Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Pháp

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

            
ALBLD BILENDI
20.804.00%0.80Sức mua mạnh6.859K142667.2087.936MDịch vụ Công nghệ
ALFBA FASHION B AIR
0.393.72%0.01Sức mua mạnh10.150K3958.505.462MHàng tiêu dùng không lâu bền
ALMKS MAKING SCIENCE GROUP S.A.
28.800.00%0.00Mua128.80178.187MDịch vụ Thương mại
ALPRO PRODWARE
8.66-0.23%-0.02Mua1.529K13241.1463.680M0.071060.00Dịch vụ Công nghệ
ALUVI UV GERMI
9.380.21%0.02Mua11.360K106556.8023.993M99.790.09Sản xuất Chế tạo
ASY ASSYSTEM
37.802.44%0.90Sức mua mạnh17.034K643885.20544.093M-0.746159.00Dịch vụ Công nghiệp
CNP CNP ASSURANCES
21.610.09%0.02Mua359.289K7764235.2914.814B10.822.005156.00Tài chính
DPT ST DUPONT
0.140.71%0.00Mua347.016K48929.2673.399M-0.03Dịch vụ Phân phối
MLMON MONFINANCIER
0.4658.62%0.17Sức mua mạnh55.238K25409.483.415MTài chính
NHOA NHOA
17.964.06%0.70Sức mua mạnh84.940K1525522.40440.712M-1.49122.00Công ty dịch vụ công cộng
OPN GROUPE OPEN
25.901.57%0.40Sức mua mạnh89623206.40205.812M29.000.883784.00Dịch vụ Phân phối
Tải thêm