Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Cổ phiếu Kenya

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Cổ phiếu Kenya sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABSAABSA BANK KENYA PLC
12.70 KES+4.96%154.3K0.4866.536B KES4.262.98 KES11.02%Tài chính
Mua
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
40.00 KES+1.14%3.9K0.5414.537B KES73.690.54 KES−83.36%1.87%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
415.00 KES+3.75%3000.0941.475B KES7.4555.68 KES−14.12%13.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BKGBK GROUP PLC
32.00 KES−13.51%52.2K81.56Tài chính
BOCBOC LTD - KENYA
75.00 KES−8.54%1000.001.464B KES9.198.16 KES+27.06%8.07%Công nghiệp Chế biến
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
4.68 KES−0.43%15.4K1.6211.936B KES4.431.06 KES0.00%Tài chính
CABLE.A.CABLES LTD
0.99 KES+5.32%9.8K0.29243M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
16.00 KES0.00%2.4K0.274.065B KES5.003.20 KES+96.58%10.66%Công nghiệp Chế biến
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
26.00 KES0.00%1000.102.085B KES3.08%Dịch vụ Phân phối
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.09 KES0.00%8.3K0.085.414B KES3.840.54 KES+377.02%6.28%Tài chính
Sức mua mạnh
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
12.50 KES−2.34%328.3K1.2875.687B KES3.143.99 KES11.63%Tài chính
Sức mua mạnh
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
36.50 KES−8.75%3000.015.196B KES9.074.03 KES+43.48%10.96%Công nghiệp Chế biến
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.84 KES0.00%25.1K0.625.869B KES6.80%Tài chính
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
47.00 KES0.00%41.9K1.1612.722B KES2.0822.56 KES10.99%Tài chính
Mua
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
110.00 KES0.00%88.9K1.2684.505B KES10.2510.73 KES−28.99%5.13%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
EGADEAAGADS LTD
13.20 KES+1.54%2K2.00424.472M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
40.85 KES−1.57%11.021M12.92154.721B KES3.3412.22 KES9.76%Tài chính
Sức mua mạnh
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.20 KES−14.29%4.8K1.04289.8M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.14 KES0.00%4.1K2.53202.981M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.33 KES0.00%26.6K1.31133.734M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
HFCKHF GROUP LTD
4.20 KES+12.90%26.9K1.271.592B KES3.671.14 KES+1053.93%0.00%Tài chính
IMHI&M HOLDINGS PLC
18.90 KES+2.16%2.9K0.0331.171B KES2.577.35 KES11.94%Tài chính
Sức mua mạnh
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
180.00 KES0.00%5000.0613.045B KES5.00%Tài chính
Sức mua mạnh
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
232.00 KES0.00%6001.001.815B KES4.3653.23 KES+817.31%15.09%Công nghiệp Chế biến
KCBKCB GROUP LTD
20.50 KES0.00%1.518M2.1965.876B KES1.6412.47 KES9.76%Tài chính
Sức mua mạnh
KEGNKENGEN LTD
2.00 KES0.00%772.4K0.3413.189B KES15.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.90 KES−4.04%82.9K1.725.488B KES1.441.32 KES+93.40%10.20%Tài chính
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.60 KES0.00%336.8K0.353.142B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
KUKZKAKUZI LTD
365.00 KES−5.19%4000.677.203B KES11.5031.74 KES+14.37%6.53%Công nghiệp Chế biến
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
5.10 KES−1.92%306.4K19.282.946B KES0.00%Tài chính
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.20 KES0.00%37.2K3.17599.368M KES−2.10 KES−7753.65%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.39 KES+3.91%2.4K0.333.141B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NCBANCBA GROUP PLC
37.75 KES+0.67%20.6K1.2861.947B KES3.969.53 KES10.64%Tài chính
Mua
NMGNATION MEDIA GROUP
20.00 KES−4.53%2.2K0.053.806B KES7.50%Dịch vụ Khách hàng
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
6.10 KES0.00%4.9K0.571.588B KES37.060.16 KES−68.28%3.27%Tài chính
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
3.45 KES0.00%5000.45138M KES5.660.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
19.50 KES0.00%1000.23250.928M KES0.00%Dịch vụ Phân phối
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
9.00 KES−4.26%1000.12810M KES0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SASNSASINI LTD
20.00 KES0.00%1K1.234.561B KES8.302.41 KES−3.20%5.00%Công nghiệp Chế biến
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
110.25 KES−4.13%18K10.1745.363B KES3.8528.62 KES11.98%Tài chính
Theo dõi
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.12 KES−3.64%22K0.19950.743M KES0.00%Dịch vụ Thương mại
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
164.00 KES0.00%20.3K2.3961.969B KES4.5735.88 KES13.41%Tài chính
Theo dõi
SCOMSAFARICOM LTD
13.60 KES+1.12%1.802M0.23530.898B KES8.561.59 KES−13.55%8.96%Truyền thông
Sức mua mạnh
SGLSTANDARD GROUP LTD
6.84 KES0.00%1.2K2.07559.046M KES−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SLAMSANLAM KENYA PLC
6.96 KES+7.08%1000.071.002B KES29.230.24 KES0.00%Tài chính
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.15 KES−2.27%1000.03598.436M KES10.520.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
TCLTRANSCENTURY LTD
0.52 KES+1.96%13.7K0.47187.601M KESSản xuất Chế tạo
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
17.80 KES+7.23%1.7K0.9910.986B KES4.533.93 KES−36.01%7.51%Bán Lẻ
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
15.00 KES0.00%5.3K0.092.714B KES10.321.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES0.00%13K0.6069.342M KES0.00%Bán Lẻ
UMMEUMEME LTD
14.50 KES+0.69%3.2K0.0224.64B KES6.312.30 KES+77.05%21.98%Công ty dịch vụ công cộng
UNGAUNGA GROUP LTD
15.40 KES−9.94%1K1.851.17B KES−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
225.00 KES+7.14%2000.203.94B KES17.78%Công nghiệp Chế biến
XPRSEXPRESS KENYA LTD
3.20 KES−9.86%1000.14152.677M KES−1.90 KES−104.59%0.00%Vận chuyển