Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có beta cao — Thị trường Chứng khoán Pháp

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản hoàn hảo cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao vì chúng có đầy đủ tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Đầu tư vào những cổ phiếu này có thể mang lại lợi ích, nhưng hãy nhớ rằng lợi ích và rủi ro là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận. Danh sách bên dưới có thể hữu ích nếu bạn muốn xem xét thử một chiến lược đầu tư mạo hiểm hơn.

               
ALAIR AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A.
2.222.222.222.222.222.22%2.199.98492.70492.70492.705.614.90
EGR TRANSITION EVERGREEN
-0.63-0.63-0.63-0.63-0.632.61%3.292.613.29-2.76232.38232.383.626.67
ALPIX PIXIUM VISION
-0.48-0.48-0.48-1.65-1.65-1.07%-3.69-3.69-4.35-16.732.456.092.7812.20
FAUV FAUVET GIREL
0.000.000.000.000.000.00%10.580.004.5553.3394.9258.622.750.00
MLIML IMALLIANCE
0.000.000.000.000.000.00%0.000.00-1.33-22.11-26.73-37.292.640.00
MLAHC HEALTH
60.0060.0060.0060.0060.0060.00%60.0060.00-45.95-53.49-51.81-44.832.6137.50
ALTTI TRAVEL TECHNOLOGY
0.000.000.000.000.000.00%0.000.00-12.16-12.5617.47-10.962.580.00
SMCP SMCP
0.130.130.130.260.26-1.21%5.311.1144.003.8955.6145.492.423.49
ALTHX THERANEXUS
0.000.000.006.606.609.77%4.44-3.72-40.30-58.31-72.28-72.722.2211.90
ALPCV CERINNOV GROUP
3.453.453.450.000.001.99%7.151.84-10.90-12.53-27.01-22.272.227.79
CHSR CHAUSSERIA
0.000.000.000.000.000.00%8.308.301.22-6.4281.0253.092.210.00
ALMNG MADVERTISE
-0.11-0.11-0.11-0.11-0.11-0.53%2.87-4.80-33.45-25.60-22.25-20.662.130.64
ALVAP KUMULUS VAPE
0.870.870.870.870.870.00%0.87-0.85-17.7320.2184.13120.952.040.87
ALGAU GAUSSIN
0.210.210.211.071.070.07%-1.3819.5821.282.79-17.07-14.442.014.87
ABNX ABIONYX PHARMA
-0.91-0.91-0.91-0.55-0.55-0.91%-2.86-12.26174.75124.79175.03192.791.993.31
ATA ATARI
-0.35-0.35-0.350.000.004.85%7.205.37-0.35-33.2321.5215.511.999.22
COM CNIM GROUP
0.000.000.000.000.004.56%-5.57-24.64-38.34-56.91-46.39-48.341.986.13
CGG CGG
0.470.470.470.310.311.80%4.719.32-0.71-32.23-20.37-25.001.973.43
GLO GL EVENTS
-0.11-0.11-0.11-1.47-1.47-3.43%2.461.8611.6217.4774.1058.621.884.24
FALG FERMENTALG
0.000.000.00-0.32-0.32-0.81%4.955.49-3.9112.43112.66106.381.791.95
MCPHY MCPHY ENERGY
-0.36-0.36-0.36-0.27-0.27-3.03%2.84-0.5320.60-16.09-34.73-29.611.786.16
ALISP ISPD NETWORK
2.112.112.110.000.001.04%3.741.57-20.16-31.33-3.960.001.782.11
ALIMR IMMERSION
0.000.000.00-1.41-1.41-1.41%-6.6716.67316.67288.89233.33233.331.771.43
ALCHI ALCHIMIE SA
-0.11-0.11-0.11-1.14-1.140.00%-5.75-6.13-68.12-72.70-63.60-66.311.751.80
RNO RENAULT
-0.10-0.10-0.100.080.080.67%4.845.782.57-18.41-15.81-17.551.733.92
STLA STELLANTIS NV
0.00-0.23-0.23-0.24-0.24-1.15%5.8110.32-0.05-2.8713.7421.041.683.53
ALMGI MG INTERNATIONAL
0.000.000.002.502.503.36%-1.600.82-4.6510.81183.41192.861.643.33
MDM MAISONS DU MONDE
0.00-0.60-0.60-0.20-0.20-0.40%1.73-2.155.26-6.6233.9127.521.622.17
KER KERING
0.000.000.00-0.42-0.42-2.41%4.905.303.09-3.4220.7124.931.603.14
ALADM ADTHINK
2.002.002.000.990.993.55%3.0311.1761.2613.3355.7337.841.597.81
ALCRB CARBIOS
0.490.490.49-0.49-0.496.38%8.3612.74-5.744.902.782.131.577.12
CAFO CAFOM
0.000.000.000.000.00-0.35%0.35-5.67-4.0734.1296.53102.141.570.35
SLB SCHLUMBERGER
-0.73-0.73-0.73-0.37-0.37-1.28%4.846.7118.12-6.7254.1341.991.561.85
ALAMG AUPLATA MINING GROUP (AMG)
0.002.812.811.861.86-2.95%-2.95-11.56-59.18-76.83-82.00-83.321.555.94
CDI CHRISTIAN DIOR
-0.14-0.14-0.14-0.29-0.29-1.14%4.444.203.891.3152.6656.591.541.59
ERA ERAMET
-0.07-0.07-0.070.070.07-0.40%7.948.4811.3133.6974.2884.691.533.04
FR VALEO
0.110.110.110.180.180.22%3.407.2023.39-5.19-15.18-13.571.522.73
CNV CNOVA
-1.07-2.46-2.46-2.46-2.46-3.15%2.59-11.78-36.18-55.6884.67103.681.518.30
GLE SOCIETE GENERALE
0.000.000.00-0.03-0.030.76%2.935.9910.5010.6771.5165.201.502.88
MC LVMH
-0.15-0.15-0.15-0.18-0.18-1.42%4.344.098.556.9839.8943.511.501.60
XFAB X-FAB SILICON FOUNDRIES SE
0.430.430.430.110.11-1.66%3.051.296.9018.5792.0799.371.503.83
ALLEX LEXIBOOK LINGUIST.
0.730.730.730.730.731.98%6.998.689.6916.83202.56220.161.472.22
ALGEN GENOWAY
0.220.220.221.361.362.40%-1.32-4.275.6612.0044.5237.851.462.39
ALCYB CYBERGUN
0.370.370.370.410.418.95%9.7818.85-67.32-83.82-97.19-97.061.4516.76
ATI ACTIA GROUP
-3.51-3.51-3.51-3.51-3.51-2.99%5.629.1713.690.2831.2526.821.454.20
MLETA METALLIANCE
0.000.004.294.294.296.25%6.9222.308.97-7.61-14.14-14.141.456.13
JCQ JACQUET METALS
-0.24-0.24-0.240.000.00-2.34%4.243.47-9.13-3.9150.3656.441.433.83
LYS LYSOGENE
0.840.840.841.471.470.00%8.937.11-19.50-34.20-27.25-11.561.436.41
ALHEO H2O INNOVATION INC
-13.89-13.89-13.89-13.89-13.89-13.89%-13.890.00-12.43-5.4910.7130.251.4116.13
MEDCL MEDINCELL S.A.
0.000.000.000.000.00-2.76%0.32-0.31-1.95-6.57-6.57-4.701.403.81
ALCG CABASSE GROUP
0.000.000.000.000.00-1.40%-2.76-8.44-30.54-35.623.16-3.421.401.65
ALMIB AMOEBA
-1.53-1.53-1.53-1.90-1.90-1.53%0.680.19-34.10-48.81-66.99-74.091.403.62
MAU MAUREL ET PROM
-0.21-0.21-0.210.220.22-0.43%1.974.0218.1514.5034.0636.261.383.29
FNTS FINATIS
18.1818.1818.1818.1818.1818.18%-4.03-5.30-15.88-6.5445.1845.181.3715.38
AKW AKWEL
0.970.970.971.951.950.24%4.504.50-7.73-23.86-8.73-2.111.373.20
PEUG PEUGEOT INVEST
0.340.340.340.170.17-0.67%3.304.213.300.8525.5829.131.371.36
ALKLK KERLINK
2.272.272.272.272.279.76%7.405.76-18.48-36.89-8.1623.631.3612.51
BALYO BALYO
-0.93-0.93-0.93-0.37-0.371.14%7.03-3.09-21.50-31.67-23.20-23.861.367.30
SGO SAINT GOBAIN
0.030.030.030.020.020.21%5.248.35-0.757.2462.3254.921.351.20
RMS HERMES INTL
0.00-0.03-0.030.000.00-2.62%-1.84-4.6022.3031.6979.2989.951.344.10
ALRIB RIBER
1.021.021.021.021.020.13%5.3010.727.29-3.523.58-3.051.341.02
SEC SODITECH ING.
0.000.000.000.000.000.00%0.006.069.386.0675.0078.571.320.00
DBG DERICHEBOURG
-0.30-0.30-0.30-0.61-0.610.20%5.826.16-1.6013.0767.01110.641.3115.28
ALTBG THE BLOCKCHAIN GROUP
1.241.241.240.720.72-0.71%9.975.46-1.42-19.19-36.53-19.931.316.63
SAF SAFRAN
0.00-0.13-0.13-0.32-0.321.38%8.988.852.58-13.04-7.27-10.401.304.83
BLV BELIEVE
0.390.390.390.030.03-2.86%0.950.711.003.0411.071.304.51
BNP BNP PARIBAS ACT.A
-0.07-0.07-0.07-0.15-0.15-0.22%3.495.548.173.2134.8630.501.292.61
CAP CAPGEMINI
0.190.190.190.190.19-0.72%2.090.738.5030.6262.1574.021.282.30
GUI GUILLEMOT
-0.12-0.12-0.12-0.36-0.36-0.73%3.9211.7042.0418.8191.8296.411.264.37
NEX NEXANS
0.000.000.00-0.12-0.12-2.24%0.911.59-4.0414.9440.2551.371.262.89
TOUP TOUAX
0.000.000.000.000.00-2.39%-3.161.66-18.22-16.74-20.17-14.811.262.45
EDF EDF
0.00-0.51-0.510.120.12-1.16%1.953.2718.206.14-0.780.041.262.16
ALNLF NEOLIFE
1.481.481.48-0.16-0.160.81%-0.16-0.48-16.91-5.21-31.53-38.831.254.76
RXL REXEL
0.140.140.140.030.03-0.99%4.0510.761.533.5439.3648.211.243.40
CNP CNP ASSURANCES
0.050.050.050.090.090.14%0.370.5653.0248.3164.5762.721.240.37
ALBOO BOOSTHEAT
0.000.000.000.000.001.87%4.12-3.54-55.97-58.50-72.13-81.121.2410.72
AIR AIRBUS SE
0.00-0.28-0.28-0.28-0.281.30%8.848.65-6.89-4.5419.4714.611.244.30
AC ACCOR
0.00-0.33-0.33-0.72-0.720.51%3.514.78-4.76-21.52-7.36-11.831.245.80
FLO GROUPE FLO
0.000.000.000.000.000.00%7.107.100.00-9.54-2.353.751.230.00
DG VINCI
0.080.080.08-0.14-0.14-1.20%2.124.15-3.19-8.297.091.911.223.06
ALWIT WITBE
-1.84-1.84-1.84-1.840.000.00%3.593.745.32-5.07-32.06-27.511.221.88
OSE OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
-0.39-0.39-0.390.590.59-3.40%-2.29-10.33-12.93-9.0642.2241.441.225.58
VCT VICAT
-0.14-0.14-0.14-0.28-0.28-1.81%1.593.07-12.98-19.452.470.571.222.42
ELIS ELIS
0.00-0.14-0.14-0.41-0.41-1.75%2.245.42-9.65-6.477.126.491.224.02
EL ESSILORLUXOTTICA
-0.11-0.11-0.11-0.28-0.28-1.09%4.034.028.0824.0744.3742.631.201.98
AKA AKKA TECHNOLOGIES
-0.08-0.08-0.080.040.040.17%-0.040.331.2799.8386.2583.751.190.38
TRI TRIGANO
0.310.310.310.180.181.81%6.455.14-3.14-6.5212.9118.141.192.80
HOLN HOLCIM LTD
-0.21-0.21-0.21-0.08-0.08-1.04%2.612.34-0.96-15.83-13.551.181.76
SII SII
0.000.670.670.450.456.12%11.3610.0013.3254.4580.4082.591.1812.47
POM PLASTIC OMNIUM
0.000.000.00-0.08-0.081.94%6.719.224.05-15.23-14.39-15.231.173.06
ALMAK MAKHEIA GROUP
-0.47-0.47-0.47-2.74-2.74-4.48%14.5210.36-16.96-24.60-21.11-43.651.167.29
MEMS MEMSCAP REGPT
-1.43-1.43-1.43-1.43-1.430.36%-1.78-1.43-4.50-11.5413.5831.431.161.81
GID EGIDE
-0.93-0.93-0.930.00-0.47-2.73%-2.730.94-21.90-27.95-8.158.301.164.72
ALDRV DRONE VOLT
-0.34-0.34-0.340.000.00-1.23%-2.22-10.48-44.34-56.00-68.57-72.591.1511.71
EOS ACTEOS
0.000.000.000.000.000.80%0.260.53-29.29-36.83-26.8313.811.150.80
LOCAL SOLOCAL GROUP
0.420.420.42-0.03-0.031.51%9.883.44-29.15-45.07-55.44-60.451.154.10
ALEMV EMOVA GROUP
3.143.143.140.680.002.07%0.006.86-11.38-12.6844.3939.621.144.96
EDEN EDENRED
0.130.130.13-0.20-0.20-1.88%1.920.63-15.47-20.25-14.31-14.231.143.15
METEX METABOLIC EXPLORER
0.000.460.460.310.317.73%13.5213.9112.1647.36175.21160.961.148.48
PROAC PROACTIS SA
3.773.773.773.77-1.79-1.79%-1.203.77-5.173.125.10-6.251.135.66
Tải thêm