Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán Trung Quốc

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán Trung Quốc sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000001PING AN BANK
10.85 CNY−0.46%356.748M1.56210.554B CNY4.532.39 CNY2.63%Tài chính
Mua
000002CHINA VANKE CO
10.20 CNY+0.49%94.569M0.85112.466B CNY5.891.73 CNY−15.29%6.67%Tài chính
Mua
000004SHENZHEN GUOHUA NE
11.93 CNY+5.86%7.881M1.021.579B CNY−4.32 CNY−11.90%0.00%Công nghệ Điện tử
000005SHN FOUNTAIN CORP
0.80 CNY+5.26%32.025M1.19846.83M CNY−0.16 CNY−286.85%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000006SHN ZHENYE GROUP
4.07 CNY+0.99%22.714M0.655.494B CNY25.280.16 CNY+20.24%2.31%Tài chính
000007SHENZHEN QUANXINHA
4.12 CNY−2.37%4.571M2.201.427B CNY99.040.04 CNY−56.80%0.00%Dịch vụ Khách hàng
000008CHINA HIGH-SPEED R
2.15 CNY+1.42%19.643M0.865.702B CNY−0.30 CNY+44.49%0.00%Vận chuyển
000009CHINA BAOAN GROUP
11.90 CNY−0.08%23.625M0.6130.693B CNY24.370.49 CNY+75.31%0.29%Sản xuất Chế tạo
000010SHENZHEN ECOBEAUTY
2.32 CNY+4.50%36.328M1.102.667B CNY−0.66 CNY−655600.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
000011SHN PROPS &RES DEV
8.51 CNY+0.71%4.083M0.574.736B CNY16.190.53 CNY−54.27%4.24%Tài chính
000012CSG HOLDING CO
5.68 CNY−0.53%14.754M0.7713.6B CNY9.410.60 CNY+10.98%2.64%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
000014SHAHE INDUSTRIAL C
11.87 CNY+0.94%15.713M0.652.873B CNY5.142.31 CNY+122.08%1.01%Tài chính
000016KONKA GROUP
3.21 CNY+2.23%19.794M0.645.737B CNY−0.96 CNY−298.89%0.00%Khách hàng Lâu năm
000017SHENZHEN CHINA BIC
11.62 CNY−0.51%109.436M0.895.552B CNY−0.01 CNY−12.24%0.00%Khách hàng Lâu năm
000019SHENZHEN CEREALS H
6.77 CNY+0.59%6.043M0.537.607B CNY20.730.33 CNY−16.39%3.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
000020S/Z ZHONGHENG HUAF
14.59 CNY+10.03%22.61M1.052.912B CNY294.150.05 CNY+87.17%0.00%Công nghệ Điện tử
000021SHENZHEN KAIFA TEC
13.87 CNY+2.66%54.17M1.3821.646B CNY40.830.34 CNY−36.43%0.94%Công nghệ Điện tử
000023SHN UNIVERSE GRP
4.79 CNY+5.04%7.807M3.36664.642M CNY−1.77 CNY−81.36%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
000025SHN TELLUS HLDNGS
15.18 CNY+1.27%9.107M0.686.086B CNY68.810.22 CNY−22.79%0.18%Tài chính
000026FIYTA PRECISION TE
9.56 CNY+0.95%4.446M0.563.729B CNY12.810.75 CNY+11.77%2.62%Bán Lẻ
Mua
000027SHN ENERGY GROUP
6.48 CNY0.00%19.029M0.5930.828B CNY11.000.59 CNY+338.82%2.16%Công ty dịch vụ công cộng
000028CN ACCORD MEDICINE
32.41 CNY−0.46%5.149M0.7016.698B CNY11.082.93 CNY+14.54%1.46%Công nghệ Sức khỏe
Mua
000029SHN SEZ REAL EST
11.50 CNY−0.86%3.814M0.3710.508B CNY−0.01 CNY−104.27%0.53%Tài chính
000030FAWER AUTOMOTIVE P
4.83 CNY+1.47%10.443M0.537.967B CNY13.960.35 CNY+21.87%5.18%Sản xuất Chế tạo
000031GRANDJOY HOLDINGS
2.80 CNY+0.36%15.284M0.5612.002B CNY−0.81 CNY−278.44%0.00%Tài chính
Mua
000032SHENZHEN SED INDUS
18.88 CNY+1.51%37.507M1.1321.485B CNY187.120.10 CNY0.42%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000034DIGITAL CHINA GROU
28.65 CNY+3.80%30.211M1.1618.837B CNY16.051.79 CNY+31.75%1.56%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000035CHINA TIANYING INC
4.03 CNY+0.25%36.075M0.7610.171B CNY29.760.14 CNY+3.52%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000036CHINA UNION HOLD L
3.05 CNY+2.01%15.768M0.614.539B CNY10.930.28 CNY+29.77%1.11%Tài chính
Mua
000037SHENZHEN NANSHAN P
7.81 CNY+1.56%24.916M0.803.069B CNY−0.08 CNY+91.38%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
000039CHINA INTL MARINE
8.83 CNY+0.91%31.001M0.8237.746B CNY96.080.09 CNY−46.32%2.04%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000040TUNGHSU AZURE RENE
3.04 CNY+1.33%17.124M0.894.52B CNY−0.06 CNY+83.60%0.00%Vận chuyển
000042SHN CENTRALCON INV
4.11 CNY+4.85%16.281M0.922.736B CNY−0.47 CNY−294.03%0.29%Khách hàng Lâu năm
000045SHN TEXTILE HLDGS
9.20 CNY+1.32%8.358M0.744.361B CNY55.890.16 CNY+130.53%0.65%Khách hàng Lâu năm
000048SHENZHEN KINGKEY S
17.77 CNY−0.22%3.992M0.799.298B CNY4.483.97 CNY5.63%Tài chính
Mua
000049SHENZHEN DESAY BAT
22.21 CNY+1.60%4.286M0.818.477B CNY11.551.92 CNY−31.62%2.70%Sản xuất Chế tạo
Mua
000050TIANMA MICROELECTR
8.92 CNY+0.11%12.915M0.5921.923B CNY−0.83 CNY−512.79%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
000055CHINA FANGDA GP CO
4.04 CNY+1.25%6.223M0.633.399B CNY12.940.31 CNY+29.33%1.24%Sản xuất Chế tạo
000056SHENZHEN WONGTEE I
2.51 CNY0.00%81.1M1.202.612B CNY−1.18 CNY+11.93%0.00%Tài chính
000058SHN SEG CO
6.58 CNY+1.23%21.945M0.886.861B CNY59.010.11 CNY+1026.26%0.15%Công nghệ Điện tử
000059NORTH HUAJIN CHEMI
5.06 CNY+0.80%14.569M0.508.093B CNY−0.24 CNY−142.48%2.61%Năng lượng Mỏ
Mua
000060SHN ZHONGJIN LINGN
4.33 CNY+0.93%45.988M0.8516.184B CNY19.950.22 CNY2.31%Dịch vụ Phân phối
000061SHENZHEN AGRICULTU
6.16 CNY−0.65%7.725M0.5810.453B CNY28.790.21 CNY+72.58%0.65%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000062SHN HUAQIANG IND
9.79 CNY+0.51%5.398M0.6610.239B CNY15.390.64 CNY−23.67%3.58%Dịch vụ Phân phối
000063ZTE CORP
25.52 CNY+0.79%103.279M1.00113.74B CNY13.351.91 CNY+16.27%1.57%Công nghệ Điện tử
Mua
000065NORINCO INTL CO
11.07 CNY+1.65%12.017M0.5911.092B CNY13.890.80 CNY+19.98%0.57%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
000066CHINA GREATWALL TE
9.88 CNY+4.99%90.078M1.7231.871B CNY−0.08 CNY−409.96%0.07%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
000068SHENZHEN HUAKONG S
3.96 CNY+4.49%99.557M0.973.986B CNY19.450.20 CNY0.00%Dịch vụ Phân phối
000069SHENZHEN OVERSEAS
3.10 CNY+0.32%35.425M0.6024.917B CNY−1.79 CNY−2943.88%0.00%Tài chính
Bán
000070SHN SDG INFORMA
8.94 CNY+9.96%203.183M1.608.049B CNY−0.10 CNY+84.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
000078SHN NEPTUNUS BIO
2.55 CNY+1.59%16.015M0.696.709B CNY−0.41 CNY−9350.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
000088SHN YAN TIAN PORT
4.83 CNY0.00%9.261M0.5920.7B CNY18.760.26 CNY+18.29%0.93%Vận chuyển
000089SHN AIRPORT
6.52 CNY−0.61%11.496M0.5813.371B CNY−0.04 CNY+90.49%0.46%Vận chuyển
Mua
000090SHN TAGEN GROUP
4.71 CNY+0.64%29.782M0.608.799B CNY5.650.83 CNY−20.13%6.79%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000096SHENZHEN GUANGJU E
10.33 CNY+0.10%3.799M0.725.454B CNY100.390.10 CNY+74.70%0.29%Công ty dịch vụ công cộng
000099CITIC OFFSHORE HEL
9.72 CNY0.00%46.145M0.787.54B CNY34.000.29 CNY+7.85%0.67%Vận chuyển
000100TCL TECHNOLOGY GRO
4.42 CNY0.00%183.081M0.6582.85B CNY50.630.09 CNY+6.85%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
000151CHINA NAT COMP PLA
10.37 CNY+0.68%22.551M0.753.499B CNY−1.20 CNY−3189.49%0.00%Dịch vụ Phân phối
000153ANHUI FENGYUAN PHA
7.50 CNY+1.63%9.362M0.752.49B CNY15.530.48 CNY+1.45%1.33%Công nghệ Sức khỏe
000155SICHUAN NEW ENERGY
10.88 CNY+1.97%15.437M0.7116.058B CNY19.140.57 CNY+85.30%0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000156WASU MEDIA HOLDING
7.26 CNY+1.54%9.028M0.5613.452B CNY18.100.40 CNY−12.23%3.03%Dịch vụ Khách hàng
000157ZOOMLION HVY IND S
7.97 CNY−2.09%72.943M0.9864.131B CNY22.420.36 CNY+22.63%4.02%Sản xuất Chế tạo
Mua
000158SHIJIAZHUANG CHAN
8.40 CNY+5.66%125.596M1.3813.368B CNY−0.13 CNY−799.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
000159XINJIANG INTL IND
5.11 CNY+5.58%9.21M0.572.456B CNY42.940.12 CNY−78.52%0.00%Dịch vụ Phân phối
000166SHENWAN HONGYUAN G
4.54 CNY−0.22%70.444M0.63105.526B CNY35.800.13 CNY−60.50%0.66%Tài chính
Bán
000301JIANGSU EASTERN SH
10.71 CNY−2.37%25.382M0.9970.806B CNY55.120.19 CNY−49.62%0.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
000333MIDEA GROUP CO LTD
59.62 CNY−2.82%43.094M1.28409.097B CNY12.444.79 CNY+11.35%4.19%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
000338WEICHAI POWER CO
16.28 CNY−0.97%33.866M0.50137.776B CNY17.280.94 CNY+74.94%2.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000400XJ ELECTRIC
21.95 CNY+0.18%9.791M0.5822.367B CNY25.060.88 CNY+11.31%0.64%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000401TANGSHAN JIDONG CE
5.89 CNY−0.17%10.666M0.6315.657B CNY−0.23 CNY−120.02%2.55%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
000402FINANCIAL STREET H
3.45 CNY+0.29%22.965M0.7010.312B CNY−0.63 CNY−198.09%0.43%Tài chính
Theo dõi
000403PACIFIC SHUANGLIN
26.25 CNY−0.08%8.425M0.9819.143B CNY34.040.77 CNY+29.20%0.31%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
000404CHANGHONG HUAYI CO
5.69 CNY+0.18%12.021M0.463.96B CNY10.080.56 CNY+68.24%3.51%Sản xuất Chế tạo
Mua
000407SHANDONG SHENGLI
2.98 CNY+2.05%15.299M0.832.623B CNY23.370.13 CNY+78.82%0.67%Công ty dịch vụ công cộng
000408ZANGGE MINING CO L
27.70 CNY+2.82%15.163M1.3541.518B CNY9.592.89 CNY−2.87%6.35%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
000409YUNDING TECHNOLOGY
8.30 CNY+2.72%40.167M1.525.614B CNY118.070.07 CNY+79.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
000410SHENYANG MACHINE T
6.54 CNY+3.15%7.496M0.9013.503B CNY−0.02 CNY+92.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
000411ZHEJIANG INTL GP C
10.22 CNY+0.89%4.038M0.795.339B CNY11.280.91 CNY+62.84%1.23%Công nghệ Sức khỏe
000413DONGXU OPTOELECTRO
1.75 CNY+1.74%65.578M0.969.595B CNY−0.15 CNY+65.15%0.00%Công nghệ Điện tử
000415BOHAI LEASING CO
2.09 CNY0.00%65.639M0.7412.89B CNY−0.14 CNY+22.32%0.00%Tài chính
000416MINSHENG HOLDINGS
1.50 CNY+4.90%18.132M1.51797.807M CNY−0.03 CNY−493.18%0.00%Bán Lẻ
000417HEFEI DEPARTMENT S
4.67 CNY+0.65%15.108M0.603.642B CNY15.760.30 CNY+4.51%1.50%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
000419C/TONGCHENG HOLD C
4.50 CNY+3.93%10.059M0.612.446B CNY23.110.19 CNY−38.66%3.33%Bán Lẻ
000420JILIN CHEMICAL FIB
2.71 CNY0.00%24.919M0.756.664B CNY129.050.02 CNY0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000421NANJING PUBLIC UTI
4.81 CNY+4.34%28.761M0.992.78B CNY25.710.19 CNY+45.49%2.08%Tài chính
000422HUBEI YIHUA CHEM
8.84 CNY+0.23%16.058M0.809.352B CNY20.400.43 CNY−82.57%1.13%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
000423DONG-E-E-JIAO CO
54.95 CNY−1.66%12.651M1.1734.835B CNY33.681.63 CNY+61.14%2.14%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
000425XCMG CONSTRUCTION
5.97 CNY−2.61%103.873M1.1670.543B CNY15.600.38 CNY−24.98%6.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
000426INNER MONGOLIA XIN
9.12 CNY+1.67%22.181M0.7316.756B CNY34.400.27 CNY+131.33%0.19%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
000428HUATIAN HOTEL GP
3.30 CNY+3.45%26.817M1.093.362B CNY−0.22 CNY−262.66%0.00%Dịch vụ Khách hàng
000429GUANGDONG PROV EXP
9.88 CNY−1.40%10.292M0.6519.272B CNY14.330.69 CNY−3.75%4.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000430ZHANG JIA JIE TOUR
5.64 CNY+0.89%21.016M1.902.283B CNY−0.39 CNY+28.16%0.00%Dịch vụ Khách hàng
000488SHANDONG CHENMING
3.52 CNY+0.28%15.292M0.757.513B CNY−0.29 CNY−4383.58%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
000498SHANDONG HI-SPEE
5.64 CNY+0.89%9.514M0.678.804B CNY3.801.49 CNY−1.21%2.84%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
000501WUSHANG GROUP CO L
7.57 CNY+0.26%5.739M0.835.821B CNY63.670.12 CNY−82.95%0.66%Bán Lẻ
Theo dõi
000503CHINA REFORM HEALT
10.23 CNY+1.09%16.143M0.6310.068B CNY−0.09 CNY+53.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ
000504NANHUA BIO-MEDICIN
8.68 CNY+3.09%5.078M0.942.865B CNY−0.04 CNY−25.08%0.00%Bán Lẻ
000505HAINAN JINGLIANG
6.15 CNY+0.33%4.804M0.684.193B CNY34.790.18 CNY−23.46%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
000506ZHONGRUN RESOURCES
3.22 CNY+3.54%26.603M0.882.991B CNY25.160.13 CNY+4.66%0.00%Tài chính
000507ZHUHAI PORT HOLDIN
4.86 CNY+0.83%10.764M0.604.47B CNY13.860.35 CNY−14.15%1.46%Vận chuyển