Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đức

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
52.703B3.920.05%0Dịch vụ Thương mại11
756.062B1.660.86%217Công nghệ Điện tử27
71.947B1.980.59%15Công nghiệp Chế biến12
294.863B3.23-0.20%439Vận chuyển11
99.298B0.07-0.45%2.378KVận chuyển12
100.057B3.621.84%114Công ty dịch vụ công cộng14
13.089B1.470.15%0Khoáng sản phi năng lượng4
911.839B1.86-0.15%31Hàng tiêu dùng không lâu bền23
199.367B2.13-1.18%98Bán Lẻ17
56.438B2.111.21%541Sản xuất Chế tạo23
34.566B3.08-0.64%0Khách hàng Lâu năm5
362.530B1.570.57%300Hàng tiêu dùng không lâu bền18
560.994B2.710.65%131Hàng tiêu dùng không lâu bền8
349.559B2.13-0.39%97Công nghệ Sức khỏe27
65.832B2.890.10%106Dịch vụ Khách hàng7
110.226B2.850.38%53Sản xuất Chế tạo15
450.247B1.021.10%192Dịch vụ Khách hàng5
72.923B0.72-0.20%2Dịch vụ Khách hàng9
110.812B1.661.15%0Công nghiệp Chế biến7
93.434B5.460.37%3.536KCông nghiệp Chế biến10
442.434B2.11-0.13%179Công nghiệp Chế biến20
115.534B11.632.05%0Năng lượng Mỏ5
673.921M2.760.90%0Dịch vụ Thương mại4
56.268B0.00-0.16%39Công nghệ Điện tử3
69.626B1.860.76%50Công nghệ Điện tử8
101.312B3.050.59%1Công nghệ Điện tử8
10.408B5.411.01%30Khoáng sản phi năng lượng3
101.769B2.420.38%0Công nghiệp Chế biến13
4.365B2.281.01%0Dịch vụ Công nghiệp1
267.109B1.68-0.82%8Dịch vụ Công nghệ14
222.625B0.89-1.08%17Bán Lẻ7
169.558B1.200.27%0Bán Lẻ6
158.162B2.780.12%0Bán Lẻ4
1081.774B3.500.69%311Công ty dịch vụ công cộng46
242.171B1.710.13%339Sản xuất Chế tạo32
100.113B1.470.70%556Công nghệ Điện tử21
99.489B0.69-0.44%5Công nghệ Điện tử22
86.760B1.230.19%2Công nghệ Điện tử13
14.137B0.930.88%0Dịch vụ Phân phối8
11.154B0.390.66%41Bán Lẻ3
81.169B2.85-1.39%30Khách hàng Lâu năm12
163.368B2.93-0.10%313Dịch vụ Công nghiệp34
100.569B1.63-0.65%7Dịch vụ Công nghiệp5
208.790B1.93-0.22%996Tài chính36
15.000B2.99-0.01%0Tài chính22
126.535B0.94-1.16%0Dịch vụ Thương mại2
50.846B2.231.36%20Dịch vụ Phân phối7
508.811B2.12-0.74%6Bán Lẻ15
241.577B3.080.34%85Hàng tiêu dùng không lâu bền9
58.332B2.21-0.63%0Hàng tiêu dùng không lâu bền4
123.471B2.230.42%107Hàng tiêu dùng không lâu bền12
208.080M6.820.82%0Khoáng sản phi năng lượng1
112.585B4.262.81%3.016KCông ty dịch vụ công cộng7
4.407B3.51-0.39%0Khách hàng Lâu năm4
394.882B2.620.24%8Bán Lẻ8
53.981B2.34-0.20%0Khách hàng Lâu năm11
9.283B2.55-0.70%2Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
98.798B0.59-0.19%4Dịch vụ Khách hàng7
1038.190B2.31-0.37%423Hàng tiêu dùng không lâu bền20
219.361B2.970.29%43Sản xuất Chế tạo5
542.877B1.800.11%29Sản xuất Chế tạo55
127.746B1.67-1.39%6Công nghiệp Chế biến14
845.935B1.900.02%36Dịch vụ Công nghệ55
97.178B1.410.36%0Tài chính3
1249.171B4.132.51%1.867KNăng lượng Mỏ14
1206.127B0.040.04%1.280KBán Lẻ13
3636.650B0.040.35%110Dịch vụ Công nghệ27
813.876B2.940.51%214Tài chính33
334.038B3.290.10%2Tài chính41
5.582B3.754.37%53Hỗn hợp8
268.079B4.550.88%780Tài chính10
2615.467B5.010.70%695Tài chính39
581.171B4.840.29%1.956KTruyền thông14
693.985B1.260.44%92Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
142.201B13.49-1.14%9Vận chuyển9
10.465B2.50-0.89%250Dịch vụ Khách hàng1
58.837B1.660.49%0Dịch vụ Phân phối7
1541.556B1.13-0.23%132Công nghệ Sức khỏe43
81.530B1.781.25%273Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe11
2.726B1.120.26%0Sản xuất Chế tạo4
1.494B3.29-0.17%0Hỗn hợp6
944.530B0.740.23%159Dịch vụ Thương mại43
11.286B2.24-0.01%0Sản xuất Chế tạo9
1122.907B1.291.01%225Khách hàng Lâu năm17
45.428B0.17-0.80%164Dịch vụ Khách hàng15
976.868B1.840.74%1.100KTài chính20
35.180B2.97-0.31%0Sản xuất Chế tạo5
147.366B5.831.39%13Dịch vụ Công nghiệp8
393.808B2.712.24%17Năng lượng Mỏ22
169.289B3.213.52%57Năng lượng Mỏ6
59.670B2.151.31%69Dịch vụ Công nghiệp7
206.653B0.30-0.58%282Dịch vụ Khách hàng15
23.733B3.450.29%0Khách hàng Lâu năm5
225.760B7.062.67%1.486KKhoáng sản phi năng lượng16
78.797B2.04-0.92%0Vận chuyển11
3260.987B0.770.03%480Dịch vụ Công nghệ76
12.286B7.890.04%0Dịch vụ Thương mại4
2820.157B2.26-0.14%225Công nghệ Sức khỏe42
3.542B1.350.70%0Công nghệ Sức khỏe4
125.856B2.430.97%832Khoáng sản phi năng lượng20
124.845B1.53-0.00%0Tài chính6
12.330B2.720.18%0Dịch vụ Khách hàng6
3.495B4.900.79%0Dịch vụ Khách hàng3
39.180B3.350.34%0Công nghiệp Chế biến7
238.419B2.08-1.22%0Vận chuyển3
183.571B4.510.23%236Tài chính66
2.490B8.04-1.28%0Tài chính3
164.442B0.91-0.82%1Khách hàng Lâu năm14
603.488B3.59-0.29%46Tài chính37
396.860B2.010.15%64Dịch vụ Khách hàng10
3.961B6.751.00%0Tài chính1
1677.618B1.43-0.05%728Công nghệ Điện tử31
72.311B0.740.66%38Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
3.239B4.031.10%0Tài chính1
157.746B2.17-0.78%6Bán Lẻ26
62.247B5.620.82%2.205KTruyền thông9
98.096B1.980.75%453Khoáng sản phi năng lượng16
2388.688B0.810.61%1.641KCông nghệ Điện tử10
4.437B6.020.12%0Công nghiệp Chế biến6
383.201B5.970.07%228Hàng tiêu dùng không lâu bền7
36.061B3.100.44%67Khách hàng Lâu năm6
58.768B0.490.77%863Vận chuyển7
374.105B2.070.99%168Sản xuất Chế tạo27
46.846B2.780.66%6Công ty dịch vụ công cộng6
132.738B2.120.57%56Dịch vụ Phân phối24
229.019B1.330.33%1.432KTruyền thông4
Tải thêm