Cổ phiếu định giá thấp — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một script khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
000009 CHINA BAOAN GROUP
4.50-19.21%-1.07Sức bán mạnh12.141M11.972B48.940.1113620.00Tài chính
000040 TUNGHSU AZURE RENE
5.70-7.62%-0.47Sức bán mạnh19.376M9.174B141.900.042265.00Tài chính
000070 SHN SDG INFORMA
10.11-5.34%-0.57Bán17.555M8.534B30.740.354179.00Công nghệ
000159 XINJIANG INTL IND
6.50-5.52%-0.38Bán19.031M3.307B33.690.20315.00Năng lượng
000410 SHENYANG MACHINE T
5.33-6.16%-0.35Bán10.173M4.348B-1.648338.00Công nghiệp
000423 DONG-E-E-JIAO CO
32.13-2.16%-0.71Bán10.259M21.478B11.492.864836.00Chăm sóc sức khỏe
000428 HUATIAN HOTEL GP
2.73-2.85%-0.08Sức bán mạnh2.077M2.863B-0.474818.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000504 NANHUA BIO-MEDICIN
9.03-4.95%-0.47Bán948.400K2.960B-0.11365.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000539 GUANGDONG ELECTRIC
3.90-2.01%-0.08Sức bán mạnh4.870M20.896B36.130.116735.00Công ty dịch vụ công cộng
000564 CCOOP GROUP CO LTD
2.34-3.70%-0.09Sức bán mạnh16.517M14.599B31.360.089366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000584 JIANGSU YOULI INVE
6.06-3.81%-0.24Sức bán mạnh4.558M3.864B36.330.17915.00Tài chính
000610 XI'AN TOURISM CO.
8.70-3.65%-0.33Bán6.818M2.138B21.860.41779.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000628 CHENGDU HI-TECH DE
9.35-6.12%-0.61Bán3.413M3.102B41.740.24897.00Tài chính
000636 FENGHUA ADV TECH
10.10-2.60%-0.27Sức bán mạnh19.953M9.284B8.771.186727.00Công nghiệp
000639 XIWANG FOODSTUFFS
5.32-5.00%-0.28Bán9.258M6.045B12.690.442107.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000659 ZHUHAI ZHONGFU ENT
2.87-3.69%-0.11Bán4.915M3.831B310.420.012103.00Vật liệu cơ bản
000663 FUJIAN YONGAN FRST
5.95-4.49%-0.28Sức bán mạnh4.535M2.098B-3.882278.00Vật liệu cơ bản
000665 HUBEI BROADCASTING
5.17-5.14%-0.28Sức bán mạnh8.269M5.251B31.820.178120.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000670 INFOTMIC CO LTD
1.92-4.95%-0.10Sức bán mạnh15.586M1.650B-0.22104.00Công nghệ
000676 GENIMOUS TECHNOLOG
6.07-3.19%-0.20Sức bán mạnh4.247M8.314B11.540.54719.00Công nghiệp
000678 XIANGYANG AUTO BGS
6.47-5.55%-0.38Bán3.950M3.148B-0.164464.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000687 HUAXUN FANGZHOU CO
6.16-3.75%-0.24Sức bán mạnh3.174M4.904B-0.69894.00Công nghệ
000709 HESTEEL CO LTD
2.76-1.43%-0.04Sức bán mạnh26.034M29.732B8.210.3435723.00Vật liệu cơ bản
000716 NANFANG BLACK SESA
3.40-6.34%-0.23Bán18.012M2.709B47.550.082630.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000726 LU THAI TEXTILE CO
9.11-0.65%-0.06Sức bán mạnh1.576M7.869B9.980.9225851.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000735 LUONIUSHAN CO LTD
8.90-3.89%-0.36Bán29.191M10.663B242.850.042232.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000752 TIBET GALAXY SCIEN
3.81-4.51%-0.18Sức bán mạnh1.800M1.052B-1.66284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000757 SICHUAN HAOWU ELEC
4.33-3.99%-0.18Sức bán mạnh2.636M2.037B28.540.161286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL
6.33-3.36%-0.22Sức bán mạnh2.786M5.260B26.770.246859.00Công nghiệp
000801 SICHUAN JIUZHOU EL
5.29-2.04%-0.11Bán4.874M5.523B60.210.094574.00Công nghệ
000809 TIELING NEWCITY
2.48-2.75%-0.07Sức bán mạnh3.704M2.103B55.530.05159.00Công nghiệp
000811 MOON ENVIRONMENT T
7.19-4.64%-0.35Bán13.522M4.924B10.410.721338.00Công nghiệp
000816 JIANGSU NONGHUA IN
1.62-4.71%-0.08Sức bán mạnh17.819M2.412B24.040.072337.00Công nghiệp
000818 HANGJIN TECHNOLOGY
8.60-4.02%-0.36Bán13.019M6.021B12.650.714562.00Vật liệu cơ bản
000820 SHENWU ENERGY SAVI
1.80-4.76%-0.09Sức bán mạnh11.846M1.204B-1.05671.00Năng lượng
000821 JS CORRUGATING MAC
7.15-2.46%-0.18Sức bán mạnh3.865M3.945B19.670.372858.00Công nghiệp
000836 TIANJIN FUTONG XIN
3.77-4.56%-0.18Sức bán mạnh16.722M4.773B77.420.051425.00Công nghệ
000856 TANGSHAN JIDONG EQ
10.81-6.24%-0.72Bán6.252M2.617B126.770.091806.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000881 CGN NUCLEAR TECHNO
7.30-2.80%-0.21Sức bán mạnh2.359M7.698B24.950.305550.00Công nghiệp
000882 BEIJ. HUAL. DEP.
2.31-2.53%-0.06Sức bán mạnh11.483M6.488B159.810.011182.00Tài chính
000886 HAINAN EXPRESSWAY
3.75-3.35%-0.13Bán7.394M3.837B24.160.16510.00Công nghiệp
000890 JIANGSU FASTEN CO
4.52-5.64%-0.27Sức bán mạnh11.787M1.818B-0.38470.00Vật liệu cơ bản
000898 ANGANG STEEL CO LT
3.51-1.68%-0.06Sức bán mạnh15.206M33.577B5.290.6935517.00Vật liệu cơ bản
000910 DARE POWER DEKOR H
9.92-3.22%-0.33Bán5.686M5.410B7.531.365241.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000977 INSPUR ELECTRONIC
20.28-2.64%-0.55Bán27.095M26.855B38.680.544648.00Công nghệ
002005 ELEC-TECH INTL CO
1.40-4.76%-0.07Sức bán mạnh11.539M2.594B-0.3810588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002006 ZHEJIANG JINGGONG
4.74-3.46%-0.17Sức bán mạnh8.737M2.235B-0.071241.00Công nghiệp
002008 HAN'S LASER TECHNO
27.670.36%0.10Bán41.797M29.419B19.341.4313030.00Công nghiệp
002027 FOCUS MEDIA INFORM
4.75-3.46%-0.17Bán127.481M72.215B14.570.3412736.00Công nghệ
002038 BEIJING SL PHARMAC
13.41-3.46%-0.48Sức bán mạnh7.565M14.270B24.200.57657.00Chăm sóc sức khỏe
002059 YUNNAN TOURISM CO
5.74-4.01%-0.24Sức bán mạnh1.404M6.054B8.970.672181.00Tài chính
002072 KAIRUIDE HOLDING C
4.63-4.93%-0.24Bán2.579M857.120M-1.4166.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002115 SUNWAVE COMMUNICAT
7.75-5.60%-0.46Bán12.103M5.908B27.240.301141.00Công nghệ
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
5.96-5.70%-0.36Bán32.589M8.094B415.790.021865.00Chăm sóc sức khỏe
002148 BEIJING BEWINNER C
5.58-4.94%-0.29Sức bán mạnh6.423M3.321B111.640.05302.00Dịch vụ Viễn thông
002173 INNOVATION MEDICAL
6.34-4.08%-0.27Bán2.877M3.007B162.570.043676.00Chăm sóc sức khỏe
002176 JIANGXI SPECIAL EL
4.38-2.88%-0.13Sức bán mạnh14.703M7.696B-1.254456.00Công nghiệp
002188 BUS ONLINE CO LTD
3.11-4.31%-0.14Sức bán mạnh1.257M960.789M-1.87657.00Công nghệ
002196 ZHEJIANG FOUNDER M
5.67-3.41%-0.20Bán2.269M2.751B-1.032406.00Công nghiệp
002200 YUNNAN YUNTOU ECOL
5.70-5.00%-0.30Bán2.166M1.105B-1.13381.00Vật liệu cơ bản
002210 SHENZHEN FEIMA INT
1.39-4.79%-0.07Bán28.597M2.413B-1.48433.00Công nghiệp
002220 DL TIANBAO GREEN F
1.38-4.17%-0.06Bán10.120M1.104B-0.411368.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002228 XIAMEN HEXING PACK
4.47-4.69%-0.22Bán6.658M5.485B22.370.218261.00Vật liệu cơ bản
002245 JIANGSU AUCKSUN CO
3.79-3.56%-0.14Bán8.558M3.857B21.920.183115.00Vật liệu cơ bản
002248 WEIHAI HUADONG AUT
8.79-2.01%-0.18Sức bán mạnh1.317M2.758B-1.82422.00Công nghiệp
002256 SHENZHEN SUNRISE N
2.72-1.09%-0.03Sức bán mạnh10.448M5.177B-0.14549.00Vật liệu cơ bản
002269 SH/METERSBONWE F&A
2.33-3.72%-0.09Sức bán mạnh3.184M6.080B214.730.017969.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002278 SHANGHAI SK PETROL
6.05-4.42%-0.28Bán4.676M2.304B55.810.11912.00Năng lượng
002279 BEIJING JOIN-CHEER
6.07-3.96%-0.25Sức bán mạnh4.835M4.495B-1.322894.00Công nghệ
002287 TIBET CHEEZHENG TI
20.44-3.27%-0.69Bán662.667K11.200B34.130.621934.00Chăm sóc sức khỏe
002327 SHENZHEN FUANNA BE
6.77-2.59%-0.18Sức bán mạnh7.870M6.077B11.460.615671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002341 SHENZHEN SELEN SCI
4.81-6.24%-0.32Bán28.121M5.911B21.730.242969.00Công nghiệp
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG
11.57-5.24%-0.64Bán1.301M5.392B38.260.32446.00Vật liệu cơ bản
002354 DALIAN ZEUS ENTERT
2.94-4.85%-0.15Sức bán mạnh20.318M2.880B-7.911117.00Công nghệ
002355 XINGMIN INTELLIGEN
7.00-4.76%-0.35Sức bán mạnh7.085M4.561B-0.432652.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002358 HENAN SENYUAN ELEC
8.72-3.33%-0.30Sức bán mạnh7.731M8.386B32.430.282904.00Công nghiệp
002365 QIANJIANG YONGAN P
8.79-2.87%-0.26Sức bán mạnh3.006M2.539B18.630.49831.00Chăm sóc sức khỏe
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
11.78-4.62%-0.57Bán13.815M6.626B33.280.371030.00Chăm sóc sức khỏe
002373 CHINA TRANSINFO TE
15.05-6.00%-0.96Sức bán mạnh25.129M23.801B28.950.555384.00Công nghệ
002406 XUCHANG YUANDONG D
5.59-3.29%-0.19Bán2.805M3.243B11.150.521485.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002421 SHENZHEN DAS INTEL
3.42-3.66%-0.13Sức bán mạnh10.563M6.753B33.890.112131.00Công nghiệp
002424 GUIZHOU BAILING GR
8.93-1.65%-0.15Sức bán mạnh4.656M12.814B22.430.405588.00Chăm sóc sức khỏe
002427 ZHEJIANG UNIFULL I
11.065.03%0.53Bán6.205M4.193B-2.662274.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002431 PALM ECO-TOWN DEVE
3.46-3.89%-0.14Sức bán mạnh11.932M5.353B-0.081557.00Công nghiệp
002446 G/D SHENGLU TEL TE
7.92-5.15%-0.43Sức bán mạnh13.199M7.472B53.430.162269.00Công nghệ
002454 SONGZ AUTOMOBILE
4.74-5.95%-0.30Bán7.494M3.168B13.750.373734.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002466 TIANQI LITHIUM IND
23.92-5.83%-1.48Sức bán mạnh20.038M29.006B17.671.451612.00Vật liệu cơ bản
002470 KINGENTA ECOLOGIC
3.21-5.31%-0.18Bán46.990M11.155B77.860.049110.00Vật liệu cơ bản
002472 ZHEJIANG SHUANGHUA
5.05-4.17%-0.22Bán3.850M3.618B19.900.264522.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002491 TONGDING INTERCONN
6.62-4.20%-0.29Sức bán mạnh9.049M8.717B20.080.343814.00Công nghệ
002499 KELIN ENVIRONMENTA
4.16-5.02%-0.22Bán1.172M827.820M-3.0584.00Công nghiệp
002501 JILIN LIYUAN PRECI
1.25-5.30%-0.07Bán17.553M1.604B-3.691299.00Vật liệu cơ bản
002509 TIANGUANG ZHONGMAO
1.74-4.40%-0.08Bán23.542M4.536B-0.212114.00Công nghiệp
002515 JINZI HAM CO LTD
4.79-3.43%-0.17Bán8.125M4.852B1153.490.00373.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002528 SHENZHEN INFINOVA
3.71-3.39%-0.13Sức bán mạnh3.469M4.603B30.650.131540.00Công nghệ
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
6.49-5.94%-0.41Sức bán mạnh4.757M1.794B-0.80800.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002536 FEILONG AUTO COMPO
4.87-4.13%-0.21Sức bán mạnh5.661M2.544B12.810.403838.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
4.04-2.18%-0.09Bán7.655M7.480B33.820.122574.00Công nghiệp
002543 GUANGDONG VANWARD
9.70-1.02%-0.10Bán1.551M7.287B14.010.705449.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002547 SUZHOU CHUNXING PR
8.62-7.01%-0.65Bán62.431M10.457B266.230.036807.00Công nghệ
002565 SHANGHAI SHUNHO NE
6.61-3.64%-0.25Bán37.871M7.273B79.340.091924.00Vật liệu cơ bản
002569 ZHEJIANG BUSEN GAR
8.17-4.11%-0.35Bán909.627K1.193B-1.321180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002577 SHENZHEN RAPOO TEC
9.52-5.46%-0.55Sức bán mạnh2.552M2.849B959.050.01900.00Công nghệ
002581 SHANDONG SINOBIOWA
5.99-5.82%-0.37Sức bán mạnh5.505M4.196B-0.29942.00Vật liệu cơ bản
002586 ZHEJIANG RECLAIM C
3.61-1.10%-0.04Sức bán mạnh2.797M4.176B16.520.221630.00Công nghiệp
002596 HAINAN RUIZE NEW B
6.82-5.15%-0.37Sức bán mạnh14.469M8.298B61.800.125382.00Vật liệu cơ bản
002636 GOLDENMAX INTERNAT
7.57-1.82%-0.14Bán5.959M5.613B24.370.322451.00Công nghệ
002640 GLOBAL TOP E-COMME
7.24-9.95%-0.80Sức bán mạnh38.565M12.527B21.380.386641.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002644 LANZHOU FOCI PHARM
6.54-2.97%-0.20Bán1.859M3.442B52.930.131504.00Chăm sóc sức khỏe
002671 SHANDONG LONGQUAN
4.37-3.10%-0.14Bán1.362M2.131B-0.291090.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002679 FUJIAN JINSEN FORE
14.99-4.76%-0.75Bán4.906M3.711B110.160.14281.00Vật liệu cơ bản
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
6.05-4.87%-0.31Sức bán mạnh1.117M2.770B-0.022734.00Công nghiệp
002700 XINJIANG HAOYUAN N
7.10-3.79%-0.28Sức bán mạnh3.181M3.118B48.080.15550.00Năng lượng
002711 EUROPOL INTELLIGEN
1.06-3.64%-0.04Bán20.058M1.162B-4.13854.00Vật liệu cơ bản
002713 DONG YI RI SHENG H
8.70-2.25%-0.20Sức bán mạnh1.414M3.740B9.900.907081.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002723 KENNEDE ELECTRONIC
9.53-5.27%-0.53Sức bán mạnh2.220M1.918B-0.331273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002727 YUNNAN HONGXIANG Y
23.53-0.38%-0.09Bán5.681M13.411B23.731.0026999.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002739 WANDA FILM HOLDING
16.26-3.84%-0.65Bán12.805M35.146B25.230.6718036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002740 FUJIAN IDEAL JEWEL
5.83-3.32%-0.20Sức bán mạnh2.240M2.738B62.520.10525.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002752 SHENGXING GROUP CO
5.97-3.55%-0.22Bán1.863M5.157B170.150.042050.00Vật liệu cơ bản
002756 YONGXING SPECIAL S
13.62-2.78%-0.39Sức bán mạnh2.063M5.044B12.701.101121.00Vật liệu cơ bản
002757 NANXING MACHINERY
16.47-4.96%-0.86Bán2.721M3.415B17.820.981375.00Công nghiệp
002761 DOHIA GROUP CO LTD
8.41-5.40%-0.48Bán5.911M3.083B124.180.071223.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002768 QINGDAO GON TECHNO
22.56-3.71%-0.87Sức bán mạnh2.045M6.355B19.011.232209.00Vật liệu cơ bản
002786 SHENZHEN SILVER BA
6.18-6.08%-0.40Bán3.326M2.509B165.000.048378.00Công nghiệp
002806 GUANGDONG HUAFENG
13.78-7.76%-1.16Bán2.400M2.633B12.931.14834.00Vật liệu cơ bản
002808 SUZHOU GOLDENGREEN
7.95-6.25%-0.53Bán4.403M2.279B66.680.13243.00Công nghệ
002823 SHENZHEN KAIZHONG
8.74-2.56%-0.23Sức bán mạnh2.356M2.613B27.430.334721.00Công nghệ
002877 WUXI SMART AUTO-CO
8.35-5.33%-0.47Bán1.761M2.933B45.790.19525.00Công nghiệp
002884 GUANGDONG LINGXIAO
13.21-3.51%-0.48Bán1.589M2.638B12.121.131038.00Công nghiệp
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
22.71-5.92%-1.43Sức bán mạnh877.600K1.931B25.910.931481.00Công nghiệp
002903 YUHUAN CNC MACHINE
12.09-5.62%-0.72Sức bán mạnh1.860M1.921B132.180.10341.00Công nghiệp
002905 GUANGZHOU JINYI ME
14.45-5.25%-0.80Bán7.162M4.099B30.580.504982.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002941 XINJIANG COMMUNICA
20.72-6.79%-1.51Sức bán mạnh3.980M14.338B73.860.301816.00Công nghiệp
002943 HUNAN YUJIN MACHIN
26.69-7.39%-2.13Bán1.760M2.882B27.011.07468.00Công nghiệp
002958 QINGDAO RURAL COMM
6.39-5.47%-0.37Bán26.653M37.556B13.590.505226.00Tài chính
200054 CHONGQING JIANSHE
5.45-0.91%-0.05Bán6.400K580.976M-0.041151.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200152 SHANDONG AIRLINES
7.79-1.77%-0.14Bán184.210K2.807B21.070.3311099.00Công nghiệp
200468 NANJING PUTIAN TEL
2.64-1.86%-0.05Bán68.900K511.768M-0.111525.00Công nghệ
200553 ADAMA LTD
5.72-1.21%-0.07Bán88.550K25.004B33.960.301470.00Vật liệu cơ bản
300050 DINGLI CORP LTD
5.38-4.61%-0.26Sức bán mạnh7.138M3.073B50.510.111597.00Dịch vụ Viễn thông
300070 BEIJING ORIGINWATE
6.35-2.31%-0.15Bán24.302M20.608B17.470.373105.00Công nghiệp
300081 HENGXIN SHAMBALA C
8.01-4.30%-0.36Bán7.921M4.429B71.270.12820.00Công nghệ
300083 GUANGDONG JANUS IN
2.59-5.13%-0.14Bán19.120M3.900B-2.0111306.00Công nghệ
300086 HONZ PHARMACEUTICA
5.22-3.15%-0.17Bán4.396M2.425B119.430.051587.00Chăm sóc sức khỏe
300091 JIANGSU JIN TONG L
4.03-6.06%-0.26Sức bán mạnh27.208M5.278B47.290.091170.00Công nghiệp
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.17-5.66%-0.25Bán6.524M4.023B24.250.184000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300096 YLZ INFORMATION TE
8.30-4.82%-0.42Bán2.801M3.750B267.810.032103.00Công nghệ
300100 NINGBO SHUANGLIN
6.75-3.02%-0.21Sức bán mạnh2.326M3.241B-0.226105.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300101 CHENGDU CORPRO TEC
9.32-4.41%-0.43Sức bán mạnh6.544M5.421B-0.01784.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất