Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Pháp

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
ALBLD BILENDI
16.80-0.59%-0.10Mua2.923K73.866MDịch vụ Công nghệ
ALCLA CLASQUIN
69.400.58%0.40Mua596159.888M14.644.75925.00Vận chuyển
ALCOG COGRA
8.641.65%0.14Mua7.549K29.607M0.41Khoáng sản phi năng lượng
ALFRE FREELANCE.COM
8.102.02%0.16Sức mua mạnh27.636K303.174M204.00Dịch vụ Thương mại
ALMDT MEDIAN TECHNOLOGIES
17.804.83%0.82Sức mua mạnh296.409K260.541M95.00Công nghệ Sức khỏe
DKUPL DEKUPLE
20.10-0.50%-0.10Bán5.912K79.474M11.221.86529.00Dịch vụ Thương mại
I2PO I2PO SHARES
9.990.00%0.00Sức mua mạnh10468.230MTài chính
ITP INTERPARFUMS
64.90-2.11%-1.40Mua30.492K3.710B51.741.28290.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MLSCI SCIENTIA SCHOOL S.A.
4.280.00%0.004.673KDịch vụ Khách hàng
NHOA NHOA
20.45-3.54%-0.75Mua19.060K261.082M-1.86122.00Công ty dịch vụ công cộng
RBO ROCHE BOBOIS
35.402.02%0.70Mua1.539K350.765M2.03Khách hàng Lâu năm
RI PERNOD RICARD
199.450.83%1.65Mua325.592K52.031B39.645.0118306.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
RMS HERMES INTL
1358.002.26%30.00Sức mua mạnh69.743K142.106B62.6621.2616600.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
SESL SES IMAGOTAG
58.001.05%0.60Mua8.435K913.520M239.270.24480.00Công nghệ Điện tử
THEP THERMADOR GROUPE
100.40-0.20%-0.20Mua5.281K923.464M20.355.21668.00Sản xuất Chế tạo
Tải thêm