Cổ phiếu Kenya có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Cổ phiếu Kenya sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
+80.00%1.17 KES−8.59%2.9 K0.42258.3 M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
+69.64%47.50 KES0.00%19 K0.7817.241 B KES1.58%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
+45.88%248.00 KES+1.22%1000.054.343 B KES16.13%Công nghiệp Chế biến
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
+42.04%17.40 KES+2.35%4.7 K0.194.396 B KES4.993.49 KES+57.32%9.86%Công nghiệp Chế biến
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
+32.58%3.50 KES0.00%16.1 K6.12140 M KES5.740.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
NMGNATION MEDIA GROUP
+31.83%20.50 KES−0.49%41.6 K4.673.901 B KES7.32%Dịch vụ Khách hàng
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
+29.55%5.70 KES−1.72%109.5 K1.7614.535 B KES4.421.29 KES+4410.49%0.00%Tài chính
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
+28.00%5.12 KES−5.88%7.5 K1.872.743 B KES0.00%Tài chính
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
+27.39%200.00 KES+3.63%4.7 K0.7514.404 B KES4.53%Tài chính
Sức mua mạnh
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
+20.42%2.30 KES−4.17%62.7 K0.416.042 B KES5.63%Tài chính
Sức mua mạnh
NCBANCBA GROUP PLC
+19.73%44.30 KES−1.56%376.1 K5.9473.315 B KES3.4013.02 KES8.99%Tài chính
Mua
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
+19.05%7.50 KES+4.17%1.5 K0.63675 M KES−14.17 KES+53.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
+17.75%199.00 KES−0.38%24 K0.7475.289 B KES5.5036.17 KES11.04%Tài chính
Theo dõi
UMMEUMEME LTD
+15.11%16.00 KES+3.56%3.6 K0.4724.567 B KES5.42%Công ty dịch vụ công cộng
HAFRHOME AFRIKA LTD
+12.90%0.35 KES0.00%4.1 K0.06141.839 M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
+11.64%2.11 KES−0.94%96.1 K0.375.908 B KES9.48%Tài chính
CABLE.A.CABLES LTD
+10.75%1.03 KES0.00%1.9 K0.08260.719 M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
+10.56%15.70 KES0.00%6000.252.86 B KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
ABSAABSA BANK KENYA PLC
+6.69%13.55 KES0.00%296.8 K1.0373.597 B KES9.96%Tài chính
Mua
HFCKHF GROUP LTD
+6.11%3.82 KES+0.26%6.3 K0.091.477 B KES0.00%Tài chính
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
+4.87%14.00 KES−3.45%341.8 K0.7383.314 B KES3.513.99 KES10.56%Tài chính
Mua
IMHI&M HOLDINGS PLC
+4.83%21.70 KES−0.46%256.3 K1.0835.884 B KES2.847.63 KES10.37%Tài chính
Sức mua mạnh
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
+2.68%115.00 KES−4.17%496.9 K39.1046.549 B KES3.7430.75 KES11.68%Tài chính
Mua
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
+2.33%46.05 KES−1.29%79.8 K0.02175.287 B KES4.1411.12 KES8.61%Tài chính
Sức mua mạnh
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
+1.29%1.57 KES−4.85%828.2 K1.033.044 B KES0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
−1.96%50.00 KES−5.66%124.4 K2.9814.05 B KES2.0324.60 KES9.95%Tài chính
Mua
KEGNKENGEN LTD
−2.95%2.30 KES−0.43%1.201 M0.1415.167 B KES3.210.72 KES13.04%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
−5.00%0.19 KES0.00%24.9 K2.4669.342 M KES0.00%Bán Lẻ
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
−5.47%1.21 KES+10.00%5.5 K0.67197.639 M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
−5.78%6.20 KES0.00%28.4 K0.461.573 B KES87.690.07 KES−86.15%3.30%Tài chính
SCOMSAFARICOM LTD
−7.08%17.05 KES+1.79%3.762 M0.46671.546 B KES10.741.59 KES−13.55%6.90%Truyền thông
Sức mua mạnh
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
−8.00%2.30 KES0.00%10 K2.57626.612 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
−10.69%8.02 KES−0.74%90.2 K0.155.337 B KES7.48%Tài chính
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
−13.00%26.10 KES−10.00%5001.092.093 B KES3.07%Dịch vụ Phân phối
KCBKCB GROUP LTD
−14.16%30.00 KES−0.83%3.708 M1.2796.565 B KES2.4112.47 KES6.66%Tài chính
Sức mua mạnh
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
−15.46%410.00 KES−0.97%84.4 K2.4341.025 B KES7.3655.68 KES−14.12%13.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
−15.56%19.00 KES−5.00%4000.0511.961 B KES6.89%Bán Lẻ
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
−16.67%141.25 KES+0.89%64.4 K0.79110.506 B KES13.1610.73 KES−28.99%1.96%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
SGLSTANDARD GROUP LTD
−16.67%6.80 KES0.00%2000.09555.776 M KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCANWPP SCANGROUP LTD
−21.91%2.21 KES+0.45%195.4 K4.58933.457 M KES0.00%Dịch vụ Thương mại
UNGAUNGA GROUP LTD
−25.25%14.95 KES+0.34%1.7 K0.511.117 B KES−10.18 KES−686.36%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TCLTRANSCENTURY LTD
−26.88%0.68 KES+3.03%19.9 K0.03247.634 M KESSản xuất Chế tạo
SASNSASINI LTD
−29.77%21.00 KES+5.00%2.1 K0.744.766 B KES8.712.41 KES−3.20%7.18%Công nghiệp Chế biến