Dịch vụ Viễn thông (Khu vực)

77
Cổ phiếu
2862.215B
Giá trị vốn hóa thị trường
267.395K
Khối lượng
+3.92%
Tỷ suất Cổ tức
+0.14%
Thay đổi
+3.13%
Hiệu suất Tháng
+10.94%
Hiệu suất Năm
+16.10%
Hiệu suất YTD
           
BAC VERIZON COMMUNICATIONS INC. REGISTERED SHARES DL -,10
54.50-0.22%-0.12Mua4227.815B15.963.45135900.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
54.700.29%0.16Mua150228.704B15.963.47135900.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BAC VERIZON COMM. INC. DL-,10
54.650.05%0.03Mua356228.002B15.963.46135900.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.440.74%0.02Mua27.689K23.082B9.670.24106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQ BT GROUP PLC REGISTERED SHARES LS 0,05
2.41-0.50%-0.01Mua022.447B9.670.24106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
BTQ BT GROUP PLC LS 0.05
2.40-0.79%-0.02Mua10.000K24.191B9.670.25106700.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DRI 1&1 DRILLISCH AG INHABER-AKTIEN O.N.
32.220.44%0.14Mua3.992K5.683B14.022.303108.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
DRI 1+1 DRILLISCH AG O.N.
32.18-0.19%-0.06Mua271.993K5.683B14.022.303108.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
DRI 1+1 DRILLISCH AG O.N.
32.06-0.31%-0.10Mua9705.683B14.022.303108.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
DTE DT.TELEKOM AG NA
16.141.00%0.16Mua8.832M75.802B36.580.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTE DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN O.N.
16.101.09%0.17Mua83.967K75.802B36.580.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTE DT.TELEKOM AG NA
16.181.30%0.21Mua25.634K75.802B36.580.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTEA DEUTSCHE TELEKOM ADR 1
16.101.26%0.20Sức mua mạnh62575.802B36.580.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTEA DEUTSCHE TELEKOM AG NAMENS-AKTIEN(SP.ADRS)/1 O.N.
16.000.63%0.10Sức mua mạnh43075.802B36.580.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
DTEA DEUTSCHE TELEKOM ADR 1
16.201.25%0.20Sức mua mạnh2.915K75.802B36.580.44214609.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
E3B EUTELSAT COMMS EO 1
18.241.16%0.21Sức mua mạnh04.262B12.521.461001.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
E3B EUTELSAT COMMUNICATIONS ACTIONS PORT. EO 1
18.23-0.44%-0.08Mua04.262B12.521.461001.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
6.55-0.76%-0.05Bán023.341M86.810.08263.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG
6.650.00%0.00Bán40023.341M86.810.08263.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
E4C ECOTEL COMMUNICATION AG INHABER-AKTIEN O.N.
6.600.76%0.05Sức bán mạnh023.341M86.810.08263.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FNTN FREENET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
20.18-0.44%-0.09Mua7.955K2.607B11.541.764141.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.360.00%0.00Mua572.611K2.607B11.541.764141.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FNTN FREENET AG NA O.N.
20.14-0.44%-0.09Sức mua mạnh6.740K2.607B11.541.764141.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE ORANGE INH. EO 4
14.930.00%0.00Mua2.758K39.350B20.660.72135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE ORANGE S.A. ACTIONS PORT. EO 4
14.90-0.13%-0.02Mua039.350B20.660.72135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE ORANGE INH. EO 4
14.930.34%0.05Mua4.266K39.350B20.660.72135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE1 ORANGE S.A. ACT.NOM. (SP. ADRS) EO 4
14.700.00%0.00Mua039.350B20.660.72135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
FTE1 ORANGE S.A. ADR EO 4
14.700.00%0.00Mua039.350B20.660.72135943.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KPN KON. KPN N.V. AANDELEN AAN TOONDER EO -,04
2.92-0.27%-0.01Mua012.306B57.320.0512431.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KPN KON. KPN NV EO-04
2.92-0.34%-0.01Mua012.306B57.320.0512431.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
KPN KON. KPN NV EO-04
2.950.92%0.03Mua2.512K12.306B57.320.0512431.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
M4M MILLICOM INTL CELL. SDRS
42.100.53%0.22Bán04.400B-0.2321403.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
M4M MILLICOM INTL CELLULAR S.A. AKTIER (SDRS)/1 DL 1,50
43.52-0.05%-0.02Bán04.474B-0.2321403.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
NFN NFON AG INH O.N.
10.740.15%0.02Mua2.175K151.146M-0.47362.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
NFN NFON AG INH O.N.
10.720.24%0.03Mua0151.146M-0.47362.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
NFN NFON AG INHABER-AKTIEN O.N.
10.65-3.55%-0.39Mua0151.146M-0.47362.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HLDG AGNAMENS-AKTIEN O.N.
2.77-0.36%-0.01Mua16.500K8.275B-0.108643.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.790.43%0.01Mua3.186M8.275B-0.108643.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
O2D TELEFONICA DTLD HLDG NA
2.790.04%0.00Mua17.510K8.275B-0.108643.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
PH6 PHILION SE O.N.
4.800.00%0.00Bán3.500K9.720M-2.40445.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
PH6 PHILION SE O.N.
4.860.00%0.00Bán959.720M-2.40445.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
QSC QSC AG NAMENS-AKTIEN O.N.
1.28-0.16%-0.00Mua45159.189M1.470.87884.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
QSC QSC AG NA O.N.
1.27-0.78%-0.01Bán23.860K159.189M1.470.87884.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
QSC QSC AG NA O.N.
1.25-2.34%-0.03Sức bán mạnh0159.189M1.470.87884.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
SOBA AT + T INC. DL 1
34.19-0.91%-0.32Mua2.613K253.839B16.912.06258000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SOBA AT + T INC. DL 1
34.37-0.22%-0.07Mua10.766K254.621B16.912.07258000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
SOBA AT & T INC. REGISTERED SHARES DL 1
34.440.34%0.12Mua10253.631B16.912.06258000.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.14-1.24%-0.09Mua04.801B14.370.5018455.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG
7.290.83%0.06Mua04.801B14.370.5018455.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TA1 TELEKOM AUSTRIA AG INHABER-AKTIEN O.N.
7.19-0.28%-0.02Mua04.801B14.370.5018455.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
2.113.84%0.08Mua500267.868M-1.281216.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TC1 TELE COLUMBUS AG NA O.N.
2.100.00%0.00Sức mua mạnh115.729K267.868M-1.281216.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TC1 TELE COLUMBUS AG NAMENS-AKTIEN O.N.
2.07-1.15%-0.02Mua4.350K267.868M-1.281216.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE2 TELEFONICA S.A.EO 1 ADR 1
7.000.00%0.00Mua036.304B11.140.64118384.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE2 TELEFONICA S.A. ACC. NOM. (SPONS.ADRS) 1/EO 1
7.000.00%0.00Mua036.304B11.140.64118384.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE5 TELEFONICA INH. EO 1
7.13-0.13%-0.01Mua2.387K36.304B11.140.64118384.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE5 TELEFONICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1
7.13-0.06%-0.00Mua3.050K36.304B11.140.64118384.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TNE5 TELEFONICA INH. EO 1
7.150.66%0.05Mua176.317K36.304B11.140.64118384.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.
0.540.38%0.00Mua011.324B-0.0757316.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI TELECOM ITALIA
0.531.10%0.01Mua15011.324B-0.0757316.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQI TELECOM ITALIA
0.531.59%0.01Sức mua mạnh011.324B-0.0757316.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQIR TELECOM ITALIA RNC
0.530.46%0.00Sức mua mạnh011.324B-0.0757316.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQIR TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI PORT.RISP.NON CNV. O.N.
0.510.51%0.00Mua011.324B-0.0757316.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TQIR TELECOM ITALIA RNC
0.522.38%0.01Mua5.000K11.324B-0.0757316.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
TUL1 TURKCELL ILETISIM HIZMETL. AS NAMENS-AKTIEN (ADR)2,5/1 TN 1
4.761.28%0.06Bán04.375B13.350.1518999.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
TUL1 TURKCELL ILETISIM H.2,5/1
4.76-1.24%-0.06Bán4.823K4.196B13.350.1418999.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
US7 U.S. CELLULAR CORP. (USC) REGISTERED SHARES DL 1
33.000.61%0.20Mua02.852B22.681.475600.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
US7 U.S. CELLULAR CORP. DL 1
32.400.00%0.00Bán02.854B22.681.475600.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
UTDI UNITED INTERNET AG NAMENS-AKTIEN O.N.
36.15-0.58%-0.21Mua6837.275B41.850.879156.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
UTDI UTD.INTERNET AG NA
36.26-0.63%-0.23Mua9707.275B41.850.879156.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
UTDI UTD.INTERNET AG NA
36.29-0.08%-0.03Mua319.042K7.275B41.850.879156.00Dịch vụ Viễn thông Tích hợp
VODI VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL 0,2095238
1.871.50%0.03Mua1.000K46.446B-0.1598996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.871.94%0.04Mua57.826K50.054B-0.1698996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODI VODAFONE GROUP PLC
1.870.74%0.01Mua907.997K47.759B-0.1698996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODJ VODAFONE GRP ADR NEW/10
18.20-1.09%-0.20Mua1.000K50.054B-0.1698996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODJ VODAFONE GROUP PLC R.SHS(SP.ADRSN.)/10DL-,2095238
18.600.54%0.10Sức mua mạnh046.446B-0.1598996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
VODJ VODAFONE GRP ADR NEW/10
18.40-1.08%-0.20Mua15047.759B-0.1698996.00Dịch vụ Viễn thông Không dây
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất