Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Colombia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1830.593B0.00%0Công nghiệp Chế biến5
1485.100B0.00%0Dịch vụ Khách hàng2
6921.551B0.00%1.581MKhoáng sản phi năng lượng1
287.777B0.00%0Công nghiệp Chế biến1
32088.394B0.00%128Bán Lẻ1
82851.061B1.62%838.715KCông ty dịch vụ công cộng4
743.056B-10.00%485.847KDịch vụ Công nghiệp2
530409.579B0.03%17.587KTài chính3
5125.069B-0.26%22.328KBán Lẻ1
15.307B-0.00%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
13527.630B-1.19%377.206KHàng tiêu dùng không lâu bền1
33175.704B-2.13%1.600MCông ty dịch vụ công cộng3
435712.463B0.00%7Sản xuất Chế tạo1
793.245B0.00%0Công nghiệp Chế biến1
106697.824B0.19%23.597MNăng lượng Mỏ1
7283232.906B0.00%0Bán Lẻ1
10334.139B0.68%505.766KTài chính3
13696.539B3.07%3.047MTài chính1
%Hỗn hợp1
3048.894B0.00%0Tài chính1
3477784.446B0.07%1.165KTài chính5
68.759B0.00%0Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
2151.636B-7.66%132.630KDịch vụ Thương mại4
1744.388B-4.57%465.368KNăng lượng Mỏ1
2881740.251B-0.67%175Công nghệ Sức khỏe2
1133.007B-2.38%131.492KKhoáng sản phi năng lượng1
5775.473B0.00%0Công nghiệp Chế biến1
79771.114B2.39%246.673KTài chính6
%Tài chính1
17046.061B0.00%137Bán Lẻ1
7075.873B0.00%0Truyền thông1
273.577B0.00%1.301MKhoáng sản phi năng lượng1
10600649.447B2.51%97Công nghệ Điện tử1
407.188B0.00%64.191KCông nghiệp Chế biến3
1560.251B-2.67%31.262KDịch vụ Phân phối1
692.358B-0.10%225.107KTruyền thông1
Tải thêm