Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Pháp có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Pháp này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TTETOTALENERGIES
202.518B EUR59.80 EUR+1.37%3.01M0.70138.826B EUR7.388.10 EUR+6.73%4.87%Năng lượng Mỏ
Mua
STLAPSTELLANTIS NV
189.544B EUR24.425 EUR+1.22%1.787M0.7173.869B EUR4.125.92 EUR+32.16%5.48%Khách hàng Lâu năm
Mua
BNPBNP PARIBAS ACT.A
138.164B EUR56.15 EUR+1.39%2.517M0.9364.381B EUR6.558.58 EUR6.95%Tài chính
Mua
CSAXA
102.736B EUR32.360 EUR−1.58%3.006M0.8672.415B EUR10.163.18 EUR+7.10%5.25%Tài chính
Sức mua mạnh
CDICHRISTIAN DIOR
86.153B EUR805.0 EUR+0.56%3.674K0.94145.231B EUR23.0534.92 EUR+27.43%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCLVMH
86.153B EUR846.4 EUR+0.43%233.276K0.81423.563B EUR27.9130.33 EUR+26.98%1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CACARREFOUR
84.908B EUR15.355 EUR−1.13%1.989M0.8110.738B EUR3.65%Bán Lẻ
Mua
ACACREDIT AGRICOLE
84.086B EUR12.600 EUR+0.64%3.347M0.8236.373B EUR6.481.94 EUR8.33%Tài chính
Theo dõi
ENGIENGIE
82.565B EUR14.696 EUR−0.94%4.64M0.7335.518B EUR16.800.88 EUR−41.90%9.53%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GLESOCIETE GENERALE
82.526B EUR22.740 EUR+1.38%2.645M0.9616.579B EUR10.482.17 EUR7.48%Tài chính
Mua
DGVINCI
69.619B EUR117.30 EUR−0.93%415.738K0.6166.269B EUR14.358.18 EUR+81.29%3.45%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
AIRAIRBUS SE
65.446B EUR152.64 EUR−0.20%726.414K0.72120.537B EUR31.804.80 EUR−11.01%1.18%Công nghệ Điện tử
Mua
ENBOUYGUES
56.017B EUR36.11 EUR−1.26%1.14M0.9013.738B EUR4.98%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
RNORENAULT
52.376B EUR38.690 EUR+0.42%889.664K0.7311.204B EUR4.847.99 EUR0.65%Khách hàng Lâu năm
Mua
VIEVEOLIA ENVIRON.
45.351B EUR29.01 EUR+1.26%1.549M0.8220.738B EUR3.86%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ORAORANGE
44.122B EUR10.576 EUR−0.28%4.014M0.8128.12B EUR6.62%Truyền thông
Mua
SANSANOFI
43.07B EUR87.31 EUR−0.66%1.586M1.13109.709B EUR20.314.30 EUR−13.12%4.08%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ORL'OREAL
41.183B EUR441.95 EUR+0.06%228.32K0.86234.996B EUR38.3611.52 EUR+40.28%1.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SUSCHNEIDER ELECTRIC SE
35.902B EUR209.90 EUR+0.05%508.059K0.63117.724B EUR29.697.07 EUR+24.60%1.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
EURSFONCIERE EURIS
34.021B EUR0.159 EUR0.00%7000.911.491M EUR−146.01 EUR−420.53%0.00%Tài chính
RALRALLYE
33.615B EUR0.0375 EUR−7.18%735.696K0.891.985M EUR−45.50 EUR−471.84%0.00%Tài chính
AFAIR FRANCE -KLM
30.019B EUR10.230 EUR−1.88%3.093M1.582.676B EUR0.00%Vận chuyển
Theo dõi
MLMICHELIN
28.343B EUR33.93 EUR−0.76%1.149M0.8224.259B EUR12.332.75 EUR+7.12%3.68%Khách hàng Lâu năm
Mua
BNDANONE
27.619B EUR58.72 EUR−0.51%1.009M0.8137.671B EUR43.171.36 EUR−53.67%3.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AIAIR LIQUIDE
27.608B EUR186.94 EUR−0.51%364.325K0.5097.825B EUR1.58%Công nghiệp Chế biến
Mua
FRVIAFORVIA
27.248B EUR13.515 EUR+2.66%1.441M0.602.619B EUR11.991.13 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ELESSILORLUXOTTICA
25.395B EUR197.58 EUR+0.72%266.147K0.5889.431B EUR38.895.08 EUR+54.68%1.63%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ESESSO
24.936B EUR76.80 EUR0.00%11.868K0.81987.232M EUR−6.99 EUR−173.15%2.60%Năng lượng Mỏ
SAFSAFRAN
23.651B EUR193.44 EUR−0.13%283.431K0.6382.46B EUR0.70%Công nghệ Điện tử
Mua
SWSODEXO
22.637B EUR75.00 EUR+1.76%251.841K0.9810.972B EUR13.955.38 EUR+470.92%4.13%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CAPCAPGEMINI
22.522B EUR225.0 EUR+0.13%197.621K0.5238.747B EUR24.009.37 EUR+40.90%1.44%Dịch vụ Công nghệ
Mua
FGREIFFAGE
22.369B EUR100.00 EUR−0.65%180.012K0.869.687B EUR3.60%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FRVALEO
22.044B EUR10.500 EUR−1.96%3.479M2.422.559B EUR11.620.90 EUR+26.14%3.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
BOLBOLLORE SE
20.677B EUR6.335 EUR−0.08%681.724K0.7817.956B EUR−0.15 EUR−193.14%0.95%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ODETODET(COMPAGNIE DE L-)
20.676B EUR1432 EUR−0.42%6571.416.079B EUR−412.40 EUR−1454.96%0.25%Vận chuyển
KERKERING
19.566B EUR423.95 EUR−0.26%130.552K0.6652.197B EUR17.4024.37 EUR−4.40%3.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
RXLREXEL
19.153B EUR23.69 EUR−0.04%1.056M0.437.097B EUR9.232.57 EUR+30.97%5.07%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
ALDALD
18.884B EUR5.700 EUR+0.71%342.201K0.744.651B EUR5.051.13 EUR−42.72%18.60%Tài chính
Mua
HOTHALES
17.569B EUR135.40 EUR−1.20%236.008K0.6328.405B EUR23.705.71 EUR+43.04%2.25%Công nghệ Điện tử
Mua
ALOALSTOM
16.507B EUR12.085 EUR−2.07%1.183M0.584.644B EUR−0.29 EUR−320.89%2.07%Sản xuất Chế tạo
Mua
SCRSCOR SE
16.085B EUR27.47 EUR−2.52%395.816K1.614.864B EUR5.10%Tài chính
Mua
STMPASTMICROELECTRONICS
15.989B EUR43.290 EUR+3.75%1.559M1.2238.83B EUR10.494.13 EUR−5.97%0.52%Công nghệ Điện tử
Mua
PUBPUBLICIS GROUPE SA
14.802B EUR97.58 EUR−0.20%325.128K0.7724.67B EUR18.895.17 EUR+26.59%2.97%Dịch vụ Thương mại
Mua
RMSHERMES INTL
13.427B EUR2308.0 EUR−0.22%32.092K0.69241.518B EUR56.1341.12 EUR+76.53%1.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RIPERNOD RICARD
12.137B EUR156.05 EUR+0.97%333.163K0.8139.734B EUR19.428.04 EUR+21.28%3.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ATOATOS
10.693B EUR2.385 EUR+3.70%1.735M0.74265.656M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Bán
POMPLASTIC OMNIUM
10.314B EUR11.13 EUR+0.91%170.044K0.671.601B EUR9.831.13 EUR+30.73%3.50%Sản xuất Chế tạo
Mua
VIVVIVENDI SE
9.595B EUR10.465 EUR+1.31%1.622M1.039.93B EUR−1.30 EUR−223.14%2.39%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AKEARKEMA
9.514B EUR94.22 EUR−1.61%228.594K1.607.038B EUR17.375.42 EUR−57.34%3.61%Công nghiệp Chế biến
Mua
COCASINO GUICHARD
8.957B EUR0.4468 EUR−1.80%1.168M0.9148.228M EUR−21.14 EUR0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
BURBURELLE
8.549B EUR400 EUR+1.01%300.32701.212M EUR5.8768.20 EUR−45.06%4.00%Sản xuất Chế tạo
LRLEGRAND
8.417B EUR92.94 EUR−0.60%302.012K0.5924.472B EUR2.04%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
TEPTELEPERFORMANCE
8.154B EUR111.00 EUR−3.10%487.916K1.467.042B EUR10.2810.80 EUR+23.27%3.47%Dịch vụ Thương mại
Mua
MMBLAGARDERE SA
8.131B EUR20.50 EUR0.00%15.757K0.782.87B EUR20.301.01 EUR6.34%Bán Lẻ
Mua
SPIESPIE
8.114B EUR30.80 EUR+0.06%140.326K0.825.127B EUR33.350.92 EUR−3.31%2.50%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SKS.E.B.
8.006B EUR111.6 EUR+2.01%75.406K0.256.153B EUR16.016.97 EUR−15.86%2.20%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
FNACFNAC DARTY
7.875B EUR27.56 EUR+0.36%22.12K0.51763.545M EUR5.08%Bán Lẻ
Mua
NEXNEXANS
7.79B EUR95.65 EUR+0.68%121.111K1.034.183B EUR19.444.92 EUR+34.49%2.20%Sản xuất Chế tạo
Mua
RUIRUBIS
7.135B EUR24.44 EUR+0.49%194.72K0.882.521B EUR9.562.56 EUR−3.97%7.86%Dịch vụ Phân phối
Mua
MFWENDEL
7.128B EUR90.70 EUR+0.28%48.861K1.173.932B EUR3.53%Tài chính
Sức mua mạnh
AMDASSAULT AVIATION
6.95B EUR183.1 EUR+0.11%28.672K0.9114.738B EUR18.789.75 EUR+68.02%1.64%Công nghệ Điện tử
Mua
SAVESAVENCIA S.A.
6.791B EUR53.2 EUR0.00%390.03729.639M EUR2.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ERFEUROFINS SCIENT.
6.515B EUR55.54 EUR+0.54%233.704K0.4910.718B EUR35.431.57 EUR−59.82%1.80%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TETECHNIP ENERGIES N.V.
6.004B EUR20.06 EUR−0.35%747.426K1.593.606B EUR12.201.64 EUR+21.72%2.59%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
DSYDASSAULT SYSTEMES
5.951B EUR42.765 EUR−0.97%1.008M0.9956.98B EUR53.920.79 EUR+12.93%0.49%Dịch vụ Công nghệ
Mua
BVIBUREAU VERITAS
5.868B EUR27.06 EUR+0.71%358.363K0.3812.222B EUR24.601.10 EUR+18.92%2.85%Dịch vụ Thương mại
Mua
LOUPL.D.C.
5.846B EUR132.0 EUR0.00%4560.352.321B EUR8.1416.21 EUR+79.98%2.05%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SOPSOPRA STERIA GROUP
5.805B EUR238.4 EUR+0.68%39.526K0.824.835B EUR1.80%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RFEURAZEO SE
5.589B EUR78.05 EUR−0.06%91.849K0.855.749B EUR2.82%Tài chính
Sức mua mạnh
ADPAEROPORTS DE PARIS
5.495B EUR126.0 EUR+0.24%65.608K0.5312.467B EUR19.726.39 EUR2.48%Vận chuyển
Theo dõi
ELIORELIOR GROUP
5.223B EUR2.244 EUR−2.35%399.929K0.85567.251M EUR−0.45 EUR+22.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
ORPORPEA
5.198B EUR0.0126 EUR−2.33%353.85M1.052.006B EUR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán Mạnh
VKVALLOUREC
5.114B EUR13.770 EUR−1.85%2.135M3.023.165B EUR6.682.06 EUR+1090.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ACACCOR
5.056B EUR39.74 EUR−0.87%832.531K0.7410.026B EUR17.932.22 EUR+1060.68%1.79%Dịch vụ Khách hàng
Mua
CLARICLARIANE SE
5.048B EUR1.902 EUR−4.18%898.779K0.77202.77M EUR−0.98 EUR−234.46%13.14%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
GDSRAMSAY GENERALE DE SANTE
4.702B EUR15.65 EUR−2.19%13.235K9.601.727B EUR−0.11 EUR−115.26%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WLNWORLDLINE
4.61B EUR10.995 EUR+3.48%1.916M0.923.108B EUR−2.91 EUR−7.82%0.00%Tài chính
Theo dõi
STFSTEF
4.442B EUR122.6 EUR+1.66%5400.871.499B EUR3.26%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ELISELIS
4.309B EUR21.10 EUR0.00%142.235K0.594.935B EUR1.94%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ATEALTEN
4.069B EUR138.9 EUR+2.36%58.216K1.504.814B EUR1.08%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NXINEXITY
3.964B EUR10.14 EUR−4.43%742.537K3.06564.578M EUR31.280.32 EUR−93.80%24.65%Tài chính
Mua
VCTVICAT
3.937B EUR35.25 EUR−0.42%14.778K0.891.557B EUR6.125.76 EUR+24.52%4.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
VRLAVERALLIA
3.904B EUR35.20 EUR+2.92%147.942K1.114.305B EUR8.784.01 EUR+99.37%3.98%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
NKIMERYS
3.794B EUR29.74 EUR+1.71%58.816K0.492.521B EUR51.120.58 EUR−79.27%5.04%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UNBLUNIBEL
3.645B EUR985 EUR0.00%10.102.063B EUR1.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DBGDERICHEBOURG
3.621B EUR4.174 EUR−0.62%140.289K0.59665.325M EUR4.860.86 EUR−21.32%3.83%Vận chuyển
Sức mua mạnh
BIMBIOMERIEUX
3.589B EUR102.60 EUR+1.48%76.911K0.9512.128B EUR31.513.26 EUR−24.04%0.83%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TRITRIGANO
3.48B EUR151.5 EUR+1.27%20.977K1.382.921B EUR9.4616.02 EUR+38.76%2.31%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TKTTTARKETT
3.363B EUR9.40 EUR+0.43%1.909K0.50612.809M EUR30.210.31 EUR+34.37%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
DECJCDECAUX SE
3.296B EUR19.47 EUR+1.94%71.182K0.584.15B EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
ERAERAMET
3.251B EUR63.95 EUR+2.40%26.501K0.421.828B EUR5.47%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IPNIPSEN
3.128B EUR101.5 EUR−0.29%69.641K0.798.396B EUR13.117.74 EUR−0.67%1.18%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AMUNAMUNDI
3.122B EUR60.70 EUR−0.25%144.981K1.0712.383B EUR6.75%Tài chính
Sức mua mạnh
SDGSYNERGIE
3.109B EUR31.15 EUR−2.66%2.726K1.67747.088M EUR2.57%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MTUMANITOU BF
2.871B EUR22.20 EUR+0.45%8.7K0.56849.571M EUR2.84%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
VANTIVANTIVA S.A.
2.776B EUR0.1426 EUR+2.00%338.186K2.4169.893M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Bán
DIMSARTORIUS STED BIO
2.776B EUR253.1 EUR−0.47%48.287K0.8424.634B EUR75.323.36 EUR−64.65%0.57%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
IDLID LOGISTICS GROUP
2.747B EUR330.5 EUR+0.46%2.617K1.202.039B EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
JCQJACQUET METALS
2.683B EUR18.34 EUR−0.76%3.919K0.56412.162M EUR4.084.49 EUR+48.13%5.45%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
FDJLA FRANCAISE DES
2.621B EUR38.78 EUR+0.15%158.008K0.907.407B EUR17.412.23 EUR+44.60%3.53%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi