Các cổ phiếu đã mất hầu hết giá trị

Những cổ phiếu thua lỗ nhiều nhất là danh sách những cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Các cổ phiếu có thể tiếp tục xu hướng đi xuống, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải xác định được lý do tại sao cổ phiếu đã giảm. Nhiều trader thích mua thấp và bán cao và chúng tôi cung cấp công cụ để làm điều đó. Nhà đầu tư thường mua khi giảm giá sâu và xem nó một mức giá chiết khấu nếu họ tin rằng các cổ phiếu này có một nền tảng vững chắc.

           
600614 PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
6.10-10.03%-0.68Mua187.449M10.692B36.700.171106.00Chăm sóc sức khỏe
601700 CHANGSHU FENGFAN POWER EQUIPMENT CO.,LTD
6.37-10.03%-0.71Mua89.672M7.219B345.440.021100.00Công nghiệp
603326 NANJING OLO HOME FURNISHING INC.
11.23-10.02%-1.25Bán7.425M2.538B22.870.491452.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603220 WUHAN BESTER GROUP TELECOM
28.42-10.01%-3.16Sức mua mạnh54.098M9.599B39.870.712766.00Công nghiệp
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
14.94-10.00%-1.66Bán5.466M8.015B36.740.41923.00Chăm sóc sức khỏe
300632 XIAMEN GUANGPU ELE
17.20-9.99%-1.91Mua11.146M2.589B33.370.521236.00Công nghiệp
002243 S/Z BEAUTY STAR CO
18.30-9.99%-2.03Mua42.879M6.679B107.700.173546.00Vật liệu cơ bản
002733 SHENZHEN CENTER PO
18.23-9.98%-2.02Mua54.358M6.812B13.290.683161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300018 WUHAN ZHONGYUAN HU
5.58-8.37%-0.51Mua54.216M2.703B49.600.11755.00Công nghiệp
300128 SUZHOU JINFU TECHN
3.36-7.95%-0.29Sức bán mạnh52.794M3.676B364.430.012602.00Công nghệ
000917 HUNAN TV & BROADCA
6.91-7.62%-0.57Mua83.321M9.795B-0.5012807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000586 SICHUAN HUIYUAN OP
10.83-7.59%-0.89Mua18.900M2.095B-0.011093.00Công nghệ
600833 SHANGHAI NO.1 PHARMACY
10.67-7.54%-0.87Mua11.233M2.380B66.570.16934.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002158 S/HANBELL PREC. MA
9.45-7.35%-0.75Mua63.921M5.058B19.840.481646.00Công nghiệp
600776 EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
15.38-7.13%-1.18Mua127.004M15.786B153.450.102744.00Công nghệ
002498 QINGDAO HANHE CABL
2.74-7.12%-0.21Mua93.262M9.115B54.150.052590.00Công nghiệp
002708 CHANGZHOU NRB CORP
7.69-7.01%-0.58Bán32.607M3.606B302.520.033502.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600677 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
12.50-6.86%-0.92Mua69.612M6.522B29.940.427029.00Công nghiệp
002547 SUZHOU CHUNXING PR
6.69-6.82%-0.49Mua119.428M7.547B-0.328739.00Công nghệ
002143 YINJI ENTERTAINMEN
3.36-6.67%-0.24Mua90.624M5.947B-0.17394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603017 ARTS GROUP CO., LTD
11.50-6.66%-0.82Mua12.569M3.165B20.480.562572.00Công nghiệp
600825 SHANGHAI XINHUA MEDIA CO., LTD
5.61-6.19%-0.37Sức mua mạnh82.981M5.862B155.490.041890.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000587 JINZHOU CIHANG GRO
3.04-6.17%-0.20Mua115.032M6.456B51.740.061149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002063 YGSOFT INC
7.32-6.15%-0.48Mua59.265M6.218B35.120.214157.00Công nghệ
002848 GOSPELL DIGITAL TE
12.66-6.08%-0.82Mua15.656M2.116B-0.132260.00Công nghệ
002017 EASTCOMPEACE TECH
9.92-5.88%-0.62Bán33.205M3.436B88.180.112173.00Công nghiệp
300694 WUXI LIHU CO LTD
22.66-5.82%-1.40Mua20.533M4.879B33.980.672400.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002692 RECON WENYUAN CABL
4.07-5.79%-0.25Bán43.970M2.923B45.780.091241.00Công nghiệp
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
4.41-5.77%-0.27Bán25.298M2.849B48.500.0977.00Tài chính
000957 ZHONGTONG BUS
5.96-5.70%-0.36Mua43.422M3.534B34.320.175115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300309 GI TECHNOLOGIES GR
7.87-5.64%-0.47Bán21.608M6.857B16.580.47287.00Năng lượng
002575 GUANGDONG QUNXING
8.30-5.57%-0.49Mua48.743M4.886B-0.0026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000803 SICHUAN JINYU AUTO
12.20-5.57%-0.72Bán978.376K1.558B31.130.39266.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000622 HENGLI INDUSTRIAL
6.11-5.56%-0.36Bán37.942M2.598B-0.03193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600053 KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
22.65-5.51%-1.32Mua10.220M9.820B27.470.82580.00Tài chính
002288 GUANGDONG CHAOHUA
4.32-5.47%-0.25Bán49.788M4.025B97.720.042402.00Công nghệ
600192 LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD.
4.84-5.47%-0.28Mua17.333M2.138B138.440.034069.00Công nghiệp
600560 BEIJING ARITIME INTELLIGENT CONTROL
8.49-5.35%-0.48Mua12.246M1.899B90.630.09426.00Công nghiệp
603050 SHIJIAZHUANG KELIN ELECTRIC
12.39-5.35%-0.70Bán7.430M2.010B23.420.531630.00Công nghiệp
002249 ZHONGSHAN BROAD OC
4.27-5.32%-0.24Mua67.070M10.122B28.980.1511272.00Công nghiệp
002181 GUANGDONG GUANGZHO
4.90-5.22%-0.27Sức mua mạnh73.609M5.689B36.720.133641.00Công nghiệp
600804 DR.PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO.,LTD.
8.79-5.18%-0.48Mua61.618M12.591B24.930.3528329.00Dịch vụ Viễn thông
600703 SAN'AN OPTOELECTRONICS CO.,LTD
9.54-5.17%-0.52Bán126.345M38.908B11.510.839817.00Công nghệ
002837 SHENZHEN ENVICOOL
18.12-5.13%-0.98Mua8.532M3.896B32.700.551073.00Công nghiệp
300240 JIANGSU FEILIKS IN
7.25-5.10%-0.39Bán5.611M2.650B57.290.133006.00Công nghiệp
000912 SICHUAN LUTIANHU
4.66-5.09%-0.25Bán18.040M7.307B-0.632842.00Vật liệu cơ bản
002451 SHANGHAI MORN ELEC
15.33-5.08%-0.82Sức mua mạnh50.766M6.733B270.370.06158.00Công nghiệp
002098 FUJIAN SBS ZIPPER
10.10-5.08%-0.54Mua37.920M3.616B45.050.225425.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002680 CHANGSHENG BIO-TEC
3.37-5.07%-0.18Bán205.900K3.281B5.920.571041.00Chăm sóc sức khỏe
600775 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
7.41-5.00%-0.39Bán33.019M5.557B49.290.153831.00Công nghệ
000070 SHN SDG INFORMA
11.40-5.00%-0.60Mua74.113M7.148B27.700.414916.00Công nghệ
002305 LANGOLD REAL ESTAT
3.05-4.98%-0.16Mua49.702M5.289B71.060.04725.00Tài chính
000409 SHANDONG GEO-MINER
5.36-4.96%-0.28Bán505.700K2.739B-0.091887.00Vật liệu cơ bản
000610 XI'AN TOURISM CO.
8.07-4.95%-0.42Mua40.317M1.911B-0.07815.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002418 ZHE JIANG KANGSHEN
3.52-4.86%-0.18Mua62.670M4.000B415.580.014455.00Vật liệu cơ bản
600462 SHENZHEN GEOWAY
2.75-4.84%-0.14Sức bán mạnh239.100K1.468B-0.02697.00Vật liệu cơ bản
600753 HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD
15.64-4.81%-0.79Bán3.427M2.002B113.220.1423.00Năng lượng
300213 BEIJING JIAXUN FEI
6.36-4.79%-0.32Mua28.290M3.768B30.150.21820.00Công nghệ
300228 ZHANGJIAGANG FURUI
5.37-4.79%-0.27Bán24.184M2.547B-0.081882.00Công nghiệp
000723 SHANXI MEIJIN ENER
4.18-4.78%-0.21Mua168.797M17.102B12.340.345486.00Công nghiệp
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG
12.77-4.70%-0.63Bán7.724M5.639B84.070.15472.00Vật liệu cơ bản
600290 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
5.70-4.68%-0.28Mua79.709M4.331B101.170.061682.00Năng lượng
200613 HAINAN DADONGHAI
4.33-4.63%-0.21Bán155.900K2.705B842.400.01145.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300588 XINJIANG SAILING I
12.03-4.60%-0.58Mua7.076M1.964B39.490.30583.00Công nghệ
300539 NINGBO HENGHE MOUL
8.10-4.59%-0.39Bán8.779M1.693B99.070.081099.00Công nghiệp
600446 SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD
11.29-4.56%-0.54Mua45.213M9.633B46.180.246019.00Công nghệ
300325 JIANGSU DEWEI ADVA
3.78-4.55%-0.18Mua58.909M3.783B253.520.01722.00Công nghiệp
002606 DALIAN INSULATOR
7.64-4.50%-0.36Mua66.955M3.113B-0.021362.00Công nghiệp
200539 GUANGDONG ELECTRIC
2.61-4.40%-0.12Sức bán mạnh2.269M21.789B24.210.176957.00Công ty dịch vụ công cộng
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
7.23-4.37%-0.33Bán5.394M2.169B-0.16652.00Tài chính
300048 HICONICS ECO-ENERG
2.63-4.36%-0.12Mua28.004M2.968B74.080.042461.00Công nghiệp
002639 FUJIAN SNOWMAN CO
6.86-4.32%-0.31Mua40.124M4.624B-0.082459.00Công nghiệp
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
7.55-4.31%-0.34Mua153.927M11.942B67.790.11178.00Tài chính
002054 DYMATIC CHEMICALS
6.70-4.29%-0.30Mua30.879M2.809B89.050.081600.00Vật liệu cơ bản
000018 SINO GREAT WALL CO
2.47-4.26%-0.11Mua67.368M4.195B-0.002875.00Tài chính
300058 BLUEFOCUS INTELLIG
4.28-4.25%-0.19Bán27.812M9.339B26.420.166606.00Công nghệ
000595 BAOTA INDUSTRY CO
3.40-4.23%-0.15Mua40.432M2.533B-0.021423.00Công nghiệp
600128 JIANGSU HOLLY CORPORATION
7.72-4.22%-0.34Bán18.882M1.905B-0.14416.00Công nghiệp
002071 GREAT WALL MOVIE
4.56-4.20%-0.20Bán19.688M2.396B14.110.32805.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002148 BEIJING BEWINNER C
6.42-4.18%-0.28Mua27.419M3.640B63.180.10369.00Dịch vụ Viễn thông
600235 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD.
6.01-4.15%-0.26Bán32.672M2.111B95.130.061553.00Vật liệu cơ bản
600105 JIANGSU ETERN
4.64-4.13%-0.20Mua41.595M5.814B25.290.184256.00Công nghệ
300586 MALION NEW MATERIA
11.40-4.12%-0.49Mua7.500M2.736B49.360.23214.00Vật liệu cơ bản
600552 TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
4.19-4.12%-0.18Mua52.541M3.201B53.790.085568.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000410 SHENYANG MACHINE T
8.44-4.09%-0.36Mua72.281M6.461B8.920.9511877.00Công nghiệp
600860 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
4.94-4.08%-0.21Mua3.168M1.714B42.990.111595.00Công nghiệp
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
16.29-4.06%-0.69Sức mua mạnh62.199M25.228B47.540.34165.00Tài chính
002941 XINJIANG COMMUNICA
31.54-4.05%-1.33Mua28.037M20.343B48.630.651711.00Công nghiệp
000555 DIGITAL CHINA INFO
10.94-4.04%-0.46Mua42.658M10.540B22.460.499942.00Công nghệ
600250 NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.,LTD.
7.43-4.01%-0.31Bán4.652M1.922B10.000.74361.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000032 SHENZHEN SED INDUS
7.67-4.01%-0.32Mua7.512M3.169B49.560.151261.00Công nghệ
600719 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
4.08-4.00%-0.17Mua6.567M1.651B-0.01839.00Công ty dịch vụ công cộng
300071 SPEARHEAD INTEGR G
3.89-3.95%-0.16Mua33.709M2.639B-0.541535.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600758 LIAONING HONGYANG ENERGY RESOURCE INVEST CO.LTD.
3.66-3.94%-0.15Mua21.549M4.873B-0.0117052.00Công ty dịch vụ công cộng
603926 ZHEJIANG TIELIU CLUTCH CO.,LTD.
14.90-3.87%-0.60Mua1.603M1.844B21.250.701147.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600635 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) CO.,LTD
4.97-3.87%-0.20Mua135.564M14.674B32.390.152174.00Công ty dịch vụ công cộng
601882 NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY
8.03-3.83%-0.32Mua6.319M
300508 SHANGHAI WEIHONG E
25.79-3.80%-1.02Mua2.503M2.345B157.070.16533.00Công nghiệp
600289 BRIGHT OCEANS INTER-TELECOM CORPORATION
2.57-3.75%-0.10Bán7.177M1.622B-4.562888.00Công nghệ
002058 SHANGHAI WELLTECH
12.43-3.72%-0.48Bán3.383M1.783B287.730.04224.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất