Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Cổ phiếu Kenya

Cổ phiếu Kenya có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES0.00%6.8K0.2469.342M KES0.00%Bán Lẻ
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.32 KES−5.88%6000.04133.734M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
TCLTRANSCENTURY LTD
0.47 KES+17.50%1000.00165.089M KESSản xuất Chế tạo
CABLE.A.CABLES LTD
1.05 KES−0.94%6.2K0.41250.594M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.15 KES0.00%2.1K1.24204.762M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.61 KES−4.73%313.9K0.363.317B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.99 KES0.00%2.1K0.045.6B KES1.511.32 KES+93.40%10.00%Tài chính
KEGNKENGEN LTD
2.00 KES0.00%29K0.0213.189B KES15.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.06 KES0.00%6000.015.283B KES3.790.54 KES+377.02%6.44%Tài chính
Sức mua mạnh
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.20 KES−8.71%1000.01612.99M KES−2.44 KES−496.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
4.54 KES−1.30%1.1K0.0911.734B KES4.301.06 KES0.00%Tài chính
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.80 KES+1.15%34K1.105.763B KES6.93%Tài chính
ABSAABSA BANK KENYA PLC
12.95 KES+1.17%78.6K0.3768.437B KES4.352.98 KES10.71%Tài chính
Mua
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
13.00 KES−0.76%2.054M5.0276.273B KES3.263.99 KES11.54%Tài chính
Sức mua mạnh
EGADEAAGADS LTD
13.00 KES−4.41%1000.09437.335M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCOMSAFARICOM LTD
13.35 KES+0.38%51.6K0.01534.86B KES8.411.59 KES−13.55%8.89%Truyền thông
Sức mua mạnh
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
15.70 KES−0.63%6000.214.065B KES4.903.20 KES+96.58%10.66%Công nghiệp Chế biến
IMHI&M HOLDINGS PLC
18.45 KES−2.38%2000.0031.253B KES2.517.35 KES11.90%Tài chính
Sức mua mạnh
SASNSASINI LTD
19.90 KES−0.50%2.8K3.684.903B KES8.262.41 KES−3.20%4.65%Công nghiệp Chế biến
KCBKCB GROUP LTD
21.00 KES+1.45%17.6K0.0165.876B KES1.6812.47 KES9.76%Tài chính
Sức mua mạnh
BKGBK GROUP PLC
32.00 KES0.00%19.5K1.48Tài chính
NCBANCBA GROUP PLC
39.00 KES−0.38%4000.0164.5B KES4.099.53 KES10.22%Tài chính
Mua
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
40.00 KES−2.44%2.895M1.26150.947B KES3.2712.22 KES10.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
41.00 KES−2.38%2.8K0.0115.226B KES75.530.54 KES−83.36%1.79%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
106.00 KES+0.95%1000.0084.702B KES9.8810.73 KES−28.99%5.12%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
225.00 KES0.00%1000.143.94B KES17.78%Công nghiệp Chế biến
LIMTLIMURU TEA LTD
380.00 KES0.00%1000.02888M KES139.882.72 KES0.68%Công nghiệp Chế biến