Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
000760 STEYR MOTORS CORP 3.1610.10%0.29Bán9.093M2.215B-0.20482.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300320 JIANGYIN HAIDA RUB 6.3310.09%0.58Mua25.895M3.183B18.750.311505.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002175 ORIENTAL TIMES MED 4.1510.08%0.38Mua19.115M2.842B-0.461096.00Công nghiệp
300299 FUCHUN TECHNOLOGY 5.1410.06%0.47Bán3.476M3.460B-0.29695.00Công nghiệp
300407 TIANJIN KEYVIA ELE 7.8810.06%0.72Mua3.605M1.979B32.620.221312.00Công nghệ
002314 SHENZHEN NEW NANSH 4.1610.05%0.38Theo dõi7.884M7.097B10.410.363494.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300056 XIAMEN SAVINGS ENV 7.2310.05%0.66Mua15.085M2.533B116.920.06616.00Công nghiệp
002746 SHANDONG XIANTAN C 14.6910.04%1.34Sức mua mạnh12.120M4.127B35.260.384547.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300046 TECH SEMICONDUCTOR 14.9110.04%1.36Mua25.434M2.888B45.210.30530.00Công nghệ
002209 GZ TECH-LONG PACKI 8.2310.03%0.75Mua7.494M1.460B76.680.101500.00Công nghiệp
002618 SHENZHEN DANBOND 13.7210.02%1.25Sức mua mạnh3.834M6.833B314.030.041193.00Công nghệ
300312 BOOMSENSE TECHNOLO 9.4410.02%0.86Mua48.521M2.746B-0.40782.00Dịch vụ Viễn thông
300513 BEIJING E-TECHSTAR 29.7710.01%2.71Mua423.220K4.594B86.260.31663.00Công nghệ
000701 XIAMEN XINDE CO 7.8010.01%0.71Mua12.927M2.883B-0.125134.00Công nghiệp
300073 BEIJING EASPRING M 34.6110.01%3.15Sức mua mạnh26.171M13.739B42.720.74828.00Công nghiệp
002072 KAIRUIDE HOLDING C 9.0110.01%0.82Bán43.063M1.441B-0.2162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002636 GOLDENMAX INTERNAT 9.5610.01%0.87Mua9.887M6.326B13.360.652255.00Công nghệ
300745 SHINRY TECHNOLOGIE 76.0710.01%6.92Mua12.608M7.919B1043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002892 HUNAN KELI MOTOR C 32.4310.01%2.95Mua2.319M2.465B31.450.942110.00Công nghiệp
300559 CHENGDU JIAFAANTA 35.1910.00%3.20Sức mua mạnh2.036M4.463B69.510.46495.00Công nghệ
002880 SHENZHEN WEIGUANG 52.2410.00%4.75Mua2.311M5.129B732.00Chăm sóc sức khỏe
002922 EAGLERISE ELECTRIC 26.6210.00%2.42Sức mua mạnh4.332M3.194B45.380.643089.00Công nghiệp
002471 JIANGSU ZHONGCHAO 3.1910.00%0.29Mua12.910M3.677B46.480.063627.00Công nghiệp
002243 S/Z BEAUTY STAR CO 7.8110.00%0.71Mua12.786M2.591B56.630.133546.00Vật liệu cơ bản
002417 SUNA CO LTD 9.1310.00%0.83Bán3.282M2.241B-0.04110.00Công nghệ
300395 HUBEI FEILIHUA QUA 15.8410.00%1.44Sức mua mạnh3.646M4.308B34.500.43835.00Công nghệ
300192 SUZHOU KINGSWOOD P 11.3310.00%1.03Sức mua mạnh12.653M2.498B286.910.04370.00Vật liệu cơ bản
300602 SHENZHEN FRD SCIEN 37.5110.00%3.41Sức mua mạnh3.158M6.943B54.560.632699.00Công nghiệp
002932 WUHAN EASY DIAGNOS 47.4310.00%4.3118.900K2.871B369.00Chăm sóc sức khỏe
000063 ZTE CORP 17.069.99%1.55Bán421.770M63.615B13.061.2074773.00Công nghệ
002568 SHANGHAI BAIRUN IN 13.219.99%1.20Theo dõi6.132M6.386B48.600.251426.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002886 SHENZHEN WOTE ADVA 26.099.99%2.37Mua15.212M2.791B67.170.35398.00Vật liệu cơ bản
002861 HUBEI YINGTONG TEL 25.439.99%2.31Mua6.532M2.837B36.220.643724.00Công nghiệp
002458 SHAN DONG YISHENG 21.809.99%1.98Sức mua mạnh9.167M6.687B-0.903220.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300134 SHENZHEN TAT FOOK 10.689.99%0.97Bán37.846M7.452B-0.605800.00Công nghệ
002631 DER FUTURE SCIENCE 8.049.99%0.73Mua12.417M4.882B67.390.112475.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002790 XIAMEN R AND T PLU 11.259.97%1.02Mua3.431M2.619B18.030.571863.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002112 SAN BIAN SCI-TECH 10.389.96%0.94Mua35.119M1.903B-0.59767.00Công nghiệp
300032 JINLONG MACHINERY& 4.649.95%0.42Bán19.319M3.389B-0.5712295.00Công nghiệp
002686 ZHEJIANG YILIDA VE 8.779.08%0.73Mua20.823M3.562B24.970.322349.00Công nghiệp
002299 FUJIAN SUNNER DEVE 17.868.70%1.43Sức mua mạnh21.430M20.365B47.790.3422280.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300174 FUJIAN YUANLI ACTI 22.208.29%1.70Mua1.169M5.018B57.230.361934.00Vật liệu cơ bản
300037 SHENZHEN CAPCHEM T 26.298.10%1.97Mua8.749M9.228B34.880.701875.00Công nghiệp
002234 SHANDONG MINHE ANI 14.177.84%1.03Sức mua mạnh11.715M3.969B-0.761448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002231 ALLWIN TELECOMMUNI 7.707.69%0.55Mua30.923M2.551B116.540.06255.00Công nghệ
300550 HEREN HEALTH CO LT 37.307.49%2.60Mua1.388M2.888B79.710.44478.00Công nghệ
000035 CHINA TIANYING INC 4.807.14%0.32Bán27.611M6.055B24.930.185737.00Công ty dịch vụ công cộng
300292 WUTONG HOLDING GRO 3.817.02%0.25Mua38.850M4.538B19.980.181261.00Công nghệ
002455 JIANGSU BAICHUAN H 6.316.95%0.41Bán12.769M3.050B26.650.22813.00Vật liệu cơ bản
002896 NINGBO ZHONGDA LEA 48.856.89%3.15Mua4.743M3.656B48.950.931137.00Công nghiệp
300027 HUAYI BROTHERS MED 6.456.79%0.41Theo dõi82.453M16.758B14.510.422017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300019 CHENGDU GUIBAO SCI 7.006.71%0.44Mua4.862M2.171B46.200.14713.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002770 HENAN KEDI DAIRY C 3.826.70%0.24Mua73.323M3.920B30.740.12402.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002255 SUZHOU HAILU HEAVY 5.276.68%0.33Bán4.380M4.161B30.770.161306.00Công nghiệp
002256 SHENZHEN SUNRISE N 3.846.67%0.24Bán19.096M6.777B42.220.09645.00Vật liệu cơ bản
000519 NORTH INDUSTRIES G 9.046.60%0.56Mua38.889M11.901B53.540.168838.00Vật liệu cơ bản
002846 GUANGDONG ENPACK P 13.106.42%0.79Bán8.914M2.396B57.380.21804.00Vật liệu cơ bản
002721 BEIJING KINGEE CUL 8.326.39%0.50Bán42.502M6.527B21.770.363414.00Công nghiệp
300333 SINOSUN TECHNOLOGY 10.656.29%0.63Sức mua mạnh47.112M3.367B222.860.04267.00Công nghệ
300655 SUZHOU CRYSTAL CLE 20.196.26%1.19Sức mua mạnh7.488M2.869B72.790.26273.00Vật liệu cơ bản
000565 CHONGQING SANXIA P 4.806.19%0.28Bán6.850M1.960B26.070.17942.00Vật liệu cơ bản
300340 JIANGMEN KANHOO IN 21.916.15%1.27Mua22.357M2.433B33.660.611345.00Công nghiệp
300013 JIANGSU XINNING MO 8.826.01%0.50Bán3.472M2.478B17.850.473182.00Công nghiệp
300409 GUANGDONG DOWSTONE 24.665.97%1.39Mua16.751M9.005B44.960.521566.00Vật liệu cơ bản
300066 SANCHUAN WISDOM TE 3.915.96%0.22Mua40.986M3.838B50.940.071211.00Công nghiệp
300514 SHENZHEN FRIENDCOM 18.805.92%1.05Bán10.103M3.550B46.140.38877.00Công nghệ
300469 ZHONGXIN INFORMATI 22.985.90%1.28Mua5.360M2.647B74.150.291748.00Công nghệ
300240 JIANGSU FEILIKS IN 6.615.76%0.36Mua5.611M2.285B32.480.193006.00Công nghiệp
300159 XINJIANG MACHINERY 7.445.68%0.40Mua23.398M10.492B23.050.312044.00Công nghiệp
000034 DIGITAL CHINA GROU 16.585.67%0.89Mua13.378M10.262B13.701.154486.00Công nghệ
002116 CHINA HAISUM ENGIN 7.475.66%0.40Mua2.411M2.953B14.800.484835.00Công nghiệp
002747 ESTUN AUTOMATION 15.525.58%0.82Mua20.045M12.326B125.130.121440.00Công nghiệp
002321 HENAN HUAYING AGRI 6.285.55%0.33Bán25.819M3.179B48.730.123242.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000930 COFCO BIOCHEMICAL 10.205.48%0.53Bán32.348M9.326B43.470.224323.00Vật liệu cơ bản
002795 YORHE FLUID INTELL 23.505.48%1.22Sức mua mạnh15.398M4.456B66.850.33880.00Công nghiệp
300653 YANTAI ZHENGHAI BI 72.135.38%3.68Sức mua mạnh2.375M5.476B67.351.02178.00Chăm sóc sức khỏe
000018 SINO GREAT WALL CO 3.345.36%0.17Bán37.674M5.051B10.780.292875.00Tài chính
002879 CHANG LAN ELECTRIC 16.825.32%0.85Bán5.417M3.084B22.050.72859.00Công nghiệp
002899 IMPULSE (QINGDAO) 22.005.11%1.07Mua5.857M2.512B1666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300022 GIFORE AGRICULTURA 4.335.10%0.21Mua20.536M1.567B-0.121412.00Công nghiệp
000755 SHANXI SANWEI GRP 4.345.08%0.21Sức bán mạnh4.579M1.938B8.950.461194.00Vật liệu cơ bản
002153 BEIJING SHIJI INFO 31.425.05%1.51Sức mua mạnh20.440M31.908B75.400.403828.00Công nghệ
300317 SHENZHEN JIAWEI PH 7.295.04%0.35Bán20.576M5.929B24.350.281958.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000153 ANHUI FENGYUAN PHA 7.335.01%0.35Mua8.624M2.213B32.550.214571.00Chăm sóc sức khỏe
300325 JIANGSU DEWEI ADVA 3.844.92%0.18Mua37.811M3.681B115.130.03722.00Công nghiệp
002427 ZHEJIANG UNIFULL I 6.724.84%0.31Bán10.062M2.552B8.440.763407.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002662 BEIJING WKW AUTOMO 4.824.78%0.22Mua73.137M6.900B32.060.1413039.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002830 SHENZHEN MINGDIAOA 21.764.67%0.97Theo dõi8.507M2.772B54.370.381865.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300100 NINGBO SHUANGLIN 11.224.66%0.50Bán8.122M4.296B31.100.345933.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300062 CEEPOWER CO LTD 6.764.64%0.30Mua42.370M1.990B-0.231289.00Công nghiệp
002278 SHANGHAI SK PETROL 9.364.58%0.41Mua11.566M3.257B277.000.03869.00Năng lượng
300141 SUZHOU INDSTRL PRK 8.564.52%0.37Theo dõi5.115M2.089B329.580.02414.00Công nghiệp
002528 SHENZHEN INFINOVA 4.184.50%0.18Mua13.664M4.796B28.480.141449.00Công nghệ
300364 CHINESE ALL DIGITA 7.234.48%0.31Bán17.139M5.368B88.640.08799.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002229 HONGBO CO LTD 8.404.48%0.36Bán21.226M4.042B311.990.031611.00Công nghiệp
300477 BEIJING HEZONG SCI 14.914.41%0.63Bán51.821M8.314B49.870.291563.00Công nghiệp
300505 KUNMING CHUAN JIN 32.694.41%1.38Mua4.485M2.923B47.730.661113.00Vật liệu cơ bản
002755 BEIJING NEW ORIENT 9.754.28%0.40Bán3.596M1.680B86.040.11533.00Công nghiệp
300184 WUHAN P&S INFORMAT 10.744.27%0.44Mua11.771M6.790B16.190.641074.00Công nghệ
002878 BEIJING YUANLONG Y 24.554.25%1.00Mua5.596M3.067B35.100.67354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất