Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
603220 WUHAN BESTER GROUP TELECOM
28.42-10.01%-3.16Sức mua mạnh54.098M10.666B44.300.712766.00Công nghiệp
601598 SINOTRANS LIMITED
4.890.00%0.00318.355M18.720B7.800.4035892.00Công nghiệp
002733 SHENZHEN CENTER PO
18.23-9.98%-2.02Mua54.358M6.812B13.290.683161.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002143 YINJI ENTERTAINMEN
3.36-6.67%-0.24Mua90.624M5.947B-0.17394.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002158 S/HANBELL PREC. MA
9.45-7.35%-0.75Mua63.921M5.058B19.840.481646.00Công nghiệp
002862 SHIFENG CULTURAL D
22.527.49%1.57Mua6.907M1.802B50.060.45757.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600595 HENAN ZHONGFU INDUSTRY CO.,LTD
2.889.92%0.26Sức mua mạnh120.692M5.138B-0.418915.00Vật liệu cơ bản
002243 S/Z BEAUTY STAR CO
18.30-9.99%-2.03Mua42.879M6.679B107.700.173546.00Vật liệu cơ bản
000780 I/MONGOLIA PINGZHU
3.690.00%0.00Mua44.764M3.743B18.720.208740.00Năng lượng
002547 SUZHOU CHUNXING PR
6.69-6.82%-0.49Mua119.428M7.547B-0.328739.00Công nghệ
002575 GUANGDONG QUNXING
8.30-5.57%-0.49Mua48.743M4.886B-0.0026.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000068 SHENZHEN HUAKONG S
5.080.40%0.02Sức mua mạnh133.586M5.114B-0.01555.00Công nghệ
600157 WINTIME ENERGY CO.,LTD.
2.233.72%0.08Mua1.039B26.715B120.450.028311.00Năng lượng
002943 HUNAN YUJIN MACHIN
42.8810.01%3.90Sức mua mạnh11.764M4.288B25.101.71391.00Công nghiệp
600552 TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD
4.19-4.12%-0.18Mua52.541M3.338B56.100.085568.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002451 SHANGHAI MORN ELEC
15.33-5.08%-0.82Sức mua mạnh50.766M6.733B270.370.06158.00Công nghiệp
000070 SHN SDG INFORMA
11.40-5.00%-0.60Mua74.113M7.148B27.700.414916.00Công nghệ
603398 BANBAO
12.566.26%0.74Mua11.397M2.515B53.490.22506.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002942 ZHEJIANG XINNONG C
33.185.50%1.73Mua17.807M3.982B23.651.401099.00Vật liệu cơ bản
000571 SUNDIRO HOLDING CO
3.241.89%0.06Bán81.231M2.638B-0.084348.00Năng lượng
600218 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD.
6.04-3.67%-0.23Mua57.546M2.312B74.260.083040.00Công nghiệp
300080 HENAN YICHENG NEW
7.260.69%0.05Mua85.117M3.650B-1.313703.00Công nghệ
002606 DALIAN INSULATOR
7.64-4.50%-0.36Mua66.955M3.113B-0.021362.00Công nghiệp
000723 SHANXI MEIJIN ENER
4.18-4.78%-0.21Mua168.797M17.102B12.340.345486.00Công nghiệp
002667 ANSHAN HEAVY DUTY
7.311.53%0.11Sức mua mạnh10.659M1.690B96.810.08404.00Vật liệu cơ bản
603421 QINGDAO TOPSCOMM COMMUNICATION INC.
25.456.04%1.45Mua18.759M10.869B40.130.602242.00Công nghệ
000506 ZHONGRUN RESOURCES
3.1810.03%0.29Mua95.048M2.954B-0.321650.00Tài chính
600776 EASTERN COMMUNICATIONS CO.,LTD.
15.38-7.13%-1.18Mua127.004M16.972B165.220.102744.00Công nghệ
002370 ZHEJIANG YATAI PHA
14.94-10.00%-1.66Bán5.466M8.015B36.740.41923.00Chăm sóc sức khỏe
002116 CHINA HAISUM ENGIN
8.204.19%0.33Mua13.041M3.425B15.020.554835.00Công nghiệp
300111 ZHEJIANG SUNFLOWER
2.533.27%0.08Mua53.539M2.833B-0.231198.00Năng lượng
300549 JOUDER PRECISION I
14.03-0.36%-0.05Mua8.640M1.871B36.200.39743.00Công nghiệp
000586 SICHUAN HUIYUAN OP
10.83-7.59%-0.89Mua18.900M2.095B-0.011093.00Công nghệ
002017 EASTCOMPEACE TECH
9.92-5.88%-0.62Bán33.205M3.436B88.180.112173.00Công nghiệp
000957 ZHONGTONG BUS
5.96-5.70%-0.36Mua43.422M3.534B34.320.175115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002181 GUANGDONG GUANGZHO
4.90-5.22%-0.27Sức mua mạnh73.609M5.689B36.720.133641.00Công nghiệp
600825 SHANGHAI XINHUA MEDIA CO., LTD
5.61-6.19%-0.37Sức mua mạnh82.981M6.248B165.740.041890.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600614 PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
6.10-10.03%-0.68Mua187.449M11.884B40.790.171106.00Chăm sóc sức khỏe
601700 CHANGSHU FENGFAN POWER EQUIPMENT CO.,LTD
6.37-10.03%-0.71Mua89.672M8.023B383.950.021100.00Công nghiệp
603326 NANJING OLO HOME FURNISHING INC.
11.23-10.02%-1.25Bán7.425M2.820B25.420.491452.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
000688 GUOCHENG MINING CO
12.297.43%0.85Mua2.993M13.977B38.350.32952.00Vật liệu cơ bản
300632 XIAMEN GUANGPU ELE
17.20-9.99%-1.91Mua11.146M2.589B33.370.521236.00Công nghiệp
002692 RECON WENYUAN CABL
4.07-5.79%-0.25Bán43.970M2.923B45.780.091241.00Công nghiệp
300309 GI TECHNOLOGIES GR
7.87-5.64%-0.47Bán21.608M6.857B16.580.47287.00Năng lượng
600792 YUNNAN COAL & ENERGY CO.,LTD.
3.361.20%0.04Mua42.631M3.287B24.380.142087.00Vật liệu cơ bản
900907 PENGQI TECHNOLOGY DEVELOPMENT
0.44-8.87%-0.04Mua4.156M11.884B40.790.171106.00Chăm sóc sức khỏe
300018 WUHAN ZHONGYUAN HU
5.58-8.37%-0.51Mua54.216M2.703B49.600.11755.00Công nghiệp
600532 SHANGHAI HONGDA MINING CO.,LTD
4.4710.10%0.41Mua37.295M2.095B-0.15897.00Vật liệu cơ bản
600753 HENAN ORIENTAL SILVER STAR INVESTMENT CO.LTD
15.64-4.81%-0.79Bán3.427M2.103B118.940.1423.00Năng lượng
000933 HENAN SHENHUO COAL
4.456.46%0.27Mua151.365M8.457B-0.1226411.00Vật liệu cơ bản
300274 SUNGROW POWER SUPP
10.206.69%0.64Sức mua mạnh48.888M14.805B16.390.622661.00Năng lượng
300617 JIANGSU AUKURA SMA
23.283.28%0.74Mua3.276M2.328B26.870.87543.00Công nghiệp
002098 FUJIAN SBS ZIPPER
10.10-5.08%-0.54Mua37.920M3.616B45.050.225425.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600810 SHEN MA INDUSTRY CO.,LTD
11.269.96%1.02Mua32.554M4.529B8.061.276643.00Vật liệu cơ bản
300134 SHENZHEN TAT FOOK
10.874.82%0.50Mua44.428M8.343B-0.285800.00Công nghệ
600175 MEIDU ENERGY CORPORATION
2.695.08%0.13Mua405.271M9.156B52.000.051059.00Năng lượng
600711 CHENGTUN MINING GROUP CO.,LTD
5.206.56%0.32Mua97.333M8.934B10.940.45598.00Vật liệu cơ bản
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
12.8510.02%1.17Mua7.558M3.016B45.200.28729.00Chăm sóc sức khỏe
300674 YUSYS TECHNOLOGIES
31.89-1.73%-0.56Mua18.231M12.756B58.040.556799.00Công nghệ
000612 JIAOZUO WANFANG AL
4.4710.10%0.41Mua5.767M5.329B-0.203886.00Vật liệu cơ bản
000932 HUNAN VALIN STEEL
6.959.97%0.63Mua137.876M20.959B2.982.3322666.00Vật liệu cơ bản
600584 JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY
9.1110.02%0.83Mua33.864M13.272B58.310.1423312.00Công nghệ
002708 CHANGZHOU NRB CORP
7.69-7.01%-0.58Bán32.607M3.606B302.520.033502.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
600866 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG
3.393.04%0.10Mua9.962M2.123B-0.132091.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002714 MUYUAN FOODS CO LT
32.7910.00%2.98Mua20.430M68.375B68.450.4827003.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
603600 UE FURNITURE
8.083.72%0.29Mua3.101M2.358B24.880.313596.00Công nghiệp
600459 SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD
13.861.54%0.21Mua24.430M4.631B30.700.44933.00Vật liệu cơ bản
603612 SUNSTONE DEVELOPMENT CO.,LTD
12.779.99%1.16Mua10.390M3.912B9.841.192294.00Vật liệu cơ bản
002170 SHENZHEN BATIAN EC
3.3810.10%0.31Mua31.579M2.998B-0.132799.00Vật liệu cơ bản
600139 SICHUAN WESTERN RESOURCES HOLDING CO., LTD
3.417.57%0.24Mua38.522M2.098B-0.681205.00Vật liệu cơ bản
002160 JIANGSU ALCHA ALUM
3.674.56%0.16Bán15.414M2.777B30.440.121461.00Vật liệu cơ bản
002262 JIANGSU NHWA PHARM
9.6510.03%0.88Mua30.077M9.843B20.700.473793.00Chăm sóc sức khỏe
000917 HUNAN TV & BROADCA
6.91-7.62%-0.57Mua83.321M9.795B-0.5012807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
002270 HUAMING POWER EQUI
5.930.17%0.01Mua61.412M4.502B19.330.311141.00Công nghiệp
000545 GPRO TITANIUM INDU
3.374.98%0.16Mua21.924M3.326B28.780.121074.00Chăm sóc sức khỏe
002498 QINGDAO HANHE CABL
2.74-7.12%-0.21Mua93.262M9.115B54.150.052590.00Công nghiệp
600521 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
11.699.97%1.06Mua37.614M13.296B32.490.336065.00Chăm sóc sức khỏe
603790 ARGUS (SHANGHAI) TEXTILE CHEMICALS
23.359.99%2.12Mua9.412M3.125B18.501.15470.00Vật liệu cơ bản
300558 BETTA PHARMACEUTIC
33.8810.00%3.08Mua5.454M13.586B67.240.50984.00Chăm sóc sức khỏe
300619 FOSHAN GOLDEN MILK
27.24-3.58%-1.01Bán2.756M2.034B42.740.64656.00Công nghiệp
300317 JIAWEI RENEWABLE E
5.539.94%0.50Mua25.295M4.644B87.820.061958.00Công nghiệp
600516 FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO.,LTD
18.559.50%1.61Mua112.685M30.617B4.863.564645.00Công nghiệp
300088 WUHU TOKEN SCIENCE
4.617.96%0.34Mua64.375M10.598B15.250.3013508.00Công nghệ
002948 BANK OF QINGDAO CO
7.656.84%0.49231.717M68.744B11.170.493566.00Tài chính
002895 GUIZHOU CHANHEN CH
14.3010.00%1.30Mua31.998M5.821B81.230.181096.00Vật liệu cơ bản
600331 SICHUAN HONGDA CO.,LTD.
2.6310.04%0.24Mua92.378M4.856B692.750.009264.00Vật liệu cơ bản
000683 IM/YUANXING ENERGY
2.653.11%0.08Mua92.654M10.538B9.220.294565.00Vật liệu cơ bản
600833 SHANGHAI NO.1 PHARMACY
10.67-7.54%-0.87Mua11.233M2.574B71.990.16934.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
002113 HUNAN TIANRUN DIGI
3.973.66%0.14Bán32.478M6.085B183.710.02448.00Vật liệu cơ bản
601388 YECHIU METAL RECYCLING (CHINA) LTD.
2.284.11%0.09Mua111.955M4.436B27.910.081673.00Vật liệu cơ bản
300693 SHENZHEN SINEXCEL
16.7110.01%1.52Mua2.944M2.287B45.370.37607.00Công nghiệp
002782 SHENZHEN CLICK TEC
12.680.88%0.11Mua24.446M5.402B57.830.223520.00Công nghiệp
600141 HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO.,LTD.
10.253.43%0.34Bán19.962M7.206B16.500.608978.00Vật liệu cơ bản
600360 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.,LTD
5.613.31%0.18Mua31.440M4.077B34.770.162141.00Công nghệ
600078 JIANGSU CHENGXING PHOSPH-CHEMICAL CO.,LTD
3.524.45%0.15Mua36.502M2.233B106.440.032129.00Vật liệu cơ bản
600677 AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
12.50-6.86%-0.92Mua69.612M7.002B32.150.427029.00Công nghiệp
300116 SHAANXI J&R OPTIMU
1.779.94%0.16Mua264.531M4.306B-3.028429.00Công nghiệp
600717 TIANJIN PORT HOLDINGS CO.,LTD.
7.703.08%0.23Mua18.321M12.511B18.640.408545.00Công nghiệp
300648 FUJIAN NEBULA ELEC
19.486.45%1.18Mua8.146M2.638B60.680.32930.00Công nghiệp
000807 YUNNAN ALUMINIUM
4.274.66%0.19Mua107.938M11.131B32.360.1311186.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất