Dịch vụ Viễn thông (Khu vực)

89
Cổ phiếu
2794.600B
Giá trị vốn hóa thị trường
422.491K
Khối lượng
+4.21%
Tỷ suất Cổ tức
+0.60%
Thay đổi
+0.59%
Hiệu suất Tháng
+4.36%
Hiệu suất Năm
+4.40%
Hiệu suất YTD
           
ATP ATN INTL INC. DL-,01
53.42-2.14%-1.17Bán0853.964M42.271.271700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
51.410.57%0.29Mua857206.306B15.073.31139400.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
51.090.20%0.10Mua400212.715B15.073.42139400.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
51.260.10%0.05Mua120214.841B15.073.45139400.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.350.86%0.02Theo dõi10.000K22.872B9.570.24106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQ BT GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,05
2.371.41%0.03Mua12023.628B9.570.25106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.342.97%0.07Bán23.098K23.305B9.570.25106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQA BT GROUP ADR/10 LS 1,15
11.701.74%0.20Mua10022.872B9.570.24106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DRI 1+1 DRILLISCH AG O.N.
25.040.24%0.06Sức bán mạnh4.518K4.382B10.722.323123.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
DRI 1&1 DRILLISCH AG INHABER-AKTIEN O.N.
25.040.89%0.22Sức bán mạnh9.296K4.382B10.722.323123.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
DRI 1+1 DRILLISCH AG O.N.
25.161.21%0.30Sức bán mạnh608.489K4.382B10.722.323123.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
DTE DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
15.510.96%0.15Sức mua mạnh38.379K72.823B35.140.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTE DT.TELEKOM AG NA
15.500.82%0.13Sức mua mạnh38.935K72.823B35.140.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTE DT.TELEKOM AG NA
15.581.46%0.22Sức mua mạnh14.796M72.823B35.140.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTEA DEUTSCHE TELEKOM ADR 1
15.601.30%0.20Sức mua mạnh15.369K72.823B35.140.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTEA DEUTSCHE TELEKOM ADR 1
15.501.97%0.30Sức mua mạnh30072.823B35.140.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTEA DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1 O.N.
15.501.97%0.30Mua072.823B35.140.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
7.80-0.64%-0.05Bán028.080M64.930.12249.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.75-1.27%-0.10Mua028.080M64.930.12249.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
7.90-1.25%-0.10Bán028.080M64.930.12249.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FNTN FREENET AG NA O.N.
16.99-1.02%-0.17Bán1.002K2.187B9.391.824199.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FNTN FREENET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
16.95-0.88%-0.15Bán6.704K2.187B9.391.824199.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FNTN FREENET AG NA O.N.
17.04-0.23%-0.04Bán859.204K2.187B9.391.824199.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE ORANGE INH. EO 4
14.132.43%0.34Sức mua mạnh2.398K36.569B22.060.63135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE ORANGE S.A. ACTIONS PORT. EO 4
14.142.39%0.33Sức mua mạnh40036.569B22.060.63135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE ORANGE INH. EO 4
14.122.17%0.30Sức mua mạnh1.887K36.569B22.060.63135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE1 ORANGE S.A. ADR EO 4
13.70-5.52%-0.80Sức bán mạnh80036.569B22.060.63135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE1 ORANGE S.A. ACT.NOM. (SP. ADRS) EO 4
14.002.94%0.40Sức mua mạnh036.569B22.060.63135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE1 ORANGE S.A. ADR EO 4
13.801.47%0.20Mua036.569B22.060.63135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
GC1A GCI LIBERTY INC. PF A
23.110.98%0.23Sức mua mạnh05.453B8081.660.012270.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
IL2 ILIAD S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N.
101.052.09%2.07Bán05.807B18.355.5010076.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
IL2 ILIAD S.A. INH.
100.852.16%2.13Bán05.807B18.355.5010076.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KPN KON. KPN NV EO-04
2.82-0.91%-0.03Mua011.773B50.380.0612431.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KPN KON. KPN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,04
2.840.96%0.03Mua3.000K11.773B50.380.0612431.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KPN KON. KPN NV EO-04
2.82-1.68%-0.05Sức mua mạnh8.260K11.773B50.380.0612431.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
LB3E GCI LIBERTY INC. A
53.950.39%0.21Mua05.453B8081.660.012270.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
LB3E GCI LIBERTY INC. REGISTERED SHARES CLASS A O.N.
54.010.52%0.28Mua05.622B8081.660.012270.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
M4M MILLICOM INTL CELL. SDRS
45.621.02%0.46Bán04.705B-0.0521403.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
M4M MILLICOM INTL CELLULAR S.A. AKTIER (SDRS)/1 DL 1,50
47.641.75%0.82Bán04.738B-0.0521403.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
NFN NFON AG INH O.N.
11.200.90%0.10Mua300156.416M-0.89333.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
NFN NFON AG INHABER-AKTIEN O.N.
11.101.37%0.15Mua0156.416M-0.89333.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
NFN NFON AG INH O.N.
11.150.00%0.00Mua0156.416M-0.89333.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG AGNAMENS-AKTIEN O.N.
2.45-0.04%-0.00Sức bán mạnh30.600K7.264B-0.098868.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.450.20%0.01Bán27.374K7.264B-0.098868.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.460.86%0.02Bán7.067M7.264B-0.098868.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
OTE HELLENIC TELECOMM. ORGAN. S.A.NAMENS-AKTIEN EO 2,83
12.560.00%0.00Mua06.023B23.760.5319343.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
OTE HELLENIC TELEC. ORG. NAM.
12.45-0.24%-0.03Mua06.023B23.760.5319343.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
PH6 PHILION SE O.N.
5.90-9.92%-0.65Sức bán mạnh1.677K13.100M-1.19448.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
PH6 PHILION SE O.N.
6.00-6.25%-0.40Sức bán mạnh50013.100M-1.19448.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
QSC QSC AG NA O.N.
1.361.04%0.01Bán6.500K166.888M71.640.021278.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
QSC QSC AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.351.20%0.02Bán766166.888M71.640.021278.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
QSC QSC AG NA O.N.
1.361.04%0.01Bán80.046K166.888M71.640.021278.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
SOBA AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1
29.020.90%0.26Sức mua mạnh573208.357B12.562.28262000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SOBA AT + T INC. DL 1
28.980.82%0.23Sức mua mạnh3.996K210.439B12.562.30262000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SOBA AT + T INC. DL 1
29.111.23%0.35Sức mua mạnh820202.079B12.562.21262000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SWJ SWISSCOM AG NAM. SF 1
439.60-1.32%-5.90Mua022.068B16.7325.4619719.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
SWJ SWISSCOM AG NAMENS-AKTIEN SF 1
444.400.57%2.50Sức mua mạnh022.636B16.7326.1119719.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
SWJ SWISSCOM AG NAM. SF 1
443.000.07%0.30Mua10122.500B16.7325.9619719.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.00-0.14%-0.01Mua04.629B15.390.4518705.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.000.14%0.01Mua04.629B15.390.4518705.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.030.86%0.06Mua3134.629B15.390.4518705.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
1.60-3.27%-0.05Bán1.000K204.983M-1.441216.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
1.57-2.49%-0.04Bán92.516K204.983M-1.441216.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TC1 TELE COLUMBUS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.55-3.00%-0.05Bán1.500K204.983M-1.441216.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE2 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1
6.95-2.80%-0.20Sức bán mạnh3937.855B12.060.61119111.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE2 TELEFONICA S.A. ACC. NOM. (SPONS.ADRS) 1/EO 1
7.25-0.68%-0.05Mua037.855B12.060.61119111.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE2 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1
7.15-3.38%-0.25Bán037.855B12.060.61119111.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE5 TELEFONICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1
7.35-1.10%-0.08Bán1.342K37.855B12.060.61119111.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE5 TELEFONICA INH. EO 1
7.390.60%0.04Mua3.215K37.855B12.060.61119111.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE5 TELEFONICA INH. EO 1
7.37-0.42%-0.03Mua56.656K37.855B12.060.61119111.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI TELECOM ITALIA
0.47-1.96%-0.01Bán09.674B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI TELECOM ITALIA
0.45-2.00%-0.01Bán09.674B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
0.471.75%0.01Mua09.674B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI1 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10
4.421.84%0.08Mua09.674B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.452.19%0.01Mua09.674B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQIR TELECOM ITALIA RNC
0.440.37%0.00Mua09.674B-0.0757540.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TUL1 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1
4.804.35%0.20Mua5203.847B13.750.1318999.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TUL1 TURKCELL ILETISIM HIZMETL. AS NAMENS-AKTIEN (ADR)2,5/1 TN 1
4.702.17%0.10Mua03.967B13.750.1318999.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
US7 U.S. CELLULAR CORP. (USC) REGISTERED SHARES DL 1
39.701.47%0.57Bán03.320B24.051.625600.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
US7 U.S. CELLULAR CORP. DL 1
39.532.33%0.90Bán03.220B24.051.585600.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
UTDI UTD.INTERNET AG NA
29.370.44%0.13Sức bán mạnh968.784K5.857B37.940.779115.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
UTDI UNITED INTERNET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
29.300.48%0.14Sức bán mạnh5.418K5.857B37.940.779115.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
UTDI UTD.INTERNET AG NA
28.95-0.58%-0.17Bán4.862K5.857B37.940.779115.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.451.21%0.02Bán664.009K38.637B-0.1798996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODI VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL 0,2095238
1.451.25%0.02Bán9.472K39.172B-0.1798996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.440.36%0.01Bán81.467K37.919B-0.1698996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODJ VODAFONE GRP ADR NEW/10
14.00-1.41%-0.20Sức bán mạnh037.919B-0.1698996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODJ VODAFONE GROUP PLC R.SHS(SP.ADRSN.)/10DL-,2095238
14.402.13%0.30Bán039.172B-0.1798996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODJ VODAFONE GRP ADR NEW/10
14.20-2.07%-0.30Bán4338.637B-0.1798996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất