnh2.982M4.571B32.980.611329.00Vận chuyển
300578 BIZCONF TELECOM CO
22.19-2.72%-0.62Sức bán mạnh1.834M4.512B32.240.71740.00Dịch vụ Công nghệ
300599 GUANGDONG XIONGSU
10.43-2.71%-0.29Sức bán mạnh1.189M3.839B16.640.641734.00Sản xuất Chế tạo
300616 GUANGZHOU SHANGPIN
43.461.45%0.62Bán1.142M8.477B32.931.3416454.00Khách hàng Lâu năm
300640 PROFIT CULTURAL AN
5.31-3.63%-0.20Sức bán mạnh4.334M1.554B45.420.12330.00Khách hàng Lâu năm
300673 PETPAL PET NUTRITI
17.25-1.99%-0.35Sức bán mạnh3.102M4.460B32.670.544898.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
300677 INTCO MEDICAL TECH
53.830.71%0.38Bán9.104M28.917B2.6721.636503.00Công nghệ Sức khỏe
300684 JONES TECH PLC
16.88-1.80%-0.31Bán2.813M4.797B24.070.721069.00Công nghệ Điện tử
300791 SIRIO PHARMA CO LT
38.53-1.21%-0.47Bán908.252K7.020B25.501.552187.00Công nghệ Sức khỏe
300822 SHENZHEN BESTEK TE
22.70-0.48%-0.11Bán611.700K3.650B20.411.121812.00Công nghệ Điện tử
300824 SHENZHEN CRASTAL T
17.60-1.18%-0.21Sức bán mạnh687.500K3.872B0.461114.00Khách hàng Lâu năm
300836 KUNSHAN TOPA INTEL
33.63-0.65%-0.22Sức bán mạnh227.200K1.667B164.080.21678.00Dịch vụ Phân phối
300858 BEIJING SCITOP BIO
26.281.86%0.48Bán987.320K3.832B37.350.69172.00Công nghệ Sức khỏe
300862 ANHUI LANDUN PHOTO
31.29-2.98%-0.96Sức bán mạnh1.290M4.253B27.741.161701.00Công nghệ Điện tử
300869 CONTEC MEDICAL SYS
33.58-0.33%-0.11Bán3.330M13.537B29.941.131347.00Công nghệ Sức khỏe
300883 LD INTELLIGENT TEC
7.99-2.32%-0.19Bán4.851M2.830B46.350.18516.00Công nghiệp Chế biến
300884 DNAKE (XIAMEN) INT
19.18-3.81%-0.76Sức bán mạnh1.547M3.589B23.790.841069.00Công nghệ Điện tử
300889 SHENZHEN EXC-LED T
18.98-2.06%-0.40Sức bán mạnh1.273M3.023B32.350.601615.00Công nghệ Điện tử
300899 KEYSINO SEPARATION
31.26-1.45%-0.46Bán440.811K2.023B52.830.6087.00Dịch vụ Công nghệ
300901 ZHEJIANG ZOENN DES
12.150.08%0.01Bán1.183M2.914B196.00Dịch vụ Thương mại
300936 CHANGZHOU ZHONGYIN
40.17-5.66%-2.41Sức bán mạnh1.278M3.202B59.140.72131.00Khoáng sản phi năng lượng
300948 QINGDAO GREENSUM E
22.81-1.68%-0.39Sức bán mạnh1.559M3.248B60.970.38259.00Dịch vụ Thương mại
300949 SHENZHEN L&A DESIG
44.31-0.74%-0.33Bán207.700K2.678B1437.00Dịch vụ Thương mại
300958 BCEG ENVIRONMENTAL
25.15-2.78%-0.72Sức bán mạnh1.283M3.691B45.540.57Dịch vụ Công nghiệp
300963 SHANGHAI ZHONGZHOU
25.970.31%0.08Bán1.336M3.107BSản xuất Chế tạo
300965 BEIJING HENGYU DAT
64.85-2.54%-1.69Bán433.360K3.992B111.00Công nghệ Điện tử
300968 GUANGDONG GREEN PR
12.67-2.24%-0.29Sức bán mạnh2.237M5.357B4654.00Công nghệ Điện tử
300975 NANJING SUNLORD EL
15.45-4.28%-0.69Sức bán mạnh3.644M6.779B35.610.45Dịch vụ Phân phối
300983 SHANGHAI URBAN ARC
82.050.18%0.15Bán242.236K6.552B1286.00Dịch vụ Công nghiệp
301009 HANGZHOU COCO HEAL
20.11-3.18%-0.66Sức bán mạnh3.145M5.647B815.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
301068 HANGZHOU DADI HAIY
27.23-2.75%-0.77Theo dõi3.236M2.352B439.00Vận chuyển
301075 TIBET DUO RUI PHAR
34.900.84%0.29Theo dõi2.297M2.769B298.00Công nghệ Sức khỏe
301076 SINO-HIGH (CHINA)
37.65-0.40%-0.152.154M3.009B242.00Công nghiệp Chế biến
301077 HANGZHOU CHINASTAR
55.87-2.63%-1.51Sức bán mạnh1.647M3.443B760.00Công nghiệp Chế biến
301079 SHAOYANG VICTOR HY
29.851.26%0.377.721M2.473B578.00Sản xuất Chế tạo
301081 YANPAI FILTRATION
18.58-11.10%-2.3220.130M3.567B917.00Sản xuất Chế tạo
301085 BEIJING ASIACOM IN
31.86-4.64%-1.555.205M2.673B1256.00Dịch vụ Phân phối
301086 SHENZHEN HONGFUHAN
97.10-13.30%-14.894.820M6.719B1307.00Sản xuất Chế tạo
600037 BEIJING GEHUA CATV NETWORK
7.63-1.55%-0.12Sức bán mạnh9.204M10.786B77.420.103640.00Dịch vụ Công nghiệp
600143 KINGFA SCI.&TECH. CO.,LTD.
13.67-1.87%-0.26Bán33.629M35.851B9.541.4610258.00Công nghiệp Chế biến
600584 JCET GROUP
30.98-2.30%-0.73Sức bán mạnh31.477M56.430B23.231.3723359.00Công nghệ Điện tử
600651 SHANGHAI FEILO ACOUSTICS CO., LTD
3.01-0.66%-0.02Bán6.893M7.596B-0.163661.00Công nghệ Điện tử
600729 CHONGQING DEPARTMENT STORE CO.,LTD.
22.98-0.69%-0.16Sức bán mạnh1.400M9.167B10.292.2518228.00Bán Lẻ
600984 SHAANXI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD.
9.33-2.71%-0.26Sức bán mạnh8.653M9.273B14.330.673572.00Sản xuất Chế tạo
601696 BOC INTERNATIONAL (CHINA)
13.42-0.22%-0.03Bán13.127M37.364B40.260.332868.00Tài chính
601728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED
4.17-0.48%-0.02Bán88.285M357.305B15.79281192.00Truyền thông
601921 ZHEJIANG PUBLISHING & MEDIA
9.42-0.42%-0.04Bán3.610M21.022B6589.00Dịch vụ Khách hàng
603416 WUXI XINJE ELECTRIC CO.,LTD.
44.26-1.47%-0.66Bán682.193K6.314B18.362.451506.00Sản xuất Chế tạo
603516 BEIJING TRICOLOR TECHNOLOGY
17.380.12%0.02Bán840.228K3.239B27.990.62600.00Công nghệ Điện tử
603602 HANGZHOU FREELY COMMUNICATION
9.27-2.93%-0.28Sức bán mạnh2.537M1.947B46.790.20788.00Truyền thông
603661 ZHEJIANG HENGLIN CHAIR INDUSTRY
36.52-0.81%-0.30Bán298.800K3.596B9.743.787801.00Sản xuất Chế tạo
603679 SICHUAN HUATI LIGHTING TECHNOLOGY
13.75-1.86%-0.26Sức bán mạnh837.540K1.961B31.450.45791.00Sản xuất Chế tạo
603757 ZHEJIANG DAYUAN PUMPS INDUSTRY CO., LTD
15.66-1.14%-0.18Bán1.173M2.613B13.891.141823.00Sản xuất Chế tạo
603880 JIANGSU NANFANG MEDICAL CO.,LTD.
6.11-0.33%-0.02Bán673.394K1.794B68.260.09827.00Công nghệ Sức khỏe
605158 ZHEJIANG HUADA NEW MATERIALS
7.84-0.38%-0.03Sức bán mạnh1.251M4.025B11.130.71920.00Khoáng sản phi năng lượng
605177 ZHEJIANG EAST-ASIA PHARMACEUTICAL CO., LTD
26.60-1.30%-0.35Sức bán mạnh348.100K3.062B35.380.761233.00Công nghệ Sức khỏe
605287 DECAI DECORATION CO.,LTD
27.44-1.44%-0.40Sức bán mạnh571.840K2.784B1609.00Dịch vụ Công nghiệp
605303 HANGZHOU LANDSCAPING CO.,LTD.
15.02-1.05%-0.16Sức bán mạnh689.600K2.448B24.770.61512.00Khách hàng Lâu năm
605398 SHANGHAI NEW CENTURION NETWORK INFORMATION TECHNOLOGY
38.07-0.08%-0.03Bán190.100K2.267B25.381.501202.00Dịch vụ Công nghệ
688011 HARBIN XINGUANG OPTIC-ELECTRONICS TECHNOLOGY
33.68-11.04%-4.18Sức bán mạnh2.994M3.786B125.070.41359.00Công nghệ Điện tử
688067 AVE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
26.01-1.96%-0.52Sức bán mạnh270.339K1.804BCông nghệ Sức khỏe
688069 WUXI DELINHAI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
48.28-1.59%-0.78Sức bán mạnh209.825K2.918B15.703.12388.00Sản xuất Chế tạo
688079 HANGZHOU MDK OPTO ELECTRONICS CO., LTD
14.71-3.92%-0.60Sức bán mạnh3.170M6.144BDịch vụ Thương mại
688085 SHANGHAI SANYOU MEDICAL
26.27-0.57%-0.15Sức bán mạnh914.194K5.425B35.930.74333.00Công nghệ Sức khỏe
688088 ARCSOFT CORPORATION LIMITED
38.200.74%0.28Bán2.804M15.311B70.300.54460.00Dịch vụ Công nghệ
688095 FUJIAN FOXIT SOFTWARE DEVELOPMENT JOINT STOCK CO.,LTD
161.50-1.04%-1.70Sức bán mạnh249.482K7.856B78.782.08555.00Dịch vụ Công nghệ
688096 JIANGSU JINGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD
13.51-3.77%-0.53Sức bán mạnh1.135M1.506B25.290.56269.00Sản xuất Chế tạo
688098 SHANGHAI SHEN LIAN BIOMEDICAL CORPORATION
10.84-2.95%-0.33Sức bán mạnh1.280M4.587B41.510.28298.00Công nghệ Sức khỏe
688106 SUZHOU JINHONG GAS CO.,LTD.
21.84-1.71%-0.38Bán3.483M10.762B53.400.421519.00Công nghiệp Chế biến
688108 SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOLOGY INC
8.14-4.01%-0.34Sức bán mạnh2.721M3.477B-0.22527.00Công nghệ Sức khỏe
688129 DONGLAI COATING TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD
16.63-1.77%-0.30Bán600.890K2.032B22.380.76691.00Dịch vụ Khách hàng
688138 SHENZHEN QINGYI PHOTOMASK LIMITED
15.02-1.44%-0.22Sức bán mạnh669.418K4.066B70.720.22395.00Công nghệ Điện tử
688180 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES
52.56-2.03%-1.09Sức bán mạnh2.197M44.654B-1.202453.00Công nghệ Sức khỏe
688189 HUNAN NUCIEN PHARMACEUTICAL
28.07-0.71%-0.20Sức bán mạnh379.747K3.958B31.520.90469.00Công nghệ Sức khỏe
688215 ZHEJIANG RISUN INTELLIGENT TECHNOLO
35.68-1.05%-0.38Bán116.369K1.444B133.950.27387.00Sản xuất Chế tạo
688219 ORINKO ADVANCED PLASTICS CO.,LTD.
11.87-2.06%-0.25Bán1.386M5.567B43.020.281713.00Công nghiệp Chế biến
688226 WETOWN ELECTRIC GROUP
14.210.28%0.04Bán804.868K2.211B1016.00Sản xuất Chế tạo
688256 CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED
75.61-2.35%-1.82Bán1.830M30.980B-1.561268.00Công nghệ Điện tử
688258 JIANGSU EAZYTEC CO.,LTD
33.96-2.86%-1.00Sức bán mạnh449.526K3.040B51.470.71557.00Dịch vụ Công nghệ
688285 CHINA RAILWAY HIGH-SPEED ELECTRIFIC
9.82-7.79%-0.8333.568M4.007B1006.00Sản xuất Chế tạo
688288 HANGZHOU HOPECHART IOT TECHNOLOGY
30.22-2.52%-0.78Bán445.743K3.111B33.430.93553.00Dịch vụ Công nghệ
688309 NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO
22.55-0.35%-0.08Bán181.590K1.811B41.670.54101.00Sản xuất Chế tạo
688314 KONTOUR(XI'AN) MEDICAL TECHNOLOGY
66.800.91%0.60Bán182.220K3.841B175.00Công nghệ Sức khỏe
688350 JIANGSU FEYMER TECHNOLOGY
20.00-5.03%-1.06Sức bán mạnh977.129K2.572B23.500.90780.00Công nghiệp Chế biến
688395 SHENZHEN SINE ELECTRIC CO.,LTD.
26.10-3.33%-0.90Sức bán mạnh547.376K2.322B30.120.90404.00Công nghệ Điện tử
688418 GENEW TECHNOLOGIES CO.,LTD.
14.54-3.32%-0.50Sức bán mạnh1.572M2.912B139.000.11666.00Dịch vụ Công nghệ
688488 JIANGSU AIDEA PHARMACEUTICAL
15.88-0.94%-0.15Sức bán mạnh514.685K6.733B239.250.07396.00Công nghệ Sức khỏe
688501 QINGDAO DANENG ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT
16.03-1.41%-0.23Sức bán mạnh604.720K1.539B680.00Sản xuất Chế tạo
688555 ESSENCE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
27.12-3.49%-0.98Sức bán mạnh566.213K2.335B30.220.93222.00Dịch vụ Công nghệ
688557 BLUESWORD INTELLIGENT TECHNOLOGY
29.900.03%0.01Bán168.898K2.172B30.920.97845.00Sản xuất Chế tạo
688597 BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
11.90-3.09%-0.38Sức bán mạnh1.892M2.167B535.00Công nghệ Điện tử
688619 ROPEOK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD?
20.69-1.94%-0.41Sức bán mạnh460.334K3.952B432.00Dịch vụ Công nghệ
688655 SHENZHEN XUNJIEXING TECHNOLOGY CORP. LTD
17.06-1.73%-0.30Bán677.789K2.316B1001.00Công nghệ Điện tử
688681 SHANDONG KEHUI POWER AUTOMATION
16.59-2.58%-0.44Sức bán mạnh956.772K1.783B553.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm