Các công ty Kuwait có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Kuwait sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
562.434 M KWD730 KWF+0.97%4.209 M0.3612.42 B KWD21.220.03 KWD3.00%Tài chính
Bán
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
538.732 M KWD868 KWF+0.23%1.199 M0.287.261 B KWD13.560.06 KWD3.72%Tài chính
Theo dõi
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
215.473 M KWD491 KWF+3.15%1.368 M0.302.073 B KWD9.860.05 KWD+9.93%7.35%Truyền thông
Mua
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
111.15 M KWD510 KWF−1.73%14.026 K1.021.017 B KWD8.510.06 KWD7.13%Tài chính
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
83.569 M KWD543 KWF+0.93%9.18 M0.591.418 B KWD16.610.03 KWD+22.01%0.00%Vận chuyển
BOUBYANBOUBYAN BANK
74.36 M KWD615 KWF+0.49%560.155 K0.432.437 B KWD33.240.02 KWD0.92%Tài chính
Bán
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
72.82 M KWD1071 KWF+1.81%3.507 K0.03536.243 M KWD7.370.15 KWD+84.39%13.31%Truyền thông
Sức mua mạnh
GBKGULF BANK KSCP
71.211 M KWD264 KWF+1.54%842.031 K0.24982.796 M KWD13.470.02 KWD3.30%Tài chính
Sức mua mạnh
MABANEEMABANEE CO K.P.S.C
64.99 M KWD784 KWF+0.64%939.475 K1.191.11 B KWD17.080.05 KWD+4.79%1.70%Tài chính
Theo dõi
HUMANSOFTHUMAN SOFT HOLDING
41.778 M KWD3382 KWF−0.09%13.498 K0.12432.489 M KWD10.340.33 KWD−17.54%10.72%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
38.458 M KWD248 KWF+2.06%91.616 K0.21571.233 M KWD12.650.02 KWD3.05%Tài chính
Mua
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
37.011 M KWD235 KWF+4.44%315.065 K1.74116.433 M KWD3.230.07 KWD+99.73%2.22%Tài chính
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
35.041 M KWD616 KWF+0.82%245.177 K0.29325.904 M KWD12.890.05 KWD−51.42%9.82%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BURGBURGAN BANK
34.487 M KWD197 KWF+1.03%590.625 K0.69685.901 M KWD19.700.01 KWD3.91%Tài chính
Sức mua mạnh
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
32.678 M KWD583 KWF+1.75%159.206 K0.26576.269 M KWD17.830.03 KWD+11.22%5.24%Truyền thông
Theo dõi
GINSGULF INSURANCE GROUP
30.078 M KWD2000 KWF+0.55%250.00564.381 M KWD18.870.11 KWD−21.25%2.71%Tài chính
ALGALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE CO KSCC
28.481 M KWD1151 KWF+1.95%164.138 K0.63312.353 M KWD11.080.10 KWD+53.47%6.11%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
24.876 M KWD214 KWF+0.94%363.807 K0.12489.374 M KWD20.000.01 KWD−36.69%2.25%Tài chính
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
23.208 M KWD124 KWF+2.48%991.41 K0.12585.74 M KWD24.310.01 KWD0.00%Tài chính
CABLEGULF CABLE AND ELECTRICAL INDUSTRIES GROUP CO KSCP
21.04 M KWD1310 KWF−0.76%8.671 K0.03271.611 M KWD12.960.10 KWD+63.06%4.55%Sản xuất Chế tạo
AINSAL AHLEIA INSURANCE CO S.A.K.P.
20.027 M KWD720 KWF+0.98%2.162 K0.04154.376 M KWD8.710.08 KWD+3.63%5.61%Tài chính
WARBABANKWARBA BANK
16.586 M KWD182 KWF+0.55%345.235 K0.25379.04 M KWD22.470.01 KWD1.56%Tài chính
Theo dõi
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
16.453 M KWD376 KWF+0.53%143.403 K0.1097.219 M KWD5.700.07 KWD+1078.57%0.00%Tài chính
SRESALHIA REAL ESTATE
16.011 M KWD463 KWF−1.49%719.989 K1.04254.747 M KWD15.910.03 KWD+9.81%3.04%Tài chính
BOURSABOURSA KUWAIT SECURITIES CO KPSC
15.798 M KWD1851 KWF−1.54%24.107 K0.15377.057 M KWD23.520.08 KWD−12.26%4.52%Tài chính
Theo dõi
TAMTAMDEEN REAL ESTATE CO KSC
15.708 M KWD400 KWF0.00%85.774 K6.43160.667 M KWD10.230.04 KWD+4.27%3.00%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
14.424 M KWD125 KWF0.00%1.023 M0.27241.232 M KWD15.430.01 KWD+17.39%2.26%Hỗn hợp
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
13.915 M KWD1175 KWF−2.00%130.971 K0.31228.118 M KWD15.480.08 KWD+380.38%0.00%Tài chính
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
13.872 M KWD164 KWF0.00%906.233 K0.24254.197 M KWD15.770.01 KWD2.23%Tài chính
Theo dõi
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
12.794 M KWD125 KWF+2.46%41.325 K0.0940.572 M KWD3.150.04 KWD+972.97%0.00%Tài chính
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
12.598 M KWD155 KWF−1.27%390.686 K0.43173.8 M KWD13.600.01 KWD−13.64%9.55%Công ty dịch vụ công cộng
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
12.368 M KWD166 KWF+2.47%3.346 M0.84109.736 M KWD8.920.02 KWD+38.81%4.63%Tài chính
MIDANAL MAIDAN CLINIC FOR ORAL HEALTH SERVICES CO KSC
12.181 M KWD401 KWF−2.20%36.611 K0.1479.779 M KWD5.620.07 KWD+35.81%1.36%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
12.125 M KWD512 KWF−1.54%1.953 K0.0595.172 M KWD9.830.05 KWD−77.12%7.69%Tài chính
MEZZANMEZZAN HOLDING CO
11.46 M KWD713 KWF+1.28%107.639 K0.18225.332 M KWD19.320.04 KWD1.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
11.287 M KWD224 KWF+0.90%206.871 K0.09242.994 M KWD18.360.01 KWD+60.53%1.27%Tài chính
KUWAITREKUWAIT REINSURANCE CO K.S.P.C
10.833 M KWD470 KWF−4.08%100.00122.122 M KWD11.750.04 KWD+33.33%1.07%Tài chính
KCINKUWAIT NATIONAL CINEMA
10.622 M KWD1342 KWF−4.89%5000.03130.662 M KWD11.700.11 KWD+39.20%4.25%Dịch vụ Khách hàng
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
9.033 M KWD441 KWF+0.68%87.766 K0.1478.013 M KWD8.340.05 KWD−7.84%6.85%Dịch vụ Công nghiệp
NAPESCONATIONAL PETROLEUM SERVICES
8.596 M KWD788 KWF−4.95%2.802 K0.1380.413 M KWD8.880.09 KWD+26.17%6.35%Năng lượng Mỏ
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
8.478 M KWD196 KWF0.00%53.735 K0.34100.041 M KWD11.740.02 KWD−18.14%8.16%Tài chính
ALKOUTAL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS
8.065 M KWD767 KWF0.00%1.63 K0.5077.391 M KWD9.600.08 KWD−19.13%6.52%Công nghiệp Chế biến
IPGINDEPENDENT PETROLEUM GROUP KSCP
7.818 M KWD470 KWF0.00%5 K0.6084.97 M KWD10.880.04 KWD+1.89%6.38%Dịch vụ Phân phối
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
7.11 M KWD824 KWF+1.10%8.23 K0.02149.06 M KWD20.910.04 KWD+26.28%2.45%Sản xuất Chế tạo
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
7.09 M KWD128 KWF−0.78%73.749 K0.4031.528 M KWD4.340.03 KWD+126.92%3.14%Tài chính
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
7.035 M KWD191 KWF+1.60%464.01 K0.23157.031 M KWD22.210.01 KWD−12.24%2.09%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
7.026 M KWD185 KWF+1.65%126.648 K0.13101.926 M KWD13.810.01 KWD+1118.18%2.75%Hỗn hợp
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
6.522 M KWD910 KWF+0.66%3.183 K0.2691.102 M KWD13.980.07 KWD+29.94%7.74%Khoáng sản phi năng lượng
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
6.341 M KWD74.0 KWF0.00%67.7 K0.0818.98 M KWD2.970.02 KWD+678.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
6.13 M KWD1148 KWF−0.95%4.397 K0.02259.82 M KWD41.150.03 KWD−69.44%6.73%Vận chuyển
Theo dõi
KFOUCKUWAIT FOUNDRY
6.095 M KWD539 KWF−1.10%4.244 K0.1035.165 M KWD5.750.09 KWD+485.63%20.83%Khoáng sản phi năng lượng
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
6.021 M KWD372 KWF+1.09%500.0056.25 M KWD9.280.04 KWD+37.33%4.89%Vận chuyển
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
4.654 M KWD135 KWF0.00%19.513 K0.7957.044 M KWD11.740.01 KWD+15.00%3.70%Năng lượng Mỏ
SOKOUKSOKOUK HOLDING
4.623 M KWD50.1 KWF−1.57%105.084 K0.0729.211 M KWD6.190.01 KWD+710.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
4.47 M KWD260 KWF0.00%1 K0.0353.225 M KWD11.820.02 KWD+11.68%1.83%Tài chính
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
4.193 M KWD48.6 KWF−0.41%154.973 K0.1065.712 M KWD15.190.00 KWD−17.95%0.00%Tài chính
MARKAZKUWAIT FINANCIAL CENTRE
4.147 M KWD124 KWF−1.59%105 K0.2364.789 M KWD14.940.01 KWD+66.00%3.97%Tài chính
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
4.139 M KWD252 KWF+2.86%1.584 M1.08197.427 M KWD48.460.01 KWD−52.29%11.43%Tài chính
SOORSOOR FUEL MARKETING
4.128 M KWD137 KWF+0.74%1.136 K0.0655.429 M KWD13.430.01 KWD+17.24%3.68%Công ty dịch vụ công cộng
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
4.101 M KWD509 KWF+1.80%597.528 K1.12126.5 M KWD31.420.02 KWD+29.60%2.95%Tài chính
NICBMNATIONAL INDUSTRIES K.S.C.
3.847 M KWD180 KWF−4.76%50.166 K1.0667.93 M KWD16.360.01 KWD−12.00%5.56%Dịch vụ Phân phối
ABARBURGAN COMPANY FOR WELL DRILLING, TRADING AND MAINTENANCE
3.129 M KWD108 KWF+2.86%13.8 K0.1527.721 M KWD9.560.01 KWD−6.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
3.068 M KWD71.8 KWF−0.14%10.0041.294 M KWD24.760.00 KWD−38.30%6.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
2.767 M KWD71.0 KWF−0.98%47.5 K0.0526.178 M KWD9.340.01 KWD+35.71%0.00%Tài chính
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
2.752 M KWD75.0 KWF+0.27%2 K0.0032.775 M KWD11.360.01 KWD+3.12%6.68%Tài chính
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
2.64 M KWD72.8 KWF+2.25%1000.0034.04 M KWD12.770.01 KWD+3.64%7.02%Tài chính
ALEIDAL EID FOOD
2.51 M KWD184 KWF0.00%135.211 K0.1834.256 M KWD12.110.02 KWD0.00%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
2.498 M KWD379 KWF+2.99%50.00154.875 M KWD61.130.01 KWD+210.00%0.00%Tài chính
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
2.486 M KWD290 KWF0.00%2.472 K0.0534.462 M KWD13.880.02 KWD−7.93%6.90%Dịch vụ Công nghiệp
INJAZZATINJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.349 M KWD95.0 KWF−3.06%10.275 K0.1730.549 M KWD13.570.01 KWD−19.54%5.26%Tài chính
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
2.279 M KWD106 KWF+1.92%963.002 K0.4523.519 M KWD10.390.01 KWD+30.77%4.76%Công nghiệp Chế biến
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
2.01 M KWD114 KWF+3.64%40.0019.085 M KWD9.660.01 KWD−2.48%6.06%Công nghiệp Chế biến
ALDEERAAL DEERA HOLDING
1.977 M KWD330 KWF+10.00%2.934 K0.2831.661 M KWD15.350.02 KWD+198.61%0.00%Tài chính
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
1.92 M KWD83.5 KWF+0.60%86.8 K0.8114.266 M KWD7.140.01 KWD+27.17%5.99%Tài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
1.883 M KWD64.7 KWF−4.71%264.828 K0.9318.146 M KWD9.110.01 KWD+26.79%4.42%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
1.836 M KWD61.0 KWF−3.17%5 K0.1623.717 M KWD12.200.01 KWD−13.79%6.35%Tài chính
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
1.753 M KWD189 KWF+2.72%720.604 K0.34134.039 M KWD75.600.00 KWD−50.98%2.72%Khoáng sản phi năng lượng
MASHAERMASHAER HOLDING
1.549 M KWD64.0 KWF+6.84%4000.0011.281 M KWD7.270.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
1.532 M KWD150 KWF−4.46%13.29 K0.1656.651 M KWD36.590.00 KWD+141.18%0.00%Tài chính
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
1.437 M KWD173 KWF−1.70%7 K0.1517.069 M KWD11.930.01 KWD+6.62%6.82%Công nghiệp Chế biến
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
1.354 M KWD76.8 KWF−4.00%104.66 K0.9816.108 M KWD11.290.01 KWD+38.78%3.79%Dịch vụ Khách hàng
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
1.334 M KWD35.5 KWF−4.31%229 K1.337.21 M KWD4.670.01 KWD+3700.00%0.00%Tài chính
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
1.312 M KWD110 KWF+1.85%242.216 K0.2632.4 M KWD25.000.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
AMARAMAR FOR FINANCE AND LEASING
1.135 M KWD61.8 KWF−4.92%62.501 K5.5812.065 M KWD10.660.01 KWD0.00%Tài chính
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
1.133 M KWD89.4 KWF−4.99%18.492 K1.299.881 M KWD8.280.01 KWD+0.93%8.50%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
1.04 M KWD88.0 KWF+2.33%848.093 K0.7734.992 M KWD24.440.00 KWD+414.29%0.00%Tài chính
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
1.01 M KWD52.6 KWF−0.57%71.35 K0.2224.374 M KWD35.070.00 KWD+36.36%0.00%Tài chính
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
981.153 K KWD126 KWF+4.13%192.219 K0.1114.038 M KWD14.000.01 KWD−19.64%4.96%Dịch vụ Khách hàng
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
942.766 K KWD63.9 KWF+3.57%11.734 K0.0813.054 M KWD15.980.00 KWD−2.44%3.13%Tài chính
KHOTKUWAIT HOTELS CO KSCP
848.014 K KWD187 KWF−4.59%5000.1310.553 M KWD11.690.02 KWD+49.53%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KAMCOKAMCO INVESTMENT
748.118 K KWD99.8 KWF0.00%113.579 K0.3334.165 M KWD45.360.00 KWD−86.34%10.02%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
720.155 K KWD188 KWF+3.30%238.768 K0.4518.636 M KWD23.500.01 KWD0.00%Tài chính
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
606.758 K KWD286 KWF−0.35%785.372 K0.6343.5 M KWD71.500.00 KWD+37.93%0.00%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
573.855 K KWD152 KWF0.00%2 K0.019.323 M KWD16.000.01 KWD+227.59%1.90%Tài chính
OSOULOSOUL INVESTMENT
511.775 K KWD95.5 KWF−3.05%500.0011.944 M KWD23.880.00 KWD−35.48%6.09%Tài chính
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
454.607 K KWD47.5 KWF+3.94%490.0011.129 M KWD23.750.00 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
THURAYADAR AL THURAYA REAL ESTATE
318.387 K KWD137 KWF+5.38%130.0320.07 M KWD62.270.00 KWD−21.43%0.00%Tài chính
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
264.71 K KWD86.8 KWF+1.52%1000.0021.473 M KWD−0.00 KWD−107.95%7.02%Tài chính
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
250.19 K KWD94.0 KWF−0.21%1.101 K0.068.487 M KWD36.150.00 KWD−43.48%0.00%Bán Lẻ
ALOLAFIRST INVESTMENT
212.74 K KWD37.4 KWF−0.27%50.0017.081 M KWD74.800.00 KWD0.00%Tài chính