Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Trung Quốc

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
600896 LANHAI MEDICAL INVESTMENT
5.679.67%0.50Mua57.527M4.068B-0.03171.00Chăm sóc sức khỏe
002819 BEIJING ORIENTAL J
32.829.99%2.98Mua25.955M4.698B89.670.33284.00Công nghiệp
300052 SZ ZHONGQINGBAO IN
14.552.25%0.32Mua66.747M3.746B110.230.13402.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603121 SHANGHAI SINOTEC CO.,LTD
27.0710.00%2.46Mua21.833M4.832B43.820.51965.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002917 SHENZHEN KING EXPL
20.589.99%1.87Mua33.848M3.385B51.040.37724.00Vật liệu cơ bản
688333 XI'AN BRIGHT LASER TECHNOLOGIES CO., LTD
77.008.37%5.95Mua6.858M5.402B73.450.92434.00Công nghệ
002553 JIANGSU NANFANG BE
6.75-3.57%-0.25Mua39.197M2.436B30.040.23943.00Công nghiệp
600651 SHANGHAI FEILO ACOUSTICS CO., LTD
4.5710.12%0.42Sức mua mạnh59.465M3.931B-3.273840.00Công nghiệp
603809 CHENGDU HAONENG TECHNOLOGY
11.403.83%0.42Mua19.220M2.174B14.250.731357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600290 HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
4.677.36%0.32Mua45.001M3.328B-0.141631.00Năng lượng
603256 GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
24.606.72%1.55Mua34.759M20.453B122.520.19647.00Công nghệ
300407 TIANJIN KEYVIA ELE
8.5610.03%0.78Mua19.615M2.358B77.360.101388.00Công nghệ
300379 BEIJING TONGTECH C
43.599.99%3.96Mua36.415M10.979B79.310.50584.00Công nghệ
300783 THREE SQUIRRELS IN
76.0310.00%6.91Sức mua mạnh11.389M27.717B77.740.892673.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
000809 TIELING NEWCITY
2.675.53%0.14Mua49.845M2.087B46.240.05159.00Công nghiệp
300785 BEIJING ZHIDEMAI T
138.3810.00%12.58Mua3.334M
300691 UNION OPTECH CO LT
23.359.99%2.12Sức mua mạnh9.629M4.785B60.210.351177.00Công nghệ
300102 XIAMEN CHANGELIGHT
5.464.80%0.25Mua24.207M3.687B63.130.092675.00Công nghệ
603520 ZHEJIANG STARRY PHARMACEUTICAL CO.,LTD
33.9910.00%3.09Mua4.190M5.013B41.020.681487.00Chăm sóc sức khỏe
300217 ZHENJIANG DONGFANG
2.832.54%0.07Mua33.380M3.515B22.880.123222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002390 GUIZHOU XINBANG PH
6.458.04%0.48Sức mua mạnh55.960M9.953B-0.826994.00Chăm sóc sức khỏe
002856 SHENZHEN MAGIC DES
22.159.98%2.01Mua5.872M2.449B99.370.20665.00Công nghiệp
600812 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY. LTD
9.196.24%0.54Mua136.604M14.694B87.310.1010909.00Chăm sóc sức khỏe
002388 SHENZHEN SUNYES EL
9.699.99%0.88Mua39.070M4.438B148.440.06806.00Công nghiệp
600242 ZHONGCHANG BIGDATA CORPORATION LIMITED
9.90-2.17%-0.22Mua52.305M4.201B36.180.25336.00Công nghệ
603105 ZHEJIANG SUNOREN SOLAR TECHNOLOGY
9.065.47%0.47Mua47.540M4.080B155.750.05334.00Năng lượng
300655 SUZHOU CRYSTAL CLE
22.2310.00%2.02Sức mua mạnh13.578M3.060B74.990.27430.00Vật liệu cơ bản
603983 GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD
63.798.86%5.19Mua4.435M22.937B43.191.32889.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002959 BEAR ELECTRIC APPL
80.3010.00%7.30Mua11.090M8.760B28.732.542564.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002194 WUHAN FINGU ELECTR
23.37-8.60%-2.20Mua60.241M14.439B43.560.593336.00Công nghệ
000038 SHN CAPSTONE INDL
14.35-8.07%-1.26Mua41.884M8.161B-4.70246.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300353 KYLAND TECHNOLOGY
14.35-9.97%-1.59Bán64.161M8.145B28.750.551615.00Công nghệ
002847 YANKERSHOP FOOD CO
34.638.87%2.82Mua5.152M4.084B40.670.782258.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
5.28-7.69%-0.44Mua69.875M5.126B101.260.06154.00Tài chính
000058 SHN SEG CO
9.25-9.67%-0.99Mua86.463M12.653B895.100.012411.00Công nghiệp
000856 TANGSHAN JIDONG EQ
11.832.51%0.29Mua14.396M2.620B190.210.061806.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600745 WINGTECH TECHNOLOGY
77.108.74%6.20Mua32.430M46.877B107.880.684806.00Công nghệ
002611 GUANGDONG DONGFANG
5.0310.07%0.46Mua89.058M8.403B-2.122199.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002723 KENNEDE ELECTRONIC
10.1910.04%0.93Mua3.959M1.766B-0.331273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603505 CHINA KINGS RESOURCES GROUP
22.1010.00%2.01Sức mua mạnh19.329M5.057B24.560.86715.00Vật liệu cơ bản
603197 SHANGHAI BAOLONG AUTOMOTIVE CORPORATION
25.2910.00%2.30Mua8.571M3.664B29.100.763682.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603236 QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO.,LTD.
173.007.72%12.40Mua3.398M14.358B80.012.011059.00Dịch vụ Viễn thông
000536 CPT TECHNOLOGY (G
2.95-6.35%-0.20Bán165.066M8.713B-1.955028.00Công nghệ
603530 JIANGSU SHEMAR ELECTRIC CO.,LTD.
28.25-7.38%-2.25Mua22.954M12.485B96.760.321162.00Công nghiệp
603198 ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO.,LID.
21.704.83%1.00Mua29.713M15.056B17.891.056608.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002018 CEFC ANHUI INTERNA
0.37-9.76%-0.04Bán307.900K933.909M-0.5153.00Vật liệu cơ bản
603306 HMT(XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD.
14.655.93%0.82Mua6.965M4.171B16.500.811631.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300512 HANGZHOU ZHONGYA M
13.33-0.52%-0.07Sức mua mạnh13.101M3.618B20.670.651418.00Công nghiệp
002915 ZHEJIANG ZHONGXIN
34.9610.01%3.18Sức mua mạnh14.101M3.559B93.840.34446.00Vật liệu cơ bản
002255 SUZHOU HAILU HEAVY
4.549.93%0.41Mua21.256M3.479B-0.011315.00Công nghiệp
300456 NAVTECH INC.
16.868.01%1.25Mua32.493M10.020B85.050.18640.00Công nghệ
603078 JIANGYIN JIANGHUAMICRO ELCTRONIC MATERIALS CO.,LTD
30.2310.01%2.75Mua5.470M3.001B83.110.33326.00Vật liệu cơ bản
300474 CHANGSHA JINGJIA M
54.7510.01%4.98Mua11.699M14.999B93.210.53555.00Công nghiệp
002671 SHANDONG LONGQUAN
4.76-7.39%-0.38Mua33.121M2.428B-0.271090.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000018 SINO GREAT WALL CO
0.943.30%0.03Bán85.738M1.545B-1.21821.00Công nghiệp
300742 NANJNG YUEBOO POWE
30.939.99%2.81Mua5.016M2.207B145.780.19666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300706 FUJIAN ACETRON NEW
28.8310.00%2.62Mua6.708M3.699B236.060.11244.00Vật liệu cơ bản
300244 DIAN DIAGNOSTICS G
26.0210.02%2.37Mua24.763M14.674B35.000.688256.00Chăm sóc sức khỏe
000799 JIUGUI LIQUOR CO
38.595.64%2.06Mua41.970M11.870B44.960.811409.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002339 INTEGRATED ELECTRO
7.036.35%0.42Sức mua mạnh20.349M3.383B44.200.152515.00Công nghiệp
603613 BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
62.408.01%4.63Mua6.874M8.449B54.771.11666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002338 CHANGCHUN UP OPTOT
14.918.59%1.18Sức mua mạnh10.877M3.295B82.660.171200.00Công nghiệp
688028 BEIJING WORLDIA DIAMOND TOOLS CO.,LTD.
116.222.84%3.21Mua5.110M9.000B99.981.13557.00Công nghiệp
603626 KUNSHANKERSEN SCIENCE & TECHNOLOGY
8.5710.01%0.78Mua13.689M3.279B38.210.214882.00Công nghệ
300212 BEIJING E-HUALU IN
32.4610.00%2.95Mua27.270M15.999B46.530.631907.00Công nghiệp
603266 NINGBO TIANLONG ELECTRONICS
13.4810.04%1.23Sức mua mạnh8.533M2.465B38.390.321698.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002848 GOSPELL DIGITAL TE
15.10-3.33%-0.52Mua19.714M2.611B-0.461707.00Công nghệ
002707 UTOUR GROUP CO LTD
6.068.41%0.47Mua40.978M4.914B-0.015005.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300340 JIANGMEN KANHOO IN
16.0110.03%1.46Mua5.423M3.087B59.580.241430.00Công nghiệp
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
7.2610.00%0.66Mua7.048M2.875B-0.062734.00Công nghiệp
300280 JIANGSU ZITIAN MED
19.519.98%1.77Mua24.468M2.875B28.510.62565.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600571 SUNYARD SYSTEM ENGINEERING
11.576.64%0.72Mua29.177M4.612B163.320.066891.00Công nghệ
300632 XIAMEN GUANGPU ELE
20.504.59%0.90Sức mua mạnh11.916M3.129B22.960.851224.00Công nghiệp
002189 COSTAR GROUP CO LT
25.109.99%2.28Sức mua mạnh16.258M5.987B29.600.772906.00Công nghệ
002845 SHENZHEN TXD TECHN
20.7910.00%1.89Sức mua mạnh6.725M3.833B56.540.335386.00Công nghệ
002164 NINGBO DONLY
4.453.73%0.16Mua18.600M3.000B7.200.601428.00Công nghiệp
600151 SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD
5.7210.00%0.52Sức mua mạnh75.432M7.931B113.270.053146.00Năng lượng
000430 ZHANG JIA JIE TOUR
5.826.99%0.38Mua13.163M2.202B151.490.041139.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000796 HNA-CAISSA TRAVEL
7.189.95%0.65Mua7.946M5.244B26.690.246859.00Công nghiệp
300306 HANGZHOU EVERFINE
11.919.97%1.08Mua14.453M2.971B-1.71968.00Công nghệ
002134 TIANJIN PRINTRONIC
12.7110.04%1.16Mua27.643M2.840B-0.181004.00Công nghệ
002375 ZHEJIANG YASHA DEC
5.794.89%0.27Mua20.957M7.397B20.930.266153.00Công nghiệp
600667 WUXI TAIJI INDUSTRY COMPANY LIMITED.
8.356.91%0.54Sức mua mạnh105.691M16.555B25.290.317150.00Công nghệ
000004 SHENZHEN CAU TECH
22.0010.00%2.00Sức mua mạnh5.663M1.680B-0.20210.00Chăm sóc sức khỏe
603005 CHINA WAFER LEVEL CSP CO., LTD
24.166.81%1.54Mua14.019M5.195B76.820.291079.00Công nghệ
603110 NEW EAST NEW MATERIALS CO., LTD
18.729.99%1.70Mua19.794M2.224B61.460.25397.00Vật liệu cơ bản
002428 YUNNAN LINCANG XIN
9.929.98%0.90Mua67.207M5.891B752.290.011617.00Vật liệu cơ bản
300080 HENAN YICHENG NEW
6.384.25%0.26Mua14.092M3.077B-0.612398.00Công nghệ
300207 SUNWODA ELECTRONIC
15.7110.01%1.43Mua46.008M22.102B30.800.4620676.00Công nghiệp
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
19.68-3.15%-0.64Mua3.617M2.879B-0.1036.00Tài chính
600854 JIANGSU CHUNLAN REFRIGERATING EQUIPMENT STOCK CO.,LTD
3.992.05%0.08Mua10.412M2.047B209.020.02220.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
603377 EASTERN PIONEER DRIVING SCHOOL
19.298.80%1.56Mua7.854M10.161B48.260.364640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300587 ZHEJIANG TIANTIE I
13.2710.03%1.21Mua3.211M2.191B25.140.48786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300576 SHENZHEN RONGDA PH
25.769.99%2.34Mua4.423M2.810B65.350.36338.00Vật liệu cơ bản
600703 SAN'AN OPTOELECTRONICS CO.,LTD
15.2910.00%1.39Mua248.673M55.997B30.100.4611404.00Công nghệ
300606 DONGGUAN GOLDEN SU
18.704.24%0.76Mua2.877M1.600B31.640.57621.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002316 SHENZHEN ASIA LINK
9.20-7.35%-0.73Sức mua mạnh43.619M3.904B38.730.261250.00Công nghệ
300537 JIANGSU KUANGSHUNA
19.687.48%1.37Sức mua mạnh21.068M3.534B46.200.40735.00Vật liệu cơ bản
601968 SHANGHAI BAOSTEEL PACKAGING CO.,LTD
4.514.40%0.19Mua12.459M3.608B56.240.081258.00Vật liệu cơ bản
300398 SHANGHAI PHICHEM M
14.025.89%0.78Sức mua mạnh15.042M6.854B26.990.491508.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất