Lợi tức cổ tức caoChứng khoán Pháp

Một số người theo đuổi chiến lược đầu tư vào cổ phiếu phát hành cổ tức thường xuyên, để họ có thể nhận được thu nhập ổn định, đồng thời hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào trong giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Nếu điều đó nghe có vẻ là điều bạn quan tâm, thì thật hữu ích khi khám phá những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao này mà Thị trường Chứng khoán Phápphải cung cấp. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi nói đến đầu tư thì không có giải pháp nào dễ dàng cả và mặc dù cổ phiếu chia cổ tức có thể tạo thêm sự ổn định cho danh mục đầu tư, nhưng chúng không có khả năng vượt trội đáng kể so với các cổ phiếu tăng trưởng lành mạnh.

Tỉ suất cổ tức FWD %
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
NXINEXITY
17.25%14.48 EUR−0.07%84.422K0.67806.778M EUR6.522.22 EUR−65.18%17.25%Tài chính
Theo dõi
ALDALD
15.75%6.640 EUR−1.34%273.894K0.395.491B EUR3.142.11 EUR+42.88%15.75%Tài chính
Mua
MLZAMZCCM
13.86%1.30 EUR+4.00%20.2K3.9918.693M EUR15.88%Khoáng sản phi năng lượng
COFACOFACE
13.44%11.32 EUR+0.09%167.419K0.741.685B EUR6.911.64 EUR−6.47%13.44%Tài chính
Mua
ECTOTALENERGIES EP GABON
13.21%156.0 EUR−0.89%7021.73708.3M EUR2.0277.37 EUR49.40%Năng lượng Mỏ
MLLOILOCASYSTEM INTL
11.76%19.7 EUR+15.88%210.396.424M EUR11.76%Dịch vụ Công nghệ
CLARICLARIANE SE
10.97%2.240 EUR−1.67%385.628K0.40242.855M EUR50.910.04 EUR−90.43%10.97%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
HCOHIGH CO
10.20%3.95 EUR+0.77%6.608K0.3673.792M EUR35.200.11 EUR−70.61%10.20%Dịch vụ Thương mại
Mua
ALHFHF COMPANY
9.54%5.18 EUR−1.15%2.333K1.4716.331M EUR9.54%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALDNXDNXCORP
9.21%20.8 EUR−2.80%2.311K0.9142.358M EUR7.982.61 EUR+60.39%7.01%Dịch vụ Công nghệ
ALDUBENCRES DUBUIT
9.09%3.22 EUR−2.42%8.435K29.4110.042M EUR−0.43 EUR−431.24%9.09%Công nghiệp Chế biến
Mua
RUIRUBIS
8.69%22.08 EUR−0.09%58.129K0.412.279B EUR8.642.56 EUR−3.97%8.69%Dịch vụ Phân phối
Mua
ENGIENGIE
8.62%16.188 EUR−0.28%915.478K0.2939.235B EUR−2.33 EUR−819.35%8.62%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CRICHARGEURS
8.49%9.07 EUR+1.34%87.407K2.38212.068M EUR14.530.62 EUR−60.44%8.49%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SAMSSAMSE
8.42%191.0 EUR+0.53%2611.03654.75M EUR7.9424.07 EUR−1.08%8.42%Dịch vụ Phân phối
Mua
ACACREDIT AGRICOLE
8.33%12.658 EUR+0.36%1.321M0.2036.408B EUR6.481.95 EUR8.33%Tài chính
Theo dõi
ABCAABC ARBITRAGE
8.23%4.930 EUR−1.00%32.617K1.01293.94M EUR13.480.37 EUR−12.66%8.23%Tài chính
Sức mua mạnh
KOFKAUFMAN ET BROAD
8.09%29.40 EUR−0.84%4.904K0.30567.706M EUR8.09%Khách hàng Lâu năm
Mua
DPAMDOCK.PETR.AMBES AM
8.02%486 EUR+2.53%282.2646.357M EUR8.02%Công ty dịch vụ công cộng
MMTMETROPOLE TV
7.89%12.73 EUR+0.39%24.711K0.431.601B EUR9.291.37 EUR−25.87%7.89%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ALPDXPISCINES DESJOYAUX
7.69%13.25 EUR+1.92%2.852K0.24116.73M EUR7.69%Khách hàng Lâu năm
ALHITHITECHPROS
7.62%16.2 EUR−1.22%410.1926.953M EUR7.62%Dịch vụ Công nghệ
ALU10U10 CORP
7.62%1.045 EUR−0.48%10.0017.899M EUR7.62%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
MLEDREAUX DE ROYAN
7.29%86.0 EUR+2.38%50.6415.053M EUR7.29%Công ty dịch vụ công cộng
MLEROEUROLAND CORPORATE
7.25%2.48 EUR+5.98%4007.637.071M EUR7.25%Tài chính
EUREURO RESSOURCES
7.18%3.48 EUR0.00%4.16K0.53217.47M EUR10.490.33 EUR+73.85%7.18%Khoáng sản phi năng lượng
AMUNAMUNDI
7.09%57.90 EUR+0.17%25.967K0.2011.792B EUR10.315.62 EUR−8.54%7.09%Tài chính
Sức mua mạnh
ALINNINNELEC MULTIMEDIA
7.08%7.14 EUR+1.13%46.755K1.3421.001M EUR7.08%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GLESOCIETE GENERALE
7.07%23.910 EUR−0.54%810.646K0.2917.527B EUR4.814.98 EUR7.07%Tài chính
Mua
PATPATRIMOINE ET COMM
7.07%18.35 EUR−0.27%0.996K1.07278.106M EUR8.622.13 EUR+21.88%7.07%Tài chính
Sức mua mạnh
MMBLAGARDERE SA
7.03%18.34 EUR−0.86%9.537K0.452.59B EUR10.321.78 EUR7.03%Bán Lẻ
Mua
MLPHWPHONE WEB
6.94%0.720 EUR−17.24%500.01810K EUR6.94%Dịch vụ Thương mại
TFITF1
6.93%7.230 EUR+0.21%33.925K0.351.522B EUR9.310.78 EUR−19.48%6.93%Dịch vụ Khách hàng
Mua
MLHOTHOTELIM
6.92%26.0 EUR0.00%290.2225.233M EUR6.92%Dịch vụ Khách hàng
ALTPCSMTPC
6.83%27.8 EUR+0.00%4.278K2.73162.282M EUR12.192.28 EUR+52.44%6.83%Vận chuyển
Mua
ALAQUAQUILA
6.76%3.72 EUR+0.54%200.156.105M EUR6.76%Dịch vụ Thương mại
CBOTCBO TERRITORIA
6.50%3.68 EUR−0.27%6.752K0.60132.13M EUR8.610.43 EUR−0.21%6.50%Tài chính
Sức mua mạnh
ORAORANGE
6.49%11.150 EUR+0.50%1.306M0.2529.498B EUR18.580.60 EUR+58.46%6.31%Truyền thông
Mua
CDAALPES (COMPAGNIE)
6.48%13.90 EUR−1.00%38.5K1.07709.148M EUR5.91%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MLIMPIMPRIMERIE CHIRAT
6.45%6.20 EUR0.00%762.355.221M EUR6.45%Dịch vụ Khách hàng
STLAPSTELLANTIS NV
6.37%21.030 EUR+0.07%1.136M0.4366.11B EUR3.366.26 EUR6.37%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BNPBNP PARIBAS ACT.A
6.31%61.50 EUR−0.57%611.396K0.2870.917B EUR6.549.41 EUR6.31%Tài chính
Mua
ALMGIMG INTERNATIONAL
6.18%5.20 EUR−5.45%1200.1028.38M EUR5.610.93 EUR−38.25%6.18%Công nghệ Điện tử
ALHRGHERIGE
6.06%30.7 EUR+3.37%9.916K2.3184.581M EUR6.06%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BASSBASSAC
6.02%42.1 EUR+1.45%3490.36679.877M EUR7.255.81 EUR−17.45%6.02%Tài chính
ALSASSTRADIM
5.98%6.35 EUR0.00%1000.3321.842M EUR5.98%Tài chính
ALFLEFLEURY MICHON
5.91%19.9 EUR−2.22%5511.2884.834M EUR9.012.20 EUR5.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CRBP2CRCAM BRIE PIC2CCI
5.88%17.394 EUR+0.20%7.235K2.27289.095M EUR5.533.15 EUR5.88%Tài chính
CRLACRCAM LANGUED CCI
5.79%47.300 EUR−1.46%2150.4488.304M EUR5.199.11 EUR5.79%Tài chính
MDMMAISONS DU MONDE
5.73%5.015 EUR−4.20%39.385K0.25204.039M EUR8.110.62 EUR−28.99%5.73%Bán Lẻ
Theo dõi
NKIMERYS
5.68%26.18 EUR−0.91%26.361K0.382.239B EUR11.792.22 EUR+66.51%5.68%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
CSAXA
5.67%30.080 EUR+0.28%1.012M0.3267.095B EUR10.912.76 EUR+18.74%5.67%Tài chính
Sức mua mạnh
SBTOENEO
5.58%12.35 EUR−1.59%6.278K0.67807.862M EUR23.740.52 EUR−3.97%2.79%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ALLDLGROUPE LDLC
5.50%22.15 EUR+1.61%7.535K1.62130.862M EUR5.50%Bán Lẻ
Mua
JCQJACQUET METALS
5.46%18.12 EUR−1.09%5.002K0.44411.713M EUR4.034.49 EUR+48.13%5.46%Dịch vụ Phân phối
Mua
ALCLACLASQUIN
5.37%122.5 EUR+1.24%3.824K0.86281.534M EUR18.266.71 EUR+42.29%5.37%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CCNCRCAM NORM.SEINE
5.36%75.00 EUR−1.95%1010.4080.591M EUR5.6613.25 EUR5.36%Tài chính
CRAPCRCAM ALP.PROV.CCI
5.22%78.00 EUR0.00%1431.5555.328M EUR4.7916.28 EUR5.22%Tài chính
MLMADMADE
5.20%7.50 EUR0.00%140.059.612M EUR20.81%Công nghệ Điện tử
FNACFNAC DARTY
5.18%26.74 EUR−1.11%10.439K0.32749.139M EUR−5.54 EUR−209.01%5.18%Bán Lẻ
Theo dõi
CRLOCRCAM LOIRE HAUTE LOIRE CCI
5.13%57.51 EUR−1.69%100.0558.687M EUR6.249.22 EUR5.13%Tài chính
MLCMBCIE DU MONT BLANC
5.12%125 EUR−1.57%2403.93113.762M EUR3.94%Dịch vụ Khách hàng
CENGROUPE CRIT
5.10%69.0 EUR+0.58%3520.08761.513M EUR11.136.20 EUR+204.10%5.10%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SCRSCOR SE
5.07%27.37 EUR−0.87%102.962K0.334.889B EUR5.07%Tài chính
Mua
RXLREXEL
5.03%24.22 EUR+1.51%764.78K0.997.232B EUR8.232.94 EUR+99.22%5.03%Dịch vụ Phân phối
Mua
CRSUCRCAM SUD R.A.CCI
5.02%123.50 EUR−0.40%1050.7080.405M EUR5.3822.94 EUR5.02%Tài chính
VRAPVRANKEN-POMMERY
5.02%15.70 EUR−1.57%1.311K1.15141.63M EUR14.111.11 EUR+130.29%5.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ENBOUYGUES
5.00%36.12 EUR+0.31%305.437K0.4213.686B EUR12.442.90 EUR+30.19%5.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
VCTVICAT
4.98%33.15 EUR+0.15%9.33K0.381.462B EUR8.523.89 EUR−22.79%4.98%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ALNTGNETGEM
4.98%1.005 EUR0.00%9.967K1.1333.253M EUR36.150.03 EUR4.98%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CAT31CA TOULOUSE 31 CCI
4.96%67.00 EUR0.00%1660.7895.492M EUR4.96%Tài chính
ERAERAMET
4.92%70.10 EUR−1.41%19.268K0.442.033B EUR12.515.60 EUR4.92%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SEFERSERGEFERRARI GROUP
4.91%7.70 EUR−5.52%13.523K3.6094.869M EUR8.820.87 EUR+51.49%4.91%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
TTETOTALENERGIES
4.78%62.19 EUR+0.47%1.552M0.33145.274B EUR8.387.43 EUR−10.02%4.62%Năng lượng Mỏ
Mua
ALMETMETHANOR
4.78%3.18 EUR+1.27%2.48K1.30Tài chính
Sức mua mạnh
ALSOGSOGECLAIR
4.75%18.70 EUR−1.32%2230.7058.007M EUR25.420.74 EUR+1069.32%4.75%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CRAVCRCAM ATL.VEND.CCI
4.74%84.89 EUR+0.00%10.00105.81M EUR6.2313.62 EUR4.74%Tài chính
ALVIVVISIATIV
4.68%23.5 EUR0.00%2.747K1.54105.321M EUR8.092.90 EUR+66.89%4.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALMOUMOULINVEST
4.65%22.45 EUR+4.42%2.58K2.2165.072M EUR4.65%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALCOFCOFIDUR S.A.
4.63%330 EUR+1.85%925.8612.531M EUR4.63%Công nghệ Điện tử
FCMCFERM.CASINO MUNICIPAL CANNES
4.61%1670 EUR−1.76%10.18263.299M EUR21.1778.90 EUR4.61%Dịch vụ Khách hàng
LTAALTAMIR
4.60%23.6 EUR+0.43%7860.44857.47M EUR4.60%Tài chính
Theo dõi
RBOROCHE BOBOIS
4.59%50.2 EUR+2.45%1.699K1.42492.055M EUR16.513.04 EUR4.59%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
CAFCRCAM PARIS ET IDF
4.51%67.50 EUR−0.12%3130.31551.963M EUR6.819.91 EUR4.51%Tài chính
SWPSWORD GROUP
4.46%38.10 EUR−0.13%2.117K0.41363.972M EUR22.251.71 EUR−72.11%4.46%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CMOCRCAM MORBIHAN CCI
4.36%65.50 EUR−2.96%4183.85107.119M EUR4.8513.50 EUR4.36%Tài chính
VILVIEL ET COMPAGNIE
4.29%8.18 EUR+0.25%2.793K0.35509.123M EUR6.321.30 EUR+114.45%4.29%Tài chính
CRTOCRCAM TOURAINE CCI
4.29%76.50 EUR0.00%1270.4779.869M EUR4.7116.23 EUR4.29%Tài chính
CNDFCRCAM NORD CCI
4.21%12.500 EUR−0.79%1.139K0.40215.584M EUR5.462.29 EUR4.21%Tài chính
RECOLAS
4.20%175.0 EUR0.00%6.682K0.115.711B EUR19.309.07 EUR+6.84%4.20%Dịch vụ Công nghiệp
VRLAVERALLIA
4.17%33.64 EUR+0.24%37.101K0.274.104B EUR8.244.08 EUR+93.91%4.17%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ANTINANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
4.16%12.04 EUR−1.31%4.479K0.182.186B EUR106.270.11 EUR−75.63%4.92%Tài chính
Mua
BBBIC
4.14%62.20 EUR+0.65%12.801K0.562.684B EUR14.304.35 EUR−35.14%4.14%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SANSANOFI
4.13%88.30 EUR+2.52%727.12K0.41108.226B EUR12.886.86 EUR+48.87%4.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MFWENDEL
4.07%79.35 EUR+1.02%41.383K0.153.405B EUR16.154.91 EUR+239.90%4.07%Tài chính
Sức mua mạnh
INFINFOTEL
4.04%49.5 EUR0.00%2320.04340.951M EUR17.082.90 EUR+82.54%4.04%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
FDJLA FRANCAISE DES
4.02%34.08 EUR−0.06%31.157K0.156.513B EUR19.741.73 EUR+6.63%4.02%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
MLONLONLINEFORMAPRO
3.98%3.40 EUR−2.30%2560.6025.114M EUR3.98%Dịch vụ Công nghệ
MLFDVFD
3.92%0.625 EUR0.00%10.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
MLMICHELIN
3.92%32.23 EUR+0.97%452.672K0.3322.821B EUR9.743.31 EUR+32.49%3.92%Khách hàng Lâu năm
Mua