Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Kenya có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Kenya sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KEGNKENGEN LTD
1.99 KES0.00%263.7K0.2813.123B KES2.620.76 KES+322.14%15.08%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HFCKHF GROUP LTD
3.89 KES−2.75%1.7K0.031.442B KES3.401.14 KES+1053.93%0.00%Tài chính
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
16.00 KES+7.38%118.5K6.292.714B KES11.011.45 KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
NMGNATION MEDIA GROUP
21.60 KES−1.82%8000.194.11B KES6.94%Dịch vụ Khách hàng
SCANWPP SCANGROUP LTD
2.15 KES−8.51%31.3K0.761.016B KES0.00%Dịch vụ Thương mại
CABLE.A.CABLES LTD
0.97 KES−3.00%66.2K3.52258.187M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
UNGAUNGA GROUP LTD
15.45 KES0.00%1000.191.17B KES−10.18 KES−686.36%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
225.00 KES−3.85%2000.274.019B KES17.43%Công nghiệp Chế biến
SCOMSAFARICOM LTD
13.70 KES+1.11%10.095M1.54534.86B KES8.631.59 KES−13.55%8.89%Truyền thông
Sức mua mạnh
ABSAABSA BANK KENYA PLC
13.00 KES+1.56%230.3K1.0169.795B KES4.362.98 KES10.51%Tài chính
Mua
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
5.50 KES0.00%1.3K0.032.7B KES0.00%Tài chính
XPRSEXPRESS KENYA LTD
3.50 KES0.00%46.8K59.24166.99M KES−1.90 KES−104.59%0.00%Vận chuyển
NCBANCBA GROUP PLC
38.00 KES−2.81%51.2K1.2564.418B KES3.999.53 KES10.23%Tài chính
Mua
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
1.94 KES−0.51%80.7K1.685.544B KES1.471.32 KES+93.40%10.10%Tài chính
SASNSASINI LTD
19.00 KES−5.00%4.8K3.874.561B KES7.882.41 KES−3.20%7.50%Công nghiệp Chế biến
SMERSAMEER AFRICA PLC
2.09 KES+10.00%1000.03528.851M KES10.230.20 KES−77.83%0.00%Tài chính
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
107.50 KES−0.46%3K0.0585.096B KES10.0210.73 KES−28.99%2.55%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
9.00 KES0.00%1000.14810M KES0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
1.10 KES−4.35%4000.21204.762M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
39.00 KES+6.85%7K0.705.196B KES9.694.03 KES+43.48%10.96%Công nghiệp Chế biến
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
230.00 KES−0.86%2000.361.717B KES4.3253.23 KES+817.31%15.95%Công nghiệp Chế biến
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.32 KES0.00%3.3K0.22129.682M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.90 KES+2.30%30K1.025.776B KES6.91%Tài chính
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
2.20 KES0.00%8.9K0.49599.368M KES−2.44 KES−496.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KCBKCB GROUP LTD
21.45 KES−0.69%223.2K0.1269.089B KES1.7212.47 KES9.30%Tài chính
Sức mua mạnh
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.19 KES0.00%5.4K0.2369.342M KES0.00%Bán Lẻ
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
115.00 KES+4.55%2.5K0.1744.474B KES4.0228.62 KES12.22%Tài chính
Theo dõi
EGADEAAGADS LTD
13.00 KES−4.41%1.6K1.38418.041M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
163.00 KES0.00%70.2K6.5161.875B KES4.5435.88 KES13.44%Tài chính
Theo dõi
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
26.00 KES−9.09%3.2K3.812.097B KES3.06%Dịch vụ Phân phối
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.12 KES−1.40%91.9K11.572.951B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
6.28 KES+4.67%16.4K1.841.656B KES38.150.16 KES−68.28%3.13%Tài chính
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
1.55 KES−3.13%409.7K0.513.142B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SLAMSANLAM KENYA PLC
6.84 KES+10.32%8000.54898.56M KES28.730.24 KES0.00%Tài chính
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
189.00 KES+2.16%1.9K0.2213.407B KES4.86%Tài chính
Sức mua mạnh
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
13.00 KES−0.76%82.6K0.1376.567B KES3.263.99 KES11.49%Tài chính
Sức mua mạnh
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
40.00 KES0.00%474.2K0.18151.136B KES3.2712.22 KES9.99%Tài chính
Sức mua mạnh
IMHI&M HOLDINGS PLC
18.75 KES−0.27%65.4K0.9130.923B KES2.557.35 KES12.03%Tài chính
Sức mua mạnh
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
18.00 KES0.00%2.7K2.0911.332B KES4.593.93 KES−36.01%7.28%Bán Lẻ
UMMEUMEME LTD
13.50 KES0.00%121.2K1.5324.018B KES5.872.30 KES+77.05%6.00%Công ty dịch vụ công cộng
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
3.40 KES0.00%2000.21136M KES5.580.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
47.50 KES−1.04%5.5K0.6813.281B KES2.1122.56 KES10.53%Tài chính
Mua
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
4.60 KES0.00%3.5K0.2311.482B KES4.351.06 KES0.00%Tài chính
TCLTRANSCENTURY LTD
0.45 KES+2.27%44.1K0.89153.833M KESSản xuất Chế tạo
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
415.00 KES+1.22%7.9K3.2241.225B KES7.4555.68 KES−14.12%13.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.38 KES0.00%5000.16289.8M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
SGLSTANDARD GROUP LTD
6.00 KES+2.74%1000.23477.314M KES−7.93 KES−409.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
41.80 KES−0.48%270K0.8314.99B KES77.010.54 KES−83.36%1.82%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BOCBOC LTD - KENYA
80.00 KES0.00%19.6K0.381.562B KES9.818.16 KES+27.06%7.56%Công nghiệp Chế biến
LIMTLIMURU TEA LTD
380.00 KES0.00%1000.02912M KES139.882.72 KES0.66%Công nghiệp Chế biến
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
16.00 KES0.00%7.7K1.804.078B KES5.003.20 KES+96.58%10.63%Công nghiệp Chế biến
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
2.00 KES−3.85%23.2K0.445.388B KES3.680.54 KES+377.02%6.31%Tài chính
Sức mua mạnh