Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Colombia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
2186.158B2.310.00%0Công nghiệp Chế biến6
1485.100B9.440.00%0Dịch vụ Khách hàng2
4437.126B7.420.82%99.840KKhoáng sản phi năng lượng2
287.777B2.410.00%0Công nghiệp Chế biến1
20879.030B5.510.00%10Bán Lẻ1
88936.542B3.090.44%201.691KCông ty dịch vụ công cộng4
1214.181B1.24-2.17%225.865KDịch vụ Công nghiệp3
12058.400B-0.25%1.304MTài chính1
7959.676B4.980.10%79.605KTài chính2
4917.608B4.67-3.80%11.887KBán Lẻ1
%Hàng tiêu dùng không lâu bền
18635.856B2.331.89%2.097KHàng tiêu dùng không lâu bền1
22328.429B10.66-1.65%4.532MCông ty dịch vụ công cộng3
465254.903B0.360.78%2Sản xuất Chế tạo1
98927.395B-5.16%45.785KDịch vụ Công nghệ1
101023.720B9.89-2.28%22.707MNăng lượng Mỏ1
4603558.286B-0.50%1.049KBán Lẻ1
458272.945B4.17-0.45%2.183KTài chính3
419.010B5.990.00%0Tài chính1
%Hỗn hợp11
3517886.838B2.83-0.42%2.458KTài chính9
391.626B0.00%7.355KTruyền thông1
64.161B9.440.00%0Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
2879.296B5.38%68.237KDịch vụ Thương mại3
273481.354B4.260.93%1Khách hàng Lâu năm1
19976.829B1.98-0.56%1.260KTài chính1
1240.501B10.25-4.32%33.803KNăng lượng Mỏ1
274592.316B2.06%1Vận chuyển1
3573054.353B2.81-1.16%0Công nghệ Sức khỏe2
584.488B18.55-7.69%54.363KKhoáng sản phi năng lượng1
2413.091B9.670.00%0Tài chính2
19587.470B26.41-2.44%163Bán Lẻ1
7075.873B0.000.00%0Truyền thông1
186.530B21.470.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
11382373.870B0.62-4.16%43Công nghệ Điện tử1
489.454B0.840.00%79.013KCông nghiệp Chế biến3
1433.254B14.440.13%10.205KDịch vụ Phân phối1
Tải thêm