Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hungary

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
4648.011B1.79%96Vận chuyển2
19.280B1.591.25%10.291KCông ty dịch vụ công cộng3
12918.984B1.91-1.49%3Hàng tiêu dùng không lâu bền1
34.100B4.110.00%221Hàng tiêu dùng không lâu bền1
588.170M-1.60%79.520KHàng tiêu dùng không lâu bền1
17599.272B6.961.21%16Công nghiệp Chế biến1
58112.264B1.480.59%7Công nghiệp Chế biến1
22.953B10.37-1.23%2.804KDịch vụ Thương mại1
10194.832B4.88-1.34%2Công ty dịch vụ công cộng2
48.387B-4.29%2Tài chính1
%Tài chính1
3.040B12.64%7.460KKhách hàng Lâu năm1
36074.564B3.484.70%3Sản xuất Chế tạo1
124.918B3.040.73%16.347KDịch vụ Công nghệ4
2269.347B3.705.26%1.057MNăng lượng Mỏ1
7970.397B2.145.91%273Tài chính1
47.576B0.18%13.648KTài chính2
10.719B1.96%14.082KHỗn hợp2
30.441B5.39-2.99%58.556KTài chính1
2816.495B0.045.66%553.701KTài chính1
35846.647B3.500.01%2.735KTruyền thông2
129.432B0.53%53.425KHỗn hợp1
2.001B4.05%330Dịch vụ Thương mại1
46408.592B7.093.32%20Khách hàng Lâu năm2
31356.611B5.524.18%1Tài chính1
%Khoáng sản phi năng lượng1
42269.728B2.12-3.16%15Dịch vụ Công nghệ1
%Dịch vụ Thương mại1
25826.411B3.130.67%12.788KCông nghệ Sức khỏe3
460.823B1.7929.87%11.627KTài chính6
49.712B5.29-0.95%460Tài chính1
3720.028B4.73%1.320KTài chính1
%Dịch vụ Khách hàng1
14063.679B0.97-3.53%15Công nghệ Điện tử1
%Bán Lẻ1
2006.517B2.17%313Khoáng sản phi năng lượng1
36.531B1.95%2.224KVận chuyển1
15.623B-0.85%3.592KSản xuất Chế tạo1
64.052B1.25-0.07%2.813KDịch vụ Phân phối2
%Truyền thông1
Tải thêm