Cổ phiếu Trung Quốc có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Trung Quốc sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
3301392GUANGDONG HUICHENG
10,4554,49 CNY−8,65%9,127 M1,555,449 B CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
3301565SINOLONG NEW MATER
10,1522,44 CNY−3,53%11,852 M0,888,976 B CNY0,00%Công nghiệp Chế biến
3300784NINGBO LIAN TECH C
8,0061,84 CNY−4,00%2,933 M0,793,478 B CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
3301538SHENZHEN JDD TECH
6,1192,00 CNY−3,52%1,32 M0,935,152 B CNY0,54%Công nghiệp Chế biến
3301318VALUEHD CORPORATIO
5,1926,88 CNY−1,61%1,467 M0,613,606 B CNY43,210,62 CNY−39,67%0,44%Khách hàng Lâu năm
0000070SHN SDG INFORMA
3,614,36 CNY0,00%14,456 M0,703,786 B CNY−0,29 CNY−3.037,36%0,00%Sản xuất Chế tạo
3300209YOUKESHU TECH CO
3,602,56 CNY+10,34%12,69 M2,301,064 B CNY−1,10 CNY−28,63%0,00%Bán Lẻ
3300844GUANGZHOU S.P.I DE
3,6029,52 CNY+20,00%4,117 M1,901,908 B CNY−1,45 CNY−36,79%0,00%Dịch vụ Thương mại
3300067SHANGHAI ANOKY GRO
3,583,94 CNY−2,72%30,271 M0,674,517 B CNY202,050,02 CNY1,02%Công nghiệp Chế biến
3300762JUSHRI TECHNOLOGIE
3,4816,00 CNY+0,69%19,693 M0,6210,026 B CNY−0,31 CNY−295,83%0,09%Công nghệ Điện tử
Mua
688039HANGZHOU ARCVIDEO TECHNOLOGY
3,4122,36 CNY−2,78%1,915 M0,582,502 B CNY−1,29 CNY−40,14%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3301306XI'AN XICE TESTING
3,2633,11 CNY−3,50%3,805 M0,922,794 B CNY−0,97 CNY−260,83%0,45%Dịch vụ Thương mại
601798LANPEC TECHNOLOGIES LIMITED
3,254,95 CNY−0,80%3,689 M0,841,755 B CNY−0,37 CNY+24,72%0,00%Sản xuất Chế tạo
0000908HUNAN JINGFENG PHA
3,161,07 CNY+4,90%1,739 M0,36941,359 M CNY−0,24 CNY−63,51%0,00%Công nghệ Sức khỏe
3300210ANSHAN SENYUAN ROA
3,067,96 CNY−1,36%8,267 M0,733,854 B CNY−0,26 CNY+46,17%0,00%Sản xuất Chế tạo
0002467NET263 LTD
3,053,31 CNY+0,30%26,175 M1,234,596 B CNY−0,18 CNY−1.600,00%4,83%Truyền thông
3300097DALIAN ZHIYUN AUTO
3,046,24 CNY−1,73%23,787 M1,061,801 B CNY10,570,59 CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
3301398NINGBO SINYUAN ZM
3,0441,39 CNY+3,45%2,949 M2,583,223 B CNY40,981,01 CNY+26,16%0,85%Sản xuất Chế tạo
3300711GHT CO LTD
3,0415,31 CNY+0,33%11,44 M1,043,815 B CNY60,730,25 CNY+20,91%0,65%Công nghệ Điện tử
3300578BIZCONF TELECOM CO
3,0314,83 CNY−4,32%11,597 M0,592,903 B CNY−2,44 CNY−21.688,50%0,00%Dịch vụ Công nghệ
3300899KEYSINO SEPARATION
3,0218,37 CNY−0,22%1,038 M0,881,172 B CNY64,480,28 CNY−41,01%1,96%Dịch vụ Công nghệ
603960SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING CO.,LTD.
3,0220,70 CNY−0,77%10,882 M0,885,445 B CNY59,670,35 CNY+17,59%0,51%Sản xuất Chế tạo
600775NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
3,007,48 CNY−1,06%10,23 M0,735,535 B CNY−0,28 CNY−1.039,66%0,19%Công nghệ Điện tử
603933FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY CO.,LTD
2,9912,87 CNY−0,92%2,299 M0,812,706 B CNY44,350,29 CNY+25,14%0,78%Sản xuất Chế tạo
3300781GUANGDONG INSIGHT
2,9850,75 CNY−5,97%11,495 M0,655,581 B CNY133,980,38 CNY+31,35%0,10%Dịch vụ Thương mại
3300466SAIMO TECHNOLOGY C
2,986,26 CNY+2,79%26,017 M1,373,352 B CNY−0,11 CNY−567,44%0,00%Công nghệ Điện tử
688535JIANGSU HHCK ADVANCED MATERIALS
2,9769,20 CNY−0,94%1,648 M0,935,452 B CNY138,730,50 CNY0,43%Công nghệ Điện tử
3300078HANGZHOU CENTURY C
2,942,34 CNY−1,27%10,654 M0,872,041 B CNY−0,99 CNY+17,02%0,00%Dịch vụ Công nghệ
603516BEIJING TRICOLOR TECHNOLOGY
2,9137,71 CNY+4,90%19,068 M2,837,611 B CNY197,330,19 CNY+30,18%0,27%Công nghệ Điện tử
300475SHANNON SEMICONDUC
2,8731,50 CNY+1,55%12,47 M1,2414,413 B CNY46,470,68 CNY−12,70%0,44%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
301510GOOGOL TECHNOLOGY
2,8526,36 CNY−1,24%1,158 M0,6610,544 B CNY194,680,14 CNY+3,91%0,00%Sản xuất Chế tạo
3300903GUANGDONG KINGSHIN
2,827,04 CNY−2,09%25,981 M0,712,919 B CNY−0,46 CNY−5.491,57%0,28%Công nghệ Điện tử
688687BEIJING KAWIN TECHNOLOGY SHARE-HOLDING
2,8123,35 CNY+1,92%3,693 M1,353,992 B CNY33,260,70 CNY+49,01%1,07%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
3300975NANJING SUNLORD EL
2,818,92 CNY+0,45%28,263 M1,236,128 B CNY157,320,06 CNY−56,82%0,12%Dịch vụ Phân phối
3300322HUIZHOU SPEED WIRE
2,799,13 CNY+3,28%56,159 M1,614,252 B CNY−0,38 CNY−51,51%0,00%Công nghệ Điện tử
3300188SDIC INTELLIGENCE
2,7711,38 CNY−0,96%6,698 M0,509,704 B CNY−0,08 CNY−271,14%0,40%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
688609UNIONMAN TECHNOLOGY
2,768,14 CNY−1,93%9,104 M0,734,07 B CNY−0,42 CNY−435,44%0,47%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
002410GLODON CO LTD
2,769,41 CNY−1,98%46,005 M1,5015,613 B CNY9.410,000,00 CNY−99,83%0,74%Dịch vụ Công nghệ
Mua
688525BIWIN STORAGE TECHNOLOGY
2,7365,64 CNY−1,63%17,892 M0,7714,061 B CNY−0,77 CNY−369,87%0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
3300270JOYWARE ELECTRONIC
2,726,33 CNY−3,06%18,133 M1,111,894 B CNY−0,26 CNY−1.553,85%0,00%Công nghệ Điện tử
6688691BRITE SEMICONDUCTOR (SHANGHAI)
2,7154,16 CNY+1,59%2,4 M1,106,499 B CNY0,00%Công nghệ Điện tử
3300374CHINA RAILWAY PREF
2,7014,65 CNY−1,68%12,133 M0,883,603 B CNY−0,66 CNY+36,98%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
300476VICTORY GIANT TECH
2,7039,06 CNY+0,98%46,659 M1,2333,74 B CNY44,480,88 CNY+5,68%0,49%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000572HAIMA AUTOMOBILE C
2,693,03 CNY+2,36%25,905 M1,384,983 B CNY−0,14 CNY+84,94%0,00%Khách hàng Lâu năm
3300208QINGDAO ZHONGZI ZH
2,681,39 CNY+3,73%9,127 M0,641,042 B CNY−1,54 CNY−709,72%0,00%Sản xuất Chế tạo
0002099ZHEJIANG HISOAR PH
2,685,25 CNY+1,94%7,247 M0,928,455 B CNY−0,27 CNY−1.096,62%0,95%Công nghệ Sức khỏe
000628CHENGDU HI-TECH DE
2,6840,56 CNY−2,71%14,502 M0,7114,288 B CNY38,721,05 CNY+68,47%0,06%Khách hàng Lâu năm
3300895BEIJING TOPNEW INF
2,6825,75 CNY−1,76%3,09 M0,933,626 B CNY−0,95 CNY−78,54%0,00%Dịch vụ Công nghệ
3301227HARBIN SAYYAS WIND
2,6817,69 CNY−0,34%631,343 K0,651,644 B CNY11,191,58 CNY+35,24%2,83%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
3301499SHANGHAI VICO PREC
2,6724,69 CNY+0,53%6,409 M2,423,414 B CNY53,140,46 CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
3300707VT INDUSTRIAL TECH
2,6712,56 CNY+0,72%5,467 M0,772,219 B CNY50,710,25 CNY+13,62%0,16%Sản xuất Chế tạo
688776GUOGUANG ELECTRIC CO.,LTD.CHENGDU
2,6647,30 CNY−2,03%734,286 K0,735,127 B CNY51,940,91 CNY−31,86%0,42%Công nghệ Điện tử
Mua
3301183HUBEI DOTI MICRO T
2,6541,90 CNY−2,74%4,821 M0,873,352 B CNY−0,25 CNY−1.631,97%0,30%Công nghệ Điện tử
688108SINO MEDICAL SCIENCES TECHNOLOGY INC
2,648,94 CNY0,00%3,177 M0,873,696 B CNY−0,05 CNY+85,99%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
3301302BEIJING HUARU TECH
2,6216,29 CNY−0,49%1,886 M0,722,821 B CNY−1,31 CNY−285,16%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3301589XI'AN NOVASTAR TEC
2,62186,40 CNY−2,56%569,038 K0,6917,232 B CNY2,89%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
688260SUZHOU GYZ ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,6114,01 CNY−2,64%2,467 M0,811,681 B CNY−1,06 CNY−22,18%0,00%Sản xuất Chế tạo
3301505SUZHOU PLANNING AN
2,6027,89 CNY+2,76%2,99 M1,032,454 B CNY31,640,88 CNY2,87%Dịch vụ Công nghiệp
0002217HOLITECH TECHNOLOG
2,601,29 CNY+1,57%50,735 M0,914,015 B CNY−3,83 CNY−221,74%0,00%Công nghiệp Chế biến
688182JIANGSU CAI QIN TECHNOLOGY CO., LTD
2,5912,01 CNY−2,36%3,145 M0,784,804 B CNY93,970,13 CNY−27,30%0,49%Sản xuất Chế tạo
688416ZBIT SEMICONDUCTOR, INC.
2,5830,05 CNY−3,35%1,535 M0,863,139 B CNY−2,26 CNY−718,48%0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
600053KUNWU JIUDING INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
2,5812,25 CNY−1,37%4,687 M0,425,311 B CNY121,530,10 CNY−59,60%1,31%Tài chính
3300117JIAYU HOLDING CO L
2,581,16 CNY+7,41%39,271 M0,77831,442 M CNY−2,12 CNY−927,51%0,00%Sản xuất Chế tạo
688498YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
2,57115,34 CNY−6,20%3,856 M1,769,857 B CNY540,990,21 CNY−79,76%0,09%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
603011HEFEI METALFORMING INTELLIGENT MANUFACTURING
2,575,67 CNY−0,87%5,679 M0,832,735 B CNY977,590,01 CNY−45,28%0,00%Sản xuất Chế tạo
3301042ZHUHAI RAYSHARP TE
2,5732,12 CNY−1,74%555,5 K0,632,24 B CNY22,051,46 CNY+9,66%3,74%Công nghệ Điện tử
3300520GUOCHUANG SOFTWARE
2,5616,26 CNY+1,12%10,672 M1,313,79 B CNY−1,51 CNY−368,85%0,00%Dịch vụ Công nghệ
3301568XIAMEN SINIC-TEK I
2,5628,71 CNY−3,30%1,457 M0,932,965 B CNY2,37%Công nghệ Điện tử
3301091SHENZHEN URBAN TRA
2,5524,94 CNY+1,14%12,988 M1,0810,116 B CNY63,920,39 CNY−6,96%0,10%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
3301421NANJING WAVELENGTH
2,5542,48 CNY+1,55%3,319 M1,204,916 B CNY90,060,47 CNY+116,57%0,71%Công nghệ Điện tử
3301413SHENZHEN AMPRON TE
2,5539,72 CNY−1,17%1,08 M0,713,909 B CNY0,58%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
3301508CHINA MACH HUANYU
2,5336,74 CNY−0,38%6,376 M1,388,306 B CNY1,11%Dịch vụ Thương mại
3300620ADVANCED FIBER RES
2,5336,72 CNY−0,65%3,23 M0,859,086 B CNY178,510,21 CNY−54,24%0,27%Công nghệ Điện tử
Mua
3300045HWA CREATE CORPORA
2,5317,55 CNY+0,11%16,198 M0,9111,63 B CNY688,240,03 CNY0,00%Công nghệ Điện tử
3300505KUNMING CHUAN JIN
2,5312,93 CNY−2,12%10,729 M0,803,554 B CNY−0,34 CNY−126,34%0,85%Công nghiệp Chế biến
688682SHANGHAI HOLLYWAVE ELECTRONIC SYSTEM CO.,LTD.
2,5326,62 CNY−2,95%541,095 K0,901,936 B CNY78,800,34 CNY−52,58%0,69%Công nghệ Điện tử
0003015JIANGSU RIJIU OPTO
2,5210,05 CNY+3,18%46,595 M8,432,825 B CNY−0,02 CNY−119,87%1,00%Công nghệ Điện tử
688318SHENZHEN FORTUNE TREND TECHNOLOGY CO., LTD
2,5177,42 CNY−0,27%1,619 M0,6314,163 B CNY46,481,67 CNY+84,80%0,74%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
3300375TIANJIN PENGLING G
2,514,13 CNY+0,24%24,128 M1,663,12 B CNY76,770,05 CNY−39,89%1,21%Sản xuất Chế tạo
3301013SHENZHEN LIHEXING
2,5110,70 CNY−2,28%8,907 M0,982,501 B CNY−0,15 CNY−24,04%0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
3301007DALIAN DEMAISHI PR
2,5015,06 CNY+20,00%50,461 M4,802,309 B CNY39,510,38 CNY+33,29%1,00%Sản xuất Chế tạo
3300342CHANGSHU TIANYIN E
2,4913,19 CNY+0,08%15,79 M0,735,517 B CNY298,420,04 CNY−19,64%0,76%Công nghệ Điện tử
0000656JINKE PROPERTY GRO
2,491,14 CNY+0,88%113,825 M0,885,871 B CNY−1,81 CNY+55,20%0,00%Tài chính
3300757ROBOTECHNIK INTELL
2,4986,30 CNY−0,52%5,527 M0,8813,381 B CNY169,080,51 CNY+186,90%0,11%Sản xuất Chế tạo
Mua
600818ZHONGLU CO,.LTD.
2,4813,62 CNY−1,45%4,751 M0,733,504 B CNY263,950,05 CNY0,00%Khách hàng Lâu năm
3301072ZHONGJIE (JIANGSU)
2,4822,15 CNY+4,48%5,212 M1,502,327 B CNY128,110,17 CNY−46,65%0,00%Sản xuất Chế tạo
002261TALKWEB INFORMATIO
2,4810,50 CNY−2,23%18,523 M0,8513,161 B CNY1.418,920,01 CNY0,00%Dịch vụ Công nghệ
600579KRAUSSMAFFEI COMPANY LIMITED
2,484,99 CNY−0,80%8,469 M0,562,477 B CNY−4,81 CNY−34,96%0,00%Sản xuất Chế tạo
688160KINCO AUTOMATION(SHANGHAI)CO., LTD
2,4736,50 CNY−2,43%1,046 M0,843,066 B CNY53,080,69 CNY−35,79%0,82%Công nghệ Điện tử
688661SUZHOU UIGREEN MICRO&NANOTECHNOLOGIES CO.,LTD
2,4629,18 CNY−0,41%2,123 M1,383,409 B CNY−0,16 CNY−239,59%0,16%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
688322ORBBEC INC.
2,4625,88 CNY−1,22%2,059 M0,7211,505 B CNY−0,59 CNY+20,34%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3301157HANGZHOU HUASU TEC
2,4537,52 CNY+19,99%3,812 M8,072,222 B CNY52,120,72 CNY−24,32%0,40%Dịch vụ Công nghệ
3301319SHENZHEN VITAL NEW
2,4527,10 CNY−3,46%1,26 M1,102,304 B CNY23,831,14 CNY+11,08%3,56%Sản xuất Chế tạo
603236QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
2,4551,12 CNY+0,24%8,7 M1,2513,525 B CNY48,101,06 CNY−14,07%0,22%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3300269SHENZHEN LIANTRONI
2,442,49 CNY−2,35%16,614 M0,821,367 B CNY53,550,05 CNY0,00%Sản xuất Chế tạo
600753FUJIAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD
2,434,60 CNY−9,98%9,476 M4,091,059 B CNY−0,28 CNY−1.013,40%0,00%Dịch vụ Phân phối
3300905POLY PLASTIC MASTE
2,4326,15 CNY−0,87%3,167 M0,674,61 B CNY39,260,67 CNY+137,94%1,91%Công nghiệp Chế biến
600641SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
2,4310,65 CNY−0,84%7,162 M0,749,307 B CNY131,160,08 CNY−84,15%1,29%Tài chính
Sức mua mạnh
300735DBG TECHNOLOGY CO
2,4322,10 CNY−1,43%48,816 M1,2916,702 B CNY40,220,55 CNY+43,55%1,13%Công nghệ Điện tử
3300758ANSHAN HIFICHEM CO
2,4310,72 CNY−1,47%6,228 M0,804,308 B CNY90,920,12 CNY0,00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh