Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đức

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
91.366B-0.18%88Dịch vụ Thương mại10
616.222B-0.87%825Công nghệ Điện tử22
77.462B0.63%17.421KCông nghiệp Chế biến18
320.103B-0.59%2.012KVận chuyển12
113.335B2.12%4.991KVận chuyển10
23.444B0.68%899Công ty dịch vụ công cộng7
25.790B-1.56%196Khoáng sản phi năng lượng6
1098.229B0.32%326Hàng tiêu dùng không lâu bền22
193.420B1.02%3Bán Lẻ15
153.495B0.22%3.452KSản xuất Chế tạo29
45.157B0.23%0Khách hàng Lâu năm6
379.649B0.04%581Hàng tiêu dùng không lâu bền16
464.630B-0.43%1.659KHàng tiêu dùng không lâu bền8
577.229B-0.93%957Công nghệ Sức khỏe28
75.848B0.80%171Dịch vụ Khách hàng9
154.363B-1.80%798Sản xuất Chế tạo20
668.175B0.64%119Dịch vụ Khách hàng6
65.905B3.56%37Dịch vụ Khách hàng9
654.293M0.00%0Bán Lẻ1
86.727B-0.77%129Công nghiệp Chế biến6
151.217B-1.12%14.234KCông nghiệp Chế biến12
579.926B-1.08%1.259KCông nghiệp Chế biến39
4.087B-4.43%0Năng lượng Mỏ2
12.281B0.02%49Dịch vụ Thương mại6
51.226B-0.67%31Công nghệ Điện tử4
113.951B-0.77%107Công nghệ Điện tử12
110.942B1.70%180Công nghệ Điện tử6
22.291B-1.07%3.862KKhoáng sản phi năng lượng10
1.566B0.00%27Hàng tiêu dùng không lâu bền1
121.740B-0.13%5Công nghiệp Chế biến13
2.448B-2.13%0Dịch vụ Công nghiệp1
622.735B-0.82%334Dịch vụ Công nghệ12
204.206B0.11%3Bán Lẻ12
125.629B0.87%0Bán Lẻ4
132.463B-0.44%30Bán Lẻ2
1014.730B-0.52%2.275KCông ty dịch vụ công cộng53
387.857B-0.88%1.023KSản xuất Chế tạo38
195.222B0.73%325Công nghệ Điện tử30
167.659B0.16%171Công nghệ Điện tử28
167.478B0.56%207Công nghệ Điện tử11
14.518B-1.89%0Dịch vụ Phân phối8
16.248B-2.96%242Bán Lẻ3
286.556B-0.46%1.816KKhách hàng Lâu năm13
152.415B-0.22%92Dịch vụ Công nghiệp43
92.102B-0.82%43Dịch vụ Công nghiệp3
966.002B-0.43%274Tài chính36
228.819B-0.42%6.447KTài chính22
93.387B1.57%30Dịch vụ Thương mại2
41.584B0.82%45Dịch vụ Phân phối5
547.656B0.14%180Bán Lẻ15
216.234B0.12%419Hàng tiêu dùng không lâu bền8
54.992B0.45%232Hàng tiêu dùng không lâu bền5
156.697B0.48%14Hàng tiêu dùng không lâu bền19
7.152B0.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
67.508B0.22%76Công ty dịch vụ công cộng13
8.277B1.75%0Khách hàng Lâu năm5
437.438B0.68%47Bán Lẻ7
67.423B1.49%21Khách hàng Lâu năm14
9.169B-0.35%13Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
103.796B0.55%273Dịch vụ Khách hàng8
1111.750B-0.45%839Hàng tiêu dùng không lâu bền23
399.257B-0.38%816Sản xuất Chế tạo7
1156.238B-0.86%541Sản xuất Chế tạo68
186.372B-0.43%20Công nghiệp Chế biến23
897.186B0.09%842Dịch vụ Công nghệ64
93.816B-0.81%0Tài chính2
1070.397B-1.34%5.086KNăng lượng Mỏ17
1751.471B-0.01%214Bán Lẻ16
4857.782B-0.80%186Dịch vụ Công nghệ31
726.086B0.08%91Tài chính31
361.710B-0.79%428Tài chính33
932.102M0.75%159Hỗn hợp6
109.418B0.58%0Tài chính8
2192.721B0.22%963Tài chính37
699.245B0.03%4.293KTruyền thông14
514.860B0.45%45Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
65.018B0.77%188Vận chuyển8
33.379B0.75%2.535KDịch vụ Khách hàng1
54.906B-0.78%35Dịch vụ Phân phối9
1793.932B0.95%300Công nghệ Sức khỏe49
100.595B1.18%1.350KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe10
26.128B-0.55%0Sản xuất Chế tạo12
1.848B0.64%288Hỗn hợp7
162.916B0.49%91Dịch vụ Thương mại43
30.403B0.09%29Sản xuất Chế tạo13
1727.871B-0.53%1.915KKhách hàng Lâu năm29
88.067B-0.38%2.454KDịch vụ Khách hàng15
1604.027B-0.44%1.440KTài chính19
48.684B1.41%148Sản xuất Chế tạo4
140.032B-0.98%116Dịch vụ Công nghiệp7
251.394B-0.61%137Năng lượng Mỏ21
130.915B-1.31%0Năng lượng Mỏ5
41.484B-1.99%0Dịch vụ Công nghiệp8
278.625B0.09%697Dịch vụ Khách hàng13
207.926M0.87%0Khách hàng Lâu năm2
336.511B-4.03%4.309KKhoáng sản phi năng lượng20
35.881B0.97%1.422KVận chuyển11
3951.163B-0.15%2.724KDịch vụ Công nghệ73
21.293B-0.48%0Dịch vụ Thương mại5
82.984B-1.54%19Công nghệ Sức khỏe2
1915.102B0.01%1.715KCông nghệ Sức khỏe29
254.664B1.70%1.428KCông nghệ Sức khỏe16
124.019B0.66%2.907KKhoáng sản phi năng lượng23
181.269B-0.21%1Tài chính9
6.699B-0.57%22Dịch vụ Khách hàng4
3.549B0.84%0Dịch vụ Khách hàng2
22.791B-1.12%687Công nghiệp Chế biến8
348.873B0.09%126Vận chuyển11
335.496B-0.66%454Tài chính83
78.052M0.00%0Tài chính1
243.024B-0.18%453Khách hàng Lâu năm18
309.741B0.81%1.119KTài chính40
446.837B0.38%99Dịch vụ Khách hàng15
5.486B-1.55%0Tài chính2
1706.815B-0.23%951Công nghệ Điện tử34
63.678B-0.70%13Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
21.384B-0.08%0Tài chính3
249.844B1.16%885Bán Lẻ25
155.711B0.99%2.209KTruyền thông12
115.453B-2.64%865Khoáng sản phi năng lượng20
2325.462B-1.01%5.078KCông nghệ Điện tử9
17.495B-0.90%311Công nghiệp Chế biến9
332.446B-0.35%342Hàng tiêu dùng không lâu bền6
64.505B0.33%22Khách hàng Lâu năm7
8.469B-0.46%0Vận chuyển6
390.036B-0.46%74Sản xuất Chế tạo27
44.992B-3.68%319Công ty dịch vụ công cộng4
287.961B-0.22%82Dịch vụ Phân phối34
275.880B1.35%7.163KTruyền thông6
Tải thêm