Chứng khoán Trung Quốc

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Trung Quốc bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
000001PING AN BANK
13.43CNY−0.74%−0.10CNY
Mua
125.258M1.682B262.562BCNY5.992.26CNY40.651KTài chính
000002CHINA VANKE CO
19.18CNY1.37%0.26CNY
Mua
111.442M2.137B212.118BCNY139.494KTài chính
000004SHENZHEN GUOHUA NE
10.63CNY0.57%0.06CNY
Mua
4.905M52.142M1.404BCNY−3.86CNY309Công nghệ Điện tử
000005SHN FOUNTAIN CORP
2.08CNY5.05%0.10CNY
Sức mua mạnh
26.836M55.818M2.096BCNY−0.04CNY563Dịch vụ Công nghiệp
000006SHN ZHENYE GROUP
5.65CNY−9.74%−0.61CNY
Mua
281.183M1.589B8.451BCNY46.750.13CNY403Tài chính
000007SHENZHEN QUANXINHA
8.10CNY6.44%0.49CNY
Sức mua mạnh
19.159M155.191M2.636BCNY79.020.10CNY82Dịch vụ Khách hàng
000008CHINA HIGH-SPEED R
2.54CNY−0.78%−0.02CNY
Mua
42.278M107.385M6.952BCNY−0.54CNY3.295KVận chuyển
000009CHINA BAOAN GROUP
13.00CNY0.08%0.01CNY
Theo dõi
38M494.003M33.504BCNY46.630.28CNY14.48KSản xuất Chế tạo
000010SHENZHEN ECOBEAUTY
3.64CNY1.11%0.04CNY
Mua
15.089M54.922M3.811BCNY−0.00CNY397Khoáng sản phi năng lượng
000011SHN PROPS &RES DEV
12.27CNY5.32%0.62CNY
Sức mua mạnh
36.096M442.895M6.513BCNY10.141.15CNY7.658KTài chính
000012CSG HOLDING CO
7.35CNY−0.27%−0.02CNY
Mua
33.377M245.322M17.535BCNY13.550.54CNY11.91KKhách hàng Lâu năm
000014SHAHE INDUSTRIAL C
10.31CNY−7.28%−0.81CNY
Mua
54.792M564.902M2.692BCNY10.701.04CNY128Tài chính
000016KONKA GROUP
5.07CNY0.00%0.00CNY
Mua
10.598M53.729M9.541BCNY10.460.48CNY16.238KKhách hàng Lâu năm
000017SHENZHEN CHINA BIC
4.58CNY−1.08%−0.05CNY
Mua
11.532M52.815M2.335BCNY−0.00CNY61Khách hàng Lâu năm
000019SHENZHEN CEREALS H
8.03CNY1.39%0.11CNY
Sức mua mạnh
30.661M246.206M8.89BCNY20.280.39CNY1.278KHàng tiêu dùng không lâu bền
000020S/Z ZHONGHENG HUAF
10.10CNY0.80%0.08CNY
Mua
3.133M31.646M2.075BCNY378.110.03CNY1.133KCông nghệ Điện tử
000021SHENZHEN KAIFA TEC
11.92CNY−0.67%−0.08CNY
Mua
17.944M213.898M18.727BCNY22.460.53CNY26.917KCông nghệ Điện tử
000023SHN UNIVERSE GRP
13.78CNY−1.99%−0.28CNY
Mua
2.705M37.278M1.951BCNY−0.97CNY1.021KKhoáng sản phi năng lượng
000025SHN TELLUS HLDNGS
20.96CNY0.14%0.03CNY
Mua
19.493M408.576M8.373BCNY73.260.29CNY298Tài chính
000026FIYTA PRECISION TE
10.90CNY−3.37%−0.38CNY
Mua
10.512M114.575M4.39BCNY16.890.67CNY5.081KBán Lẻ
000027SHN ENERGY GROUP
6.23CNY−0.32%−0.02CNY
Mua
19.062M118.759M29.734BCNY46.570.13CNY12.808KCông ty dịch vụ công cộng
000028CN ACCORD MEDICINE
36.69CNY−1.64%−0.61CNY
Mua
9.544M350.161M14.881BCNY12.193.06CNY39.386KCông nghệ Sức khỏe
000029SHN SEZ REAL EST
13.37CNY−9.97%−1.48CNY
Mua
19.08M255.093M13.575BCNY82.360.18CNY1.575KTài chính
000030FAWER AUTOMOTIVE P
4.86CNY0.41%0.02CNY
Mua
5.012M24.356M8.306BCNY17.040.28CNY7.695KSản xuất Chế tạo
000031GRANDJOY HOLDINGS
4.02CNY−2.19%−0.09CNY
Mua
29.736M119.54M17.617BCNY−0.21CNY10.186KTài chính
000032SHENZHEN SED INDUS
25.14CNY−7.40%−2.01CNY
Mua
72.285M1.817B30.896BCNY−0.17CNY20.696KCông nghệ Điện tử
000034DIGITAL CHINA GROU
22.74CNY−3.32%−0.78CNY
Bán
18.049M410.429M15.325BCNY17.361.36CNY5.21KCông nghệ Điện tử
000035CHINA TIANYING INC
5.40CNY4.05%0.21CNY
Mua
47.644M257.278M13.098BCNY39.680.13CNY15.326KDịch vụ Công nghiệp
000036CHINA UNION HOLD L
4.45CNY−2.20%−0.10CNY
Mua
17.71M78.81M6.771BCNY21.160.22CNY749Tài chính
000037SHENZHEN NANSHAN P
8.49CNY−3.19%−0.28CNY
Theo dõi
18.552M157.505M3.591BCNY−0.89CNY392Công ty dịch vụ công cộng
000038SHN CAPSTONE INDL
4.96CNY2.48%0.12CNY
Mua
8.229M40.815M2.53BCNY−0.31CNY394Dịch vụ Thương mại
000039CHINA INTL MARINE
7.50CNY−0.40%−0.03CNY
Theo dõi
19.903M149.27M34.159BCNY43.980.18CNY51.746KCông nghiệp Chế biến
000040TUNGHSU AZURE RENE
4.04CNY−1.70%−0.07CNY
Mua
34.602M139.793M6.111BCNY−0.39CNY425Vận chuyển
000042SHN CENTRALCON INV
8.76CNY−1.68%−0.15CNY
Mua
9.37M82.077M5.931BCNY36.430.24CNY2.609KKhách hàng Lâu năm
000045SHN TEXTILE HLDGS
11.03CNY−10.03%−1.23CNY
Mua
49.068M541.222M5.79BCNY171.710.07CNY1.631KKhách hàng Lâu năm
000046OCEANWIDE HOLDINGS
1.38CNY−3.50%−0.05CNY
Mua
51.08M70.49M7.431BCNY−2.25CNY6.172KTài chính
000048SHENZHEN KINGKEY S
18.58CNY−0.64%−0.12CNY
Mua
2.071M38.484M9.783BCNY−0.06CNY2.293KTài chính
000049SHENZHEN DESAY BAT
47.99CNY−3.42%−1.70CNY
Bán
12.119M581.6M14.736BCNY16.333.04CNY10.565KSản xuất Chế tạo
000050TIANMA MICROELECTR
9.49CNY1.93%0.18CNY
Mua
22.265M211.292M22.221BCNY46.320.20CNY26.797KCông nghệ Điện tử
000055CHINA FANGDA GP CO
5.17CNY−1.34%−0.07CNY
Mua
13.024M67.333M4.353BCNY21.710.24CNY2.959KSản xuất Chế tạo
000056SHENZHEN WONGTEE I
4.82CNY1.90%0.09CNY
Mua
43.692M210.594M4.646BCNY−1.34CNY837Tài chính
000058SHN SEG CO
8.47CNY10.00%0.77CNY
Sức mua mạnh
78.752M667.03M8.002BCNY777.780.01CNY11.59KCông nghệ Điện tử
000059NORTH HUAJIN CHEMI
8.67CNY−2.25%−0.20CNY
Mua
32.972M285.868M14.187BCNY16.030.55CNY8.056KNăng lượng Mỏ
000060SHN ZHONGJIN LINGN
4.33CNY−0.23%−0.01CNY
Mua
26.077M112.912M16.221BCNY0.33CNY9.664KDịch vụ Phân phối
000061SHENZHEN AGRICULTU
5.85CNY0.69%0.04CNY
Mua
13.316M77.896M9.859BCNY46.850.12CNY4.807KCông nghiệp Chế biến
000062SHN HUAQIANG IND
11.86CNY0.08%0.01CNY
Theo dõi
5.943M70.484M12.394BCNY14.220.83CNY2.246KDịch vụ Phân phối
000063ZTE CORP
26.92CNY0.60%0.16CNY
Sức mua mạnh
58.987M1.588B118.763BCNY16.271.65CNY72.584KCông nghệ Điện tử
000065NORINCO INTL CO
9.61CNY−2.34%−0.23CNY
Mua
26.574M255.377M9.857BCNY14.810.67CNY1.911KDịch vụ Phân phối
000066CHINA GREATWALL TE
12.15CNY0.33%0.04CNY
Mua
61.761M750.398M39.064BCNY482.470.03CNY16.838KCông nghệ Điện tử
000068SHENZHEN HUAKONG S
4.33CNY1.88%0.08CNY
Sức mua mạnh
46.933M203.221M4.278BCNY−0.09CNY672Dịch vụ Phân phối
000069SHENZHEN OVERSEAS
5.82CNY1.93%0.11CNY
Mua
107.111M623.384M45.896BCNY90.780.06CNY24.526KTài chính
000070SHN SDG INFORMA
8.26CNY9.99%0.75CNY
Sức mua mạnh
110.135M909.715M6.343BCNY−0.62CNY2.773KSản xuất Chế tạo
000078SHN NEPTUNUS BIO
3.59CNY−2.18%−0.08CNY
Mua
35.246M126.533M9.656BCNY834.090.00CNY9.657KDịch vụ Phân phối
000088SHN YAN TIAN PORT
5.09CNY−0.59%−0.03CNY
Mua
6.974M35.497M11.516BCNY23.530.22CNY847Vận chuyển
000089SHN AIRPORT
7.67CNY0.52%0.04CNY
Sức mua mạnh
21.992M168.679M15.647BCNY−0.46CNY4.935KVận chuyển
000090SHN TAGEN GROUP
6.12CNY−2.39%−0.15CNY
Mua
40.905M250.337M11.715BCNY6.011.04CNY12.534KDịch vụ Công nghiệp
000096SHENZHEN GUANGJU E
8.80CNY−0.56%−0.05CNY
Mua
3.172M27.913M4.673BCNY150.250.06CNY325Công ty dịch vụ công cộng
000099CITIC OFFSHORE HEL
7.82CNY−0.26%−0.02CNY
Mua
14.776M115.551M6.082BCNY29.570.27CNY1.046KVận chuyển
000100TCL TECHNOLOGY GRO
4.04CNY0.00%0.00CNY
Bán
155.138M626.759M56.544BCNY44.940.09CNY65.159KCông nghệ Điện tử
000150YIHUA HEALTHCARE C
1.51CNY−2.58%−0.04CNY
Bán
30.722M46.39M1.36BCNY−0.86CNY7.801KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
000151CHINA NAT COMP PLA
13.25CNY−5.69%−0.80CNY
Mua
46.183M611.929M4.74BCNY360.260.04CNY1.154KDịch vụ Phân phối
000153ANHUI FENGYUAN PHA
13.11CNY−10.02%−1.46CNY
Mua
97.198M1.274B4.839BCNY30.600.48CNY4.538KCông nghệ Sức khỏe
000155SICHUAN NEW ENERGY
20.39CNY−1.35%−0.28CNY
Bán Mạnh
16.941M345.418M30.507BCNY67.390.31CNY2.933KCông nghiệp Chế biến
000156WASU MEDIA HOLDING
7.48CNY−0.80%−0.06CNY
Mua
5.679M42.482M13.971BCNY16.500.46CNY12.057KDịch vụ Khách hàng
000157ZOOMLION HVY IND S
5.93CNY−0.50%−0.03CNY
Mua
22.489M133.362M47.82BCNY20.560.31CNY26.036KSản xuất Chế tạo
000158SHIJIAZHUANG CHAN
6.13CNY−1.13%−0.07CNY
Bán
19.4M118.924M9.885BCNY342.540.02CNY5.068KDịch vụ Công nghệ
000159XINJIANG INTL IND
9.32CNY−4.70%−0.46CNY
Mua
21.865M203.781M4.701BCNY17.650.55CNY547Dịch vụ Phân phối
000166SHENWAN HONGYUAN G
4.19CNY−0.48%−0.02CNY
Mua
57.925M242.708M98.279BCNY16.820.25CNY11.44KTài chính
000301JIANGSU EASTERN SH
14.11CNY−0.21%−0.03CNY
Theo dõi
37.848M534.04M84.084BCNY36.660.40CNY24.458KCông ty dịch vụ công cộng
000333MIDEA GROUP CO LTD
50.00CNY0.60%0.30CNY
Mua
32.527M1.626B342.719BCNY11.544.35CNY165.799KKhách hàng Lâu năm
000338WEICHAI POWER CO
10.95CNY0.74%0.08CNY
Mua
36.98M404.934M91.893BCNY20.180.54CNY42.953KSản xuất Chế tạo
000400XJ ELECTRIC
21.14CNY−1.90%−0.41CNY
Theo dõi
18.359M388.1M21.729BCNY27.390.79CNYSản xuất Chế tạo
000401TANGSHAN JIDONG CE
8.73CNY−0.68%−0.06CNY
Mua
8.148M71.133M23.366BCNY7.731.18CNY22.893KKhoáng sản phi năng lượng
000402FINANCIAL STREET H
6.05CNY0.50%0.03CNY
Mua
50.641M306.378M17.993BCNY9.430.64CNY4.339KTài chính
000403PACIFIC SHUANGLIN
19.20CNY−2.49%−0.49CNY
Bán
6.275M120.481M14.351BCNY32.990.60CNY1.627KCông nghệ Sức khỏe
000404CHANGHONG HUAYI CO
5.38CNY−1.10%−0.06CNY
Mua
11.374M61.193M3.786BCNY16.210.34CNY7.581KSản xuất Chế tạo
000407SHANDONG SHENGLI
4.25CNY−1.85%−0.08CNY
Mua
28.203M119.862M3.811BCNY60.730.07CNY2.091KCông ty dịch vụ công cộng
000408ZANGGE MINING CO L
28.77CNY−1.98%−0.58CNY
Bán Mạnh
13.295M382.494M43.991BCNY9.872.98CNY1.548KSản xuất Chế tạo
000409YUNDING TECHNOLOGY
6.93CNY−0.86%−0.06CNY
Mua
5.311M36.808M4.643BCNY178.770.04CNY643Khoáng sản phi năng lượng
000410SHENYANG MACHINE T
5.75CNY−1.20%−0.07CNY
Bán
3.122M17.954M12.017BCNY−0.34CNY3.171KSản xuất Chế tạo
000411ZHEJIANG INTL GP C
13.29CNY−3.90%−0.54CNY
Mua
25.557M339.659M4.252BCNY24.860.64CNY2.8KCông nghệ Sức khỏe
000413DONGXU OPTOELECTRO
1.93CNY−1.03%−0.02CNY
Mua
33.416M64.493M10.714BCNY−0.44CNY3.718KCông nghệ Điện tử
000415BOHAI LEASING CO
2.40CNY−4.76%−0.12CNY
Mua
142.948M343.075M14.421BCNY−0.18CNY595Tài chính
000416MINSHENG HOLDINGS
4.27CNY−3.61%−0.16CNY
Mua
22.445M95.84M2.356BCNY−0.00CNY47Bán Lẻ
000417HEFEI DEPARTMENT S
5.09CNY2.00%0.10CNY
Sức mua mạnh
22.919M116.656M3.892BCNY17.600.28CNY8.166KBán Lẻ
000419C/TONGCHENG HOLD C
5.66CNY1.80%0.10CNY
Sức mua mạnh
12.359M69.951M3.022BCNY17.520.32CNY1.599KBán Lẻ
000420JILIN CHEMICAL FIB
5.07CNY0.60%0.03CNY
Mua
37.154M188.373M12.393BCNY−0.10CNY5.12KCông nghiệp Chế biến
000421NANJING PUBLIC UTI
5.53CNY−2.30%−0.13CNY
Mua
23.852M131.902M3.273BCNY44.010.13CNY3.061KTài chính
000422HUBEI YIHUA CHEM
16.44CNY4.18%0.66CNY
Mua
51.561M847.656M14.168BCNY6.352.49CNY7.998KCông nghiệp Chế biến
000423DONG-E-E-JIAO CO
38.91CNY−1.49%−0.59CNY
Mua
6.197M241.107M25.437BCNY39.011.01CNY4.18KCông nghệ Sức khỏe
000425XCMG CONSTRUCTION
5.38CNY0.56%0.03CNY
Sức mua mạnh
43.618M234.666M63.216BCNY10.490.51CNY15.483KSản xuất Chế tạo
000426INNER MONGOLIA XIN
6.35CNY−0.94%−0.06CNY
Mua
14.171M89.983M11.778BCNY55.930.11CNY673Khoáng sản phi năng lượng
000428HUATIAN HOTEL GP
5.40CNY1.50%0.08CNY
Mua
82.756M446.881M5.421BCNY38.720.14CNY3.354KDịch vụ Khách hàng
000429GUANGDONG PROV EXP
7.80CNY0.00%0.00CNY
Mua
4.586M35.768M15.281BCNY10.890.72CNY2.983KDịch vụ Công nghiệp
000430ZHANG JIA JIE TOUR
7.50CNY2.18%0.16CNY
Mua
30.179M226.345M2.971BCNY−0.54CNY1.027KDịch vụ Khách hàng
000488SHANDONG CHENMING
5.10CNY−0.97%−0.05CNY
Theo dõi
11.669M59.511M11.302BCNY768.660.01CNY12.296KCông nghiệp Chế biến
000498SHANDONG HI-SPEE
7.53CNY−1.95%−0.15CNY
Theo dõi
27.985M210.727M11.985BCNY5.111.50CNY24.686KDịch vụ Công nghiệp
000501WUSHANG GROUP CO L
10.86CNY1.69%0.18CNY
Sức mua mạnh
21.312M231.452M8.213BCNY15.320.70CNY9.373KBán Lẻ
000503CHINA REFORM HEALT
11.72CNY−2.41%−0.29CNY
Mua
25.776M302.1M10.896BCNY−0.18CNY1.572KDịch vụ Công nghệ
000504NANHUA BIO-MEDICIN
12.44CNY−1.50%−0.19CNY
Bán Mạnh
1.164M14.478M3.935BCNY−0.03CNY640Bán Lẻ