Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Italy

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
240.891M0.11-1.95%19.030KDịch vụ Thương mại6
78.479B1.61-1.48%161.214KCông nghệ Điện tử5
654.708M0.86-0.85%10.857KCông nghiệp Chế biến1
37.405B5.96-4.39%946Vận chuyển3
10.069B-5.00%73.971KVận chuyển2
6.424B2.47-3.40%117.509KCông ty dịch vụ công cộng4
485.494B2.47-2.99%24.747KHàng tiêu dùng không lâu bền18
108.833M2.58-0.25%1.676KBán Lẻ3
15.603B3.39-8.47%106.174KSản xuất Chế tạo7
3.465B4.65-4.33%2.080MKhách hàng Lâu năm1
105.475B0.72-2.96%161.748KHàng tiêu dùng không lâu bền4
252.779B3.140.50%143Công nghệ Sức khỏe4
5.006B10.28-0.32%2.097MDịch vụ Khách hàng5
632.040M2.19-0.67%9.219KSản xuất Chế tạo3
44.701B8.21-2.29%6.484KCông nghiệp Chế biến2
5.777B1.04-5.42%25.479KCông nghiệp Chế biến3
4.272M0.00%0Dịch vụ Thương mại1
599.020M-0.59%195.212KCông nghệ Điện tử3
11.950B4.80-3.92%82.494KKhoáng sản phi năng lượng5
3.938M-4.96%8.600KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1.021B3.57-1.84%57.165KCông nghiệp Chế biến3
525.101M1.51-1.55%61.631KDịch vụ Công nghệ4
219.227B5.80-2.71%6.002MCông ty dịch vụ công cộng19
16.171B1.36-3.59%390.651KSản xuất Chế tạo7
478.937M4.19-1.34%3.863KCông nghệ Điện tử2
3.120B1.19-2.22%120.374KCông nghệ Điện tử5
120.013M4.553.09%6.883KCông nghệ Điện tử1
1.964B2.050.03%47.936KDịch vụ Phân phối4
15.971B5.22-0.04%977Bán Lẻ2
2.746B4.94-1.48%99.604KKhách hàng Lâu năm5
6.775B1.95-0.78%2.632MDịch vụ Công nghiệp15
672.148M6.10-3.14%36.756KTài chính6
3.352B8.71-2.61%569.190KTài chính10
991.848M3.77-3.15%53.593KDịch vụ Phân phối4
26.836B3.660.00%0Bán Lẻ1
10.991M-1.20%750Hàng tiêu dùng không lâu bền1
269.863M-1.60%20.158KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.161B2.90-3.54%12.448KHàng tiêu dùng không lâu bền3
19.650B5.88-3.02%6.208MCông ty dịch vụ công cộng4
315.690M4.571.24%19.028KKhách hàng Lâu năm8
434.500K-3.01%600Khách hàng Lâu năm1
366.580M2.52%33.869KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
3.526M-3.33%3.000KDịch vụ Khách hàng1
26.098B0.68-2.94%1.029KHàng tiêu dùng không lâu bền3
12.342B1.29-0.35%126.785KSản xuất Chế tạo20
75.792M1.29-1.88%1.364KCông nghiệp Chế biến2
2.033B0.70-2.21%48.171KDịch vụ Công nghệ13
184.644M-2.59%12.100KTài chính2
54.305B6.43-4.87%13.768MNăng lượng Mỏ2
1178.835B-0.81%16.213KBán Lẻ4
3111.586B0.000.77%1.434KDịch vụ Công nghệ7
49.518B2.09-1.44%31.385KTài chính5
14.630B0.86-3.25%293.123KTài chính9
3.054B7.22-1.59%5.106KHỗn hợp1562
248.617B5.79-4.02%19.243MTài chính12
125.938B4.25-1.42%51.764KTruyền thông7
345.155M-4.52%4.397MVận chuyển2
8.510B3.020.92%31Dịch vụ Khách hàng1
5.615B1.040.77%755.780KDịch vụ Phân phối1
174.635B3.24-1.06%6.472KCông nghệ Sức khỏe9
8.645B4.58-1.91%271Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
681.349M2.680.24%2.379KSản xuất Chế tạo3
8.711B0.78-0.23%45.763KDịch vụ Thương mại26
406.043M1.23-2.39%7.283KSản xuất Chế tạo2
1078.391B0.82-2.84%522.715KKhách hàng Lâu năm12
1.052B0.36-2.21%2.532MDịch vụ Khách hàng11
207.486B5.95-2.50%592.026KTài chính9
355.517M3.30-3.06%34.838KSản xuất Chế tạo1
816.523M-3.77%12.555MNăng lượng Mỏ1
3.189B-10.05%1.058KDịch vụ Khách hàng4
241.967M2.67-5.30%5.725KKhách hàng Lâu năm3
381.286M%405.945KKhoáng sản phi năng lượng2
26.222B2.59-2.34%4.199MVận chuyển7
1990.752B1.150.70%15.817KDịch vụ Công nghệ24
101.107M4.13-1.96%7.124KDịch vụ Thương mại1
225.362B3.19-1.80%10.958KCông nghệ Sức khỏe8
784.048M1.32-1.74%16.645KCông nghệ Sức khỏe6
630.569M7.35-2.97%211.055KDịch vụ Khách hàng5
522.844M6.05-0.13%42.438KDịch vụ Khách hàng8
44.832M4.40-0.31%1.997KCông nghiệp Chế biến1
183.746M-1.74%43.701KVận chuyển1
18.507B7.36-1.09%20.670KTài chính14
4.590B7.72-2.83%1.380KTài chính3
2.497B2.51-2.89%297.223KKhách hàng Lâu năm3
69.652B7.37-2.82%1.076MTài chính14
100.657B2.27-4.17%14.504KDịch vụ Khách hàng3
839.438B1.14-0.89%77.879KCông nghệ Điện tử10
33.202M-1.77%11.085KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
25.761M1.67%7.208KBán Lẻ2
28.734B4.81-2.10%27.335MTruyền thông4
17.944B2.78-7.41%3.066MKhoáng sản phi năng lượng2
2483.134B0.620.37%5.833KCông nghệ Điện tử3
294.274M2.09-3.52%48.035KCông nghiệp Chế biến2
148.165M8.28-3.72%137.783KKhách hàng Lâu năm1
17.198B2.41-3.69%2.178MSản xuất Chế tạo5
14.402M-1.44%4.000KDịch vụ Phân phối1
6.591M1.82%27.000KTruyền thông1
Tải thêm