Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
300636 JIANGXI SYNERGY PH
21.69-4.15%-0.94Mua5.293M1.842B44.560.51659.00Chăm sóc sức khỏe
000638 VANFUND URBAN INVE
7.3510.03%0.67Mua37.317M2.067B-0.09340.00Tài chính
002584 XILONG SCIENTIFIC
7.80-4.29%-0.35Mua92.521M4.770B46.290.181264.00Vật liệu cơ bản
002875 ANNIL CO LTD
19.519.98%1.77Mua15.291M2.306B28.620.623156.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002619 EGLS CO LTD
4.714.43%0.20Mua100.268M8.320B17.570.26990.00Công nghệ
002534 HANGZHOU BOILER GR
6.749.95%0.61Mua21.447M4.532B18.200.341825.00Công nghiệp
300334 TIANJIN MOTIMO MEM
8.249.14%0.69Mua15.672M2.295B-0.23573.00Công nghiệp
300469 ZHONGXIN INFORMATI
22.145.98%1.25Mua6.349M2.548B59.380.351748.00Công nghệ
000633 XINJIANG HEJIN HLD
5.805.45%0.30Mua39.350M2.118B-0.04248.00Vật liệu cơ bản
002691 JIKAI EQUIPMENT MA
8.185.28%0.41Mua14.156M2.642B202.770.04721.00Vật liệu cơ bản
300651 JIANGSU JINLING SP
48.967.23%3.30Mua3.516M3.458B68.500.67676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000058 SHN SEG CO
6.50-6.61%-0.46Mua80.302M8.600B29.820.232763.00Công nghiệp
002687 ZHEJIANG GIUSEPPE
7.55-1.82%-0.14Sức mua mạnh72.677M2.729B31.100.253363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300117 BEIJING JIAYU DOOR
4.329.92%0.39Mua27.014M2.817B55.170.071494.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300675 SHENZHEN INSTITUTE
24.2710.02%2.21Mua6.002M3.235B41.790.53626.00Công nghiệp
002282 BOSUN TOOLS CO LTD
10.2310.00%0.93Mua9.526M4.071B52.930.181738.00Công nghiệp
002192 YOUNGY CO LTD
21.828.72%1.75Mua10.822M5.211B188.730.11470.00Vật liệu cơ bản
002451 SHANGHAI MORN ELEC
8.9110.00%0.81Mua42.603M3.558B142.860.06158.00Công nghiệp
000856 TANGSHAN JIDONG EQ
12.799.97%1.16Mua18.124M2.640B85.260.141823.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002301 SHENZHEN COMIX GRO
8.629.95%0.78Bán45.899M5.032B27.560.282938.00Công nghiệp
300554 NANJING SANCHAO AD
24.225.76%1.32Mua6.368M2.143B19.721.16754.00Công nghiệp
002350 BEIJING CREATIVE D
7.169.98%0.65Mua19.351M3.257B24.670.271916.00Công nghiệp
000600 H/JIONTO ENERGY IN
5.539.94%0.50Mua30.491M9.012B42.130.124726.00Công ty dịch vụ công cộng
002342 JULI SLING CO LTD
3.8310.06%0.35Mua23.538M3.341B-0.033033.00Công nghiệp
002549 HUNAN KAIMEITE GAS
5.566.92%0.36Mua20.219M3.243B33.510.16537.00Vật liệu cơ bản
002865 HAINAN DRINDA AUTO
20.289.98%1.84Sức mua mạnh10.756M2.244B32.830.562706.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000061 SHN AGRICULT PRODS
5.3810.02%0.49Mua31.379M8.298B142.030.0351793.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002457 NINGXIA QINGLONG P
8.389.97%0.76Mua26.053M2.553B20.040.381623.00Vật liệu cơ bản
300137 HEBEI SAILHERO ENV
9.2210.02%0.84Mua40.740M4.618B21.950.381591.00Công nghiệp
300631 JIANGSU JIUWU HI-T
17.835.25%0.89Mua3.315M1.738B33.410.51360.00Công nghiệp
000923 XUANHUA CONSTRUCTI
15.209.99%1.38Mua12.004M9.021B192.610.073910.00Vật liệu cơ bản
300240 JIANGSU FEILIKS IN
7.774.58%0.34Mua21.535M2.716B58.710.133006.00Công nghiệp
300500 TUS DESIGN GROUP C
23.648.94%1.94Mua4.677M2.913B31.270.691059.00Công nghiệp
000971 GOSUN HOLDING CO
4.77-0.62%-0.03Mua108.187M5.225B89.620.05510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002575 GUANGDONG QUNXING
7.795.27%0.39Sức mua mạnh92.363M4.357B-0.0026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000958 SPIC DONGFANG NEW
3.7110.09%0.34Mua40.124M3.715B25.370.132339.00Công ty dịch vụ công cộng
000979 ZHONGHONG HOLDING
0.60-10.45%-0.07Bán1.345M5.622B-0.53987.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300479 SHANDONG SYNTHESIS
15.48-3.01%-0.48Mua14.305M2.632B211.620.08590.00Công nghệ
002512 TATWAH SMARTECH CO
8.69-10.41%-1.01Bán101.195M10.625B-0.283072.00Công nghệ
300344 TAIKONG INTELLIGEN
7.4410.06%0.68Mua27.237M2.283B104.610.06418.00Công nghiệp
300428 HEBEI SITONG NEW M
10.939.96%0.99Mua5.937M2.891B32.470.32474.00Vật liệu cơ bản
002686 ZHEJIANG YILIDA VE
7.828.61%0.62Mua13.828M3.190B28.740.252349.00Công nghiệp
000401 TANGSHAN JIDONG CE
11.7710.00%1.07Sức mua mạnh51.889M14.418B11.960.8914224.00Vật liệu cơ bản
002011 ZHEJIANG DUN AN AR
5.6910.06%0.52Mua52.630M4.742B62.720.0811025.00Công nghiệp
000928 SINOSTEEL ENGINEER
5.0110.11%0.46Mua33.603M5.718B15.210.301458.00Công nghiệp
300407 TIANJIN KEYVIA ELE
7.416.01%0.42Mua6.667M1.901B209.970.031312.00Công nghệ
000668 RONGFENG HOLDING G
11.809.97%1.07Mua3.353M1.576B78.000.14141.00Tài chính
000985 DAQING HUAKE CO. L
14.947.02%0.98Mua2.737M1.810B65.840.21655.00Năng lượng
000532 ZHUHAI HUAJIN CAPI
13.70-3.11%-0.44Mua45.486M4.874B117.400.12645.00Công nghiệp
002167 GUANGDONG ORIENT Z
6.2610.02%0.57Mua17.768M3.533B-0.07900.00Vật liệu cơ bản
002343 CIWEN MEDIA CO LTD
12.32-7.09%-0.94Mua23.817M6.298B13.211.00216.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002075 JIANGSU SHAGANG GR
13.03-10.01%-1.45Bán13.132M31.954B24.050.604339.00Vật liệu cơ bản
002359 NORTHCOM GROUP CO
9.27-10.00%-1.03Bán66.078M11.198B18.490.561550.00Công nghiệp
300143 STARMAP MEDICINE &
9.05-8.59%-0.85Bán7.840M5.368B83.600.12734.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
300571 HANGZHOU ANYSOFT I
40.80-7.90%-3.50Bán10.081M5.316B24.851.78494.00Công nghệ
300116 SHAANXI J&R OPTIMU
1.78-6.32%-0.12Bán119.080M4.622B-3.028429.00Công nghiệp
000043 AVIC SUNDA HOLDING
8.509.25%0.72Mua9.971M5.189B4.931.5819513.00Tài chính
300069 ZHEJIANG JINLIHUA
11.81-9.98%-1.31Mua16.000M1.535B-0.13439.00Công nghiệp
002796 SUZHOU SHIJIA SCI.
31.499.99%2.86Mua6.089M3.214B100.460.28904.00Công nghiệp
000652 TIANJIN TEDA CO. L
3.7210.06%0.34Mua31.877M4.987B16.350.211040.00Vật liệu cơ bản
002158 S/HANBELL PREC. MA
8.5510.04%0.78Mua21.347M4.159B16.320.481646.00Công nghiệp
002072 KAIRUIDE HOLDING C
8.21-7.55%-0.67Mua47.524M1.563B-0.3262.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300071 SPEARHEAD INTEGR G
3.58-7.01%-0.27Bán35.749M2.612B-0.541535.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300410 GUANGDONG ZHENGYE
23.3810.02%2.13Mua4.569M4.166B18.811.132101.00Công nghệ
000728 GUOYUAN SECURITIES
8.499.83%0.76Mua133.611M26.015B40.550.193330.00Tài chính
300283 WENZHOU HONGFENG E
5.70-3.23%-0.19Mua28.143M2.441B119.110.051333.00Công nghiệp
300508 SHANGHAI WEIHONG E
29.644.96%1.40Mua6.446M2.567B172.000.16533.00Công nghiệp
002721 BEIJING KINGEE CUL
7.152.14%0.15Mua59.384M5.843B48.380.143414.00Công nghiệp
000605 BOHAI WATER INDUST
9.059.96%0.82Mua11.754M2.902B35.050.231470.00Công ty dịch vụ công cộng
300104 LESHI INTERNET INF
3.39-5.83%-0.21Mua323.425M14.362B-3.442180.00Công nghệ
002937 NINGBO SUNRISE ELC
27.764.72%1.25Mua18.049M
300264 AVIT LTD
5.245.22%0.26Mua10.326M2.057B-0.12342.00Công nghệ
002377 HUBEI GUOCHUANG HI
5.4910.02%0.50Mua16.871M4.572B19.970.257295.00Tài chính
300201 XUZHOU HANDLER SPE
4.961.43%0.07Mua18.595M5.013B36.830.131360.00Công nghiệp
000559 WANXIANG QIANCHAO
6.017.32%0.41Mua32.077M15.418B18.370.309697.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000786 BEIJING NEW BLDG
16.267.54%1.14Mua26.434M25.545B9.121.6610416.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
300649 HANGZHOU LANDSCAPE
24.637.04%1.62Mua3.520M2.945B61.770.37226.00Công nghiệp
002261 TALKWEB INFORMATIO
4.913.59%0.17Mua52.457M5.218B-0.034121.00Dịch vụ Viễn thông
002066 RUITAI MATERIALS T
8.5310.06%0.78Mua8.852M1.790B113.090.073309.00Vật liệu cơ bản
002213 SHENZHEN TERCA TEC
9.819.98%0.89Mua12.401M1.838B168.020.05200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002210 SHENZHEN FEIMA INT
4.40-7.56%-0.36Bán122.672M7.868B32.040.15760.00Công nghiệp
000935 SICHUAN SHUANGMA C
19.939.99%1.81Sức mua mạnh44.981M13.834B22.760.801438.00Vật liệu cơ bản
002939 CHINA GREATWALL SE
13.065.49%0.68Mua118.519M
002743 ANHUI FUHUANG STEE
6.7910.05%0.62Mua12.331M2.048B25.480.241925.00Công nghiệp
300484 SHENZHEN V AND T T
11.05-3.07%-0.35Mua4.341M2.366B67.180.17499.00Công nghiệp
000032 SHENZHEN SED INDUS
8.102.53%0.20Mua10.342M3.264B51.040.151261.00Công nghệ
300730 HUNAN CREATOR INFO
24.852.69%0.65Sức mua mạnh15.969M3.824B140.170.17887.00Công nghệ
000820 SHENWU ENERGY SAVI
6.94-4.80%-0.35Bán23.129M4.646B-0.131056.00Năng lượng
000628 CHENGDU HI-TECH DE
11.599.96%1.05Mua32.655M3.283B157.360.07942.00Tài chính
002305 LANGOLD REAL ESTAT
2.909.85%0.26Mua24.003M4.578B61.510.04725.00Tài chính
002667 ANSHAN HEAVY DUTY
7.556.64%0.47Sức mua mạnh17.998M1.636B93.760.08404.00Vật liệu cơ bản
002495 GUANGDONG JIALONG
4.0210.14%0.37Sức mua mạnh106.119M3.415B111.310.03490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002205 XINJIANG GUOTONG P
14.649.99%1.33Sức mua mạnh4.660M1.546B184.070.071147.00Vật liệu cơ bản
000151 CHINA NAT COMP PLA
12.359.97%1.12Mua18.117M3.324B37.920.30393.00Công nghiệp
002799 XI AN GLOBAL PRINT
12.743.07%0.38Mua3.420M1.854B79.730.16841.00Vật liệu cơ bản
002860 HANGZHOU STAR SHUA
19.855.31%1.00Mua5.205M2.148B21.650.87711.00Công nghiệp
000065 NORINCO INTL CO
9.5310.05%0.87Mua20.692M6.664B11.250.772001.00Công nghiệp
002067 ZHEJIANG JINGXING
4.235.75%0.23Mua90.671M4.445B8.670.462022.00Vật liệu cơ bản
300374 BEIJING HENGTONG I
9.566.70%0.60Mua7.040M2.203B26.610.34479.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002357 SICHUAN FULIN TRAN
7.001.60%0.11Mua23.146M2.160B59.400.123056.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất