Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
600651 SHANGHAI FEILO ACOUSTICS CO., LTD
4.5710.12%0.42Sức mua mạnh59.465M4.089B-3.273840.00Công nghiệp
002611 GUANGDONG DONGFANG
5.0310.07%0.46Mua89.058M8.403B-2.122199.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002786 SHENZHEN SILVER BA
8.9710.06%0.82Mua10.474M3.107B-0.098378.00Công nghiệp
002134 TIANJIN PRINTRONIC
12.7110.04%1.16Mua27.643M2.840B-0.181004.00Công nghệ
002723 KENNEDE ELECTRONIC
10.1910.04%0.93Mua3.959M1.766B-0.331273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603266 NINGBO TIANLONG ELECTRONICS
13.4810.04%1.23Sức mua mạnh8.533M2.433B37.900.321698.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603903 CSD WATER SERVICE
15.4610.04%1.41Mua3.205M2.032B21.790.641022.00Công ty dịch vụ công cộng
300340 JIANGMEN KANHOO IN
16.0110.03%1.46Mua5.423M3.087B59.580.241430.00Công nghiệp
300587 ZHEJIANG TIANTIE I
13.2710.03%1.21Mua3.211M2.191B25.140.48786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300407 TIANJIN KEYVIA ELE
8.5610.03%0.78Mua19.615M2.358B77.360.101388.00Công nghệ
300244 DIAN DIAGNOSTICS G
26.0210.02%2.37Mua24.763M14.674B35.000.688256.00Chăm sóc sức khỏe
300207 SUNWODA ELECTRONIC
15.7110.01%1.43Mua46.008M22.102B30.800.4620676.00Công nghiệp
603626 KUNSHANKERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY
8.5710.01%0.78Mua13.689M3.217B37.480.214882.00Công nghệ
002961 RUIDA FUTURES CO L
18.9010.01%1.72Sức mua mạnh58.164K
300507 JIANGSU OLIVE SENS
11.8710.01%1.08Sức mua mạnh7.419M2.376B36.940.29567.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603078 JIANGYIN JIANGHUAMICRO ELCTRONIC MATERIALS CO.,LTD
30.2310.01%2.75Mua5.470M3.001B83.110.33326.00Vật liệu cơ bản
603927 SINOSOFT CO.,LTD
45.4010.01%4.1399.307K
002915 ZHEJIANG ZHONGXIN
34.9610.01%3.18Sức mua mạnh14.101M3.559B93.840.34446.00Vật liệu cơ bản
300474 CHANGSHA JINGJIA M
54.7510.01%4.98Mua11.699M14.999B93.210.53555.00Công nghiệp
603505 CHINA KINGS RESOURCES GROUP
22.1010.00%2.01Sức mua mạnh19.329M4.822B23.420.86715.00Vật liệu cơ bản
002962 HUBEI W-OLF PHOTOE
25.0710.00%2.2846.159K
603197 SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION
25.2910.00%2.30Mua8.571M3.818B30.330.763682.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002845 SHENZHEN TXD TECHN
20.7910.00%1.89Sức mua mạnh6.725M3.833B56.540.335386.00Công nghệ
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
7.2610.00%0.66Mua7.048M2.875B-0.062734.00Công nghiệp
002959 BEAR ELECTRIC APPL
80.3010.00%7.30Mua11.090M8.760B28.732.542564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603520 ZHEJIANG STARRY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
33.9910.00%3.09Mua4.190M5.180B42.390.731487.00Chăm sóc sức khỏe
603093 NANHUA FUTURES
24.0910.00%2.19Theo dõi337.443K
000004 SHENZHEN CAU TECH
22.0010.00%2.00Sức mua mạnh5.663M1.680B-0.20210.00Chăm sóc sức khỏe
300785 BEIJING ZHIDEMAI T
138.3810.00%12.58Mua3.334M
600703 SAN'AN OPTOELECTRONICS CO.,LTD
15.2910.00%1.39Mua248.673M56.690B30.470.4611404.00Công nghệ
600151 SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD
5.7210.00%0.52Sức mua mạnh75.432M7.458B106.510.053146.00Năng lượng
300783 THREE SQUIRRELS IN
76.0310.00%6.91Sức mua mạnh11.389M27.717B77.740.892673.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300212 BEIJING E-HUALU IN
32.4610.00%2.95Mua27.270M15.999B46.530.631907.00Công nghiệp
300706 FUJIAN ACETRON NEW
28.8310.00%2.62Mua6.708M3.699B236.060.11244.00Vật liệu cơ bản
603121 SHANGHAI SINOTEC CO.,LTD
27.0710.00%2.46Mua21.833M5.316B48.210.51965.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300655 SUZHOU CRYSTAL CLE
22.2310.00%2.02Sức mua mạnh13.578M3.060B74.990.27430.00Vật liệu cơ bản
002917 SHENZHEN KING EXPL
20.589.99%1.87Mua33.848M3.385B51.040.37724.00Vật liệu cơ bản
300530 GUANGDONG DAZHI EN
38.859.99%3.53Mua5.301M3.730B68.710.51153.00Vật liệu cơ bản
300742 NANJNG YUEBOO POWE
30.939.99%2.81Mua5.016M2.207B145.780.19666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300379 BEIJING TONGTECH C
43.599.99%3.96Mua36.415M10.979B79.310.50584.00Công nghệ
300576 SHENZHEN RONGDA PH
25.769.99%2.34Mua4.423M2.810B65.350.36338.00Vật liệu cơ bản
002189 COSTAR GROUP CO LT
25.109.99%2.28Sức mua mạnh16.258M5.987B29.600.772906.00Công nghệ
002388 SHENZHEN SUNYES EL
9.699.99%0.88Mua39.070M4.438B148.440.06806.00Công nghiệp
603110 NEW EAST NEW MATERIALS CO., LTD
18.729.99%1.70Mua19.794M2.446B67.620.25397.00Vật liệu cơ bản
002819 BEIJING ORIENTAL J
32.829.99%2.98Mua25.955M4.698B89.670.33284.00Công nghiệp
300691 UNION OPTECH CO LT
23.359.99%2.12Sức mua mạnh9.629M4.785B60.210.351177.00Công nghệ
002856 SHENZHEN MAGIC DES
22.159.98%2.01Mua5.872M2.449B99.370.20665.00Công nghiệp
002428 YUNNAN LINCANG XIN
9.929.98%0.90Mua67.207M5.891B752.290.011617.00Vật liệu cơ bản
300280 JIANGSU ZITIAN MED
19.519.98%1.77Mua24.468M2.875B28.510.62565.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300306 HANGZHOU EVERFINE
11.919.97%1.08Mua14.453M2.971B-1.71968.00Công nghệ
300460 GUANGDONG FAILONG
12.149.96%1.10Sức mua mạnh10.152M1.858B-0.22711.00Công nghệ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL
7.189.95%0.65Mua7.946M5.244B26.690.246859.00Công nghiệp
002255 SUZHOU HAILU HEAVY
4.549.93%0.41Mua21.256M3.479B-0.011315.00Công nghiệp
600896 LANHAI MEDICAL INVESTMENT
5.679.67%0.50Mua57.527M4.475B-0.03171.00Chăm sóc sức khỏe
002847 YANKERSHOP FOOD CO
34.638.87%2.82Mua5.152M4.084B40.670.782258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603983 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD
63.798.86%5.19Mua4.435M23.499B44.251.32889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
19.298.80%1.56Mua7.854M10.425B49.520.364640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600745 WINGTECH TECHNOLOGY
77.108.74%6.20Mua32.430M45.182B103.980.684806.00Công nghệ
002338 CHANGCHUN UP OPTOT
14.918.59%1.18Sức mua mạnh10.877M3.295B82.660.171200.00Công nghiệp
002707 UTOUR GROUP CO LTD
6.068.41%0.47Mua40.978M4.914B-0.015005.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
688333 XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO., LTD
77.008.37%5.95Mua6.858M5.684B77.280.92434.00Công nghệ
300775 XI'AN TRIANGLE DEF
51.468.36%3.97Mua14.213M
603456 ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
12.708.09%0.95Mua16.673M9.469B55.400.212943.00Vật liệu cơ bản
603118 SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO.,LTD.
15.138.07%1.13Mua49.112M10.860B35.440.407670.00Công nghệ
002390 GUIZHOU XINBANG PH
6.458.04%0.48Sức mua mạnh55.960M9.953B-0.826994.00Chăm sóc sức khỏe
603613 BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
62.408.01%4.63Mua6.874M8.135B52.741.11666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300456 NAVTECH INC.
16.868.01%1.25Mua32.493M10.020B85.050.18640.00Công nghệ
300214 SHANDONG RIKE CHEM
8.437.94%0.62Mua21.049M3.326B35.220.22811.00Vật liệu cơ bản
002635 SUZHOU ANJIE TECHN
15.657.78%1.13Sức mua mạnh49.649M9.986B21.740.677655.00Công nghệ
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
173.007.72%12.40Mua3.398M14.322B79.822.011059.00Dịch vụ Viễn thông
300450 WUXI LEAD INTELLIG
35.107.64%2.49Mua24.013M28.748B35.540.924994.00Công nghiệp
603882 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP
57.567.57%4.05Mua5.664M24.501B79.270.689171.00Chăm sóc sức khỏe
603787 JIANGSU XINRI E-VEHICLE
21.197.56%1.49Mua4.796M4.019B45.020.442572.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300346 JIANGSU NATA OPTO
14.807.56%1.04Sức mua mạnh37.587M5.599B115.890.12269.00Vật liệu cơ bản
603586 SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD.
18.927.50%1.32Mua7.189M3.586B29.490.603180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300537 JIANGSU KUANGSHUNA
19.687.48%1.37Sức mua mạnh21.068M3.534B46.200.40735.00Vật liệu cơ bản
002655 GETTOP ACOUSTIC CO
10.357.48%0.72Sức mua mạnh21.807M3.467B85.630.113145.00Công nghiệp
600290 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
4.677.36%0.32Mua45.001M3.306B-0.141631.00Năng lượng
000503 CHINA REFORM HEALT
20.177.34%1.38Sức mua mạnh38.172M16.889B-0.231223.00Công nghiệp
300410 GUANGDONG ZHENGYE
9.827.32%0.67Mua21.813M3.494B513.180.022001.00Công nghệ
300081 HENGXIN SHAMBALA C
10.167.06%0.67Mua25.359M5.022B77.080.12820.00Công nghệ
002396 FUJIAN STAR-NET CO
32.647.02%2.14Mua34.902M17.790B28.631.078611.00Công nghệ
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
5.826.99%0.38Mua13.163M2.202B151.490.041139.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300395 HUBEI FEILIHUA QUA
22.256.97%1.45Sức mua mạnh8.797M6.230B37.080.561222.00Công nghệ
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
5.256.92%0.34Mua19.017M3.442B5.610.88557.00Tài chính
600667 WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LIMITED.
8.356.91%0.54Sức mua mạnh105.691M16.449B25.130.317150.00Công nghệ
002643 VALIANT CO LTD
13.686.88%0.88Mua15.284M11.637B24.130.533250.00Công nghiệp
002855 DONGGUAN CHITWING
12.806.84%0.82Mua12.359M3.013B98.690.125188.00Công nghiệp
603005 CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
24.166.81%1.54Mua14.019M5.195B76.820.291079.00Công nghệ
300326 SHANGHAI KINETIC M
13.406.77%0.85Mua24.251M9.065B17.890.70711.00Chăm sóc sức khỏe
002683 GUANGDONG HONGDA B
15.466.77%0.98Mua32.894M10.239B39.500.374667.00Vật liệu cơ bản
600206 GRINM ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
12.366.74%0.78Mua83.760M9.809B119.000.101217.00Công nghệ
603256 GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
24.606.72%1.55Mua34.759M20.233B121.210.19647.00Công nghệ
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
11.576.64%0.72Mua29.177M4.771B168.920.066891.00Công nghệ
002023 SICHUAN HAITE HIGH
14.036.61%0.87Mua110.169M9.959B126.920.101551.00Công nghiệp
002466 TIANQI LITHIUM IND
26.056.59%1.61Mua49.439M27.910B26.070.951612.00Vật liệu cơ bản
002339 INTEGRATED ELECTRO
7.036.35%0.42Sức mua mạnh20.349M3.383B44.200.152515.00Công nghiệp
300755 VATS LIQUOR CHAIN
50.056.31%2.97Mua8.957M10.902B34.541.36596.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000976 GUANGDONG HUATIE T
5.606.26%0.33Sức mua mạnh15.262M8.409B57.510.09645.00Công nghiệp
002059 YUNNAN TOURISM CO
6.126.25%0.36Mua8.978M5.832B8.640.672181.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất