Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
688258 JIANGSU EAZYTEC CO.,LTD
132.8016.29%18.60Sức mua mạnh3.973M11.548B331.00Dịch vụ Công nghệ
002837 SHENZHEN ENVICOOL
39.951.47%0.58Mua20.387M8.479B69.840.581564.00Sản xuất Chế tạo
300032 JINLONG MACHINERY&
4.73-5.59%-0.28Mua152.147M3.799B-1.108609.00Công nghệ Điện tử
300160 JIANGSU XIUQIANG G
12.08-3.28%-0.41Mua207.403M7.471B-0.352971.00Công nghiệp Chế biến
002613 LUOYANG NORTH GLAS
5.233.98%0.20Mua133.626M4.901B-0.011883.00Công nghiệp Chế biến
600996 GUIZHOU BC&TV INFORMATION NETWORK CO.,LTD
9.34-3.71%-0.36Mua53.677M9.823B43.970.226423.00Dịch vụ Khách hàng
002662 BEIJING WKW AUTOMO
2.9510.07%0.27Mua61.909M4.425B-0.5810840.00Sản xuất Chế tạo
688023 DBAPPSECURITY CO.LTD
248.008.77%20.00Mua1.334M18.370B1332.00Dịch vụ Công nghệ
300763 NINGBO GINLONG TEC
79.00-3.28%-2.68Mua4.507M6.320B662.00Công nghệ Điện tử
002915 ZHEJIANG ZHONGXIN
31.105.78%1.70Sức mua mạnh13.505M4.421B66.160.44446.00Dịch vụ Thương mại
603011 HEFEI METALFORMING INTELLIGENT MANUFACTURING
6.10-2.24%-0.14Mua69.591M2.722B95.120.071515.00Sản xuất Chế tạo
600391 AECC AERO SCIENCE AND TECHNOLOGY
18.665.54%0.98Mua54.328M6.160B-0.754893.00Công nghệ Điện tử
603938 TANGSHAN SUNFAR SILICON INDUSTRIES CO., LTD
35.566.37%2.13Mua8.941M5.340B44.250.76719.00Công nghiệp Chế biến
300576 SHENZHEN RONGDA PH
36.097.09%2.39Mua16.135M4.331B108.500.31338.00Công nghiệp Chế biến
603026 SHANDONG SHIDA SHENGHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD
45.6610.00%4.15Sức mua mạnh32.391M9.254B24.871.671294.00Công nghiệp Chế biến
002023 SICHUAN HAITE HIGH
18.16-5.02%-0.96Mua199.097M13.743B221.300.091551.00Dịch vụ Khách hàng
002805 SHANDONG FENGYUAN
17.201.65%0.28Mua42.939M2.500B137.000.12469.00Công nghiệp Chế biến
600831 SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK INTERMEDIARY (GROUP)CO.LTD
10.28-3.47%-0.37Mua103.997M7.287B107.580.106979.00Dịch vụ Khách hàng
300769 SHENZHEN DYNANONIC
219.961.78%3.84Sức mua mạnh2.528M9.402BCông nghiệp Chế biến
300259 SUNTRONT TECHNOLOG
5.847.55%0.41Sức mua mạnh81.299M6.832B30.640.181529.00Công nghệ Điện tử
002510 TIANJIN MOTOR DIES
7.629.96%0.69Mua259.880M6.829B31.160.222951.00Sản xuất Chế tạo
603536 SHANDONG HUIFA FOODSTUFF CO.,LTD.
16.922.86%0.47Mua30.630M2.843B-0.091636.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
300603 LEON TECHNOLOGY CO
48.769.99%4.43Sức mua mạnh11.108M13.704B111.410.40663.00Dịch vụ Công nghệ
600546 SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD
13.807.31%0.94Mua44.477M27.358B49.810.2613841.00Công nghiệp Chế biến
603366 SOLAREAST HOLDINGS CO.,LTD.
7.44-1.33%-0.10Mua99.911M5.952B-0.514343.00Sản xuất Chế tạo
002239 AOTECAR NEW ENERGY
5.089.96%0.46Sức mua mạnh432.746M15.907B-0.125915.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
688111 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE.INC
227.601.97%4.40Mua2.837M104.924B1911.00Dịch vụ Công nghệ
600695 SHANGHAI GREENCOURT INVESTMENT GROUP
9.84-3.53%-0.36Mua104.582M6.998B69.290.1547.00Công nghiệp Chế biến
603626 KUNSHANKERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY
14.908.52%1.17Mua29.229M6.315B-0.034882.00Sản xuất Chế tạo
300317 JIAWEI RENEWABLE E
4.44-3.48%-0.16Mua57.020M3.728B-2.461248.00Sản xuất Chế tạo
300346 JIANGSU NATA OPTO
30.5810.00%2.78Mua55.160M12.240B238.420.12269.00Công nghiệp Chế biến
300655 SUZHOU CRYSTAL CLE
54.015.47%2.80Mua18.205M8.135B243.970.21430.00Công nghiệp Chế biến
600118 CHINA SPACESAT CO.,LTD.
39.956.59%2.47Mua98.488M47.240B107.150.354493.00Công nghệ Điện tử
300337 YINBANG CLAD MATER
4.76-4.99%-0.25Mua97.396M3.912B-0.201068.00Khoáng sản phi năng lượng
300606 DONGGUAN GOLDEN SU
29.037.24%1.96Mua4.696M2.589B0.70Công nghiệp Chế biến
002557 CHACHA FOOD CO LTD
40.9010.01%3.72Sức mua mạnh6.013M20.686B35.501.054756.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
002301 SHENZHEN COMIX GRO
17.869.98%1.62Sức mua mạnh30.251M12.899B43.540.373358.00Sản xuất Chế tạo
002328 SHANGHAI XINPENG I
8.25-1.32%-0.11Mua201.129M6.285B59.500.142622.00Công nghiệp Chế biến
300467 SICHUAN XUN YOU NE
22.038.79%1.78Sức mua mạnh27.535M4.920B-3.72307.00Dịch vụ Công nghệ
300566 NINGBO EXCITON TEC
30.106.36%1.80Mua19.890M4.672B96.690.29645.00Công nghiệp Chế biến
300624 WONDERSHARE TECH
94.2910.00%8.57Sức mua mạnh2.852M7.570B68.361.26578.00Dịch vụ Công nghệ
603099 CHANGBAI SHAN TOURISM COMPANY LIMITED
9.157.52%0.64Mua7.300M2.440B31.210.271319.00Dịch vụ Khách hàng
000408 ZANGGE HOLDING CO
7.635.10%0.37Mua21.643M15.213B16.170.451710.00Sản xuất Chế tạo
603005 CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
128.6910.00%11.70Sức mua mạnh20.316M29.557B290.080.401079.00Dịch vụ Thương mại
603613 BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
124.3010.00%11.30Sức mua mạnh3.664M17.503B666.00Dịch vụ Công nghệ
300555 LOOTOM TELCOVIDEO
10.2910.05%0.94Sức mua mạnh18.736M2.058B-0.00448.00Sản xuất Chế tạo
300063 GUANGDONG SKY DRAG
4.567.04%0.30Sức mua mạnh58.385M3.313B-1.281938.00Công nghiệp Chế biến
300757 ROBOTECHNIK INTELL
40.729.99%3.70Mua5.783M4.235B42.980.86406.00Sản xuất Chế tạo
002447 DALIAN MORNINGSTAR
2.8110.20%0.26Mua85.392M4.010B-0.4988.00Công nghiệp Chế biến
002079 SUZHOU GOOD-ARK EL
15.467.44%1.07Mua110.313M11.254B95.610.151746.00Công nghệ Điện tử
002542 CHINA ZHONGHUA GEO
3.954.22%0.16Mua43.745M7.132B29.960.132574.00Dịch vụ Công nghiệp
002681 SHENZHEN FENDA TEC
5.185.28%0.26Mua114.324M10.408B-0.457399.00Khách hàng Lâu năm
002002 HONGDA XINGYE CO L
5.383.26%0.17Mua251.875M13.810B33.040.175818.00Công nghiệp Chế biến
600839 SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD.
3.129.86%0.28Sức mua mạnh154.070M14.403B83.780.0355149.00Khách hàng Lâu năm
600586 SHANDONG JINJING SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD
3.371.51%0.05Mua113.834M4.815B-0.023157.00Công nghiệp Chế biến
002194 WUHAN FINGU ELECTR
21.998.11%1.65Sức mua mạnh40.189M12.278B31.840.643336.00Công nghệ Điện tử
002056 HENGDIAN GROUP DME
13.9510.02%1.27Mua147.611M22.693B30.170.4215055.00Sản xuất Chế tạo
002212 NANYANG TOPSEC TEC
26.126.09%1.50Sức mua mạnh45.112M30.259B79.190.314658.00Sản xuất Chế tạo
300236 SHANGHAI SINYANG S
67.887.68%4.84Mua43.844M19.729B40.561.55569.00Công nghệ Điện tử
600360 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.,LTD
9.899.77%0.88Mua159.298M9.363B97.090.092163.00Công nghệ Điện tử
300305 JIANGSU YUXING FIL
9.5310.05%0.87Sức mua mạnh9.544M2.658B25.680.34298.00Công nghiệp Chế biến
300504 SICHUAN TIANYI COM
30.3710.00%2.76Mua34.156M8.121B52.670.523769.00Công nghệ Điện tử
002413 JIANGSU LEIKE DEFE
8.8610.06%0.81Mua113.273M9.336B72.520.111294.00Công nghệ Điện tử
603186 ZHEJIANG HUAZHENG NEW MATERIAL
58.797.54%4.12Mua6.110M7.604B73.500.741670.00Khoáng sản phi năng lượng
600146 SHANGYING GLOBAL CO.,LTD.
12.754.17%0.51Theo dõi15.516M5.992B-4.401463.00Công nghiệp Chế biến
603611 NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT
22.2310.00%2.02Mua13.952M5.644B23.740.852240.00Sản xuất Chế tạo
601231 UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL(SHANGHAI)CO.,LTD.
26.257.76%1.89Mua63.052M57.007B41.910.5818567.00Công nghệ Điện tử
300663 CLIENT SERVICE INT
29.4410.01%2.68Sức mua mạnh22.686M8.632B184.300.153477.00Dịch vụ Công nghệ
002426 SUZHOU VICTORY PRE
2.567.11%0.17Mua240.108M8.758B-0.418510.00Sản xuất Chế tạo
300141 SUZHOU INDSTRL PRK
7.955.30%0.40Sức mua mạnh15.109M2.003B182.370.04393.00Sản xuất Chế tạo
000021 SHENZHEN KAIFA TEC
21.408.35%1.65Mua116.159M31.485B80.350.2521974.00Công nghệ Điện tử
600909 HUAAN SECURITIES
8.273.38%0.27Mua308.397M29.946B27.080.302753.00Tài chính
600734 FUJIAN START GROUP CO. LTD
5.747.09%0.38Theo dõi50.343M3.572B-1.082475.00Công nghệ Điện tử
300045 HWA CREATE CORPORA
13.594.46%0.58Sức mua mạnh74.698M8.269B72.120.18690.00Công nghệ Điện tử
002185 TIANSHUI HUATIAN T
14.159.69%1.25Sức mua mạnh369.326M38.771B135.080.1013167.00Công nghệ Điện tử
000626 GRAND INDUSTRIAL H
8.858.59%0.70Mua14.980M4.804B49.970.16560.00Dịch vụ Phân phối
002235 XIAMEN ANNE CORPOR
11.265.83%0.62Sức mua mạnh131.653M6.513B67.990.16509.00Công nghiệp Chế biến
002324 SHANGHAI PRET COMP
16.659.04%1.38Sức mua mạnh16.654M8.794B91.110.171274.00Sản xuất Chế tạo
603308 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD
21.223.31%0.68Mua20.969M10.355B81.060.254258.00Khoáng sản phi năng lượng
300087 WINALL HI-TECH SEE
14.683.45%0.49Mua37.328M6.215B76.870.18745.00Công nghiệp Chế biến
002298 ANHUI SINONET AND
10.1210.00%0.92Sức mua mạnh67.600M6.767B27.800.332003.00Sản xuất Chế tạo
603825 HYLINK DIGITAL SOLUTION CO.,LTD
31.7610.01%2.89Mua10.062M7.143B49.330.632105.00Dịch vụ Thương mại
300538 SHENZHEN TONGYI IN
20.395.59%1.08Mua15.366M3.083B88.700.22201.00Công nghiệp Chế biến
300270 JOYWARE ELECTRONIC
9.144.22%0.37Mua21.536M2.766B-0.21361.00Công nghệ Điện tử
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
59.5010.00%5.41Sức mua mạnh5.785M10.762B18.672.932893.00Công nghệ Sức khỏe
002824 GUANGDONG HOSHIONA
13.9510.02%1.27Sức mua mạnh15.264M2.512B1142.340.012606.00Khoáng sản phi năng lượng
300155 GUANGDONG ANJUBAO
8.00-10.01%-0.89Mua77.961M4.347B96.530.091307.00Dịch vụ Thương mại
603379 ZHEJIANG SANMEI CHEMICAL INDUSTRY
38.508.70%3.08Mua7.925M16.788B18.061.961696.00Công nghiệp Chế biến
300159 XINJIANG MACHINERY
4.237.09%0.28Mua88.626M6.226B70.790.061970.00Sản xuất Chế tạo
002369 SHENZHEN ZOWEE TEC
12.254.17%0.49Mua122.725M6.945B-0.196851.00Dịch vụ Thương mại
300397 XI'AN TIAN HE DEFE
55.081.16%0.63Mua17.981M13.219B-0.181544.00Công nghệ Điện tử
600083 JIANGSU BOXIN INVESTING & HOLDINGS
20.99-5.24%-1.16Bán121.031M4.828B-0.2065.00Tài chính
600109 SINOLINK SECURITIES
11.06-1.07%-0.12Mua316.010M33.449B28.720.393155.00Tài chính
300468 SHENZHEN FORMS SYN
44.435.84%2.45Sức mua mạnh33.097M8.396B113.060.371871.00Dịch vụ Công nghệ
000800 FAW CAR CO
10.355.29%0.52Sức mua mạnh42.268M16.845B-0.157364.00Khách hàng Lâu năm
000957 ZHONGTONG BUS
8.471.68%0.14Mua46.630M5.022B84.830.104991.00Khách hàng Lâu năm
002605 SHANGHAI YAOJI TEC
35.076.27%2.07Mua25.925M13.954B41.460.80801.00Khách hàng Lâu năm
002101 GUANGDONG HONGTU T
9.092.02%0.18Sức mua mạnh30.224M4.808B16.920.539005.00Khoáng sản phi năng lượng
300048 HICONICS ECO-ENERG
2.84-0.35%-0.01Sức mua mạnh202.694M3.129B-0.211806.00Sản xuất Chế tạo
300287 BEIJING PHILISENSE
5.464.60%0.24Sức mua mạnh159.157M7.837B-1.491553.00Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất