Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Colombia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến2.186T COP3.15%0.00%0Công nghiệp Chế biến6
Phát thanh truyền hình1.15T COP8.84%0.00%0Dịch vụ Khách hàng2
Vật liệu Xây dựng15.01T COP3.82%+1.92%302.591KKhoáng sản phi năng lượng3
Bao bì/Đóng gói287.9B COP2.99%0.00%0Công nghiệp Chế biến1
Cửa hàng Bách hóa25.11T COP3.96%0.00%160Bán Lẻ1
Công ty Điện lực70.065T COP5.42%+0.82%74.023KCông ty dịch vụ công cộng4
Kỹ sư & Xây dựng605.962B COP2.48%0.00%869Dịch vụ Công nghiệp3
Tài chính/Cho thuê9.033T COP15.46%+0.48%307.02KTài chính1
Bán lẻ Thực phẩm4.568T COP4.76%0.00%0Bán Lẻ1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo22.891T COP2.70%−2.95%1.575KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Phân phối Gas21.342T COP10.64%−2.50%434.494KCông ty dịch vụ công cộng3
Máy móc Công nghiệp522.902T COP0.27%0.00%0Sản xuất Chế tạo1
Dịch vụ Công nghệ thông tin153.467T COP0.00%660Dịch vụ Công nghệ1
Dầu101.353T COP24.06%+0.41%3.091MNăng lượng Mỏ1
Bán lẻ qua Internet6069.493T COP+0.83%131Bán Lẻ1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư5.038T COP11.30%+2.99%18.955KTài chính3
Quản lý Đầu tư539.321B COP1.60%0.00%0Tài chính1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp29
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế2.033T COP0.00%0Tài chính1
Các Ngân hàng lớn3278.28T COP3.21%+0.04%1.082KTài chính10
Viễn thông278.718B COP0.00%215.142KTruyền thông1
Chuyên khoa Y tế124.276T COP0.00%0Công nghệ Sức khỏe1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp172.954B COP1.89%0.00%0Dịch vụ Thương mại2
Xe cơ giới175.588T COP5.45%0.00%65Khách hàng Lâu năm1
Bảo hiểm nhiều Rủi ro15.632T COP4.20%+1.67%2.297KTài chính1
Sản xuất dầu khí697.099B COP14.90%0.00%1.08KNăng lượng Mỏ1
Giao thông vận tải khác505.856T COP0.00%8Vận chuyển1
Dược phẩm: Chính2128.429T COP3.88%0.00%2Công nghệ Sức khỏe2
Kim loại quý515.548B COP16.24%+1.18%334.598KKhoáng sản phi năng lượng1
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn3070.545T COP0.00%1Tài chính1
Ngân hàng khu vực2.346T COP6.24%0.00%0Tài chính2
Ngân hàng tiết kiệm90.153B COP13.84%0.00%0Tài chính1
Cửa hàng Đặc sản21.417T COP13.61%0.00%127Bán Lẻ1
Chuyên ngành viễn thông7.076T COP0.00%0.00%0Truyền thông1
Thép174.095B COP23.00%0.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
Thiết bị Viễn thông12126.81T COP0.49%0.00%7Công nghệ Điện tử1
Dệt May327.144B COP1.44%+0.36%822.725KCông nghiệp Chế biến3
Nhà phân phối bán buôn1.255T COP13.28%−1.56%8.58KDịch vụ Phân phối1