Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Pháp tăng giá nhiều nhất

Các công ty của Pháp sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALCBICRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
+48.65%0.5500 EUR394.339K59.5992.122M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
MLVSTTELEVISTA
+41.33%4.24 EUR140.03Dịch vụ Khách hàng
ALTTITRAVEL TECHNOLOGY
+32.45%4.00 EUR1600.7828.371M EUR16.570.24 EUR+1101.00%4.27%Dịch vụ Công nghệ
ALNMRNAMR
+32.00%1.320 EUR8.154K0.975.783M EUR−1.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
COCASINO GUICHARD
+19.22%0.4950 EUR711.33K2.3344.817M EUR−21.14 EUR0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
ALLOGLOGIC INSTRUMENT
+17.65%1.300 EUR244.827K3.6910.033M EUR19.400.07 EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALSENSENSORION
+14.27%0.985 EUR517.017K2.54237.574M EUR−0.29 EUR−112.64%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SFCASOC FRANC CASINOS
+11.18%1.79 EUR860.138.199M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
ABVXABIVAX
+10.66%13.50 EUR161.616K9.73767.339M EUR−3.04 EUR−13.50%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTUVBIO-UV GROUP
+9.94%2.875 EUR210.107K4.8726.531M EUR2.29%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALLGOLARGO
+8.95%2.80 EUR44.941K4.139.124M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALMDTMEDIAN TECHNOLOGIES
+8.62%4.160 EUR41.745K1.9470.288M EUR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALTDTONNER DRONES S.A.
+7.76%0.5280 EUR4.558K0.49746.981K EUR0.00%Công nghệ Điện tử
ALTHXTHERANEXUS
+7.46%0.720 EUR38.223K2.295.184M EUR−1.48 EUR+11.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCOFCOFIDUR S.A.
+7.45%346 EUR21011.4812.453M EUR4.66%Công nghệ Điện tử
VMXVERIMATRIX
+7.14%0.555 EUR179.546K1.5244.269M EUR−0.20 EUR−830.52%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
TETECHNIP ENERGIES N.V.
+6.93%21.44 EUR790.845K2.353.605B EUR12.431.72 EUR+49.41%2.59%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ALPCVCERINNOV GROUP
+6.84%2.81 EUR12.013K2.0311.826M EUR55.640.05 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
LBIRDLUMIBIRD
+6.42%14.26 EUR33.291K4.29297.364M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
MLSDNSAVONNERIE NYONS
+6.38%30.0 EUR40.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
MEMSMEMSCAP REGPT
+5.81%8.74 EUR77.578K1.6763.571M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALGLDGOLD BY GOLD
+5.71%1.11 EUR250.052.829M EUR−0.17 EUR−427.58%2.86%Khoáng sản phi năng lượng
ALNN6ENENSYS
+5.63%0.750 EUR6.751K0.985.496M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ALLIXWALLIX
+5.58%10.22 EUR43.151K3.7563.143M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALSRSSIRIUS MEDIA
+4.76%0.704 EUR194.85K1.2519.49M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
PHXMPHAXIAM THERAPEUTICS
+4.56%2.980 EUR15.188K1.5817.307M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALCOICOIL
+4.45%4.69 EUR8680.9912.536M EUR22.27%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ALWTROSMOSUN S.A.
+4.38%7.620 EUR6.698K3.43Dịch vụ Công nghiệp
ALUCILUCIBEL
+4.30%0.4245 EUR34.447K2.338.136M EUR−0.09 EUR+52.93%0.00%Công nghệ Điện tử
ALLHBLES HOTELS BAVEREZ
+4.27%61.0 EUR4780.84138.789M EUR14.874.10 EUR+1123.56%0.48%Dịch vụ Khách hàng
ALCWECHARWOOD ENERGY S.A.
+4.21%3.96 EUR8272.8719.754M EUR−0.27 EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ALEXPONE EXPERIENCE
+4.17%0.500 EUR4.21K2.004.398M EUR−0.08 EUR0.00%Bán Lẻ
HDPHOTELS DE PARIS
+4.08%3.06 EUR8480.7921.718M EUR−0.40 EUR+83.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
EKIEKINOPS
+4.05%4.240 EUR17.422K0.46109.173M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALENOENOGIA
+4.05%1.800 EUR8.57K2.6810.877M EUR−0.94 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PARROPARROT
+3.97%2.88 EUR7.229K1.5984.729M EUR−0.92 EUR−44.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALECOECOMIAM SA
+3.72%3.90 EUR1.127K0.2711.674M EUR−1.71 EUR−1226.61%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ALGAUGAUSSIN
+3.71%0.3298 EUR76.35K0.5311.914M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
MLZAMZCCM
+3.57%1.45 EUR220.0120.936M EUR14.18%Khoáng sản phi năng lượng
ERAERAMET
+3.51%63.40 EUR84.005K1.681.751B EUR5.71%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ALLAMLLAMA GROUP
+3.41%0.5000 EUR53.347K0.796.524M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SMCPSMCP
+3.30%2.820 EUR329.032K2.60205.93M EUR5.010.56 EUR0.00%Bán Lẻ
Mua
ALVALVALBIOTIS
+3.26%4.12 EUR36.54K1.5362.971M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABCAABC ARBITRAGE
+3.26%3.805 EUR119.466K0.90217.504M EUR10.400.37 EUR−12.66%11.13%Tài chính
MLCMBCIE DU MONT BLANC
+3.25%127 EUR300.70110.179M EUR5.28%Dịch vụ Khách hàng
HDFHYDROGENE DE FRANCE
+3.25%8.26 EUR4.619K0.70114.652M EUR−0.39 EUR−205.38%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
UNBLUNIBEL
+3.14%985 EUR314.632.001B EUR22.9342.96 EUR+25.60%1.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRVOGRAINES VOLTZ
+3.14%27.95 EUR4141.4040.115M EUR62.600.45 EUR−93.84%0.00%Dịch vụ Phân phối
Bán
ALOKWGROUPE OKWIND
+2.89%19.60 EUR3.2K0.49157.238M EUR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ADOCADOCIA
+2.85%10.12 EUR342.415K6.04138.311M EUR−2.31 EUR+26.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ALLPLLEPERMISLIBRE S.A.
+2.80%1.1000 EUR2.667K1.45Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALDNXDNXCORP
+2.75%22.4 EUR3390.1443.15M EUR8.602.61 EUR+60.39%6.88%Dịch vụ Công nghệ
ALGENGENOWAY
+2.59%3.96 EUR2.797K0.3034.783M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IPSIPSOS
+2.55%64.30 EUR73.611K1.472.708B EUR17.913.59 EUR−11.05%2.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ALLECCOGELEC
+2.45%8.35 EUR7570.0669.285M EUR3.56%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
SCHPSECHE ENVIRONNEM.
+2.43%118.0 EUR3.191K1.20898.611M EUR21.725.43 EUR+50.34%0.95%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FNACFNAC DARTY
+2.34%27.12 EUR51.951K1.53734.178M EUR5.28%Bán Lẻ
Mua
HOTHALES
+2.32%138.75 EUR304.159K0.8828.447B EUR24.285.71 EUR+43.04%2.24%Công nghệ Điện tử
Mua
VKVALLOUREC
+2.21%13.900 EUR597.792K0.843.126B EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PATPATRIMOINE ET COMM
+2.17%18.80 EUR1.148K2.30274.907M EUR9.841.91 EUR−10.28%7.07%Tài chính
ALGIDEGIDE
+2.11%0.628 EUR2.546K0.0610M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
LNALNA SANTE
+2.07%22.20 EUR2.7K0.22226.639M EUR2.30%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
ALMERSAPMER
+2.04%7.50 EUR1.275K1.0925.715M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
MLACTACTIVIUM GROUP
+2.04%1.50 EUR5905.083.641M EURDịch vụ Phân phối
ALMCEMON COURTIER ENERGIE GROUPE S.A.
+1.98%8.119 EUR2.251K4.5228.862M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
WLNWORLDLINE
+1.98%11.835 EUR1.434M1.183.28B EUR8.211.44 EUR+68.23%0.00%Tài chính
Theo dõi
ALAURAURES TECHNOLOGIES S.A.
+1.96%5.20 EUR9.852K0.8220.039M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BAINBAINS MER MONACO
+1.92%106.0 EUR8622.132.55B EUR29.243.63 EUR+1076.79%1.15%Dịch vụ Khách hàng
ALHYPHIPAY GROUP
+1.90%7.50 EUR5380.3436.513M EUR−0.99 EUR−478.59%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EAPIEUROAPI SA
+1.88%6.942 EUR260.736K1.43645.775M EUR21.560.32 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALMINMINT
+1.86%3.28 EUR1.738K0.4519.059M EUR0.814.03 EUR0.00%Truyền thông
DBVDBV TECHNOLOGIES
+1.85%1.429 EUR108.652K0.43135.084M EUR−1.01 EUR−1.01%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALMIIM2I
+1.74%3.50 EUR5770.8118.153M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
XFABX-FAB SILICON FOUNDRIES SE
+1.73%7.360 EUR175.709K0.68945.122M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
ALHRGHERIGE
+1.71%29.8 EUR1.44K1.1483.442M EUR6.14%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
VUVUSIONGROUP
+1.68%157.0 EUR25.978K1.032.463B EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
ALFPCFOUNTAINE PAJOT
+1.67%122.0 EUR1.495K2.05200.03M EUR1.69%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
MAUMAUREL ET PROM
+1.64%5.080 EUR90.557K0.47983.118M EUR4.60%Năng lượng Mỏ
Mua
MALTMALTERIES FCO-BEL.
+1.61%630 EUR40.24307.51M EUR11.4854.86 EUR+56.29%0.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALESKESKER
+1.58%160.5 EUR7.177K1.01930.54M EUR0.47%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ALMRBMR BRICOLAGE
+1.55%7.84 EUR14.3K7.3379.042M EUR0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
IVAINVENTIVA
+1.54%2.970 EUR62.161K0.69152.393M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALVDMVOYAGEURS DU MONDE
+1.54%132.0 EUR1.656K1.16560.783M EUR13.319.91 EUR2.31%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CATGCATANA GROUP
+1.50%5.40 EUR20.513K0.66163.332M EUR8.550.63 EUR+36.75%2.82%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
NACONNACON
+1.48%1.506 EUR15.422K0.37130.325M EUR17.720.09 EUR−41.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LINLINEDATA SERVICES
+1.47%68.8 EUR2120.42328.166M EUR2.58%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ARTEARTEA
+1.47%13.8 EUR870.6364.475M EUR−1.11 EUR−163.24%2.21%Tài chính
ALBIOBIOSYNEX
+1.45%6.29 EUR3.621K0.3966.717M EUR−3.35 EUR−136.29%0.00%Công nghệ Sức khỏe
ALHGRHOFFMANN
+1.43%9.24 EUR20.381K1.89133.374M EUR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
OLGOL GROUPE
+1.36%2.23 EUR1.696K0.61373.953M EUR−0.56 EUR+61.01%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
ALCOXNICOX S.A.
+1.35%0.4490 EUR62.82K1.4822.189M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ALVGVEOM GROUP
+1.35%0.225 EUR8.89K0.36569.381K EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AMDASSAULT AVIATION
+1.32%184.7 EUR20.188K0.6914.674B EUR18.959.75 EUR+68.02%1.65%Công nghệ Điện tử
Mua
EXNEXCLUSIVE NETWORKS
+1.29%17.28 EUR36.392K1.001.564B EUR37.720.46 EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ALMDPMEDESIS PHARMA S.A.
+1.28%0.790 EUR1.211K0.92Công nghệ Sức khỏe
ALNXTNEXTEDIA
+1.28%0.634 EUR154.504K0.6124.419M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NXINEXITY
+1.26%14.47 EUR78.965K1.08795.643M EUR6.512.22 EUR−65.18%17.49%Tài chính
Mua
ALSTWSTREAMWIDE
+1.25%24.3 EUR4882.9066.256M EUR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
LTAALTAMIR
+1.25%24.3 EUR1.012K0.79875.714M EUR4.50%Tài chính
Theo dõi
THEPTHERMADOR GROUPE
+1.24%81.7 EUR3.476K0.71742.266M EUR2.58%Dịch vụ Phân phối
Mua