Cổ phiếu Trung Quốc tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Trung Quốc sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3300862ANHUI LANDUN PHOTO
+44.12%25.00 CNY4.865 M0.984.615 B CNY107.160.23 CNY−30.83%0.00%Công nghệ Điện tử
000567HAINAN HAIDE CAPIT
+36.44%6.10 CNY11.618 M1.2011.923 B CNY12.940.47 CNY+20.44%4.79%Tài chính
Sức mua mạnh
3300619FOSHAN GOLDEN MILK
+26.75%27.60 CNY501.556 K0.733.694 B CNY51.710.53 CNY−36.40%0.22%Sản xuất Chế tạo
3301208CHINAETEK SERVICE
+20.02%30.94 CNY15.005 M4.293.713 B CNY25.761.20 CNY−36.59%1.05%Dịch vụ Công nghệ
688693SUZHOU CONVERT SEMICONDUCTOR
+20.01%33.28 CNY10.268 M4.712.448 B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
3301251JIANGXI WELGAO ELE
+20.01%38.81 CNY18.112 M2.005.157 B CNY0.35%Công nghệ Điện tử
3300933SINOSTAR CABLE CO
+20.00%7.14 CNY36.6 M2.483.274 B CNY50.180.14 CNY−9.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
3301183HUBEI DOTI MICRO T
+19.99%45.74 CNY11.483 M3.503.659 B CNY−0.25 CNY−1631.97%0.27%Công nghệ Điện tử
3300713SHENZHEN INCREASE
+19.96%12.92 CNY9.852 M2.652.051 B CNY−0.35 CNY+10.28%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3301221WUHAN KOTEI INFORM
+17.36%39.49 CNY10.181 M3.433.658 B CNY−0.27 CNY−168.32%0.25%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3301082JIUSHENG ELECTRIC
+16.75%13.45 CNY51.539 M4.013.044 B CNY59.150.23 CNY−10.61%1.06%Sản xuất Chế tạo
688597BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD.
+15.52%8.04 CNY15.564 M9.121.986 B CNY53.100.15 CNY−45.34%0.86%Công nghệ Điện tử
300502EOPTOLINK TECHNOLO
+13.40%108.50 CNY56.268 M2.3477.001 B CNY85.101.27 CNY+2.68%0.08%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
300308ZHONGJI INNOLIGHT
+11.80%138.30 CNY58.689 M2.22154.998 B CNY52.652.63 CNY+128.05%0.10%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3300175LONTRUE CO LTD
+11.72%8.10 CNY89.971 M1.083.813 B CNY−0.10 CNY−67.64%0.00%Công nghiệp Chế biến
3301395RENXIN NEW MATERIA
+11.71%19.37 CNY7.529 M5.202.807 B CNY58.610.33 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
3301176GANZHOU YIHAO NEW
+11.01%26.41 CNY25.933 M1.533.906 B CNY−0.19 CNY0.42%Công nghệ Điện tử
3301392GUANGDONG HUICHENG
+10.98%82.08 CNY16.108 M8.208 B CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
688517JINGUAN ELECTRIC CO LTD
+10.22%14.23 CNY12.627 M4.281.944 B CNY20.950.68 CNY+9.59%1.41%Dịch vụ Phân phối
0001896HENAN YUNENG HLDG
+10.11%4.79 CNY84.61 M2.827.308 B CNY−0.08 CNY+93.98%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
603389A-ZENITH HOME FURNISHINGS CO., LTD.
+10.06%5.47 CNY33.638 M2.211.437 B CNY−0.50 CNY−36.90%0.00%Khách hàng Lâu năm
600830SUNNY LOAN TOP CO.,LTD
+10.06%7.88 CNY74.137 M2.113.58 B CNY152.120.05 CNY+40.38%0.19%Bán Lẻ
0002227SHENZHEN AUTO ELEC
+10.04%8.55 CNY5.234 M1.312.119 B CNY−0.19 CNY−6.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
603863GUANGDONG SONGYANG RECYCLE RESOURCES CO.,LTD
+10.02%19.21 CNY21.966 M1.683.931 B CNY−1.14 CNY+23.56%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
6600192LANZHOU GREATWALL ELECTRICAL CO.,LTD.
+10.02%4.83 CNY4.686 M0.472.134 B CNY−0.28 CNY−8.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
0002937NINGBO SUNRISE ELC
+10.01%22.63 CNY6.244 M2.996.645 B CNY24.310.93 CNY+15.87%1.33%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0002767HANGZHOU INNOVER T
+10.01%14.73 CNY26.356 M6.532.209 B CNY229.080.06 CNY−73.51%0.00%Sản xuất Chế tạo
600992GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD
+10.01%16.93 CNY21.488 M0.944.149 B CNY125.310.14 CNY+27.45%0.17%Sản xuất Chế tạo
600345WUHAN YANGTZE COMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD
+10.01%18.47 CNY5.662 M2.366.088 B CNY28.150.66 CNY−32.34%0.43%Công nghệ Điện tử
0002857SMS ELECTRIC CO LT
+10.00%11.66 CNY3.933 M1.051.506 B CNY269.280.04 CNY−57.63%0.00%Công nghệ Điện tử
603083CIG SHANGHAI CO.,LTD.
+9.99%34.25 CNY19.216 M1.979.18 B CNY179.230.19 CNY−86.09%0.00%Truyền thông
603685ZHEJIANG CHENFENG SCIENCE & TECHNOL
+9.97%12.91 CNY2.787 M2.282.182 B CNY26.230.49 CNY1.16%Công nghệ Điện tử
0002199ZJ EAST CRYSTAL EL
+9.95%6.30 CNY26.127 M2.041.534 B CNY−0.29 CNY+9.57%0.00%Công nghệ Điện tử
0002350BEIJING CREATIVE D
+9.92%5.54 CNY31.074 M4.503.076 B CNY−0.29 CNY−369.13%0.00%Sản xuất Chế tạo
600179ANTONG HOLDINGS
+9.91%2.55 CNY14.134 M0.4610.79 B CNY24.450.10 CNY−74.25%0.00%Vận chuyển
600355ROUTON ELECTRONIC
+9.87%3.34 CNY82.559 M2.811.644 B CNY−0.08 CNY−10.16%0.00%Sản xuất Chế tạo
3300557WUHAN LIGONG GUANG
+9.68%23.00 CNY3.779 M3.442.14 B CNY75.290.31 CNY−7.26%0.67%Công nghệ Điện tử
3300552VANJEE TECHNOLOGY
+9.44%38.82 CNY40.715 M1.188.273 B CNY−1.75 CNY−203.48%0.00%Công nghệ Điện tử
300394SUZHOU TFC OPTICAL
+9.39%98.00 CNY47.139 M2.5054.182 B CNY59.151.66 CNY+121.26%0.52%Công nghệ Điện tử
Mua
3300169CHANGZHOU TIANSHEN
+9.33%5.04 CNY39.273 M2.451.643 B CNY−0.46 CNY+18.44%0.00%Công nghiệp Chế biến
600837HAITONG SECURITIES COMPANY LIMITED
+8.70%8.87 CNY191.45 M7.0698.242 B CNY−0.04 CNY−106.97%2.37%Tài chính
Theo dõi
0002856SHENZHEN MAGIC DES
+8.33%10.66 CNY10.918 M0.681.442 B CNY−1.22 CNY−10.80%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
603322SUPER TELECOM CO.,LTD.
+8.15%28.53 CNY8.454 M1.774.473 B CNY72.560.39 CNY0.00%Dịch vụ Công nghiệp
688183SHENGYI ELECTRONICS
+8.10%21.35 CNY25.315 M1.1517.759 B CNY3234.850.01 CNY−97.66%0.75%Công nghệ Điện tử
600405BEIJING DYNAMIC POWER CO., LTD
+8.08%3.88 CNY27.999 M3.992.132 B CNY−0.52 CNY−566.45%0.00%Sản xuất Chế tạo
3301086SHENZHEN HONGFUHAN
+7.93%38.40 CNY4.825 M1.623.456 B CNY35.281.09 CNY−39.70%2.34%Sản xuất Chế tạo
0002588STANLEY AGRICULTUR
+7.92%7.22 CNY39.92 M1.618.353 B CNY11.520.63 CNY+43.35%0.69%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
3300141SUZHOU INDSTRL PRK
+7.87%7.81 CNY20.371 M2.761.455 B CNY199.230.04 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
002463WUS PRINTED CIRCUI
+7.67%37.06 CNY88.033 M2.2170.915 B CNY38.770.96 CNY+38.18%1.35%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
600725YUNNAN YUNWEI COMPANY LIMITED
+7.57%3.27 CNY43.027 M3.244.03 B CNY1054.840.00 CNY−76.34%0.00%Năng lượng Mỏ
688799HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD
+7.53%46.83 CNY2.293 M2.254.393 B CNY19.782.37 CNY+12.19%1.92%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
3301313GUANGZHOU FRONTOP
+7.50%21.65 CNY8.906 M3.362.216 B CNY−0.25 CNY−219.95%0.69%Truyền thông
688429CHANGZHOU SHICHUANG ENERGY CO LTD
+7.46%15.85 CNY5.791 M5.526.36 B CNY113.950.14 CNY0.00%Công nghệ Điện tử
0002815SUNTAK TECHNOLOGY
+7.44%9.68 CNY89.243 M2.2910.568 B CNY28.220.34 CNY−52.80%2.07%Công nghệ Điện tử
688720JIANGSU AISEN SEMICONDUCTOR MATERIA
+7.42%45.30 CNY9.844 M4.161.53 B CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
3301205LINKTEL TECHNOLOGI
+7.32%72.56 CNY6.844 M2.656.837 B CNY−0.04 CNY0.15%Công nghệ Điện tử
3300510JILIN JINGUAN ELEC
+7.28%3.83 CNY36.74 M2.563.198 B CNY2946.150.00 CNY−98.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
3300457SHENZHEN YINGHE TE
+7.13%18.02 CNY40.821 M2.4311.634 B CNY19.020.95 CNY+16.44%1.22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3300062CEEPOWER CO LTD
+7.13%5.11 CNY38.11 M3.192.849 B CNY53.120.10 CNY+29.48%0.39%Sản xuất Chế tạo
0002922EAGLERISE ELECTRIC
+7.07%24.54 CNY27.855 M1.429.551 B CNY33.030.74 CNY+25.53%1.22%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
603717TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
+6.97%6.60 CNY8.596 M1.621.915 B CNY−1.40 CNY−16.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
3301132JI'AN MANKUN TECHN
+6.97%24.41 CNY12.756 M1.303.392 B CNY39.000.63 CNY−12.25%1.66%Công nghệ Điện tử
300476VICTORY GIANT TECH
+6.96%33.02 CNY67.217 M1.7128.523 B CNY37.600.88 CNY+5.68%0.58%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
0000736CCCG REAL ESTATE C
+6.94%9.86 CNY46.13 M3.056.857 B CNY−2.43 CNY−1236.74%0.10%Tài chính
600996GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
+6.87%8.56 CNY51.057 M0.9010.364 B CNY−1.30 CNY−6719.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
688633NANTONG XINGQIU GRAPHITE CO.,LTD.
+6.85%19.80 CNY2.046 M1.752.895 B CNY18.431.07 CNY+22.20%1.49%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
0002862SHIFENG CULTURAL D
+6.83%15.48 CNY5.484 M1.381.843 B CNY−0.53 CNY−59.71%0.00%Khách hàng Lâu năm
002938AVARY HOLDING (SHE
+6.81%34.50 CNY31.64 M1.3279.99 B CNY23.721.45 CNY−30.48%2.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3301156SHANGHAI MENON ANI
+6.78%15.43 CNY9.612 M2.472.24 B CNY32.080.48 CNY+7.06%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
3300722JIANGXI XINYU GUOK
+6.70%28.65 CNY18.875 M1.196.608 B CNY99.830.29 CNY−3.37%0.36%Công nghệ Điện tử
3300337YINBANG CLAD MATER
+6.67%7.36 CNY62.418 M3.456.049 B CNY74.650.10 CNY+114.35%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
3300947SHANGHAI DOBE CULT
+6.57%16.06 CNY18.81 M1.422.467 B CNY61.840.26 CNY+327.14%0.00%Tài chính
3300137HEBEI SAILHERO ENV
+6.47%4.44 CNY18.881 M1.092.318 B CNY−0.23 CNY+8.01%0.00%Công nghệ Điện tử
3301548HUNAN SUND TECHNOL
+6.34%72.66 CNY3.297 M1.554.36 B CNY40.681.79 CNY0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
3301390HANGZHOU GISWAY IN
+6.28%32.67 CNY2.418 M2.711.96 B CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
0001267HUI LYU ECOLOGICAL
+6.25%6.12 CNY60.459 M1.734.771 B CNY86.080.07 CNY−9.08%0.65%Dịch vụ Thương mại
601615MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED
+6.20%10.97 CNY102.695 M3.0824.663 B CNY27.640.40 CNY−53.13%2.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
3301315SHANGHAI WISDOM IN
+6.14%50.80 CNY5.09 M2.184.47 B CNY78.400.65 CNY0.00%Dịch vụ Công nghệ
0000936JIANGSU HUAXICUN
+6.07%6.81 CNY48.883 M3.806.033 B CNY66.760.10 CNY−57.34%0.29%Công nghiệp Chế biến
3300880NINGBO JIANAN ELEC
+5.91%20.44 CNY14.288 M1.393.969 B CNY23.850.86 CNY+15.50%2.45%Công nghệ Điện tử
3300098GOSUNCN TECHNOLOGY
+5.90%3.95 CNY153.617 M1.546.532 B CNY−0.04 CNY+65.80%0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
601801ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD
+5.84%7.61 CNY23.045 M2.4515.138 B CNY16.980.45 CNY+19.80%2.43%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
0001389DELTON TECHNOLOGY
+5.80%46.68 CNY8.202 M1.4319.713 B CNY0.00%Công nghệ Điện tử
3300563SHENYU COMMUNICATI
+5.79%27.06 CNY31.499 M0.984.793 B CNY52.120.52 CNY+164.63%0.74%Sản xuất Chế tạo
3300757ROBOTECHNIK INTELL
+5.78%90.63 CNY11.585 M1.9214.052 B CNY177.570.51 CNY+186.90%0.08%Sản xuất Chế tạo
Mua
600183SHENGYI TECHNOLOGY
+5.76%21.48 CNY45.237 M2.4550.791 B CNY38.980.55 CNY+0.53%2.09%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
002281ACCELINK TECHNOLOG
+5.65%34.80 CNY57.185 M2.4526.353 B CNY49.190.71 CNY−10.65%0.49%Công nghệ Điện tử
Mua
0002902DONGGUAN MENTECH O
+5.64%22.30 CNY23.195 M1.405.267 B CNY−1.37 CNY−635.12%0.15%Công nghệ Điện tử
3301486SHENZHEN ZESUM TEC
+5.63%44.84 CNY6.016 M1.615.77 B CNY81.710.55 CNY−37.15%0.00%Công nghệ Điện tử
0002364HANGZHOU ZHONGHENG
+5.60%6.03 CNY29.767 M3.753.1 B CNY75.750.08 CNY0.00%Sản xuất Chế tạo
3300939SHENZHEN AV-DISPLA
+5.53%29.19 CNY6.914 M3.623.503 B CNY30.500.96 CNY−30.41%1.37%Công nghệ Điện tử
3300517HAIBO HEAVY ENGINE
+5.50%9.21 CNY7.793 M1.561.834 B CNY144.810.06 CNY−56.02%0.28%Dịch vụ Công nghiệp
603737SKSHU PAINT CO., LTD
+5.49%42.83 CNY5.808 M1.3022.572 B CNY116.230.37 CNY−50.79%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
0001309SHENZHEN TECHWINSE
+5.47%88.30 CNY12.927 M2.0912.911 B CNY48.731.81 CNY+2090.93%0.09%Công nghệ Điện tử
Mua
0002655GETTOP ACOUSTIC CO
+5.46%11.39 CNY31.408 M0.994.165 B CNY66.260.17 CNY+15.76%0.26%Khách hàng Lâu năm
688090GUANGZHOU RISONG INTELLIGENT TECHNOLOGY HOLDING
+5.38%30.34 CNY2.527 M1.502.044 B CNY50.800.60 CNY0.43%Sản xuất Chế tạo
0000514CHONGQING YUKAIFA
+5.36%3.54 CNY53.136 M1.532.987 B CNY30.000.12 CNY−35.73%0.56%Tài chính
0002530JC FINANCE & TAX I
+5.33%7.31 CNY31.602 M5.235.696 B CNY−0.09 CNY+76.46%0.00%Sản xuất Chế tạo
688020GUANGZHOU FANGBANG ELECTRONICS CO.,LTD
+5.28%35.69 CNY2.97 M1.842.879 B CNY−0.76 CNY+20.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
3300739SUNSHINE GLOBAL CI
+5.25%14.63 CNY31.886 M1.934.354 B CNY49.530.30 CNY−43.30%1.37%Công nghệ Điện tử