Các công ty Kenya có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Kenya sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCOMSAFARICOM LTD
62.992 B KES17.70 KES−1.67%8.426 M1.53703.241 B KES11.271.57 KES−10.66%6.59%Truyền thông
Sức mua mạnh
EQTYEQUITY GROUP HOLDINGS PLC
41.977 B KES46.50 KES−0.21%1.721 M0.98175.476 B KES4.1811.12 KES8.60%Tài chính
Sức mua mạnh
KCBKCB GROUP LTD
36.176 B KES35.65 KES+1.86%2.337 M1.37112.953 B KES2.6813.30 KES5.69%Tài chính
Sức mua mạnh
COOPTHE CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LTD
21.83 B KES13.35 KES+0.75%492.2 K0.5478.033 B KES3.353.99 KES11.28%Tài chính
Mua
NCBANCBA GROUP PLC
21.457 B KES41.50 KES+3.75%14.5 K0.6867.631 B KES3.1513.17 KES9.74%Tài chính
Sức mua mạnh
ABSAABSA BANK KENYA PLC
16.367 B KES13.55 KES+0.74%805 K1.5473.326 B KES4.503.01 KES10.00%Tài chính
Mua
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
13.835 B KES188.00 KES+1.62%10.7 K0.9770.66 B KES5.1336.62 KES15.51%Tài chính
Theo dõi
IMHI&M HOLDINGS PLC
12.615 B KES18.75 KES+0.27%64.5 K1.6030.675 B KES2.318.10 KES13.75%Tài chính
Sức mua mạnh
SBICSTANBIC HOLDINGS PLC
12.158 B KES109.00 KES0.00%13.8 K0.1842.991 B KES3.5430.75 KES12.64%Tài chính
Sức mua mạnh
EABLEAST AFRICAN BREWERIES PLC
9.857 B KES156.00 KES−1.27%29.1 K0.45124.295 B KES14.5410.73 KES−28.99%1.74%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
6.879 B KES50.00 KES+0.10%286.4 K1.7713.98 B KES2.0324.60 KES10.00%Tài chính
Theo dõi
JUBJUBILEE HOLDINGS LTD
6.387 B KES185.00 KES+2.78%4.4 K0.8213.389 B KES4.87%Tài chính
Theo dõi
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
5.568 B KES410.00 KES0.00%14.9 K0.4540.825 B KES7.3655.68 KES−14.12%13.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KEGNKENGEN LTD
5.016 B KES2.35 KES+2.17%273.2 K0.5815.497 B KES3.280.72 KES12.77%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
UMMEUMEME LTD
4.948 B KES15.95 KES+0.31%19.8 K1.5325.953 B KES5.22%Công ty dịch vụ công cộng
KNREKENYA REINSURANCE CORP LTD
3.618 B KES2.03 KES+1.50%67.2 K0.045.6 B KES10.00%Tài chính
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
3.279 B KES5.26 KES−6.07%7.2 K0.1413.677 B KES4.081.29 KES+4410.49%0.00%Tài chính
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
3.023 B KES20.00 KES−0.99%30.2 K8.5612.654 B KES4.464.48 KES+2.97%6.52%Bán Lẻ
CICCIC INSURANCE GROUP LTD
1.442 B KES2.26 KES−0.44%26 K0.185.806 B KES3.960.57 KES+123.00%5.86%Tài chính
Theo dõi
TPSETPS EASTERN AFRICA LTD
816.591 M KES14.50 KES+7.41%2.5 K0.772.532 B KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
816.013 M KES17.50 KES+1.45%2.9 K0.204.46 B KES5.013.49 KES+57.32%9.71%Công nghiệp Chế biến
LBTYLIBERTY KENYA HOLDINGS LTD
655.604 M KES5.60 KES0.00%1.1 K0.553 B KES0.00%Tài chính
SASNSASINI LTD
549.628 M KES18.05 KES−7.44%6.5 K0.894.299 B KES10.591.71 KES−55.22%7.96%Công nghiệp Chế biến
KUKZKAKUZI LTD
453.517 M KES420.00 KES+6.06%1000.278.232 B KES18.1523.14 KES+41.84%5.71%Công nghiệp Chế biến
HFCKHF GROUP LTD
388.156 M KES4.49 KES−0.22%78.3 K2.071.604 B KES3.791.18 KES+44.66%0.00%Tài chính
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
314.51 M KES230.00 KES0.00%1000.061.8 B KES4.3253.23 KES+817.31%15.22%Công nghiệp Chế biến
BOCBOC LTD - KENYA
198.058 M KES83.75 KES−9.95%2000.271.635 B KES7.22%Công nghiệp Chế biến
SCANWPP SCANGROUP LTD
133.3 M KES2.42 KES+5.68%230.4 K17.031.003 B KES7.850.31 KES0.00%Dịch vụ Thương mại
SMERSAMEER AFRICA PLC
46.335 M KES2.21 KES+0.45%4.1 K0.16617.92 M KES13.000.17 KES−78.23%0.00%Tài chính
OCHOLYMPIA CAPITAL HOLDINGS LTD
22.018 M KES2.74 KES+1.48%8000.03109.6 M KES4.500.61 KES0.00%Sản xuất Chế tạo
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
18.404 M KES6.50 KES+1.88%6 K0.151.682 B KES91.940.07 KES−86.15%3.09%Tài chính
EGADEAAGADS LTD
10.884 M KES12.50 KES0.00%2.3 K1.77401.963 M KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ORCHKENYA ORCHARDS LTD
1.767 M KES19.50 KES0.00%1000.23250.928 M KES0.00%Dịch vụ Phân phối
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
−29 M KES36.00 KES−1.64%6000.325.125 B KES−0.20 KES−103.75%11.11%Công nghiệp Chế biến
FTGHFLAME TREE GROUP HOLDINGS LTD
−74.656 M KES1.08 KES−10.00%2.1 K1.19194.078 M KES−0.42 KES−172.93%0.00%Sản xuất Chế tạo
XPRSEXPRESS KENYA LTD
−103.425 M KES3.00 KES−1.32%1000.01143.134 M KES−2.17 KES−24.77%0.00%Vận chuyển
SLAMSANLAM KENYA PLC
−126.568 M KES6.20 KES+5.08%6.6 K8.46895.68 M KES−1.12 KES+59.81%0.00%Tài chính
NMGNATION MEDIA GROUP
−201.7 M KES20.00 KES0.00%3.5 K0.063.853 B KES−1.10 KES−146.39%7.41%Dịch vụ Khách hàng
CABLE.A.CABLES LTD
−205.621 M KES1.00 KES0.00%3.3 K0.21255.656 M KES−0.81 KES−15.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
CGENCAR & GENERAL (K) LTD
−213.828 M KES24.00 KES+2.13%1.1 K0.431.921 B KES3.34%Dịch vụ Phân phối
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
−399 M KES47.70 KES−0.62%44.9 K0.9217.422 B KES1.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LKLLONGHORN PUBLISHERS LTD
−570.111 M KES2.50 KES−5.30%1000.01681.1 M KES−2.44 KES−496.09%0.00%Dịch vụ Khách hàng
UNGAUNGA GROUP LTD
−636.517 M KES14.70 KES+5.00%9.2 K6.431.113 B KES−10.18 KES−686.36%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SGLSTANDARD GROUP LTD
−821.02 M KES6.86 KES+9.58%3000.29529.622 M KES0.00%Dịch vụ Khách hàng
PORTE.A.PORTLAND CEMENT LTD
−1.356 B KES7.00 KES+7.03%5000.12637.2 M KES−14.17 KES+53.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
−3.193 B KES1.67 KES+1.21%75.9 K0.253.239 B KES0.00%Công ty dịch vụ công cộng
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
248.00 KES−0.60%1000.074.343 B KES16.13%Công nghiệp Chế biến
TCLTRANSCENTURY LTD
0.54 KES−6.90%34.3 K0.23213.866 M KESSản xuất Chế tạo
HAFRHOME AFRIKA LTD
0.36 KES+2.86%6.1 K0.12141.839 M KES0.00%Khách hàng Lâu năm
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
8.50 KES−3.41%91.1 K2.715.656 B KES7.06%Tài chính
NBVNAIROBI BUSINESS VENTURES LIMITED
2.30 KES−4.17%32.2 K2.033.127 B KES0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BKGBK GROUP PLC
34.00 KES0.00%6000.38Tài chính
UCHMUCHUMI SUPERMARKET LTD
0.18 KES0.00%30.8 K2.8269.342 M KES0.00%Bán Lẻ
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
1.18 KES−5.60%4.2 K1.02258.3 M KES0.00%Sản xuất Chế tạo