Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
600653 SHANGHAI SHENHUA HOLDINGS CO.,LTD.
2.2610.24%0.21Sức mua mạnh72.284M3.990B9.410.222567.00Khách hàng Lâu năm
600162 SHENZHEN HEUNGKONG HOLDING CO., LTD
2.2710.19%0.21Mua84.939M6.995B13.460.153912.00Vận chuyển
002517 KINGNET NETWORK CO
3.2510.17%0.30Sức mua mạnh237.121M6.495B-0.111345.00Dịch vụ Công nghệ
601929 JISHI MEDIA
2.3910.14%0.22Mua48.489M6.751B28.780.087219.00Dịch vụ Khách hàng
600936 GUANGXI RADIO & TELEVISION INFORMAT
4.3610.10%0.40Sức mua mạnh45.229M6.617B-0.014777.00Dịch vụ Khách hàng
600418 ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP.,LTD
5.8910.09%0.54Sức mua mạnh15.135M10.129B-0.3826580.00Sản xuất Chế tạo
002571 ANHUI DELI HOUSEHO
5.1310.09%0.47Sức mua mạnh19.584M1.870B-0.112203.00Khách hàng Lâu năm
601618 METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.
2.7310.08%0.25Mua275.015M51.395B7.740.3296646.00Dịch vụ Công nghiệp
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
5.5710.08%0.51Mua44.394M9.333B11.600.448097.00Tài chính
002599 BEIJING SHENGTONG
5.6810.08%0.52Sức mua mạnh29.137M2.497B21.410.243049.00Dịch vụ Thương mại
000498 SHANDONG HI SPEED
4.7010.07%0.43Mua22.448M4.839B0.58Dịch vụ Công nghiệp
600512 TENGDA CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.
3.1710.07%0.29Sức mua mạnh122.152M4.605B8.530.343340.00Dịch vụ Công nghiệp
002208 HEFEI URBAN CONSTR
6.6710.07%0.61Mua13.019M3.145B19.500.31221.00Tài chính
000851 GOHIGH DATA NETWOR
7.6610.06%0.70Sức mua mạnh171.133M5.949B255.880.031797.00Công nghệ Điện tử
002662 BEIJING WKW AUTOMO
3.9410.06%0.36Mua35.916M4.875B-0.5810840.00Sản xuất Chế tạo
600502 ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CORPORATION LIMITED
3.9410.06%0.36Mua57.273M6.162B6.860.5215662.00Công ty dịch vụ công cộng
002529 FUJIAN HAIYUAN COM
6.2410.05%0.57Mua7.848M1.492B-0.88800.00Sản xuất Chế tạo
000973 FSPG HI-TECH C
6.7910.05%0.62Sức mua mạnh189.785M5.427B34.220.183889.00Công nghiệp Chế biến
300310 EASTONE CENTURY TE
6.9010.05%0.63Sức mua mạnh12.148M5.024B-1.557917.00Truyền thông
300351 ZHEJIANG YONGGUI E
9.5310.05%0.87Sức mua mạnh17.447M3.326B-1.272664.00Công nghệ Điện tử
002471 JIANGSU ZHONGCHAO
2.5210.04%0.23Mua33.497M2.942B-0.053241.00Sản xuất Chế tạo
300279 WUXI HODGEN TECHNO
8.0010.04%0.73Sức mua mạnh84.557M3.313B-1.441502.00Sản xuất Chế tạo
300555 LOOTOM TELCOVIDEO
13.7010.04%1.25Mua2.490M2.264B-0.00448.00Sản xuất Chế tạo
600416 XIANGTAN ELECTRIC MANUFACTURING
12.7210.03%1.16Mua172.627M10.934B-2.527564.00Sản xuất Chế tạo
603223 HENGTONG LOGISTICS CO.,LTD.
7.0210.03%0.64Sức mua mạnh9.350M1.801B-0.021351.00Vận chuyển
603912 NANJING CANATAL DATA-CENTRE ENVIRONMENTAL TECH CO., LTD
18.8710.03%1.72Sức mua mạnh18.453M3.568B34.470.50505.00Sản xuất Chế tạo
300095 JIANGXI HUAWU BRAK
7.5710.03%0.69Sức mua mạnh29.385M2.321B-0.221463.00Sản xuất Chế tạo
603815 ANHUI GOURGEN TRAFFIC CONSTRUCTION CO.,LTD.
20.0810.03%1.83Mua26.365M9.107B1022.00Dịch vụ Công nghiệp
603719 BESTORE CO.,LTD
20.7410.03%1.8931.402K7.559B9741.00Bán Lẻ
002885 SHENZHEN JINGQUANH
21.4110.02%1.95Sức mua mạnh19.377M3.443B47.510.413154.00Công nghệ Điện tử
600210 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
5.4910.02%0.50Mua142.929M7.569B16.900.306750.00Công nghiệp Chế biến
603023 HARBIN VITI ELECTRONICS CORP
5.7110.02%0.52Sức mua mạnh49.546M2.353B45.770.11281.00Khách hàng Lâu năm
002055 SHENZHEN DEREN ELE
17.5710.02%1.60Sức mua mạnh17.767M6.783B34.070.4711065.00Công nghệ Điện tử
002941 XINJIANG COMMUNICA
17.7910.02%1.62Mua20.073M10.713B145.020.111816.00Dịch vụ Công nghiệp
002838 SHANDONG DAWN POLY
29.7610.02%2.71Sức mua mạnh60.469M10.009B67.470.40972.00Công nghiệp Chế biến
600237 ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED
6.1510.02%0.56Mua182.942M3.155B-0.032054.00Công nghệ Điện tử
300382 SUZHOU SLAC PRECIS
6.2610.02%0.57Mua30.650M3.180B22.350.25852.00Sản xuất Chế tạo
603663 SANXIANG ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
15.3810.01%1.40Sức mua mạnh959.823K2.626B34.920.40638.00Sản xuất Chế tạo
002713 DONG YI RI SHENG H
8.2410.01%0.75Mua13.359M2.857B87.810.097081.00Khách hàng Lâu năm
002906 FORYOU CORPORATION
18.3510.01%1.67Sức mua mạnh1.934M7.127B170.200.106188.00Khách hàng Lâu năm
002813 SHENZHEN ROADROVER
31.6510.01%2.88Sức mua mạnh9.498M3.138B-0.21985.00Sản xuất Chế tạo
300621 SHENZHEN WEIYE DEC
11.2110.01%1.02Sức mua mạnh1.668M2.056B29.250.35867.00Dịch vụ Thương mại
300192 SUZHOU KINGSWOOD P
15.5010.01%1.41Sức mua mạnh16.577M3.461B352.250.042128.00Công nghiệp Chế biến
300806 JIANGSU SIDIKE NEW
46.9410.01%4.27Sức mua mạnh10.254M4.940B947.00Công nghiệp Chế biến
603893 FUZHOU ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD
48.1510.01%4.38Theo dõi120.385K18.046B667.00Công nghệ Điện tử
603499 SHANGHAI SUNGLOW PACKAGING TECHNOLOGY CO., LTD
16.8210.01%1.53Mua10.829M2.155B70.070.22685.00Công nghiệp Chế biến
002824 GUANGDONG HOSHIONA
18.5810.01%1.69Mua2.064M2.764B1521.620.012606.00Khoáng sản phi năng lượng
603290 STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD
84.3610.00%7.67Mua210.506K12.270B553.00Công nghệ Điện tử
002526 SHANDONG MINING MA
2.4210.00%0.22Sức mua mạnh199.888M3.869B18.880.121909.00Sản xuất Chế tạo
300264 AVIT LTD
7.3710.00%0.67Mua58.748M2.859B-0.04317.00Công nghệ Điện tử
002598 SHANDONG ZHANGQIU
7.3710.00%0.67Sức mua mạnh22.559M2.128B22.980.291111.00Sản xuất Chế tạo
600150 CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED
21.8910.00%1.99Mua60.783M27.425B99.400.207196.00Sản xuất Chế tạo
002214 ZHEJIANG DALI TECH
25.4110.00%2.31Mua86.732M9.632B93.110.25569.00Công nghệ Điện tử
000652 TIANJIN TEDA CO. L
9.5710.00%0.87Mua450.544M11.672B38.140.231244.00Dịch vụ Phân phối
300100 NINGBO SHUANGLIN
7.4810.00%0.68Sức mua mạnh6.487M2.822B-0.536105.00Sản xuất Chế tạo
300710 HANGZHOU PREVAIL O
30.939.99%2.81Sức mua mạnh3.708M1.938B123.230.23583.00Công nghệ Điện tử
600510 BLACK PEONY (GROUP)
9.149.99%0.83Mua63.342M8.434B7.151.162942.00Công nghiệp Chế biến
300211 JIANGSU YITONG HIG
8.819.99%0.80Sức mua mạnh8.455M2.479B430.650.02262.00Công nghệ Điện tử
300363 PORTON PHARMA SOLU
26.329.99%2.39Mua63.330M11.621B82.770.291960.00Công nghệ Sức khỏe
600810 SHEN MA INDUSTRY CO.,LTD
7.719.99%0.70Mua27.805M4.030B8.610.816446.00Công nghiệp Chế biến
603303 HENGDIAN GROUP TOSPO LIGHTING CO.,LTD.
10.479.98%0.95Sức mua mạnh3.610M4.541B16.520.583262.00Sản xuất Chế tạo
002051 CHINA CAMC ENGINEE
9.269.98%0.84Mua36.473M10.704B9.720.872299.00Dịch vụ Công nghiệp
002062 HONGRUN CONSTRUCT
3.759.97%0.34Sức mua mạnh20.265M3.848B12.120.282157.00Dịch vụ Công nghiệp
002160 JIANGSU ALCHA ALU
7.289.97%0.66Mua187.614M4.789B-0.621466.00Khoáng sản phi năng lượng
002075 JIANGSU SHAGANG GR
7.069.97%0.64Mua93.283M14.278B25.580.254347.00Sản xuất Chế tạo
600881 JILIN YATAI (GROUP)
3.319.97%0.30Sức mua mạnh81.110M9.779B-0.0720912.00Khoáng sản phi năng lượng
600579 KRAUSSMAFFEI COMPANY LIMITED
6.409.97%0.58Mua13.940M5.141B0.106054.00Khách hàng Lâu năm
000876 NEW HOPE LIUHE CO
24.839.96%2.25Mua125.990M90.563B28.200.8061918.00Công nghiệp Chế biến
002232 QIMING INFORMATION
11.929.96%1.08Sức mua mạnh52.794M4.024B59.890.181651.00Dịch vụ Công nghệ
002535 LINZHOU HEAVY MACH
2.879.96%0.26Mua60.115M2.100B-0.272665.00Sản xuất Chế tạo
002158 S/HANBELL PREC. MA
11.049.96%1.00Sức mua mạnh44.099M4.893B24.930.401720.00Sản xuất Chế tạo
002135 ZHEJIANG S/EAST SP
7.849.96%0.71Mua19.000M7.251B28.830.255110.00Sản xuất Chế tạo
600165 NINGXIA XINRI HENGLI STEEL WIRE ROPE CO., LTD
4.979.96%0.45Sức mua mạnh71.293M3.096B-0.03514.00Sản xuất Chế tạo
002613 LUOYANG NORTH GLAS
6.969.95%0.63Mua101.013M5.389B-0.011883.00Công nghiệp Chế biến
601038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED
6.969.95%0.63Mua26.516M6.240B-0.848488.00Sản xuất Chế tạo
300370 BEIJING ETROL TECH
4.539.95%0.41Sức mua mạnh228.686M4.028B-0.561450.00Sản xuất Chế tạo
300022 GIFORE AGRICULTURA
4.319.95%0.39Sức mua mạnh16.354M1.479B-0.131270.00Bán Lẻ
002540 JIANGSU ASIA-PACIF
5.429.94%0.49Sức mua mạnh43.213M6.226B19.560.252743.00Khoáng sản phi năng lượng
601800 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO.,LTD
8.529.94%0.77Mua249.610M125.354B6.261.24135813.00Dịch vụ Công nghiệp
600068 CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED
6.539.93%0.59Mua176.958M27.352B5.401.1040539.00Dịch vụ Công nghiệp
600601 FOUNDER TECHNOLOGY GROUP
4.109.92%0.37Sức mua mạnh190.384M8.187B-0.047330.00Công nghệ Điện tử
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
5.109.91%0.46Sức mua mạnh35.365M8.417B9.940.477560.00Sản xuất Chế tạo
300217 ZHENJIANG DONGFANG
3.229.90%0.29Sức mua mạnh9.130M3.387B46.210.063222.00Sản xuất Chế tạo
300064 ZHENGZHOU SINO-CRY
4.119.89%0.37Sức mua mạnh31.982M4.099B-0.021895.00Khách hàng Lâu năm
002503 SOUYUTE GROUP CO
3.009.89%0.27Sức mua mạnh105.459M7.566B0.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
600555 HNA INNOVATION
2.569.87%0.23Sức mua mạnh80.226M3.037B-0.18121.00Tài chính
002076 CNLIGHT CO. LTD.
2.579.83%0.23Mua28.129M1.826B-1.361380.00Sản xuất Chế tạo
600069 HENAN YINGE INDUSTRIAL INVESTMENT CO.,LTD.
2.249.80%0.20Mua19.523M3.313B-0.181947.00Công nghiệp Chế biến
601669 POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA,LTD.(POWERCHINA LTD.)
4.258.97%0.35Mua162.347M59.099B7.980.49132266.00Dịch vụ Công nghiệp
600146 SHANGYING GLOBAL CO.,LTD.
15.428.74%1.24Mua31.276M6.664B-4.401463.00Công nghiệp Chế biến
603018 CHINA DESIGNGROUPCO.,LTD.
10.638.47%0.83Mua28.048M4.503B10.160.974520.00Dịch vụ Thương mại
603722 WUXI ACRYL TECHNOLOGY CO.,LTD
43.008.31%3.30Mua6.759M3.481B106.490.37174.00Công nghiệp Chế biến
300278 HUACHANGDA INTELLI
4.908.17%0.37Mua62.582M2.496B-1.201881.00Sản xuất Chế tạo
002630 CHINA WESTERN POWE
2.447.96%0.18Mua97.473M2.728B-0.181795.00Sản xuất Chế tạo
000566 HAINAN HAIYAO CO
9.677.80%0.70Sức mua mạnh108.517M10.898B854.290.012359.00Công nghệ Sức khỏe
000526 XIAMEN UNIGROUP XU
41.007.70%2.93Mua4.445M3.329B423.940.0914392.00Tài chính
002238 SHENZHEN TOPWAY VI
9.697.55%0.68Sức mua mạnh37.515M5.667B0.31Dịch vụ Khách hàng
600078 JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICAL CO.,LTD
5.507.42%0.38Sức mua mạnh61.636M3.392B45.590.112220.00Công nghiệp Chế biến
002504 BEIJING HONGGAO CR
3.107.27%0.21Mua46.490M2.965B-0.10433.00Công nghệ Điện tử
300094 Z/J GUOLIAN AQUATI
4.307.23%0.29Mua27.686M3.695B153.640.034000.00Công nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất