Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

All stocks — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Common stocks are securities that represent ownership in a company — buying these you become entitled to a share in a company's profits in the form of dividends. If you choose the right stock, you can make considerable gains. In the table below you will see a list of all common stocks along with detailed stats.

            
000001 PING AN BANK
17.58-0.57%-0.10Sức bán mạnh69.450M1220930789.04341.156B9.621.8432446.00Tài chính
000002 CHINA VANKE CO
18.99-1.20%-0.23Bán50.402M957140303.67213.362B5.823.30140565.00Tài chính
000004 SHENZHEN GUOHUA NE
18.780.16%0.03Mua4.044M75945629.182.930B73.730.25264.00Công nghệ Điện tử
000005 SHN FOUNTAIN CORP
2.171.40%0.03Mua8.652M18773755.002.297B629.00Tài chính
000006 SHN ZHENYE GROUP
4.13-1.20%-0.05Bán5.022M20741273.005.575B6.160.68397.00Tài chính
000007 SHENZHEN QUANXINHA
5.34-0.56%-0.03Mua7.293M38946665.221.850B-0.2376.00Dịch vụ Khách hàng
000008 CHINA HIGH-SPEED R
2.17-0.91%-0.02Bán7.010M15212116.645.895B-0.282394.00Vận chuyển
000009 CHINA BAOAN GROUP
17.561.04%0.18Bán106.857M1876415136.2445.291B43.410.4013345.00Tài chính
000010 SHENZHEN ECOBEAUTY
3.88-1.02%-0.04Bán6.508M25249488.003.181B90.740.04278.00Khoáng sản phi năng lượng
000011 SHN PROPS &RES DEV
10.72-0.37%-0.04Bán2.040M21871587.205.993B4.642.328035.00Tài chính
000012 CSG HOLDING CO
9.95-1.58%-0.16Mua26.971M268359858.0022.543B19.870.5110558.00Công nghiệp Chế biến
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
7.420.95%0.07Mua2.082M15446956.001.497B-0.20153.00Tài chính
000016 KONKA GROUP
6.12-1.77%-0.11Bán11.001M67326725.8811.320B-0.1117216.00Khách hàng Lâu năm
000017 SHENZHEN CHINA BIC
3.62-0.55%-0.02Mua1.864M6748766.001.394B4550.000.0065.00Khách hàng Lâu năm
000019 SHENZHEN CEREALS H
6.66-1.04%-0.07Sức bán mạnh2.790M18583144.927.481B19.810.341246.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000020 S/Z ZHONGHENG HUAF
9.00-0.33%-0.03Mua456.000K4104000.001.881B252.230.041132.00Khách hàng Lâu năm
000021 SHENZHEN KAIFA TEC
15.61-1.76%-0.28Bán12.841M200441797.2224.361B25.690.6227051.00Công nghệ Điện tử
000023 SHN UNIVERSE GRP
12.21-1.29%-0.16Bán293.900K3588519.001.694B-0.11984.00Khoáng sản phi năng lượng
000025 SHN TELLUS HLDNGS
14.790.82%0.12Mua4.099M60620039.225.937B71.840.20302.00Dịch vụ Phân phối
000026 FIYTA PRECISION TE
11.83-1.50%-0.18Mua4.606M54486625.834.608B11.761.024901.00Khách hàng Lâu năm
000027 SHN ENERGY GROUP
8.050.00%0.00Bán21.892M176228780.7038.297B16.210.507384.00Công ty dịch vụ công cộng
000028 CN ACCORD MEDICINE
33.34-0.77%-0.26Sức bán mạnh1.112M37064111.3413.319B9.733.45Công nghệ Sức khỏe
000029 SHN SEZ REAL EST
7.15-0.69%-0.05Mua1.494M10683415.606.631B28.570.25Tài chính
000030 FAWER AUTOMOTIVE P
8.307.93%0.61Sức mua mạnh43.147M358117892.2014.199B10.410.747397.00Sản xuất Chế tạo
000031 GRANDJOY HOLDINGS
3.34-0.30%-0.01Bán4.509M15059605.7614.316B-0.0110283.00Tài chính
000032 SHENZHEN SED INDUS
17.311.17%0.20Bán1.659M28715559.0019.712B46.850.37476.00Khách hàng Lâu năm
000034 DIGITAL CHINA GROU
15.46-0.39%-0.06Bán5.235M80936934.0810.026B37.250.424569.00Công nghệ Điện tử
000035 CHINA TIANYING INC
5.652.73%0.15Mua32.721M184873542.6514.259B19.930.2860224.00Dịch vụ Công nghiệp
000036 CHINA UNION HOLD L
4.59-0.86%-0.04Bán8.231M37779101.196.811B38.490.12806.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000037 SHENZHEN NANSHAN P
7.613.82%0.28Mua11.493M87458686.003.215B-0.18403.00Công ty dịch vụ công cộng
000038 SHN CAPSTONE INDL
8.790.80%0.07Mua4.908M43143781.204.595B-0.67147.00Dịch vụ Thương mại
000039 CHINA INTL MARINE
16.73-0.12%-0.02Mua10.282M172015986.2450.029B4.603.7451100.00Công nghiệp Chế biến
000040 TUNGHSU AZURE RENE
3.51-0.85%-0.03Mua25.297M88792385.765.219B-0.67572.00Vận chuyển
000042 SHN CENTRALCON INV
7.19-0.42%-0.03Mua558.258K4013875.024.780B9.310.782489.00Khách hàng Lâu năm
000045 SHN TEXTILE HLDGS
9.89-2.08%-0.21Mua7.343M72625237.004.708B54.800.181369.00Công nghiệp Chế biến
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
1.75-0.57%-0.01Bán18.544M32452175.009.093B-1.129601.00Tài chính
000048 SHENZHEN KINGKEY S
17.16-1.15%-0.20Bán1.329M22805828.768.979B8.432.061305.00Hỗn hợp
000049 SHENZHEN DESAY BAT
47.953.52%1.63Mua21.304M1021514620.7014.263B17.432.669833.00Sản xuất Chế tạo
000050 TIANMA MICROELECTR
12.53-1.57%-0.20Bán9.312M116678758.5630.796B18.920.6737484.00Công nghệ Điện tử
000055 CHINA FANGDA GP CO
4.830.00%0.00Mua10.286M49679766.784.165B15.100.322245.00Sản xuất Chế tạo
000056 SHENZHEN WONGTEE I
4.36-0.23%-0.01Mua18.743M81721594.604.292B-0.30960.00Tài chính
000058 SHN SEG CO
6.07-0.98%-0.06Mua9.840M59730202.176.394B-0.012615.00Công nghệ Điện tử
000059 NORTH HUAJIN CHEMI
7.531.89%0.14Mua48.696M366681361.9212.044B11.670.638332.00Công nghiệp Chế biến
000060 SHN ZHONGJIN LINGN
5.021.41%0.07Mua66.396M333307563.5818.323B15.160.389835.00Khoáng sản phi năng lượng
000061 SHENZHEN AGRICULTU
6.13-1.45%-0.09Bán7.848M48108681.3610.402B31.700.204863.00Công nghiệp Chế biến
000062 SHN HUAQIANG IND
16.710.24%0.04Mua4.003M66885764.6917.477B20.000.831881.00Công nghệ Điện tử
000063 ZTE CORP
31.22-2.92%-0.94Sức bán mạnh48.065M1500578841.30137.493B20.121.6073709.00Công nghệ Điện tử
000065 NORINCO INTL CO
7.78-1.27%-0.10Bán3.411M26535533.866.025B9.160.942188.00Dịch vụ Công nghiệp
000066 CHINA GREATWALL TE
13.94-0.71%-0.10Bán35.430M493892220.5240.961B34.460.4115410.00Công nghệ Điện tử
000068 SHENZHEN HUAKONG S
3.101.31%0.04Mua8.999M27898264.003.121B-0.13482.00Công nghệ Điện tử
000069 SHENZHEN OVERSEAS
6.12-1.29%-0.08Bán21.476M131436131.0449.191B4.591.3523986.00Tài chính
000070 SHN SDG INFORMA
6.42-1.83%-0.12Bán10.245M65770627.325.305B1147.370.012877.00Sản xuất Chế tạo
000078 SHN NEPTUNUS BIO
3.14-1.26%-0.04Bán10.730M33693719.768.262B-0.1110484.00Công nghệ Sức khỏe
000088 SHN YAN TIAN PORT
5.15-0.77%-0.04Sức bán mạnh2.289M11788808.3511.583B27.670.19848.00Vận chuyển
000089 SHN AIRPORT
7.15-0.69%-0.05Bán8.401M60068580.0014.663B145.160.055241.00Vận chuyển
000090 SHN TAGEN GROUP
5.11-1.35%-0.07Bán5.003M25563444.419.548B6.400.8111246.00Dịch vụ Công nghiệp
000096 SHENZHEN GUANGJU E
8.520.12%0.01Bán652.801K5561865.174.499B42.170.20350.00Công ty dịch vụ công cộng
000099 CITIC OFFSHORE HEL
8.380.60%0.05Mua19.883M166620210.406.501B18.050.461005.00Dịch vụ Công nghiệp
000100 TCL TECHNOLOGY GRO
6.18-2.06%-0.13Bán143.252M885295771.7486.495B7.680.8648471.00Công nghệ Điện tử
000150 YIHUA HEALTHCARE C
3.74-3.61%-0.14Mua71.992M269250375.463.283B-0.738944.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
000151 CHINA NAT COMP PLA
7.75-1.52%-0.12Bán2.700M20922233.252.615B-1.14327.00Dịch vụ Phân phối
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
12.23-0.49%-0.06Mua27.970M342075680.533.817B31.110.4045560.00Công nghệ Sức khỏe
000155 SICHUAN NEW ENERGY
28.281.07%0.30Mua87.323M2469483976.4035.916B188.290.15251.00Công nghiệp Chế biến
000156 WASU MEDIA HOLDING
7.39-1.20%-0.09Bán5.418M40036064.0013.693B0.5512944.00Dịch vụ Khách hàng
000157 ZOOMLION HVY IND S
7.03-0.85%-0.06Bán36.587M257205288.3656.573B8.010.8923528.00Sản xuất Chế tạo
000158 SHIJIAZHUANG CHAN
7.140.14%0.01Mua40.029M285804132.6011.414B97.400.075125.00Dịch vụ Công nghệ
000159 XINJIANG INTL IND
6.22-1.27%-0.08Bán9.186M57139967.802.990B36.040.17258.00Công nghiệp Chế biến
000166 SHENWAN HONGYUAN G
5.07-0.20%-0.01Bán58.013M294124110.15118.108B14.710.3511707.00Tài chính
000301 JIANGSU EASTERN SH
23.201.31%0.30Bán29.928M694322484.33112.170B103.200.2218597.00Công ty dịch vụ công cộng
000333 MIDEA GROUP CO LTD
68.81-0.48%-0.33Sức bán mạnh14.048M966668890.18473.503B16.804.14149239.00Khách hàng Lâu năm
000338 WEICHAI POWER CO
15.66-0.57%-0.09Bán42.832M670746755.34128.098B12.801.2345361.00Sản xuất Chế tạo
000400 XJ ELECTRIC
27.802.09%0.57Mua86.262M2398091189.4028.031B35.060.785547.00Sản xuất Chế tạo
000401 TANGSHAN JIDONG CE
11.84-1.00%-0.12Bán10.943M129561864.0016.738B7.971.8523442.00Khoáng sản phi năng lượng
000402 FINANCIAL STREET H
5.720.70%0.04Bán13.137M75140877.2417.097B6.280.903548.00Tài chính
000403 PACIFIC SHUANGLIN
30.50-0.29%-0.09Bán1.658M50560185.5022.243B51.390.60902.00Công nghiệp Chế biến
000404 CHANGHONG HUAYI CO
4.370.46%0.02Mua8.499M37140630.003.042B22.180.207788.00Sản xuất Chế tạo
000407 SHANDONG SHENGLI
4.21-1.17%-0.05Sức bán mạnh9.328M39272820.813.705B18.360.232071.00Công ty dịch vụ công cộng
000408 ZANGGE HOLDING CO
27.604.43%1.17Mua21.892M604228032.0054.295B51.570.511603.00Sản xuất Chế tạo
000409 YUNDING TECHNOLOGY
5.170.98%0.05Mua7.828M40472610.862.642B45.270.11381.00Khoáng sản phi năng lượng
000410 SHENYANG MACHINE T
4.674.94%0.22Sức mua mạnh7.283M34012151.727.864B-0.294597.00Sản xuất Chế tạo
000411 ZHEJIANG INTL GP C
12.97-1.29%-0.17Mua1.360M17643091.003.229B19.400.712710.00Công nghệ Sức khỏe
000413 DONGXU OPTOELECTRO
2.16-1.37%-0.03Mua44.967M97127856.0012.093B-0.644557.00Công nghệ Điện tử
000415 BOHAI LEASING CO
2.962.78%0.08Sức mua mạnh35.221M104254932.5618.255B-0.79612.00Tài chính
000416 MINSHENG HOLDINGS
4.16-1.65%-0.07Bán9.593M39906880.002.213B140.070.0349.00Bán Lẻ
000417 HEFEI DEPARTMENT S
4.15-1.19%-0.05Sức bán mạnh4.149M17219180.003.237B8842.00Bán Lẻ
000419 C/TONGCHENG HOLD C
4.24-0.24%-0.01Mua1.460M6190934.242.305B16.600.261773.00Bán Lẻ
000420 JILIN CHEMICAL FIB
5.746.30%0.34Mua117.916M676836100.7812.446B-0.015406.00Công nghiệp Chế biến
000421 NANJING PUBLIC UTI
4.57-1.08%-0.05Bán1.861M8502580.972.617B-0.313263.00Tài chính
000422 HUBEI YIHUA CHEM
24.20-0.33%-0.08Bán77.940M1886148701.8021.728B13.581.797499.00Công nghiệp Chế biến
000423 DONG-E-E-JIAO CO
40.91-1.89%-0.79Mua7.611M311357050.7126.345B73.470.574509.00Công nghệ Sức khỏe
000425 XCMG CONSTRUCTION
6.01-0.66%-0.04Bán27.779M166952985.9947.080B8.030.7515191.00Sản xuất Chế tạo
000426 INNER MONGOLIA XIN
7.62-2.43%-0.19Bán21.091M160714479.1813.999B70.680.11554.00Khoáng sản phi năng lượng
000428 HUATIAN HOTEL GP
2.85-2.40%-0.07Bán8.613M24547095.602.904B-0.363845.00Dịch vụ Khách hàng
000429 GUANGDONG PROV EXP
6.95-1.00%-0.07Sức bán mạnh3.012M20935380.7513.771B7.660.92Vận chuyển
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
5.32-3.45%-0.19Bán5.862M31186712.482.154B-0.221074.00Dịch vụ Khách hàng
000488 SHANDONG CHENMING
7.191.13%0.08Mua29.585M212713108.6315.672B9.040.7912752.00Công nghiệp Chế biến
000498 SHANDONG HI-SPEE
5.90-1.01%-0.06Sức bán mạnh11.520M67966820.009.192B4.281.3914020.00Dịch vụ Công nghiệp
000501 WUHAN DEPARTMENT
9.95-1.29%-0.13Sức bán mạnh6.480M64475502.507.651B8.681.169038.00Bán Lẻ
000502 LVJING HOLDING CO
6.03-0.66%-0.04Bán292.621K1764504.631.114B-0.11119.00Tài chính
000503 CHINA REFORM HEALT
7.11-0.56%-0.04Mua9.065M64452932.106.450B-0.231244.00Dịch vụ Công nghệ
000504 NANHUA BIO-MEDICIN
17.051.01%0.17Bán794.900K13553045.005.312B1623.080.01395.00Bán Lẻ
000505 HAINAN JINGLIANG
6.90-1.85%-0.13Sức bán mạnh6.395M44126190.004.720B25.770.272912.00Dịch vụ Công nghiệp
000506 ZHONGRUN RESOURCES
3.15-0.32%-0.01Mua15.019M47310795.002.926B-0.491472.00Tài chính
000507 ZHUHAI PORT HOLDIN
6.460.00%0.00Bán9.545M61659982.945.941B15.090.432883.00Vận chuyển
000509 HUASU HOLDINGS
3.001.35%0.04Mua3.293M9880392.003.219B95.790.0382.00Dịch vụ Công nghệ
000510 SICHUAN XINJINLU G
5.975.85%0.33Mua33.687M201113676.513.529B13.800.412435.00Công nghiệp Chế biến
000513 LIVZON PHARMACEUTI
36.25-1.55%-0.57Bán7.481M271175882.5029.200B19.811.878367.00Công nghệ Sức khỏe
000514 CHONGQING YUKAIFA
3.10-0.96%-0.03Mua1.685M5223757.302.616B31.020.10820.00Tài chính
000516 XIAN INTERNATIONAL
11.13-0.45%-0.05Bán19.855M220990334.8825.246B517.590.026737.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.33-0.43%-0.01Bán3.637M8473317.617.419B4.250.55977.00Tài chính
000518 JIANGSU SIHUAN BIO
3.20-1.23%-0.04Bán4.577M14644886.403.295B-0.02288.00Công nghệ Sức khỏe
000519 NORTH INDUSTRIES G
29.02-1.59%-0.47Mua34.783M1009412613.8640.412B74.410.408496.00Khoáng sản phi năng lượng
000520 CHANG JIANG SHIPPI
3.31-1.49%-0.05Bán6.335M20968121.803.350B57.240.06272.00Công nghiệp Chế biến
000521 CHANGHONG MEILING
3.27-1.51%-0.05Bán10.063M32905441.023.180B34.330.1014907.00Khách hàng Lâu năm
000523 LONKEY INDUSTRIAL
3.49-0.85%-0.03Bán2.516M8781119.202.190B-5.461113.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
000524 GUANGZHOU LINGNAN
7.080.57%0.04Mua1.493M10567374.364.745B-0.285389.00Dịch vụ Khách hàng
000525 NANJING RED SUN CO
6.885.04%0.33Sức mua mạnh11.122M76516470.403.996B-0.373195.00Công nghiệp Chế biến
000526 XUEDA (XIAMEN) EDU
17.28-3.30%-0.59Sức bán mạnh5.272M91096704.002.035B34.070.5211442.00Tài chính
000528 GUANGXI LIUGONG MA
7.46-1.06%-0.08Bán8.407M62714653.4010.943B9.120.8413152.00Sản xuất Chế tạo
000529 GUANGDONG HOLDINGS
5.66-1.39%-0.08Bán3.398M19234015.763.304B11.080.521743.00Công nghiệp Chế biến
000530 BINGSHAN REFRIGERA
4.041.00%0.04Mua6.871M27757224.002.748B-0.032487.00Sản xuất Chế tạo
000531 GUANGZHOU HENGYUN
7.82-0.76%-0.06Mua2.508M19613467.125.357B23.010.341243.00Công ty dịch vụ công cộng
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
11.95-1.40%-0.17Bán3.147M37601224.704.119B35.750.34648.00Dịch vụ Công nghệ
000533 GUANGDONG SHUNNA E
4.15-4.16%-0.18Mua110.980M460565966.652.867B47.120.091270.00Công nghệ Điện tử
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
15.91-0.13%-0.02Mua3.837M61044569.887.836B85.600.19890.00Tài chính
000536 CPT TECHNOLOGY (G
2.51-1.95%-0.05Mua27.641M69379562.606.943B544.680.003255.00Công nghệ Điện tử
000537 TIANJIN GUANGYU DE
20.050.15%0.03Mua27.438M550132220.8037.344B-0.342234.00Sản xuất Chế tạo
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
89.03-1.77%-1.60Sức bán mạnh4.576M407403768.26113.882B31.402.938131.00Công nghệ Sức khỏe
000539 GUANGDONG ELECTRIC
4.502.27%0.10Sức mua mạnh21.620M97291030.5021.617B-0.016794.00Công ty dịch vụ công cộng
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
2.64-0.75%-0.02Bán39.068M103139044.8018.410B-0.165950.00Tài chính
000541 FOSHAN ELECTRICAL
5.54-0.72%-0.04Bán2.583M14308074.906.574B27.750.207916.00Sản xuất Chế tạo
000543 AN HUI WENERGY CO
3.76-1.57%-0.06Bán12.877M48416305.528.523B-0.143446.00Công ty dịch vụ công cộng
000544 CENTRAL PLAINS ENV
6.441.26%0.08Sức mua mạnh4.981M32076635.366.277B12.010.531655.00Khách hàng Lâu năm
000545 GPRO TITANIUM INDU
4.001.27%0.05Mua23.678M94712532.003.947B-0.04964.00Công nghiệp Chế biến
000546 JINYUAN EP CO LTD
13.524.00%0.52Sức mua mạnh67.379M910964363.929.662B22.450.583299.00Dịch vụ Công nghiệp
000547 ADDSINO CO LTD
16.36-1.86%-0.31Bán22.748M372160143.0026.236B31.840.522589.00Công nghệ Điện tử
000548 HUNAN INVESTMENT
3.850.26%0.01Mua2.824M10873820.651.922B36.060.111033.00Dịch vụ Công nghiệp
000550 JIANGLING MOTORS
16.271.43%0.23Theo dõi5.590M90941165.0010.618B20.680.7813432.00Khách hàng Lâu năm
000551 CREATE TECH & SCIE
10.41-1.33%-0.14Bán6.644M69159001.564.165B35.030.302658.00Công nghệ Điện tử
000552 GANSU JINGYUAN
2.93-2.01%-0.06Bán26.821M78585641.346.751B12.730.2312391.00Năng lượng Mỏ
000553 ADAMA LTD
7.840.26%0.02Bán2.784M21826128.8017.540B147.270.057768.00Công nghiệp Chế biến
000554 SINOPEC SD TAI PET
4.70-0.63%-0.03Bán4.131M19414294.702.260B218.980.021185.00Năng lượng Mỏ
000555 DIGITAL CHINA INFO
12.153.58%0.42Mua20.805M252784953.9011.707B24.880.4712898.00Công nghệ Điện tử
000557 NINGXIA WESTERN VE
3.58-2.19%-0.08Bán6.172M22097367.425.221B23.400.161122.00Dịch vụ Phân phối
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.410.29%0.01Bán17.535M59795032.004.396B-0.09136.00Tài chính
000559 WANXIANG QIANCHAO
6.130.00%0.00Bán18.460M113159236.0420.252B30.930.208245.00Sản xuất Chế tạo
000560 5I5J HOLDING GROUP
2.99-0.66%-0.02Bán9.694M28985909.167.043B12.850.2348488.00Bán Lẻ
000561 SHAANXI FENGHUOP
7.72-0.77%-0.06Mua3.539M27319813.924.642B47.240.162913.00Dịch vụ Thương mại
000563 SHAANXI INTERNATIO
3.11-0.64%-0.02Sức bán mạnh7.470M23231140.2012.328B16.960.18671.00Tài chính
000564 CCOOP GROUP CO LTD
4.421.61%0.07Mua17.016M75211798.4826.440B-0.78Bán Lẻ
Tải thêm