Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Pháp with the best yearly performance

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Pháp sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MEMSMEMSCAP REGPT
+390.21%8.26 EUR−1.67%28.031K0.6164.648M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MLCOUCOURBET
+337.50%3.50 EUR+0.57%100.0222.098M EUR0.00%Tài chính
ALPARGROUPE PAROT
+310.45%8.25 EUR0.00%2010.1052.943M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
ALLOGLOGIC INSTRUMENT
+245.31%1.105 EUR+6.76%138.634K2.539.397M EUR16.490.07 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ADOCADOCIA
+192.86%9.84 EUR−1.30%48.301K0.84140.138M EUR−2.31 EUR+26.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ALSENSENSORION
+154.65%0.862 EUR+7.35%209.858K0.85221.313M EUR−0.29 EUR−112.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCLACLASQUIN
+112.59%125.0 EUR+0.40%2.778K2.16289.678M EUR5.22%Vận chuyển
Sức mua mạnh
HDPHOTELS DE PARIS
+100.00%2.94 EUR−3.92%660.0622.604M EUR−0.40 EUR+83.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NANONANOBIOTIX
+84.62%6.24 EUR−0.16%91.87K1.52294.489M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABVXABIVAX
+77.07%12.20 EUR+4.99%39.935K2.76730.859M EUR−3.04 EUR−13.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCURARCURE
+72.20%4.46 EUR−1.11%17.185K0.4125.782M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALDNXDNXCORP
+68.34%21.8 EUR+0.93%3.68K1.6642.754M EUR8.372.61 EUR+60.39%6.94%Dịch vụ Công nghệ
ALKLAKLARSEN
+61.76%2.75 EUR+7.00%22.197K1.898.516M EUR22.990.12 EUR+60.97%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALVUVENTE UNIQUE.COM
+60.87%14.80 EUR0.00%5.973K2.28141.884M EUR20.250.73 EUR−50.23%1.49%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
GBTGUERBET
+56.72%29.15 EUR−2.67%20.967K0.52378.042M EUR1.67%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AL2SI2CRSI
+54.45%4.34 EUR−5.86%124.474K0.8787.63M EUR4.34%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MLONLONLINEFORMAPRO
+54.37%3.18 EUR0.00%3500.2822.949M EUR4.36%Dịch vụ Công nghệ
TIPITIPIAK
+50.88%86.0 EUR0.00%450.4675.83M EUR1.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ESESSO
+50.79%76.60 EUR+0.46%11.855K0.50980.162M EUR−6.99 EUR−173.15%2.62%Năng lượng Mỏ
ALRIBRIBER
+50.53%2.58 EUR−6.52%50.632K0.5658.069M EUR1.81%Công nghệ Điện tử
Mua
STLAPSTELLANTIS NV
+49.47%24.600 EUR+1.57%2.115M0.7176.187B EUR4.155.92 EUR+32.16%5.53%Khách hàng Lâu năm
Mua
ORAPORAPI
+49.27%6.62 EUR+0.30%2.947K0.6843.677M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán Mạnh
ALLEXLEXIBOOK LINGUIST.
+48.16%3.630 EUR+9.17%20.707K0.7625.813M EUR5.750.63 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MAUMAUREL ET PROM
+45.71%4.998 EUR+0.16%141.86K0.73981.544M EUR4.61%Năng lượng Mỏ
Mua
ALHYPHIPAY GROUP
+45.45%7.36 EUR−4.42%1.232K0.8038.2M EUR−0.99 EUR−478.59%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
MLHKHK
+45.16%118 EUR+5.36%560.413.974B EUR97.971.20 EUR+22.04%0.04%Công nghệ Điện tử
ALKEYKEYRUS
+45.14%6.72 EUR+0.30%10.00106.399M EUR22.040.30 EUR−1.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LINLINEDATA SERVICES
+44.87%67.8 EUR0.00%1040.20328.166M EUR2.58%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALLGOLARGO
+44.22%2.57 EUR+6.64%52.791K8.768.556M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SIISII
+43.65%70.1 EUR+0.14%200.516K0.571.348B EUR15.664.48 EUR+89.53%0.71%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SAFSAFRAN
+43.42%193.02 EUR+0.83%430.568K0.8881.608B EUR0.71%Công nghệ Điện tử
Mua
ALGIRSIGNAUX GIROD
+42.75%18.7 EUR0.00%410.1217.276M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
ALSTWSTREAMWIDE
+40.76%24.0 EUR0.00%4222.7166.256M EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
COHCOHERIS
+38.46%4.68 EUR−2.50%2900.1427.291M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
MLFTIFRANCE TOURISME IMMOBILIER
+36.36%0.0450 EUR+50.00%3.5K0.87877.28K EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
ACACCOR
+36.31%41.03 EUR+1.43%879.755K1.1110.205B EUR18.482.22 EUR+1062.30%1.76%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SUSCHNEIDER ELECTRIC SE
+36.06%209.80 EUR+1.08%872.582K1.15116.406B EUR29.677.07 EUR+24.60%1.52%Sản xuất Chế tạo
Mua
SOPSOPRA STERIA GROUP
+35.53%230.4 EUR−0.78%43.809K0.944.709B EUR1.85%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RMSHERMES INTL
+33.55%2301.0 EUR+1.37%52.798K0.97237.541B EUR55.9641.12 EUR+76.53%0.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALLANLANSON-BCC
+33.02%43.1 EUR+1.89%1.017K1.75285.253M EUR2.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ALPMPRECIA
+31.85%35.6 EUR+0.56%1160.02191.387M EUR20.521.73 EUR+1.81%0.99%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PUBPUBLICIS GROUPE SA
+30.28%98.44 EUR+0.29%341.507K0.6524.817B EUR19.065.17 EUR+26.59%2.95%Dịch vụ Thương mại
Mua
GPEGPE GROUP PIZZORNO
+29.85%59.6 EUR+3.11%2.303K5.79223.013M EUR12.534.76 EUR+1746.78%1.73%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ALGILGROUPE GUILLIN
+29.64%30.40 EUR0.00%2.235K0.75561.974M EUR8.583.54 EUR−2.37%2.63%Công nghiệp Chế biến
RBOROCHE BOBOIS
+28.42%48.8 EUR−0.41%3600.41492.055M EUR4.59%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
MBWSMARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS
+27.71%2.95 EUR+0.68%1.81K0.13327.76M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BSDBOURSE DIRECT
+27.32%4.80 EUR−1.64%27.977K2.88253.289M EUR25.300.19 EUR+60.22%1.64%Tài chính
Sức mua mạnh
CLACLARANOVA
+27.16%2.650 EUR−3.81%157.886K0.42156.938M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ELISELIS
+27.01%21.44 EUR+0.85%180.123K0.844.972B EUR1.93%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GTTGTT (GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ) EUR0.01
+26.83%126.7 EUR+0.08%64.434K1.254.664B EUR31.594.01 EUR−6.73%2.69%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AIAIR LIQUIDE
+26.45%189.50 EUR+2.20%684.869K1.0597.03B EUR1.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
SCRSCOR SE
+26.10%28.70 EUR+0.60%190.143K0.745.052B EUR4.91%Tài chính
Mua
IDIPIDI
+26.04%66.8 EUR0.00%1830.77479.89M EUR3.6618.26 EUR−6.86%3.74%Tài chính
Sức mua mạnh
BLVBELIEVE
+25.57%14.88 EUR+0.54%52.473K0.231.437B EUR−0.22 EUR+31.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CAPCAPGEMINI
+25.53%225.9 EUR+1.99%486.888K1.1238.144B EUR24.109.37 EUR+40.90%1.47%Dịch vụ Công nghệ
Mua
EXPLEXPLOSIFS PROD.CHI
+25.41%116 EUR+5.45%83711.25231.199M EUR13.448.63 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
ALVGOVOGO
+24.19%5.34 EUR0.00%4030.1726.717M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RFEURAZEO SE
+23.95%78.40 EUR+0.45%58.507K0.765.749B EUR2.82%Tài chính
Sức mua mạnh
AXWAXWAY SOFTWARE
+23.87%27.5 EUR+1.10%36.925K5.88587.428M EUR1.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
VILVIEL ET COMPAGNIE
+23.08%8.00 EUR+1.78%23.667K2.10490.405M EUR4.45%Tài chính
FPGUNION TECH.INFOR.
+22.53%0.620 EUR0.00%4.081K0.385.42M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
VETOVETOQUINOL
+22.05%100.2 EUR−0.40%1.67K0.801.19B EUR0.80%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ALVDMVOYAGEURS DU MONDE
+21.95%130.0 EUR−1.52%1.488K1.02569.41M EUR13.119.91 EUR2.27%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BOLBOLLORE SE
+21.95%6.250 EUR+0.40%564.612K0.8717.644B EUR−0.15 EUR−193.14%0.96%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ASYASSYSTEM
+21.90%54.0 EUR0.00%4.076K0.48796.234M EUR1.85%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ALEXAEXACOMPTA CLAIREFONTAINE
+21.37%159 EUR+0.63%90.28178.774M EUR3.1949.90 EUR+149.71%2.78%Sản xuất Chế tạo
AIRAIRBUS SE
+20.29%147.96 EUR+0.46%770.288K0.78116.304B EUR30.834.80 EUR−11.01%1.22%Công nghệ Điện tử
Mua
LOUPL.D.C.
+20.27%133.5 EUR+1.91%2.41K1.912.303B EUR8.2316.21 EUR+79.98%2.06%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ENXEURONEXT
+20.07%85.25 EUR+1.79%163.578K0.948.954B EUR17.714.82 EUR+17.60%2.65%Tài chính
Mua
ALIDSIDSUD
+19.74%185 EUR+1.09%100.0590.542M EUR−21.59 EUR−1273.24%0.00%Tài chính
ALFUMFILL UP MEDIA S.A.
+19.45%6.94 EUR−0.29%1161.1019.613M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SPIESPIE
+19.02%31.16 EUR−0.51%133.579K1.025.214B EUR33.740.92 EUR−3.31%2.46%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ALPCVCERINNOV GROUP
+19.00%2.63 EUR−4.71%7.3K1.1912.41M EUR52.080.05 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
MLVAZVAZIVA SA
+18.99%28.2 EUR0.00%10.0270.009M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALTXCTXCOM
+18.72%11.1 EUR−0.89%9401.8113.738M EUR2.68%Công nghệ Điện tử
VIRPVIRBAC
+18.63%347.0 EUR−1.00%2.283K0.542.959B EUR0.38%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VUVUSIONGROUP
+18.59%154.4 EUR−0.26%20.537K0.802.469B EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NRGNRJ GROUP
+18.46%7.70 EUR0.00%7.648K0.15595.756M EUR3.38%Dịch vụ Khách hàng
Mua
BAINBAINS MER MONACO
+18.18%104.0 EUR−0.95%1120.232.574B EUR28.683.63 EUR+1076.79%1.14%Dịch vụ Khách hàng
ALGEVGEVELOT
+17.83%228 EUR−0.87%180.05172.977M EUR12.7217.93 EUR+197.89%1.74%Sản xuất Chế tạo
QDTQUADIENT S.A.
+17.79%19.40 EUR+0.21%29.105K1.14662.836M EUR33.110.59 EUR−62.00%3.10%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALQWAQWAMPLIFY
+17.34%4.06 EUR−0.49%7410.1022.981M EUR−1.66 EUR−322.72%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALWECWE.CONNECT
+17.19%16.7 EUR−0.60%8490.6646.665M EUR2.38%Công nghệ Điện tử
ALITLIT LINK
+17.13%29.4 EUR−0.34%7800.8248.161M EUR1.02%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALTRITRILOGIQ
+17.05%5.15 EUR+0.98%3961.5219.064M EURKhoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
VCTVICAT
+16.86%35.00 EUR+1.01%11.328K0.381.53B EUR6.085.76 EUR+24.52%4.76%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ORL'OREAL
+16.78%450.20 EUR−0.21%334.87K0.99239.888B EUR39.0811.52 EUR+40.28%1.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ALINVINVIBES ADVERTISING N.V.
+16.50%7.06 EUR−3.81%1.3K0.4732.858M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALLECCOGELEC
+16.43%8.15 EUR−0.61%1.212K0.0969.71M EUR3.54%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ELECELEC.STRASBOURG
+16.13%114.5 EUR−1.29%1930.24831.649M EUR2.28%Công ty dịch vụ công cộng
ALCLSCELLECTIS
+16.04%2.546 EUR−0.62%84.124K0.77183.827M EUR−1.59 EUR+25.14%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MLCFMCFM INDOSUEZ WEALTH
+15.91%1020 EUR+0.99%30.11578.73M EUR6.98%Tài chính
ALDLSD.L.S.I.
+15.74%13.60 EUR+2.26%2.193K1.4733.802M EUR3.01%Dịch vụ Thương mại
STFSTEF
+15.52%120.6 EUR+0.33%1.135K1.511.47B EUR3.33%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CSAXA
+15.36%32.300 EUR+0.75%3.3M1.1271.744B EUR10.143.18 EUR+7.10%5.30%Tài chính
Sức mua mạnh
TRITRIGANO
+15.04%149.9 EUR−0.07%9.239K0.602.892B EUR9.3616.02 EUR+38.76%2.33%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MLMICHELIN
+14.72%34.17 EUR+1.76%1.1M0.6524.008B EUR3.72%Khách hàng Lâu năm
Mua
TFITF1
+14.49%8.455 EUR−0.65%168.916K0.971.795B EUR9.320.91 EUR+27.15%5.88%Dịch vụ Khách hàng
Mua
DSYDASSAULT SYSTEMES
+14.42%43.330 EUR+0.08%925.416K0.9057.686B EUR54.630.79 EUR+12.93%0.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ELESSILORLUXOTTICA
+14.31%194.32 EUR+1.15%527.81K1.2086.96B EUR38.255.08 EUR+54.68%1.68%Công nghệ Sức khỏe
Mua