Cổ phiếu Kuwait bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Kuwait quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
20.54326 KWF+7.95%69.257 M1.61770.376 M KWD9.970.03 KWD+22.01%0.00%Vận chuyển
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
23.32536 KWF+0.37%554.571 K0.97533.324 M KWD16.390.03 KWD+11.22%5.62%Truyền thông
Theo dõi
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
23.79319 KWF−4.78%1.675 M1.2383.509 M KWD4.830.07 KWD+1078.57%0.00%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
26.2526.1 KWF+0.77%1.546 M1.9611.148 M KWD−0.00 KWD−188.89%0.00%Tài chính
SENERGYSENERGY HOLDING CO
26.4328.7 KWF−1.03%34.868 K0.835.792 M KWD−0.00 KWD−233.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
26.56127 KWF−1.55%91.283 K0.8648.72 M KWD30.980.00 KWD+141.18%0.00%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
27.24171 KWF−1.72%914.429 K0.6595.35 M KWD12.760.01 KWD+1118.18%2.87%Hỗn hợp
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
27.27162 KWF0.00%5.582 M1.23105.817 M KWD8.710.02 KWD+38.81%4.63%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
27.63169 KWF−2.31%1.376 M2.1617.149 M KWD21.130.01 KWD0.00%Tài chính
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
27.90119 KWF+3.48%113.497 K2.4112.259 M KWD−0.00 KWD−269.23%0.00%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
28.04849 KWF+0.47%10.399 M2.587.036 B KWD13.270.06 KWD3.81%Tài chính
Theo dõi
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
29.581048 KWF0.00%69.428 K0.87525.218 M KWD7.210.15 KWD+84.39%13.36%Truyền thông
Sức mua mạnh