Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đức

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
12.879B2.63-1.17%24.534KDịch vụ Thương mại12
2019.574B1.74-0.50%11.219KCông nghệ Điện tử47
77.426B2.810.21%831Công nghiệp Chế biến15
601.410B3.03-0.10%194.876KVận chuyển15
188.304B1.43-1.23%183.579KVận chuyển14
9.885B4.140.26%34.926KCông ty dịch vụ công cộng10
—%Vật liệu cơ bản
36.667B0.26-0.20%0Khoáng sản phi năng lượng3
1956.113B1.57-0.24%22.989KHàng tiêu dùng không lâu bền39
386.178B2.69-0.13%412Bán Lẻ27
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
177.568B2.97-1.15%135.552KSản xuất Chế tạo49
966.339B1.95-0.65%4.508KHàng tiêu dùng không lâu bền19
1218.230B2.83-0.98%1.437KHàng tiêu dùng không lâu bền8
1216.409B1.51-0.35%5.914KCông nghệ Sức khỏe81
52.829B5.42-0.68%79.085KDịch vụ Khách hàng18
74.701B3.190.06%1.211KSản xuất Chế tạo21
—%Công nghiệp
1179.589B0.88-2.63%714Dịch vụ Khách hàng11
210.564B3.93-0.34%53Dịch vụ Khách hàng20
10.734B0.33-1.29%113.298KBán Lẻ9
5.415B3.141.33%390Công nghiệp Chế biến2
444.010B3.980.63%460.346KCông nghiệp Chế biến19
871.007B2.27-0.38%101.710KCông nghiệp Chế biến42
—%Năng lượng
71.032M0.001.44%13.517KDịch vụ Thương mại3
—%Tài chính
506.289B3.17-0.59%5.641KCông nghệ Điện tử12
110.474B3.820.19%181Công nghệ Điện tử9
141.682B3.19-1.16%1.283KCông nghệ Điện tử15
51.287B2.78-0.71%246.190KKhoáng sản phi năng lượng7
82.920B3.42-0.84%2.614KCông nghiệp Chế biến13
1.645B1.594.68%500Dịch vụ Công nghiệp2
948.592B0.57-0.89%606Dịch vụ Công nghệ26
35.195B5.811.39%23.990KBán Lẻ13
59.672B0.00-0.63%53Bán Lẻ3
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Vật liệu cơ bản
—%Tài chính
405.700B2.82-1.87%233Bán Lẻ6
1852.524B3.53-0.23%132.569KCông ty dịch vụ công cộng82
299.598B1.73-0.92%30.466KSản xuất Chế tạo58
174.278B1.43-0.37%1.284KCông nghệ Điện tử48
48.299B0.58-0.49%53.241KCông nghệ Điện tử58
414.650B1.85-0.24%2.493KCông nghệ Điện tử20
2.110B4.660.18%843Dịch vụ Phân phối8
38.538B2.42-0.76%0Bán Lẻ2
25.562B3.43-0.10%207Khách hàng Lâu năm13
255.016B3.130.26%5.120KDịch vụ Công nghiệp36
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
179.327B1.830.14%106Dịch vụ Công nghiệp5
1730.469B0.68-0.24%1.585KTài chính45
1005.723B3.17-0.47%7.163KTài chính46
499.921M0.001.77%1.296KDịch vụ Thương mại6
93.082B2.650.53%41.853KDịch vụ Phân phối7
1110.766B1.78-0.57%193Bán Lẻ12
1754.970B2.42-0.50%1.145KHàng tiêu dùng không lâu bền24
123.551B1.97-0.66%70Hàng tiêu dùng không lâu bền5
84.354B1.42-0.47%17.996KHàng tiêu dùng không lâu bền9
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
—%Vật liệu cơ bản
469.092M0.410.23%0Khoáng sản phi năng lượng3
144.602B4.56-0.45%4.080KCông ty dịch vụ công cộng12
—%Vật liệu cơ bản
14.197B3.11-1.94%182.799KKhách hàng Lâu năm9
806.502B2.38-0.39%334Bán Lẻ11
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
751.228M2.08-0.95%448Khách hàng Lâu năm8
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
17.898B1.57-0.13%3.415KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe11
9.159B3.51-1.18%280Dịch vụ Khách hàng8
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2507.282B2.34-0.21%7.154KHàng tiêu dùng không lâu bền35
1347.199B2.49-0.70%144.189KSản xuất Chế tạo16
1059.451B1.09-0.63%3.351KSản xuất Chế tạo97
30.008B2.23-0.22%8.090KCông nghiệp Chế biến30
729.378B2.45-0.48%72.931KDịch vụ Công nghệ81
75.258B1.160.70%0Tài chính5
4809.354B5.56-0.50%31.512KNăng lượng Mỏ46
3875.449B0.00-0.66%8.515KBán Lẻ26
6705.417B0.03-0.56%2.191KDịch vụ Công nghệ72
832.847B2.04-0.57%16.968KTài chính39
333.353B3.340.00%3.289KTài chính86
704.504M0.000.09%3.503KHỗn hợp21
37.276B2.25-0.04%32Tài chính8
4645.558B3.98-0.74%46.647KTài chính66
2191.236B4.71-0.47%340.015KTruyền thông30
991.081B1.17-1.28%120Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
—%Công nghiệp
46.941B1.16-0.85%5.968KVận chuyển9
712.947B1.20-0.08%1.301KDịch vụ Khách hàng3
37.055B2.95-0.92%353Dịch vụ Phân phối12
2097.579B1.17-0.90%19.609KCông nghệ Sức khỏe60
316.164B1.60-0.15%165.841KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe17
7.172B1.10-1.07%0Sản xuất Chế tạo3
1.036B2.820.07%2.346KHỗn hợp12
152.449B2.23-0.82%3.465KDịch vụ Thương mại61
51.169B0.89-0.76%3Sản xuất Chế tạo13
1374.491B3.48-0.04%193.486KKhách hàng Lâu năm49
115.358B1.77-0.54%14.169KDịch vụ Khách hàng48
3321.121B1.13-0.59%31.780KTài chính45
—%Tài chính
—%Công ty dịch vụ công cộng
1.404B2.28-0.76%385Sản xuất Chế tạo4
197.275B5.631.07%18Dịch vụ Công nghiệp6
413.662B4.730.07%474Năng lượng Mỏ23
144.126B3.52-0.55%0Năng lượng Mỏ7
112.453B2.86-0.30%290Dịch vụ Công nghiệp23
462.713B0.95-0.16%25.115KDịch vụ Khách hàng26
6.703B1.54-0.03%228Khách hàng Lâu năm11
804.324B5.67-0.30%21.664KKhoáng sản phi năng lượng32
61.946B2.38-1.22%16.890KVận chuyển8
5491.643B1.06-0.45%60.104KDịch vụ Công nghệ76
—%Công nghiệp
8.340B2.090.20%931Dịch vụ Thương mại6
156.876B0.56-0.19%75Công nghệ Sức khỏe9
5081.126B3.060.42%10.381KCông nghệ Sức khỏe42
388.515B4.910.09%418.285KCông nghệ Sức khỏe24
268.325B1.10-0.12%10.310KKhoáng sản phi năng lượng31
426.374B2.490.12%36.134KTài chính20
119.089M0.45-0.30%609Dịch vụ Khách hàng6
34.365B3.31-0.27%3.244KDịch vụ Khách hàng5
4.879B4.52-0.13%1Công nghiệp Chế biến6
482.184B2.10-0.48%49Vận chuyển8
276.347B2.760.27%292.502KTài chính108
2.124B9.110.00%0Tài chính1
193.994B0.400.74%313Khách hàng Lâu năm10
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
627.767B4.320.15%54.136KTài chính64
—%Tài chính
850.352B2.26-0.08%1.246KDịch vụ Khách hàng26
3.210B0.000.38%0Tài chính2
3043.745B2.070.07%57.757KCông nghệ Điện tử60
34.881B1.70-1.00%8.159KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
—%Vật liệu cơ bản
26.104B2.000.00%0Tài chính4
617.181B1.37-0.07%668Bán Lẻ32
305.675B4.42-1.11%35.851KTruyền thông33
159.107B1.61-1.03%101.371KKhoáng sản phi năng lượng24
3864.915B1.310.43%15.032KCông nghệ Điện tử30
7.246B5.53-0.23%59Công nghiệp Chế biến6
1072.059B6.61-0.34%2.732KHàng tiêu dùng không lâu bền14
8.532B1.020.79%6Vận chuyển7
442.443B2.240.17%5.090KSản xuất Chế tạo34
123.184B3.020.08%1.287KCông ty dịch vụ công cộng10
81.221B2.54-0.09%34.999KDịch vụ Phân phối28
306.464B5.30-0.19%276.226KTruyền thông12
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất