Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hungary

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Phần mềm đã đóng gói78.461 T HUF1.30%−4.00%154Dịch vụ Công nghệ2
Xe cơ giới58.312 T HUF6.45%−0.34%6Khách hàng Lâu năm2
Viễn thông42.125 T HUF3.68%+0.57%9.151 KTruyền thông2
Bảo hiểm nhiều Rủi ro41.958 T HUF5.26%+8.37%2Tài chính2
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế22.205 T HUF3.66%+14.93%34Tài chính2
Hóa chất: Đa dạng hóa18.066 T HUF6.67%−3.86%45Công nghiệp Chế biến1
Bán dẫn16.283 T HUF1.11%−4.22%17Công nghệ Điện tử2
Trang phục / Giày dép14.89 T HUF0.32%+8.76%3Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Công ty Điện lực12.643 T HUF4.34%+0.00%28Công ty dịch vụ công cộng3
Dược phẩm: Chính11.924 T HUF0.97%−3.68%33.082 KCông nghệ Sức khỏe3
Ngân hàng / Môi giới đầu tư11.499 T HUF3.10%−1.66%111Tài chính2
Các Ngân hàng lớn4.632 T HUF1.74%−0.96%447.909 KTài chính1
Hàng không3.949 T HUF3.61%+0.25%529Vận chuyển2
Ngân hàng khu vực2.548 T HUF1.30%0.00%149Tài chính1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí1.952 T HUF8.26%−0.20%607.603 KNăng lượng Mỏ1
Thép1.139 T HUF0.00%+1.15%49Khoáng sản phi năng lượng1
Thiết bị/ Công cụ điện268.683 B HUF+1.14%174.396 KCông nghệ Điện tử1
Xây dựng nhà249.782 B HUF−0.06%15Khách hàng Lâu năm2
Phát triển Bất động sản246.253 B HUF6.12%−0.15%12.341 KTài chính6
Tài chính/Cho thuê101.981 B HUF0.00%215Tài chính1
Cửa hàng Đặc sản79.365 B HUF−0.33%68.656 KBán Lẻ2
Vận tải đường bộ69.741 B HUF3.01%0.00%6.719 KVận chuyển1
Quỹ Đầu tư Bất động sản62.722 B HUF5.74%0.00%9Tài chính1
Đặc sản Công nghiệp51.563 B HUF−0.33%3.102 KCông nghiệp Chế biến1
In ấn thương mại /Theo mẫu50.928 B HUF7.04%−0.56%5.62 KDịch vụ Thương mại1
Đồ uống: Có cồn43.8 B HUF7.76%0.00%76Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Dịch vụ Công nghệ thông tin43.398 B HUF2.07%+1.36%333.92 KDịch vụ Công nghệ4
Sản xuất Năng lượng Thay thế21.167 B HUF−0.37%503Công ty dịch vụ công cộng2
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp18.026 B HUF−1.85%1.305 KSản xuất Chế tạo1
Sản xuất hỗn hợp9.087 B HUF−2.35%26.567 KSản xuất Chế tạo1
Quản lý Đầu tư8.55 B HUF0.00%−0.58%16Tài chính3
Hàng Nông sản/Chế biến7.879 B HUF+9.17%30Công nghiệp Chế biến2
Dịch vụ nhân sự5 B HUF0.00%97Dịch vụ Thương mại2
Nhà phân phối bán buôn3.711 B HUF0.00%0.00%5.1 KDịch vụ Phân phối1
Thiết bị ngoại vi máy tính2.801 B HUF−19.19%120Công nghệ Điện tử1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp1.081 B HUF−1.44%5Dịch vụ Thương mại1
Tập đoàn Tài chính683.517 M HUF−3.30%200Tài chính3
Đồ uống: Không cồn601.685 M HUF0.00%22.3 KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp7
Viễn thông không dâyTruyền thông1
Kim loại / Khoáng sản khácKhoáng sản phi năng lượng1