Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Italy

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
216.503M-0.42%43.241KDịch vụ Thương mại4
142.383B2.50%294.566KCông nghệ Điện tử4
646.229M-2.70%13.704KCông nghiệp Chế biến1
86.406B-1.47%389.425KVận chuyển2
10.320B5.85%244.062KVận chuyển2
6.847B-0.38%340.709KCông ty dịch vụ công cộng5
595.471B-0.76%22.402KHàng tiêu dùng không lâu bền16
46.032M0.23%1.715KBán Lẻ2
28.289B1.80%63.222KSản xuất Chế tạo5
5.260B-0.68%859.476KKhách hàng Lâu năm1
120.082B0.99%196.178KHàng tiêu dùng không lâu bền4
179.421B-0.34%56Công nghệ Sức khỏe3
8.004B1.01%690.686KDịch vụ Khách hàng4
32.781B-0.05%902Sản xuất Chế tạo3
71.354B1.25%269Công nghiệp Chế biến2
69.873B-0.18%1.339KCông nghiệp Chế biến2
631.587M-0.04%456.277KDịch vụ Thương mại3
661.927M0.34%326.919KCông nghệ Điện tử2
20.671B-0.16%84.234KKhoáng sản phi năng lượng7
24.833M0.00%0Hàng tiêu dùng không lâu bền1
1.659B-0.37%23.365KCông nghiệp Chế biến3
4.142B0.84%7.479MDịch vụ Công nghiệp2
2.829B0.20%123.035KDịch vụ Công nghệ4
244.857B-0.23%8.058MCông ty dịch vụ công cộng20
109.096B-0.27%53.769KSản xuất Chế tạo8
100.520M-2.25%5.091KCông nghệ Điện tử2
3.381B-1.07%112.731KCông nghệ Điện tử6
149.477M-2.40%24.076KCông nghệ Điện tử1
592.873M-1.67%320.224KDịch vụ Phân phối1
416.694M-1.69%256.817KBán Lẻ1
5.192B-1.16%197.985KKhách hàng Lâu năm3
57.424B3.49%69.506KDịch vụ Công nghiệp10
820.563M0.78%42.548KTài chính3
53.437B3.03%50.817KTài chính8
1.480B0.56%39.847KDịch vụ Phân phối4
41.657B-0.37%1.543KBán Lẻ2
39.259B0.23%7.442KHàng tiêu dùng không lâu bền2
334.504M-1.79%83.496KHàng tiêu dùng không lâu bền2
155.720M-0.60%88.359KHàng tiêu dùng không lâu bền2
34.944M3.78%111.000KKhoáng sản phi năng lượng1
21.395B-0.53%4.669MCông ty dịch vụ công cộng4
556.727M1.54%148.079KKhách hàng Lâu năm8
518.928M-0.69%31.500KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
8.998M3.38%4.000KDịch vụ Khách hàng1
235.361B-1.36%94Hàng tiêu dùng không lâu bền4
118.237B-0.81%200Sản xuất Chế tạo1
318.654B-2.93%6.591KSản xuất Chế tạo23
46.765M0.90%31.744KCông nghiệp Chế biến1
4.542B-3.10%53.602KDịch vụ Công nghệ13
93.028M-1.83%5.860KTài chính2
159.840B2.99%5.677MNăng lượng Mỏ3
1478.340B-0.62%924Bán Lẻ4
4307.744B0.41%166Dịch vụ Công nghệ10
28.167B-0.20%7.595KTài chính3
16.830B0.76%257.676KTài chính7
54.468M-0.04%10.727KHỗn hợp2
288.349B3.11%27.889MTài chính14
117.119B0.84%76.074KTruyền thông5
121.539M0.60%946.590KVận chuyển1
11.496B-0.27%1.059KDịch vụ Khách hàng1
154.173B-0.67%60.062KCông nghệ Sức khỏe8
18.016B-0.00%62Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
20.946M5.84%21.500KSản xuất Chế tạo1
24.962M-0.64%48.500KHỗn hợp1
9.638B-0.69%48.872KDịch vụ Thương mại20
2.577B-2.21%73.445KSản xuất Chế tạo3
894.125B3.21%629.241KKhách hàng Lâu năm10
1.609B1.03%1.967MDịch vụ Khách hàng13
225.597B1.80%1.149MTài chính10
495.276M1.85%407.193KSản xuất Chế tạo1
771.883M1.71%13.878MNăng lượng Mỏ1
4.347B1.71%1.662KDịch vụ Khách hàng3
170.951M1.35%9.942KKhách hàng Lâu năm3
2.786B4.52%9.007KKhoáng sản phi năng lượng3
16.286B1.69%1.586MVận chuyển6
2078.898B-0.69%13.097KDịch vụ Công nghệ18
154.961M2.18%48.391KDịch vụ Thương mại1
199.922B-1.42%8.083KCông nghệ Sức khỏe8
45.855B2.00%16.956KCông nghệ Sức khỏe4
742.839M0.63%278.419KDịch vụ Khách hàng5
551.645M0.85%189.749KDịch vụ Khách hàng6
602.807M-0.17%1.050MCông nghiệp Chế biến2
278.338M0.00%689.366KVận chuyển1
41.695B2.49%27.790KTài chính15
7.185B1.73%6.597KTài chính3
3.639B-2.73%379.815KKhách hàng Lâu năm3
73.726B2.16%1.038MTài chính14
117.306B0.22%56.650KDịch vụ Khách hàng3
921.222B0.15%102.626KCông nghệ Điện tử9
64.180M-0.47%13.311KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
%Bán Lẻ1
39.036B2.44%26.116MTruyền thông9
15.679B3.86%3.647MKhoáng sản phi năng lượng3
2096.308B-0.46%7.673KCông nghệ Điện tử3
373.897M-2.60%43.116KCông nghiệp Chế biến1
567.798M-1.42%70.902KKhách hàng Lâu năm2
22.535B-0.12%2.004MSản xuất Chế tạo6
42.235M-0.94%24.010KDịch vụ Phân phối2
Tải thêm