Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
000018 SINO GREAT WALL CO
2.3810.19%0.22Mua41.772M3.668B-0.002875.00Tài chính
002239 AOTECAR NEW ENERGY
2.3910.14%0.22Mua63.209M6.795B12.500.178598.00Công nghiệp
002547 SUZHOU CHUNXING PR
4.1310.13%0.38Mua81.678M4.230B-0.328739.00Công nghệ
000632 FUJIAN SANMU GROUP
4.4610.12%0.41Mua18.963M1.885B49.850.08551.00Công nghiệp
002143 YINJI ENTERTAINMEN
3.5910.12%0.33Mua46.762M5.770B-0.17394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300216 HUNAN CHINA SUN PH
5.0110.11%0.46Mua45.307M1.645B-1.131689.00Công nghiệp
000966 GUODIAN C/EL POWER
3.4910.09%0.32Sức mua mạnh23.119M3.513B-0.013338.00Công ty dịch vụ công cộng
300299 FUCHUN TECHNOLOGY
4.6910.09%0.43Mua19.089M3.101B-0.31695.00Công nghệ
300128 SUZHOU JINFU TECHN
3.6010.09%0.33Mua58.424M3.578B354.660.012602.00Công nghệ
002453 GREAT CHINASOFT TE
5.2410.08%0.48Mua8.775M2.719B103.860.051485.00Vật liệu cơ bản
000811 MOON ENVIRONMENT T
5.6810.08%0.52Mua51.243M3.370B11.550.451384.00Công nghiệp
002636 GOLDENMAX INTERNAT
7.8710.07%0.72Mua18.607M5.205B13.760.522255.00Công nghệ
300151 SHENZHEN C/H TECHN
5.6910.06%0.52Mua13.083M2.598B48.090.111818.00Công nghiệp
300274 SUNGROW POWER SUPP
7.9910.06%0.73Mua95.737M10.292B11.660.622661.00Năng lượng
002723 KENNEDE ELECTRONIC
9.3110.05%0.85Theo dõi12.095M1.579B-0.081745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000691 HAINAN YATAI INDUS
5.1510.04%0.47Sức mua mạnh1.165M1.513B-0.0235.00Tài chính
000892 H AND R CENTURY UN
5.5910.04%0.51Mua10.280M4.983B8.100.63214.00Dịch vụ Viễn thông
300279 WUXI HODGEN TECHNO
5.9210.04%0.54Mua25.714M2.415B38.260.141494.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002676 GUANGDONG SUNWILL
3.5110.03%0.32Mua38.856M2.297B-0.103710.00Công nghiệp
000638 VANFUND URBAN INVE
7.0210.03%0.64Mua7.977M1.974B-0.02340.00Tài chính
300069 ZHEJIANG JINLIHUA
11.0810.03%1.01Mua5.566M1.178B-0.01439.00Công nghiệp
002711 EUROPOL INTELLIGEN
3.8410.03%0.35Bán1.894M3.686B29.330.12922.00Vật liệu cơ bản
300525 FUJIAN BOSS SOFTWA
22.1710.02%2.02Mua3.429M2.612B69.100.291234.00Công nghệ
300156 SHENWU ENVIRONMENT
4.8310.02%0.44Mua51.173M4.434B-0.35999.00Năng lượng
300070 BEIJING ORIGINWATE
9.9910.02%0.91Mua57.977M28.496B12.150.752732.00Công nghiệp
000957 ZHONGTONG BUS
5.1610.02%0.47Mua14.281M2.781B17.360.275115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002571 ANHUI DELI HOUSEHO
5.4910.02%0.50Mua703.302K1.956B-0.012230.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000917 HUNAN TV & BROADCA
5.4910.02%0.50Mua43.067M7.074B-0.5012807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002328 SHANGHAI XINPENG I
6.8110.02%0.62Mua52.270M2.774B29.450.212873.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000626 GRAND INDUSTRIAL H
8.0210.01%0.73Mua11.107M4.364B-0.80780.00Công nghiệp
000034 DIGITAL CHINA GROU
16.2610.01%1.48Mua11.984M9.667B12.811.154486.00Công nghệ
002202 XINJIANG GOLDWIND
10.8810.01%0.99Mua66.945M35.171B10.810.918373.00Năng lượng
300685 AMOY DIAGNOSTICS C
46.1610.01%4.20Bán1.752M6.042B47.720.88415.00Chăm sóc sức khỏe
300505 KUNMING CHUAN JIN
29.1310.01%2.65Sức mua mạnh7.118M2.472B39.840.661113.00Vật liệu cơ bản
002896 NINGBO ZHONGDA LEA
36.6310.00%3.33Mua4.715M2.664B34.910.951137.00Công nghiệp
000530 DALIAN REFRIGERATI
3.6310.00%0.33Mua13.395M2.823B21.920.151726.00Công nghiệp
000068 SHENZHEN HUAKONG S
3.1910.00%0.29Mua3.607M2.919B158.640.02555.00Công nghệ
000929 LANZHOU HUANGHE EN
7.3710.00%0.67Mua11.322M1.245B-0.211757.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002067 ZHEJIANG JINGXING
3.9610.00%0.36Mua11.915M4.000B7.810.462022.00Vật liệu cơ bản
002076 CNLIGHT CO. LTD.
3.5210.00%0.32Mua18.862M2.489B-0.031422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
6.6010.00%0.60Mua1.094M2.658B17.980.332349.00Công nghiệp
002534 HANGZHOU BOILER GR
5.7210.00%0.52Mua6.039M3.845B15.440.341825.00Công nghiệp
000622 HENGLI INDUSTRIAL
8.6910.00%0.79Mua99.833M3.359B-0.05193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300742 NANJNG YUEBOO POWE
47.4110.00%4.31Mua3.962M3.383B31.931.35659.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000503 CHINA REFORM HEALT
15.529.99%1.41Bán26.348M12.682B219.200.061167.00Công nghiệp
300695 ZHEJIANG ZHAOFENG
58.349.99%5.30Mua1.779M3.537B14.923.55751.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002148 BEIJING BEWINNER C
6.069.98%0.55Mua12.551M3.124B54.220.10369.00Dịch vụ Viễn thông
300187 YONKER ENVIRONMENT
5.849.98%0.53Bán16.797M3.441B32.940.16740.00Công nghiệp
300283 WENZHOU HONGFENG E
4.639.98%0.42Mua7.021M1.744B115.180.041333.00Công nghiệp
002034 WANGNENG ENVIRONME
13.569.98%1.23Mua8.623M5.136B11.461.081058.00Công nghiệp
300342 CHANGSHU TIANYIN E
8.939.98%0.81Bán29.718M3.507B23.180.351097.00Công nghiệp
300168 WONDERS INFORMATIO
12.909.97%1.17Bán65.890M12.897B34.370.355269.00Công nghệ
000820 SHENWU ENERGY SAVI
7.729.97%0.70Mua33.625M4.473B-0.131056.00Năng lượng
002295 GUANGDONG JINGYI M
7.399.97%0.67Mua1.089M1.684B29.190.23664.00Công nghiệp
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
14.569.97%1.3220.856K
300163 NINGBO XIANFENG NE
3.539.97%0.32Mua13.053M1.522B-0.391115.00Vật liệu cơ bản
002708 CHANGZHOU NRB CORP
6.739.97%0.61Sức mua mạnh1.691M2.869B240.760.033502.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002513 JIANGSU LANFENG BI
6.629.97%0.60Mua4.803M2.047B-0.272026.00Vật liệu cơ bản
002417 SUNA CO LTD
9.169.96%0.83Mua11.160M2.249B-0.13110.00Công nghệ
002213 SHENZHEN TERCA TEC
8.619.96%0.78Mua14.569M1.613B147.490.05200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002575 GUANGDONG QUNXING
7.629.96%0.69Mua19.992M4.080B-0.0026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002606 DALIAN INSULATOR
4.869.95%0.44Mua19.099M1.778B-0.021362.00Công nghiệp
002011 ZHEJIANG DUN AN AR
5.099.94%0.46Mua37.266M4.247B56.170.0811025.00Công nghiệp
000533 GUANGDONG MACRO
3.329.93%0.30Mua41.397M2.086B73.000.041562.00Công nghiệp
000835 GREAT WALL INTERNA
4.769.93%0.43Mua19.957M1.415B19.270.22151.00Vật liệu cơ bản
000159 XINJIANG INTL IND
4.549.93%0.41Sức mua mạnh10.637M1.987B-0.09400.00Năng lượng
002509 TIANGUANG ZHONGMAO
2.669.92%0.24Mua121.306M6.032B13.280.182390.00Công nghiệp
300018 WUHAN ZHONGYUAN HU
3.999.92%0.36Theo dõi257.102K1.759B32.270.11755.00Công nghiệp
000899 JIANGXI GANNENG CO
4.559.90%0.41Mua15.841M4.039B167.210.02646.00Công ty dịch vụ công cộng
000868 ANHUI ANKAI AUTOMO
4.229.90%0.38Mua27.338M2.816B-0.574853.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000570 CHANGCHAI CO
4.229.90%0.38Mua13.728M2.156B85.030.053432.00Công nghiệp
002495 GUANGDONG JIALONG
3.119.89%0.28Mua14.079M2.648B86.310.03490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002666 GUANGDONG DELIAN G
4.119.89%0.37Mua10.499M2.821B17.650.21675.00Vật liệu cơ bản
300090 ANHUI SHENGYUN ENV
2.789.88%0.25Mua128.659M3.339B-1.163118.00Công nghiệp
000536 CPT TECHNOLOGY (G
2.349.86%0.21Mua81.401M5.892B-0.164923.00Công nghệ
000690 GUANGDONG BAOLIHUA
7.059.47%0.61Mua23.545M14.013B35.330.181447.00Công ty dịch vụ công cộng
002310 BEIJING ORIENT LAN
9.958.98%0.82Mua101.542M24.494B10.710.856129.00Công nghiệp
300152 XUZHOU KERONG ENVI
2.858.78%0.23Mua55.244M1.868B-0.04731.00Công nghiệp
002376 SHANDONG NEW BEIYA
18.858.71%1.51Sức mua mạnh21.262M11.543B31.990.543159.00Công nghệ
002696 BAIYANG INVESTMENT
11.008.70%0.88Mua6.355M4.001B20.740.494093.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300701 SENBA SENSING TECH
34.338.67%2.74Mua5.033M2.527B36.440.87642.00Công nghệ
300388 ANHUI GUOZHEN ENVI
9.658.67%0.77Mua7.417M4.875B15.020.602425.00Công nghiệp
002616 GUANGDONG CHANT GR
6.128.51%0.48Mua12.267M4.184B36.820.153350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002760 ANHUI FENGXING WEA
16.108.49%1.26Mua5.155M1.306B-0.74693.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002077 JIANGSU DAGANG CO
4.688.33%0.36Mua46.005M2.507B-0.141087.00Tài chính
300550 HEREN HEALTH CO LT
48.818.25%3.72Sức mua mạnh2.247M3.607B95.130.47478.00Công nghệ
002492 ZHUHAI WINBASE INT
5.548.20%0.42Mua20.657M2.074B30.380.17500.00Công nghiệp
002573 BEIJING SPC ENVIRO
8.608.04%0.64Bán26.414M8.607B16.220.492440.00Công nghiệp
002526 SHANDONG MINING MA
2.298.02%0.17Mua147.507M3.780B25.680.081740.00Vật liệu cơ bản
300133 ZHEJIANG HUACE FIL
10.877.62%0.77Mua15.308M17.922B25.900.391085.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300377 SHENZHEN YSSTECH I
13.247.55%0.93Mua25.888M9.139B37.620.331964.00Công nghệ
300620 ADVANCED FIBER RES
39.647.54%2.78Mua2.166M3.244B37.250.99558.00Công nghiệp
300253 WINNING HEALTH TEC
14.417.54%1.01Sức mua mạnh48.630M21.653B74.990.183613.00Chăm sóc sức khỏe
002698 HARBIN BOSHI AUTOM
10.007.53%0.70Mua6.143M6.340B37.120.25952.00Công nghiệp
300422 GUANGXI BOSSCO ENV
12.297.52%0.86Mua9.502M4.046B16.960.681932.00Công ty dịch vụ công cộng
000803 SICHUAN JINYU AUTO
12.967.46%0.90Mua483.050K1.540B30.770.39266.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300568 SHENZHEN SENIOR TE
22.587.42%1.56Bán7.014M4.036B21.141.01830.00Công nghiệp
002105 HL CORP.(SHENZHEN)
4.377.37%0.30Mua6.368M1.500B80.550.055032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300004 NANFANG VENTILATOR
4.407.32%0.30Mua40.793M2.040B-0.171260.00Năng lượng
200530 DALIAN REFRIGERATI
2.367.27%0.16Mua1.848M2.823B21.920.151726.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất