Cổ phiếu định giá thấp

Trái ngược với quá mua, bán quá có nghĩa là giá cổ phiếu đã giảm đáng kể. Một cổ phiếu có thể bị định giá dưới giá trị thực do bán tháo cổ phiếu. Một kịch bản khác là khi các nhà đầu tư lớn dừng lệnh mua trước khi mua lại với giá tốt hơn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần xác định nguyên nhân của việc giảm giá như vậy để đưa ra quyết định đúng đắn.

           
000004 SHENZHEN CAU TECH 17.910.96%0.17Bán199.900K1.502B127.400.14172.00Chăm sóc sức khỏe
000017 SHENZHEN CHINA BIC 3.541.43%0.05Bán6.444M1.430B1259.790.0051.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000018 SINO GREAT WALL CO 3.220.62%0.02Bán13.170M5.148B10.950.292875.00Tài chính
000022 SHN CHIWAN WHARF 17.32-0.40%-0.07Bán3.451M9.675B10.790.801719.00Công nghiệp
000035 CHINA TIANYING INC 4.630.00%0.00Bán7.768M6.308B25.760.185737.00Công ty dịch vụ công cộng
000048 SHENZHEN KONDARL 17.60-0.56%-0.10Bán223.400K6.972B-0.181695.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000078 SHN NEPTUNUS BIO 4.300.47%0.02Bán7.263M11.419B16.330.269262.00Chăm sóc sức khỏe
000156 WASU MEDIA HOLDING 9.11-0.87%-0.08Bán8.436M13.278B20.480.444937.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000409 SHANDONG GEO-MINER 3.071.66%0.05Bán5.589M1.555B-0.541887.00Vật liệu cơ bản
000415 BOHAI CAPITAL HOLD 4.321.17%0.05Bán68.370M26.620B9.640.45800.00Công nghiệp
000502 LVJING HOLDING CO 6.680.00%0.00Bán681.000K1.245B-0.39192.00Tài chính
000506 ZHONGRUN RESOURCES 2.881.41%0.04Bán16.412M2.660B-0.491650.00Tài chính
000509 HUASU HOLDINGS 2.420.83%0.02Bán10.573M1.997B159.740.0270.00Vật liệu cơ bản
000523 LONKEY INDUSTRIAL 5.820.34%0.02Bán3.518M3.057B72.710.08848.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000564 CCOOP GROUP CO LTD 4.29-10.25%-0.49Bán49.691M28.948B18.190.2410808.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000566 HAINAN HAIYAO CO 9.92-2.07%-0.21Bán10.226M13.642B142.750.072350.00Chăm sóc sức khỏe
000576 JIANGMEN SUGARCANE 7.12-2.06%-0.15Bán34.107M3.245B-0.60487.00Vật liệu cơ bản
000584 JIANGSU YOULI INVE 9.55-5.91%-0.60Bán28.596M6.275B43.520.221072.00Công nghệ
000587 JINZHOU CIHANG GRO 3.391.80%0.06Bán45.543M7.129B7.110.481149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000625 CHONG QING CHANGAN 7.930.13%0.01Bán12.854M36.276B6.221.2839138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000632 FUJIAN SANMU GROUP 5.25-2.05%-0.11Sức bán mạnh3.730M2.515B74.070.07551.00Công nghiệp
000691 HAINAN YATAI INDUS 3.750.54%0.02Bán3.750M1.215B-0.0335.00Tài chính
000792 QINGHAI SALT LAKE 8.71-1.36%-0.12Bán36.876M24.799B-1.5017440.00Vật liệu cơ bản
000793 HUAWEN MEDIA GROUP 4.96-9.98%-0.55Bán9.880M11.116B36.200.145181.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL 10.45-9.99%-1.16Sức bán mạnh247.800K9.398B37.230.286730.00Công nghiệp
000797 CHINA WUYI 6.590.30%0.02Bán2.046M6.674B29.160.235455.00Công nghiệp
000939 KAIDI ECOLOGICAL 2.32-4.92%-0.12Bán144.100K9.665B-0.705985.00Công nghiệp
000961 JIANGSU ZHONGNAN 5.671.07%0.06Bán38.597M20.979B25.300.2210139.00Tài chính
000976 GUANGDONG HUATIE T 5.200.78%0.04Bán3.646M8.300B16.650.31558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000982 NX/ZHONGYIN CASHME 1.531.32%0.02Bán6.318M2.748B89.060.026656.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002002 HONGDA XINGYE CO L 3.45-4.17%-0.15Bán99.230M9.379B9.080.386163.00Vật liệu cơ bản
002005 ELEC-TECH INTL CO 3.240.93%0.03Bán5.470M5.710B-0.5410777.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002071 GREAT WALL MOVIE 5.580.18%0.01Bán16.680M2.950B16.670.33805.00Công nghiệp
002072 KAIRUIDE HOLDING C 8.36-3.58%-0.31Bán38.847M1.538B-0.2162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002077 JIANGSU DAGANG CO 5.421.69%0.09Sức bán mạnh13.031M3.118B72.830.071087.00Tài chính
002100 TECON BIOLOGY CO L 6.180.00%0.00Bán664.200K6.002B16.770.372798.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002122 TIANMA BEARING GP 1.590.63%0.01Bán15.931M1.892B21.570.073288.00Công nghiệp
002143 DMG ENTERTAINMENT 5.30-2.57%-0.14Bán35.873M9.705B12.100.44394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002178 S/H YANHUA SMART G 4.74-1.66%-0.08Bán20.192M3.460B65.350.07966.00Công nghiệp
002194 WUHAN FINGU ELECTR 3.721.36%0.05Bán4.416M2.089B-0.764671.00Công nghệ
002204 DH HEAVY IND GP CO 3.421.18%0.04Bán2.090M6.581B-0.025630.00Công nghiệp
002219 HENGKANG MEDICAL G 4.48-0.44%-0.02Bán27.767M8.461B45.860.108757.00Chăm sóc sức khỏe
002220 DL TIANBAO GREEN F 3.670.82%0.03Bán2.949M2.812B23.700.151796.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002247 ZHEJIANG DILONG CU 7.300.83%0.06Bán10.947M6.212B9.700.751839.00Công nghệ
002259 SICHUAN SHENGDA FO 3.052.35%0.07Bán7.853M2.260B197.540.02371.00Vật liệu cơ bản
002260 DEA GENERAL AVIATI 3.100.00%0.00Bán15.284M828.730M-1.971932.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002323 JIANGSU YABAITE TE 2.85-5.00%-0.15Bán66.200K2.255B8.350.34555.00Công nghiệp
002390 GUIZHOU XINBANG PH 6.78-4.91%-0.35Bán13.947M11.983B33.930.205651.00Chăm sóc sức khỏe
002418 ZHE JIANG KANGSHEN 3.86-0.77%-0.03Bán11.358M4.421B21.500.184455.00Vật liệu cơ bản
002447 DALIAN MORNINGSTAR 3.101.31%0.04Bán19.401M4.402B13.310.23112.00Công nghệ
002489 YOTRIO GROUP COMPA 3.271.24%0.04Bán3.419M7.084B-0.0611666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002505 HUNAN DAKANG INTER 1.830.55%0.01Bán35.231M10.064B-0.004123.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002542 CHINA ZHONGHUA GEO 4.901.03%0.05Bán13.976M8.854B36.520.132539.00Công nghiệp
002547 SUZHOU CHUNXING PR 4.700.00%0.00Bán25.254M5.344B-0.348739.00Công nghệ
002558 GIANT NETWORK GROU 21.65-0.69%-0.15Bán6.416M44.486B33.880.643917.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002584 XILONG SCIENTIFIC 7.570.93%0.07Bán20.239M4.424B47.850.161264.00Vật liệu cơ bản
002586 ZHEJIANG RECLAIM C 5.590.54%0.03Bán5.152M6.413B22.220.25803.00Công nghiệp
002600 GUANGDONG LY INTEL 4.083.55%0.14Bán64.353M26.944B6.450.6318720.00Công nghiệp
002604 SHANDONG LONGLIVE 1.751.16%0.02Bán5.128M1.046B-5.901400.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002609 SHENZHEN JIESHUN S 7.910.64%0.05Bán6.605M5.281B31.110.262712.00Công nghiệp
002611 GUANGDONG DONGFANG 4.593.15%0.14Bán15.869M8.248B16.130.281993.00Công nghiệp
002625 KUANG-CHI TECHNOLO 10.43-1.51%-0.16Bán3.770M23.001B267.710.04838.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002639 FUJIAN SNOWMAN CO 5.850.69%0.04Bán2.875M3.948B-0.092459.00Công nghiệp
002652 SUZHOU YANGTZE NEW 6.120.99%0.06Bán5.666M3.128B41.020.15927.00Vật liệu cơ bản
002680 CHANGSHENG BIO-TEC 14.50-9.99%-1.61Bán459.200K15.812B22.330.651041.00Chăm sóc sức khỏe
002711 EUROPOL INTELLIGEN 4.832.33%0.11Bán28.328M5.025B15.570.31922.00Vật liệu cơ bản
002712 SIMEI MEDIA CO LTD 17.67-0.17%-0.03Bán253.730K6.100B20.880.85870.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002721 BEIJING KINGEE CUL 7.752.38%0.18Bán19.133M6.370B21.570.363414.00Công nghiệp
002840 ZHEJIANG HUATONG M 17.940.34%0.06Bán5.967M4.830B36.380.492018.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002872 TIANSHENG PHARMACE 19.360.62%0.12Sức bán mạnh8.454M4.112B14.241.362588.00Chăm sóc sức khỏe
002884 GUANGDONG LINGXIAO 23.251.35%0.31Bán1.098M2.866B13.821.68949.00Công nghiệp
200022 SHN CHIWAN WHARF 9.951.12%0.11Bán292.521K9.675B10.790.801719.00Công nghiệp
200028 CN ACCORD MEDICINE 30.000.00%0.00Bán33.000K18.663B18.072.5222480.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
200160 DONGFENG SCI-TECH 1.47-1.34%-0.02Bán879.500K907.687M189.240.01143.00Vật liệu cơ bản
200512 TSANN KUEN (CHINA) 2.98-0.33%-0.01Bán113.215K478.090M-0.014193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
200625 CHONG QING CHANGAN 6.600.00%0.00Bán1.163M36.276B6.221.2839138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300023 BODE ENERGY EQUIPM 5.851.56%0.09Bán2.292M1.835B83.200.07159.00Công nghiệp
300028 GEEYA TECHNOLOGY C 0.91-5.21%-0.05Bán30.537M332.876M-0.52143.00Công nghệ
300045 HWA CREATE CORPORA 7.851.03%0.08Bán5.884M4.824B58.240.13724.00Công nghiệp
300069 ZHEJIANG JINLIHUA 10.60-0.19%-0.02Bán3.815M1.253B73.480.14439.00Công nghiệp
300090 ANHUI SHENGYUN ENV 3.620.28%0.01Sức bán mạnh81.461M4.803B-1.003118.00Công nghiệp
300124 SHENZHEN INOVANCE 27.94-1.90%-0.54Bán13.456M47.776B42.830.656619.00Công nghiệp
300158 SHANXI ZHENDONG PH 4.561.11%0.05Bán4.591M4.724B16.000.293913.00Chăm sóc sức khỏe
300173 SOTECH SMARTER EQU 5.67-1.22%-0.07Bán5.454M3.392B43.650.13503.00Công nghiệp
300202 JULONG CO LTD 10.191.39%0.14Bán8.245M5.567B113.210.092108.00Công nghệ
300238 GUANHAO BIOTECH CO 13.75-10.01%-1.53Bán720.200K4.084B64.310.21432.00Chăm sóc sức khỏe
300266 XINGYUAN ENVIRONME 5.20-0.19%-0.01Bán64.340M8.216B26.510.201410.00Công nghiệp
300270 JOYWARE ELECTRONIC 9.07-0.55%-0.05Bán4.216M2.784B52.760.17461.00Công nghiệp
300280 NANTONG METALFORMI 30.500.03%0.01Bán963.062K4.492B1914.630.02543.00Công nghiệp
300310 GUANGDONG EASTONE 4.86-0.82%-0.04Bán21.575M4.416B17.260.287291.00Dịch vụ Viễn thông
300338 CHANGSHA KAIYUAN I 12.57-1.80%-0.23Bán1.534M4.382B25.040.504533.00Công nghiệp
300393 JOLYWOOD (SUZHOU) 18.43-1.02%-0.19Bán2.841M4.487B17.491.051481.00Công nghệ
300441 NINGBO BAOSI ENERG 8.950.67%0.06Bán1.327M5.935B46.270.192296.00Công nghiệp
300607 GUANGDONG TOPSTAR 48.25-2.80%-1.39Bán1.486M6.527B24.591.961395.00Công nghiệp
300676 BGI GENOMICS CO LT 78.861.87%1.45Bán5.773M31.221B75.511.042846.00Chăm sóc sức khỏe
300681 ZHUHAI ENPOWER ELE 48.882.05%0.98Bán356.771K3.650B37.101.32770.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất