Cổ phiếu Pháp mất giá nhiều nhất

Các công ty của Pháp sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCRSCOR SE
−24,56%19,66 EUR5,162 M6,794,614 B EUR6,91%Tài chính
Mua
MMLIFSIMPULSE FITNESS SOLUTIONS S.A.
−20,00%8,00 EUR500,3886,971 M EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
MMLHMCHOT.MAJESTIC CANNE
−15,60%4.600 EUR20,74336,941 M EUR7,63%Dịch vụ Khách hàng
ATOATOS
−13,15%1,1100 EUR24,562 M3,84142,625 M EUR−31,04 EUR−14,83%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
ALTHXTHERANEXUS
−11,05%0,692 EUR24,629 K0,686,02 M EUR−1,10 EUR+30,17%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALSPWSPINEWAY
−9,75%0,5899 EUR630,265 K2,44544,424 K EUR−2.127,14 EUR+77,84%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MMLFDVFD
−9,09%0,280 EUR7001,49Hàng tiêu dùng không lâu bền
AALSASSTRADIM
−8,94%5,60 EUR1 K0,9021,155 M EUR6,18%Tài chính
AALMERSAPMER
−8,82%6,20 EUR1081,6637,047 M EUR−8,79 EUR−25,65%0,00%Công nghiệp Chế biến
MMLHINHOTL.IMMOB.NICE
−8,18%202 EUR1014,43Dịch vụ Khách hàng
AALNMRNAMR
−7,76%1,605 EUR1470,0910,123 M EUR−0,70 EUR+17,37%0,00%Dịch vụ Công nghệ
MMLAZRTHE AZUR SELECTION S.A.
−7,51%1,540 EUR1,845 K5,37Tài chính
ALENTENTREPARTICULIERS
−7,22%0,668 EUR10,772 K0,952,549 M EUR−0,03 EUR−137,11%0,00%Dịch vụ Công nghệ
AALCBICRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
−7,17%0,285 EUR64,52 K0,4776,184 M EUR0,00%Dịch vụ Công nghệ
CLARICLARIANE SE
−6,41%1,797 EUR3,123 M1,99682,947 M EUR−1,00 EUR−319,53%8,12%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
OSEOSE IMMUNOTHERAPEUTICS
−6,30%6,54 EUR208,043 K1,37152,065 M EUR−1,18 EUR−26,70%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
EGRTRANSITION EVERGREEN
−6,25%1,800 EUR7,57 K1,6476,976 M EUR−0,19 EUR−119,27%0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
AALESEENTECH
−6,12%7,98 EUR27,711 K4,16123,76 M EUR0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PWGPRODWAYS GROUP
−5,88%0,560 EUR14,736 K0,0930,69 M EUR−0,27 EUR−2.352,89%0,00%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AALBDMBD MULTI MEDIA
−5,82%1,780 EUR4,054 K2,374,903 M EURDịch vụ Thương mại
SMCPSMCP
−5,80%2,030 EUR408,174 K2,61162,556 M EUR14,370,14 EUR0,00%Bán Lẻ
Mua
MMLACTACTIVIUM GROUP
−5,80%1,30 EUR1960,543,418 M EURDịch vụ Phân phối
ATEMEATEME
−5,76%3,76 EUR4,53 K0,8345,817 M EUR−0,35 EUR−295,91%0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AALVETTHERAVET
−5,71%0,330 EUR44,282 K7,001,128 M EUR−0,49 EUR−17,14%0,00%Dịch vụ Thương mại
AALBOOBOOSTHEAT
−5,39%0,772 EUR7530,2392,862 K EUR0,00%Sản xuất Chế tạo
SSFCASOC FRANC CASINOS
−5,26%1,62 EUR50,018,708 M EUR6,230,26 EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
ALVALVALBIOTIS
−4,92%1,314 EUR76,593 K0,4921,811 M EUR0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALKALKALRAY
−4,91%9,68 EUR44,948 K1,0288,524 M EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Mua
IVAINVENTIVA
−4,82%2,370 EUR104,639 K1,70130,63 M EUR−2,43 EUR−92,15%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AALLGOLARGO
−4,46%1,93 EUR4,282 K1,387,172 M EUR−1,41 EUR0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALUCILUCIBEL
−4,23%0,2830 EUR12,713 K0,437,328 M EUR62,890,00 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
AALMUNMUNIC
−4,15%0,462 EUR5,006 K1,344,324 M EUR−0,20 EUR−564,24%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OOREGEOREGE
−4,09%0,305 EUR38,374 K0,8516,06 M EUR−0,20 EUR−121,65%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
HHDFHYDROGENE DE FRANCE
−4,05%6,64 EUR5,666 K2,8899,803 M EUR−0,54 EUR−112,23%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
S30SOLUTIONS 30 SE
−4,02%1,695 EUR792,211 K1,75189,06 M EUR−0,21 EUR−205,68%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALKLAKLARSEN
−3,98%1,642 EUR4,98 K0,635,666 M EUR1,980,83 EUR+69,57%0,00%Dịch vụ Thương mại
AKWAKWEL
−3,84%11,02 EUR6,68 K3,41306,383 M EUR8,221,34 EUR−29,93%2,62%Sản xuất Chế tạo
Mua
ALNOVNOVACYT
−3,75%0,565 EUR79,869 K0,4641,458 M EUR−0,46 EUR−192,78%0,00%Công nghệ Sức khỏe
AALBOABOA CONCEPT
−3,74%20,6 EUR4,191 K10,6920,653 M EUR12,731,62 EUR−36,49%0,00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALKLKKERLINK
−3,70%0,520 EUR4,4 K0,114,03 M EUR−0,62 EUR−112,33%0,00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AALKEMGROUPE BERKEM
−3,66%1,840 EUR15,815 K8,9633,84 M EUR90,200,02 EUR+155,00%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VIRIVIRIDIEN
−3,48%0,4908 EUR2,859 M0,81364,076 M EUR15,050,03 EUR−47,50%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ALERSEUROBIO-SCIENTIFIC
−3,43%15,76 EUR19,124 K1,67159,106 M EUR0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
GRVOGRAINES VOLTZ
−3,36%23,0 EUR5820,4235,23 M EUR0,00%Dịch vụ Phân phối
Bán
AALPJTPOUJOULAT
−3,33%10,15 EUR3,702 K1,2582,074 M EUR3,05%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MDMMAISONS DU MONDE
−3,29%3,820 EUR70,136 K2,15153,955 M EUR18,160,21 EUR−87,01%7,59%Bán Lẻ
Theo dõi
AALAUDAUDACIA
−3,24%3,58 EUR2310,6917,415 M EUR94,960,04 EUR0,00%Tài chính
Sức mua mạnh
KERKERING
−3,10%311,35 EUR327,613 K1,5139,559 B EUR12,7724,37 EUR−4,39%4,36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ALPREPREDILIFE
−3,05%6,35 EUR2580,2824,232 M EUR−1,15 EUR−20,13%0,00%Dịch vụ Công nghệ
ALBIOBIOSYNEX
−3,04%3,350 EUR1,089 K0,2137,179 M EUR−3,52 EUR−135,41%0,00%Công nghệ Sức khỏe
AALBPKBROADPEAK
−3,03%1,920 EUR2,456 K1,6824,833 M EUR−0,34 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ABAB SCIENCE
−3,02%1,028 EUR71,106 K0,9555,2 M EUR−0,21 EUR+31,38%0,00%Công nghệ Sức khỏe
BSDBOURSE DIRECT
−3,01%5,16 EUR2,192 K0,16276,126 M EUR17,180,30 EUR+121,79%3,01%Tài chính
Sức mua mạnh
MEMSMEMSCAP REGPT
−2,95%6,92 EUR25,016 K0,5154,874 M EUR24,910,28 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ANTINANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS
−2,88%12,14 EUR20,181 K1,072,24 B EUR28,690,42 EUR+127,89%5,68%Tài chính
Mua
AALMARMARE NOSTRUM
−2,87%0,339 EUR540,042,642 M EUR0,00%Dịch vụ Thương mại
ARTOARTOIS NOM.
−2,83%5.150 EUR30,441,411 B EUR45,22113,89 EUR+72,98%1,28%Công nghệ Điện tử
ALCOICOIL
−2,70%3,97 EUR3321,3011,392 M EUR−0,79 EUR−207,83%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
OPMOPMOBILITY
−2,68%9,085 EUR256,122 K1,981,343 B EUR8,031,13 EUR+30,73%4,18%Sản xuất Chế tạo
Mua
VRLAVERALLIA
−2,67%27,68 EUR246,403 K0,743,436 B EUR6,914,01 EUR+99,37%7,56%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALNSENSE
−2,63%22,2 EUR1060,7572,398 M EUR17,061,30 EUR+1,24%0,96%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
GUIGUILLEMOT
−2,56%6,08 EUR1,151 K0,1793,979 M EUR101,330,06 EUR−93,24%4,01%Khách hàng Lâu năm
Mua
FDEFRANCAISE ENERGIE
−2,56%28,60 EUR12,603 K1,11153,324 M EUR18,971,51 EUR+180,17%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
OVHOVH GROUPE
−2,49%5,475 EUR116,124 K1,151,07 B EUR−0,16 EUR0,00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BASSBASSAC
−2,46%39,6 EUR9701,00675,092 M EUR10,013,96 EUR−59,97%3,69%Tài chính
ALDNEDONTNOD ENTERTAINMENT
−2,40%2,03 EUR5,26 K0,5927,183 M EUR−1,16 EUR−197,43%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RMSHERMES INTL
−2,32%2.065 EUR56,288 K1,15221,217 B EUR50,2241,12 EUR+76,52%1,18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ALECPEUROPACORP
−2,27%0,344 EUR8,999 K2,4243,309 M EUR0,00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ALDUBENCRES DUBUIT
−2,22%2,64 EUR770,188,216 M EUR−0,73 EUR−347,11%11,11%Công nghiệp Chế biến
Mua
UBIUBISOFT ENTERTAIN
−2,22%22,00 EUR361,635 K0,732,872 B EUR20,541,07 EUR+72,36%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALCARCARMAT
−2,22%2,645 EUR62,592 K0,3994,521 M EUR−2,27 EUR+43,30%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AUBAUBAY
−2,20%37,70 EUR4,078 K0,31503,179 M EUR14,912,53 EUR−2,39%3,11%Dịch vụ Thương mại
Mua
ITPINTERPARFUMS
−2,20%37,75 EUR35,605 K1,052,937 B EUR23,111,63 EUR+64,86%2,71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COCASINO GUICHARD
−2,20%3,5400 EUR226,315 K1,041,431 B EUR0,00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
STFSTEF
−2,19%133,8 EUR2,851 K0,801,673 B EUR9,6813,82 EUR+56,35%3,73%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALARFADEUNIS
−2,17%0,450 EUR15,932 K2,391,057 M EUR−0,82 EUR−368,88%0,00%Công nghệ Điện tử
DBGDERICHEBOURG
−2,17%4,514 EUR136,045 K0,91735,46 M EUR7,430,61 EUR−55,63%3,47%Vận chuyển
Mua
ALCURARCURE
−2,05%6,68 EUR19,905 K0,8439,405 M EUR21,210,31 EUR0,00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALBIGASCOGNE
−2,04%2,88 EUR2,039 K2,1586,433 M EUR8,750,33 EUR−37,94%0,00%Công nghiệp Chế biến
VIRPVIRBAC
−2,03%362,0 EUR4,426 K0,883,12 B EUR25,1814,38 EUR+7,32%0,36%Công nghệ Sức khỏe
Mua
EXPLEXPLOSIFS PROD.CHI
−1,97%149,0 EUR6401,00319,475 M EUR14,6710,15 EUR+264,41%0,00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CDICHRISTIAN DIOR
−1,96%651,0 EUR3,902 K1,09119,793 B EUR18,6434,92 EUR+27,43%1,96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALMIBAMOEBA
−1,96%0,4510 EUR48,802 K1,9422,844 M EUR−0,29 EUR+34,37%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
PARROPARROT
−1,94%2,02 EUR1,089 K0,7963,012 M EUR−1,06 EUR−1.555,99%0,00%Dịch vụ Công nghệ
AALDVIADVICENNE
−1,92%2,040 EUR29,322 K1,6725,58 M EUR−0,66 EUR+50,86%0,00%Công nghệ Sức khỏe
MCLVMH
−1,91%692,1 EUR301,037 K0,97352,214 B EUR22,8230,33 EUR+26,98%1,84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GDSRAMSAY GENERALE DE SANTE
−1,90%15,50 EUR5192,951,744 B EUR−0,11 EUR−115,26%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALDLTDELTA PLUS GROUP
−1,89%72,6 EUR3260,23529,745 M EUR13,695,30 EUR+17,01%1,69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AYVAYVENS
−1,85%6,110 EUR309,921 K0,785,079 B EUR4,941,24 EUR−37,27%7,55%Tài chính
Mua
MMLCFMCFM INDOSUEZ WEALTH
−1,82%1.080 EUR20,10630,3 M EUR7,27%Tài chính
CDAALPES (COMPAGNIE)
−1,81%14,08 EUR23,746 K0,74725,578 M EUR6,472,18 EUR−3,47%6,35%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
FORSEFORSEE POWER
−1,78%0,884 EUR38,355 K0,7764,301 M EUR−0,44 EUR+38,51%0,00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LSSLECTRA
−1,75%28,00 EUR7,974 K0,521,078 B EUR1,26%Dịch vụ Công nghệ
Mua
WAGAWAGA ENERGY
−1,69%15,16 EUR10,833 K1,65381,371 M EUR−0,78 EUR−84,53%0,00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CCRLACRCAM LANGUED CCI
−1,68%46,800 EUR6111,7587,568 M EUR5,268,90 EUR5,76%Tài chính
FRVALEO
−1,65%9,905 EUR1,468 M1,442,454 B EUR10,960,90 EUR+26,14%3,97%Sản xuất Chế tạo
Mua
AALNFLNFL BIOSCIENCES S.A.
−1,64%2,400 EUR193,113 K1,0223,681 M EUR−0,48 EUR0,00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LPELAURENT-PERRIER
−1,63%120,5 EUR7591,69725,58 M EUR11,2610,70 EUR+26,48%1,63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
EEMELECTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR
−1,62%3,64 EUR40,0021,232 M EUR2,551,43 EUR0,00%Tài chính
MMEDCLMEDINCELL S.A.
−1,62%14,60 EUR38,626 K0,69431,374 M EUR−0,87 EUR+12,45%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh