Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Kenya tăng giá nhiều nhất

Các công ty Kenya sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
XPRSEXPRESS KENYA LTD
+9.38%3.50 KES1K1.43152.677M KES−1.90 KES−104.59%0.00%Vận chuyển
HFCKHF GROUP LTD
+8.00%4.32 KES5000.021.531B KES3.771.14 KES+1053.93%0.00%Tài chính
NSENAIROBI SECURITIES EXCHANGE LTD
+7.02%6.10 KES1000.011.5B KES37.060.16 KES−68.28%3.46%Tài chính
KPLCKENYA POWER AND LIGHTING COMPANY PLC
+5.00%1.68 KES135.1K0.153.239B KES−1.64 KES−314.83%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
TCLTRANSCENTURY LTD
+4.00%0.52 KES245.4K8.52187.601M KESSản xuất Chế tạo
DTKDIAMOND TRUST BANK KENYA LTD
+2.17%47.00 KES7.3K0.2813.043B KES2.0822.56 KES10.72%Tài chính
Mua
UMMEUMEME LTD
+2.11%14.50 KES1.5K0.0324.471B KES6.312.30 KES+77.05%21.98%Công ty dịch vụ công cộng
CABLE.A.CABLES LTD
+2.04%1.00 KES23.3K0.66250.594M KES−1.04 KES−138.73%0.00%Sản xuất Chế tạo
CTUMCENTUM INVESTMENT CO PLC
+1.61%8.84 KES28.2K0.735.883B KES6.79%Tài chính
IMHI&M HOLDINGS PLC
+1.35%18.80 KES11.1K0.1631.336B KES2.567.35 KES11.87%Tài chính
Sức mua mạnh
TOTLTOTALENERGIES MARKETING KENYA PLC
+0.84%17.95 KES5.7K3.1510.986B KES4.573.93 KES−36.01%7.51%Bán Lẻ
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
+0.72%1.39 KES18K9.57289.8M KES0.00%Sản xuất Chế tạo
KCBKCB GROUP LTD
+0.49%20.50 KES3.969M4.2465.555B KES1.6412.47 KES9.80%Tài chính
Sức mua mạnh
BAMBBAMBURI CEMENT LTD
+0.49%41.20 KES4.7K1.1314.881B KES75.900.54 KES−83.36%1.83%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ABSAABSA BANK KENYA PLC
+0.40%12.55 KES48.7K0.2067.894B KES4.212.98 KES10.80%Tài chính
Mua
UNGAUNGA GROUP LTD
+0.32%15.45 KES8001.271.17B KES−8.41 KES−455.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SCBKSTANDARD CHARTERED BANK - KENYA
+0.31%164.00 KES9.4K1.1961.875B KES4.5735.88 KES13.44%Tài chính
Theo dõi
BATBRITISH AMERICAN TOBACCO LTD - KENYA
+0.25%407.00 KES8.3K2.7041.6B KES7.3155.68 KES−14.12%13.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BRITBRITAM HOLDINGS PLC
+0.21%4.70 KES25.9K3.0012.188B KES4.451.06 KES0.00%Tài chính