Oscar Wilde cho biết:

Cổ phiếu Kenya với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Cổ phiếu Kenya này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HFCKHF GROUP LTD
13.78%3.96 KES+14.78%37.5K2.061.515B KES3.831.03 KES0.00%Tài chính
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
11.76%0.17 KES−5.56%32.1K1.6169.342M KES0.00%Bán Lẻ
TCLTRANSCENTURY LTD
10.87%0.50 KES−1.96%48.7K2.21187.601M KESSản xuất Chế tạo
XPRSEXPRESS KENYA LTD
10.83%3.90 KES−2.26%1K1.64184.643M KES0.00%Vận chuyển
KEGNKENGEN LTD
10.58%2.15 KES−6.52%493.4K0.2714.178B KES9.30%Công ty dịch vụ công cộng
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
10.51%3.91 KES+11.71%5000.092.095B KES0.00%Tài chính
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
9.96%11.55 KES0.00%1.7K2.702.232B KES7.951.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
SLAMSANLAM KENYA PLC
9.92%7.48 KES+10.98%1.1K0.681.077B KES31.420.24 KES0.00%Tài chính
ABSAABSA BANK KENYA PLC
9.00%11.45 KES+3.62%53.2K0.6759.475B KES3.842.98 KES12.33%Tài chính
Sức mua mạnh
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
8.99%9.34 KES+9.88%1000.14840.6M KES0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SASNSASINI LTD
8.25%20.00 KES+8.99%1.8K0.604.561B KES5.233.82 KES5.00%Công nghiệp Chế biến
NCBANCBA GROUP PLC
8.18%39.00 KES0.00%15.8K0.1364.253B KES4.099.53 KES10.26%Tài chính
Sức mua mạnh
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
7.35%109.00 KES−0.46%500.8K18.6540.323B KES3.8128.62 KES13.48%Tài chính
Theo dõi
EGADEAAGADS LTD
7.09%12.70 KES+7.63%1.9K1.29408.394M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UMMEUMEME LTD
6.79%14.70 KES−1.67%1.2K0.0726.253B KES6.402.30 KES+77.05%15.98%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
6.67%1.80 KES+5.26%22.6K0.095.096B KES1.371.32 KES+93.40%10.99%Tài chính
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
6.27%6.08 KES−0.33%8000.031.573B KES36.940.16 KES−68.28%3.30%Tài chính
UNGAUNGA GROUP LTD
6.17%17.00 KES+6.25%3000.681.245B KES−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KCBKCB GROUP LTD
5.03%19.40 KES+3.47%1.078M1.4661.056B KES1.5612.47 KES10.53%Tài chính
Mua
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
4.76%8.50 KES0.00%29.9K0.215.656B KES7.06%Tài chính
SMERSAMEER AFRICA PLC
4.44%2.35 KES+4.44%10.2K1.18626.27M KES11.500.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
4.05%38.00 KES+2.70%4.499M10.73143.4B KES3.1112.22 KES10.53%Tài chính
Sức mua mạnh
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
3.65%1.41 KES−0.70%72.4K0.182.713B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
3.33%46.00 KES+3.37%6.3K0.8312.792B KES2.0422.56 KES10.93%Tài chính
Sức mua mạnh
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
3.08%1.30 KES−2.99%2.1K0.46275.1M KES−0.29 KES+24.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
SCOMSAFARICOM LTD
2.86%14.05 KES+0.36%1.213M0.20556.65B KES8.851.59 KES−13.55%8.54%Truyền thông
Sức mua mạnh
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.08%2.45 KES0.00%3.1K0.036.33B KES4.510.54 KES+377.02%5.37%Tài chính
IMHI&M HOLDINGS PLC
2.04%17.45 KES−0.29%15.7K0.5028.69B KES2.566.83 KES12.97%Tài chính
Sức mua mạnh
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.00%2.50 KES−1.96%1.3K0.723.384B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
1.77%11.50 KES+0.88%95.8K0.2966.886B KES2.883.99 KES13.16%Tài chính
Mua
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
1.55%113.00 KES+0.67%5K0.0689.626B KES9.0212.52 KES+41.74%4.84%Dịch vụ Phân phối
Mua
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
1.27%159.00 KES0.00%26.2K2.5459.891B KES4.4335.88 KES13.88%Tài chính
Theo dõi
CABLE.A.CABLES LTD
1.11%0.90 KES+1.12%2000.05227.812M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
SCANWPP SCANGROUP LTD
0.91%2.19 KES−0.90%2.1K0.12946.422M KES0.00%Dịch vụ Thương mại
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
0.91%16.50 KES0.00%2.3K0.6710.419B KES4.203.93 KES−36.01%7.92%Bán Lẻ
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
0.55%182.00 KES−0.55%2000.2113.19B KES4.95%Tài chính
Sức mua mạnh
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
0.32%231.75 KES+0.32%2000.154.059B KES12.95%Công nghiệp Chế biến
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
0.29%35.10 KES0.00%3.9K0.0212.722B KES64.660.54 KES−83.36%2.14%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
0.24%410.00 KES+0.24%1.2K0.4341B KES6.0467.89 KES+22.62%13.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
0.00%19.50 KES0.00%2000.33250.928M KES0.00%Dịch vụ Phân phối
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
0.00%5.10 KES0.00%9.6K0.4612.87B KES4.831.06 KES0.00%Tài chính
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.00%0.30 KES0.00%83.8K1.15121.577M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
0.00%36.00 KES0.00%1000.305.125B KES8.944.03 KES+43.48%11.11%Công nghiệp Chế biến
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
0.00%15.00 KES0.00%6000.023.823B KES4.683.20 KES+96.58%11.33%Công nghiệp Chế biến
NMGNATION MEDIA GROUP
0.00%20.00 KES0.00%17.7K0.633.806B KES7.50%Dịch vụ Khách hàng