Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
600190 JINZHOU PORT CO.,LTD.
3.9110.14%0.36Mua48.810M7.108B41.210.091550.00Công nghiệp
600212 SHAN DONG JIANG QUAN INDUSTRY
5.5710.08%0.51Mua53.633M2.589B-0.08491.00Tài chính
600284 SHANGHAI PUDONG ROAD & BRIDGE CONSTRUCTION CO.,LTD
7.7610.07%0.71Mua11.742M6.840B15.100.47522.00Công nghiệp
600359 XINJIANG TALIMU AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD.
6.3410.07%0.58Sức mua mạnh59.548M2.198B-0.081576.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600232 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD.
8.2010.07%0.75Mua3.446M2.717B86.240.092150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600735 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL
8.2010.07%0.75Mua41.218M2.801B34.470.221211.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002707 UTOUR GROUP CO LTD
8.3110.07%0.76Mua38.797M6.685B24.420.314821.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600722 HEBEI JINNIU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD
7.7710.06%0.71Mua99.058M4.803B82.300.09186.00Vật liệu cơ bản
000021 SHENZHEN KAIFA TEC
10.0710.05%0.92Mua149.278M13.462B26.230.3524626.00Công nghệ
002759 GUANGDONG TONZE EL
10.6210.05%0.97Mua20.813M4.364B-0.191032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002639 FUJIAN SNOWMAN CO
11.2810.05%1.03Mua76.814M6.909B-0.082459.00Công nghiệp
300131 SHENZHEN YITOA INT
6.9010.05%0.63Mua95.995M6.706B37.550.171169.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000850 ANHUI HUAMAO TEXTI
4.8210.05%0.44Mua53.329M4.133B19.300.235393.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600278 ORIENT INTERNATIONAL ENTERPRISE LTD.
12.8210.04%1.17Mua22.362M6.084B35.410.331973.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000625 CHONG QING CHANGAN
8.7710.04%0.80Mua49.594M38.277B15.370.5239138.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300421 JIANGSU LIXING GEN
17.7710.03%1.62Sức mua mạnh2.153M2.154B27.620.58928.00Công nghiệp
002205 XINJIANG GUOTONG P
18.3210.03%1.67Mua11.358M1.934B230.260.071147.00Vật liệu cơ bản
603126 SINOMA ENERGY CONSERVATION LTD.
7.5710.03%0.69Mua23.278M4.200B32.870.211820.00Công nghiệp
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
19.2010.03%1.75Mua34.144M58.664B15.371.134704.00Tài chính
601515 SHANTOU DONGFENG PRINTING CO.,LTD.
13.3910.02%1.22Mua36.532M13.533B18.090.673000.00Công nghiệp
600831 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
13.5010.02%1.23Mua175.438M8.183B45.100.287040.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600734 FUJIAN START GROUP CO. LTD
10.2110.02%0.93Sức mua mạnh66.211M5.786B25.450.362946.00Công nghệ
000159 XINJIANG INTL IND
10.6510.02%0.97Mua98.225M4.653B338.820.03400.00Năng lượng
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG
16.1410.02%1.47Sức mua mạnh15.266M6.478B96.580.15472.00Vật liệu cơ bản
300334 TIANJIN MOTIMO MEM
10.8710.02%0.99Sức mua mạnh27.769M3.003B-0.23573.00Công nghiệp
600222 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD
5.7110.02%0.52Sức mua mạnh43.152M2.978B373.380.011675.00Chăm sóc sức khỏe
600683 METRO LAND
5.9310.02%0.54Mua17.524M3.993B9.870.55615.00Tài chính
000615 KINGHAND INDUSTRIA
6.9210.02%0.63Mua65.956M4.927B12.370.513423.00Vật liệu cơ bản
002950 ALLMED MEDICAL PRO
37.4610.01%3.41Sức mua mạnh30.402M
300109 NKY MEDICAL HOLDIN
22.5210.01%2.05Mua8.800M4.461B45.910.45738.00Vật liệu cơ bản
000826 TUS-SOUND ENVIRONM
15.1610.01%1.38Sức mua mạnh82.815M19.713B16.510.8371868.00Công nghiệp
603602 HANGZHOU FREELY COMMUNICATION
32.7410.01%2.98Sức mua mạnh5.486M3.333B59.440.50740.00Dịch vụ Viễn thông
600635 SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) CO.,LTD
8.2410.01%0.75Sức mua mạnh325.151M22.114B48.810.152174.00Công ty dịch vụ công cộng
600476 HUNAN COPOTE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
16.5910.01%1.51Mua8.046M2.429B-0.07370.00Công nghệ
300762 JUSHRI TECHNOLOGIE
41.5310.01%3.7850.650K
300250 HANGZHOU CNCR-IT
18.3510.01%1.67Mua17.765M3.834B45.550.37896.00Công nghệ
000788 PKU HEALTHCARE COR
9.7810.01%0.89Sức mua mạnh98.399M5.298B123.950.07841.00Chăm sóc sức khỏe
002243 S/Z BEAUTY STAR CO
22.2010.01%2.02Mua42.513M7.365B89.700.223792.00Vật liệu cơ bản
600728 PCI-SUNTEK TECHNOLOGY
13.6310.01%1.24Mua136.073M20.057B73.220.172221.00Công nghệ
600283 QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD
15.7210.01%1.43Mua16.585M5.044B49.820.291699.00Công ty dịch vụ công cộng
603569 BEIJING CHANGJIU LOGISTICS CORP.
15.9410.01%1.45Mua13.089M8.115B23.210.621382.00Công nghiệp
300575 JIANGSU FLAG CHEMI
67.2910.00%6.12Sức mua mạnh4.634M4.487B26.202.331043.00Vật liệu cơ bản
300663 CLIENT SERVICE INT
34.3110.00%3.12Mua5.256M6.284B148.960.213085.00Công nghệ
600648 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
18.7010.00%1.70Sức mua mạnh27.687M19.301B18.290.933436.00Công nghiệp
002053 YUNNAN ENERGY INVE
9.4610.00%0.86Mua12.661M4.802B41.890.212510.00Vật liệu cơ bản
000691 HAINAN YATAI INDUS
5.6110.00%0.51Sức mua mạnh30.964M1.649B168.320.0335.00Tài chính
000037 SHENZHEN NANSHAN P
13.4210.00%1.22Sức mua mạnh17.137M5.181B135.930.09519.00Công ty dịch vụ công cộng
002204 DH HEAVY IND GP CO
4.5110.00%0.41Mua16.043M7.919B-0.075630.00Công nghiệp
002796 SUZHOU SHIJIA SCI.
53.6810.00%4.88Mua4.185M5.476B107.400.451980.00Công nghiệp
002289 SHENZHEN SUCCESS E
8.1410.00%0.74Mua24.034M2.074B-0.441403.00Công nghiệp
002307 XINJIANG BEIXIN RO
10.0110.00%0.91Mua210.936M8.174B159.870.064250.00Công nghiệp
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
15.9510.00%1.45Mua5.366M16.275B21.440.68337.00Tài chính
300241 SHENZHEN REFOND OP
7.0410.00%0.64Mua13.574M3.537B22.390.292706.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300236 SHANGHAI SINYANG S
39.8210.00%3.62Mua1.069M7.014B555.300.07446.00Vật liệu cơ bản
002565 SHANGHAI SHUNHO NE
13.5310.00%1.23Mua136.926M8.722B65.550.192121.00Vật liệu cơ bản
000958 SPIC DONGFANG NEW
5.3910.00%0.49Mua88.333M5.401B36.880.132339.00Công ty dịch vụ công cộng
600783 LUXIN VENTURE CAPITAL GROUP
28.7210.00%2.61Sức mua mạnh86.103M19.435B1386.620.02592.00Công nghiệp
000503 CHINA REFORM HEALT
27.9510.00%2.54Sức mua mạnh2.698M25.122B434.210.061167.00Công nghiệp
000990 CHENGZHI CO. LTD.
27.8410.00%2.53Mua94.692M31.714B37.340.684424.00Chăm sóc sức khỏe
300500 TUS DESIGN GROUP C
27.4010.00%2.49Mua7.080M3.344B35.890.691059.00Công nghiệp
300763 NINGBO GINLONG TEC
51.0610.00%4.6424.426K
300709 JIANGSU GIAN TECHN
42.269.99%3.84Mua3.910M3.381B56.480.682392.00Công nghiệp
300013 JIANGSU XINNING MO
17.179.99%1.56Sức mua mạnh7.708M4.649B42.080.373182.00Công nghiệp
600422 KPC PHARMACEUTICALS, INC.
11.789.99%1.07Mua83.772M8.165B26.310.414469.00Chăm sóc sức khỏe
603717 TIANYU ECO-ENVIRONMENT CO.,LTD.
11.679.99%1.06Mua16.246M2.565B20.340.52580.00Công nghiệp
002192 YOUNGY CO LTD
33.919.99%3.08Mua12.678M8.005B289.920.11470.00Vật liệu cơ bản
600345 WUHAN YANGTZE COMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO.,LTD
36.019.99%3.27Mua5.671M6.483B23.211.41183.00Công nghệ
600745 WINGTECH TECHNOLOGY
29.419.99%2.67Sức mua mạnh18.233M17.041B-0.193594.00Công nghệ
002494 HUASI HOLDING COMP
7.059.98%0.64Mua16.129M2.471B146.550.041538.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300167 SHENZHEN DVISION
6.839.98%0.62Sức mua mạnh33.988M1.864B-0.12970.00Công nghệ
600352 ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO.,LTD
12.569.98%1.14Mua177.413M37.153B9.831.168713.00Vật liệu cơ bản
601226 HUADIAN HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
5.849.98%0.53Sức mua mạnh22.615M6.133B73.150.072603.00Công nghiệp
002951 SICHUAN JINSHI TEC
23.039.98%2.09130.265K
000590 TUS-GUHAN GROUP CO
10.699.98%0.97Mua327.000K2.328B-0.031466.00Chăm sóc sức khỏe
300497 JIANGXI FUSHINE PH
20.399.98%1.85Mua15.356M4.162B19.790.961341.00Chăm sóc sức khỏe
603848 GUANGDONG HOTATA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
19.849.98%1.80Sức mua mạnh8.625M7.234B27.570.651257.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600800 TIAN JIN GLOBAL MAGNETIC CARD CO.,LTD
9.269.98%0.84Mua91.793M5.147B71.000.12863.00Công nghiệp
000156 WASU MEDIA HOLDING
13.899.98%1.26Mua74.458M19.475B29.890.424937.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300125 DALIAN EAST NEW EN
18.529.98%1.68Mua51.054M4.471B121.980.14102.00Công nghiệp
300171 SHANGHAI TOFFLON S
13.349.98%1.21Sức mua mạnh66.314M7.622B97.380.122452.00Chăm sóc sức khỏe
300536 WUHAN NUSUN LANDSC
17.759.98%1.61Mua24.589M2.705B51.770.31454.00Công nghiệp
300566 NINGBO EXCITON TEC
17.539.97%1.59Mua6.273M2.474B40.520.39571.00Công nghệ
002552 BAODING TECHNOLOGY
8.279.97%0.75Mua14.320M2.303B80.260.09468.00Công nghiệp
000677 CHTC HELON CO LTD
4.089.97%0.37Sức mua mạnh68.937M3.205B1686.360.00864.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000610 XI'AN TOURISM CO.
12.249.97%1.11Mua47.344M2.635B-0.07815.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002824 GUANGDONG HOSHIONA
14.239.97%1.29Mua9.354M2.376B64.280.201740.00Vật liệu cơ bản
600020 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
7.069.97%0.64Mua171.305M14.428B13.550.473724.00Công nghiệp
002388 SHENZHEN SUNYES EL
6.629.97%0.60Mua19.051M3.033B112.290.05409.00Công nghiệp
002440 ZHEJIANG RUNTU CO.
13.029.97%1.18Mua78.965M13.622B10.391.145626.00Vật liệu cơ bản
601718 JIHUA GROUP CORPORATION LIMITED
5.089.96%0.46Mua140.715M20.289B51.140.0930282.00Công nghiệp
300303 SHENZHEN JUFEI OPT
3.879.94%0.35Mua92.067M4.480B59.080.062173.00Công nghệ
601326 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
5.099.94%0.46Sức mua mạnh132.597M25.870B24.510.1912658.00Công nghiệp
600006 DONGFENG AUTOMOBILE CO.,LTD
4.989.93%0.45Sức mua mạnh60.690M9.060B18.150.256624.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600630 SHANGHAI DRAGON CORPORATION
10.539.92%0.95Mua56.116M4.070B54.680.181949.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600867 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
18.859.91%1.70Mua71.076M34.883B40.220.432345.00Chăm sóc sức khỏe
601008 JIANGSU LIANYUNGANG PORT CO.,LTD.
4.559.90%0.41Mua34.004M4.203B360.000.013975.00Công nghiệp
600163 ZHONGMIN ENERGY CO., LTD.
4.449.90%0.40Sức mua mạnh13.868M4.438B26.880.17274.00Vật liệu cơ bản
600794 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP
3.789.88%0.34Mua62.417M4.170B-0.10516.00Công nghiệp
002422 SICHUAN KELUN PHAR
27.909.71%2.47Mua39.499M36.614B26.430.9618289.00Chăm sóc sức khỏe
000716 NANFANG BLACK SESA
5.189.51%0.45Sức mua mạnh47.734M3.530B52.140.092992.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất