Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
002495 GUANGDONG JIALONG
3.3710.13%0.31Mua23.388M2.957B96.370.03490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000068 SHENZHEN HUAKONG S
4.2510.10%0.39Mua62.681M3.533B-0.01555.00Công nghệ
002124 TECH-BANK FOOD CO
5.6710.10%0.52Sức mua mạnh345.809K5.972B36.640.143752.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002687 ZHEJIANG GIUSEPPE
6.9910.08%0.64Mua50.851M2.420B27.580.253363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300100 NINGBO SHUANGLIN
10.0710.05%0.92Mua6.265M4.205B23.680.385933.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002670 GUOSHENG FINANCIAL
10.2910.05%0.94Mua13.378M18.577B-0.011843.00Công nghiệp
002367 CANNY ELEVATOR CO
5.9210.04%0.54Mua10.386M4.140B36.420.145060.00Công nghiệp
002875 ANNIL CO LTD
16.1310.03%1.47Mua7.799M1.877B23.300.623156.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002786 SHENZHEN SILVER BA
8.2310.03%0.75Mua32.058M2.592B74.210.099192.00Công nghiệp
300236 SHANGHAI SINYANG S
24.0510.02%2.19Mua4.808M3.850B304.800.07446.00Vật liệu cơ bản
300645 ZHEJIANG ZHENGYUAN
37.5710.01%3.42Sức mua mạnh611.067K2.232B50.070.67882.00Công nghệ
300689 SHENZHEN CHENGTIAN
38.1210.01%3.47Mua3.529M2.328B47.120.73824.00Công nghệ
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
21.3210.01%1.9496.363K
300479 SHANDONG SYNTHESIS
14.5110.01%1.32Mua1.880M2.187B175.820.08590.00Công nghệ
002722 GERON CO LTD
18.0310.01%1.64Mua8.002M2.955B33.150.512085.00Công nghiệp
300681 ZHUHAI ENPOWER ELE
43.3210.01%3.94Mua684.670K2.998B33.121.20770.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300283 WENZHOU HONGFENG E
6.1610.00%0.56Mua6.147M2.109B102.930.051333.00Công nghiệp
300636 JIANGXI SYNERGY PH
20.5710.00%1.87Mua2.363M1.510B36.570.51659.00Chăm sóc sức khỏe
300613 SHANGHAI FULLHAN M
105.1610.00%9.56Mua780.781K4.235B60.491.58175.00Công nghệ
300603 LEON TECHNOLOGY CO
27.2810.00%2.48Mua1.329M2.497B44.430.55834.00Dịch vụ Viễn thông
300471 CHENGDU HUAQIHOUPU
7.5910.00%0.69Mua34.220M2.324B-0.501307.00Công nghiệp
300553 HANGZHOU JIZHI MEC
36.6410.00%3.33Mua1.401M1.575B70.530.47206.00Công nghiệp
300670 JIANGSU DAYBRIGHT
23.6610.00%2.15Sức mua mạnh21.748M3.801B102.650.19308.00Công nghiệp
300644 NANJING JULONG SCI
41.519.99%3.77Sức mua mạnh384.600K2.196B48.170.7175.00Vật liệu cơ bản
002623 CHANGZHOU ALMADEN
18.509.99%1.68Mua4.653M2.678B83.130.201392.00Năng lượng
300606 DONGGUAN GOLDEN SU
18.289.99%1.66Mua4.133M1.498B26.700.63250.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002655 GETTOP ACOUSTIC CO
7.279.98%0.66Mua2.211M2.279B-0.493742.00Công nghiệp
300277 SHENZHEN HIRISUN T
7.169.98%0.65Mua4.970M2.121B256.170.02253.00Công nghệ
000936 JIANGSU HUAXICUN
6.619.98%0.60Mua60.421M5.298B14.770.40782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG
12.909.97%1.17Mua1.325M4.707B70.180.15472.00Vật liệu cơ bản
000931 BEIJING CENTERGATE
7.849.96%0.71Mua23.055M5.227B36.850.192879.00Tài chính
002708 CHANGZHOU NRB CORP
8.959.95%0.81Mua30.371M3.470B291.110.033502.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002765 CHONGQING LANDAI P
6.309.95%0.57Mua6.002M2.414B31.000.182101.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300018 WUHAN ZHONGYUAN HU
5.319.94%0.48Mua13.191M2.127B39.030.11755.00Công nghiệp
300171 SHANGHAI TOFFLON S
6.759.93%0.61Mua2.608M3.858B49.290.122452.00Chăm sóc sức khỏe
300695 ZHEJIANG ZHAOFENG
64.209.91%5.79Mua1.586M3.973B16.773.55751.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300181 ZHEJIANG JOLLY PHA
4.779.91%0.43Mua8.244M2.574B129.640.031867.00Chăm sóc sức khỏe
002141 INFUND HOLDING CO
4.669.91%0.42Mua7.660M4.368B397.730.01862.00Công nghiệp
000009 CHINA BAOAN GROUP
5.019.87%0.45Mua60.621M9.801B190.950.0210944.00Tài chính
300738 GUANGDONG AOFEI DA
47.469.76%4.22Mua1.875M2.806B47.500.91223.00Công nghiệp
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
13.209.09%1.10Mua36.135M4.074B98.140.12645.00Công nghiệp
002913 AOSHIKANG TECHNOLO
45.298.69%3.62Sức mua mạnh5.366M6.168B23.501.783320.00Công nghệ
300473 FUXIN DARE AUTOMOT
37.838.68%3.02Sức mua mạnh1.720M3.651B18.741.854443.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300688 DARK HORSE VENTURE
55.008.16%4.15Mua8.368M3.340B69.300.71245.00Công nghiệp
200468 NANJING PUTIAN TEL
3.397.96%0.25Mua1.094M548.352M-0.031458.00Công nghệ
300652 HANGZHOU RADICAL E
22.357.92%1.64Mua2.136M1.804B20.541.00826.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300709 JIANGSU GIAN TECHN
30.687.88%2.24Mua1.279M2.555B42.670.682392.00Công nghiệp
300751 SUZHOU MAXWELL TEC
117.187.86%8.546.001M
002836 GUANGDONG NEW GRAN
13.857.78%1.00Mua4.551M1.984B45.200.27366.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000777 SUFA TECHNOLOGY IN
11.547.75%0.83Mua13.012M4.195B44.840.241204.00Công nghiệp
000058 SHN SEG CO
6.187.48%0.43Mua54.974M6.462B22.410.232763.00Công nghiệp
002925 XIAMEN INTRETECH I
43.967.40%3.03Mua3.596M18.181B20.261.963709.00Công nghệ
000571 SUNDIRO HOLDING CO
3.637.40%0.25Mua68.651M2.499B-0.084348.00Năng lượng
300657 XIAMEN HONGXIN ELE
31.717.13%2.11Mua2.098M2.935B38.020.743276.00Công nghệ
002266 ZHEFU HOLDING GROU
4.217.12%0.28Mua25.044M7.757B68.100.061575.00Công nghiệp
300509 JIANGSU NEWAMSTAR
12.547.09%0.83Mua3.785M1.804B29.450.40815.00Công nghiệp
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
26.297.09%1.74Mua4.024M3.162B83.640.291234.00Công nghệ
002424 GUIZHOU BAILING GR
9.537.08%0.63Mua10.624M12.560B22.360.405456.00Chăm sóc sức khỏe
000610 XI'AN TOURISM CO.
7.536.96%0.49Mua39.776M1.515B-0.07815.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002908 GUANGDONG TECSUN S
21.856.79%1.39Mua4.638M2.749B47.500.43834.00Công nghệ
300662 BEIJING CAREER INT
28.526.74%1.80Sức mua mạnh2.047M4.950B45.330.611604.00Công nghiệp
002853 GUANGDONG PIANO CU
19.976.62%1.24Mua3.991M2.979B22.060.871803.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300622 DOCTORGLASSES CHAI
18.866.55%1.16Mua1.655M1.546B25.720.691580.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000652 TIANJIN TEDA CO. L
3.286.49%0.20Mua32.839M4.501B14.750.211040.00Vật liệu cơ bản
300683 WUHAN HITECK BIOLO
32.446.43%1.96Mua2.057M3.117B28.411.06311.00Chăm sóc sức khỏe
300742 NANJNG YUEBOO POWE
52.746.42%3.18Mua4.182M3.884B36.661.35659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002137 SHENZHEN MINDATA H
8.316.40%0.50Mua41.618M4.331B47.350.16794.00Công nghệ
300730 HUNAN CREATOR INFO
22.926.36%1.37Sức mua mạnh12.937M3.531B129.450.17887.00Công nghệ
002332 ZHEJIANG XIANJU PH
7.756.31%0.46Mua13.117M6.588B23.750.303890.00Chăm sóc sức khỏe
002889 SHENZHEN EASTTOP S
27.546.29%1.63Mua4.317M3.600B28.040.93370.00Công nghiệp
300643 HAMATON AUTOMOTIVE
9.806.29%0.58Mua9.558M1.850B53.270.17446.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000609 BEIJING ZODI INVES
6.146.23%0.36Mua14.997M1.778B311.810.02101.00Tài chính
002517 KINGNET NETWORK CO
4.966.21%0.29Mua117.108M9.622B9.200.491142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000637 MAOMING PETRO-CHEM
4.476.18%0.26Mua24.003M2.105B29.940.14624.00Vật liệu cơ bản
000987 GUANGZHOU YUEXIU F
8.686.11%0.50Sức mua mạnh6.641M22.794B41.170.204778.00Tài chính
300637 ZHEJIANG YANGFAN N
22.486.04%1.28Mua2.129M2.652B21.251.01647.00Vật liệu cơ bản
002760 ANHUI FENGXING WEA
17.476.01%0.99Mua3.227M1.471B-0.74693.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300300 HAKIM UNIQUE INTER
13.165.96%0.74Mua20.153M8.241B46.340.26452.00Công nghệ
300624 WONDERSHARE TECHNO
66.645.95%3.74Mua2.790M4.958B52.731.18529.00Công nghệ
002796 SUZHOU SHIJIA SCI.
28.825.92%1.61Sức mua mạnh3.007M3.136B98.000.28904.00Công nghiệp
000032 SHENZHEN SED INDUS
7.575.87%0.42Mua6.040M2.979B46.590.151261.00Công nghệ
300721 JIANGSU YIDA CHEMI
25.095.86%1.39Mua4.354M1.932B36.740.66645.00Vật liệu cơ bản
002413 JIANGSU LEIKE DEFE
6.155.67%0.33Mua16.178M6.747B43.720.141203.00Công nghiệp
300575 JIANGSU FLAG CHEMI
40.295.64%2.15Sức mua mạnh1.158M2.861B16.712.331043.00Vật liệu cơ bản
002500 SHANXI SECURITIES
6.445.57%0.34Mua48.740M17.510B120.170.052353.00Tài chính
000917 HUNAN TV & BROADCA
5.895.56%0.31Mua68.075M7.754B-0.5012807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002903 YUHUAN CNC MACHINE
20.315.51%1.06Mua7.103M2.866B39.720.48302.00Công nghiệp
002028 SIYUAN ELECTRIC CO
11.165.48%0.58Bán14.190M8.073B26.510.404897.00Công nghiệp
000421 NANJING PUBLIC UTI
5.015.47%0.26Mua6.566M2.732B16.200.292871.00Công nghiệp
300556 SILKROAD VISION TE
19.305.46%1.00Mua3.987M2.063B38.760.481744.00Công nghiệp
300701 SENBA SENSING TECH
36.845.41%1.89Mua3.603M2.731B39.380.87642.00Công nghệ
002355 XINGMIN INTELLIGEN
7.435.39%0.38Mua6.377M4.311B65.390.112747.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
38.565.36%1.96Mua4.531M2.964B38.840.951137.00Công nghiệp
000935 SICHUAN SHUANGMA C
16.335.35%0.83Mua11.300M11.597B19.080.801438.00Vật liệu cơ bản
002366 TAIHAI MANOIR NUCL
10.725.30%0.54Mua15.216M8.965B12.890.801623.00Công nghiệp
300747 WUHAN RAYCUS FIBER
156.775.22%7.78Mua2.041M18.870B35.444.16844.00Công nghiệp
002356 SHENZHEN HEMEI GRO
11.295.22%0.56Mua29.503M5.146B-0.424650.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300583 SHANDONG SITO BIO
38.295.19%1.89Mua1.712M3.855B26.511.36622.00Vật liệu cơ bản
002876 SHENZHEN SUNNYPOL
33.355.17%1.64Mua958.945K2.582B62.440.521574.00Công nghiệp
002393 TIANJIN LISHENG PH
23.005.17%1.13Mua1.786M3.990B32.770.671692.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất