Các công ty Kuwait có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Kuwait sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KFOUCKUWAIT FOUNDRY
21.57%570 KWF−0.87%29.379 K0.4437.375 M KWD6.000.10 KWD−20.24%19.74%Khoáng sản phi năng lượng
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
13.10%1053 KWF−1.50%35.283 K0.28535.742 M KWD16.660.06 KWD−62.34%13.10%Truyền thông
Sức mua mạnh
HUMANSOFTHUMAN SOFT HOLDING
11.84%2781 KWF−1.24%319.71 K2.52377.861 M KWD9.080.31 KWD−11.88%11.84%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
OSOULOSOUL INVESTMENT
11.64%86.9 KWF+1.16%200.986 K1.5610.469 M KWD6.98%Tài chính
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
9.30%172 KWF0.00%172.313 K0.5687.345 M KWD9.720.02 KWD+0.57%9.30%Tài chính
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
9.05%658 KWF−0.75%873.753 K0.99345.719 M KWD19.880.03 KWD−50.60%9.05%Công nghiệp Chế biến
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
8.52%827 KWF+0.61%42.032 K2.5782.382 M KWD12.860.06 KWD+35.37%8.52%Khoáng sản phi năng lượng
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
7.88%163 KWF−1.21%15.656 K0.4716.374 M KWD11.160.01 KWD+5.04%7.88%Công nghiệp Chế biến
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
7.68%459 KWF+0.66%4.244 M0.591.973 B KWD10.430.04 KWD−6.18%7.68%Truyền thông
Mua
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
7.55%532 KWF+0.38%93.9 K2.7897.944 M KWD9.000.06 KWD−71.50%7.55%Tài chính
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
7.25%509 KWF−0.20%15.397 K0.441.011 B KWD8.160.06 KWD7.25%Tài chính
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
7.15%140 KWF+2.19%384.86 K0.4234.168 M KWD3.880.04 KWD+250.49%7.02%Tài chính
NAPESCONATIONAL PETROLEUM SERVICES
7.06%850 KWF0.00%9.783 K0.5682.45 M KWD9.220.09 KWD+11.49%5.88%Năng lượng Mỏ
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
7.04%71.2 KWF+0.28%1.543 M0.7033.017 M KWD11.300.01 KWD+215.00%7.04%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
6.68%60.0 KWF+0.17%45.147 K0.1422.163 M KWD10.340.01 KWD+18.37%6.68%Tài chính
ALGALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE CO KSCC
6.51%1063 KWF−1.12%807.503 K1.99294.543 M KWD10.110.11 KWD+40.32%6.51%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ALKOUTAL KOUT INDUSTRIAL PROJECTS
6.51%768 KWF+0.13%1 K0.5577.492 M KWD9.380.08 KWD−14.86%6.51%Công nghiệp Chế biến
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
6.51%539 KWF+0.19%375.456 K0.82537.319 M KWD16.190.03 KWD−1.48%6.51%Truyền thông
Theo dõi
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
6.27%358 KWF+1.99%2000.0152.65 M KWD8.520.04 KWD+34.62%5.13%Vận chuyển
IPGINDEPENDENT PETROLEUM GROUP KSCP
6.01%499 KWF+2.25%85.55 K7.4490.213 M KWD11.290.04 KWD+2.79%6.01%Dịch vụ Phân phối
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
5.94%512 KWF+1.39%1.02 M1.1186.396 M KWD8.770.06 KWD−2.99%5.94%Dịch vụ Công nghiệp
KCINKUWAIT NATIONAL CINEMA
5.93%1404 KWF+4.00%5010.10125.013 M KWD11.680.12 KWD+41.75%5.93%Dịch vụ Khách hàng
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
5.81%258 KWF0.00%658.017 K0.32202.933 M KWD28.670.01 KWD10.85%Tài chính
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
5.71%106 KWF+0.95%3.534 M2.0023.08 M KWD12.620.01 KWD+42.37%4.71%Công nghiệp Chế biến
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
5.62%87.1 KWF−2.02%1.013 M0.1238.798 M KWD21.240.00 KWD−62.39%5.62%Tài chính
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
5.50%92.0 KWF+1.21%2.345 M3.2915.624 M KWD7.730.01 KWD+52.56%5.50%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
5.43%184 KWF0.00%7.16 M4.33100.83 M KWD8.440.02 KWD5.43%Hỗn hợp
NICBMNATIONAL INDUSTRIES K.S.C.
5.43%183 KWF−0.54%9420.0466.133 M KWD11.810.02 KWD+55.00%5.43%Dịch vụ Phân phối
CABLEGULF CABLE AND ELECTRICAL INDUSTRIES GROUP CO KSCP
5.34%1190 KWF−2.30%278.983 K1.02254.478 M KWD12.850.09 KWD+0.43%4.93%Sản xuất Chế tạo
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
5.32%285 KWF+1.06%10.52 K0.2233.511 M KWD14.390.02 KWD+15.79%7.09%Dịch vụ Công nghiệp
KAMCOKAMCO INVESTMENT
5.11%96.5 KWF−1.43%134.4 K0.1833.514 M KWD8.770.01 KWD+1000.00%10.21%Tài chính
INJAZZATINJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT
5.10%99.1 KWF+1.12%1.92 M7.2531.513 M KWD10.220.01 KWD+10.23%5.10%Tài chính
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
5.10%159 KWF+1.27%859.008 K0.1417.218 M KWD48.180.00 KWD−69.44%5.10%Dịch vụ Khách hàng
ATCADVANCED TECHNOLOGY
5.03%398 KWF−4.10%550.0359.7 M KWD−0.01 KWD−107.25%5.03%Dịch vụ Phân phối
TAMINVTAMDEEN INVESTMENT CO KPSC
5.00%600 KWF0.00%1500.04205.063 M KWD14.350.04 KWD+10.00%5.00%Tài chính
ALEIDAL EID FOOD
4.88%206 KWF+0.49%13.052 M5.3962.18 M KWD11.910.02 KWD+24.46%2.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TAMTAMDEEN REAL ESTATE CO KSC
4.66%385 KWF−0.26%1.387 K0.08155.044 M KWD10.030.04 KWD+3.23%4.66%Tài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
4.64%64.4 KWF−0.31%29.046 K0.0517.038 M KWD8.260.01 KWD+41.82%4.64%Tài chính
MARKAZKUWAIT FINANCIAL CENTRE
4.58%136 KWF+3.82%656.215 K1.9865.794 M KWD6.730.02 KWD4.58%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
4.52%166 KWF0.00%3.017 M1.48108.43 M KWD8.560.02 KWD+33.79%4.52%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
4.37%259 KWF−0.77%3.817 M0.34982.796 M KWD14.230.02 KWD4.38%Tài chính
Sức mua mạnh
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
4.31%104 KWF−5.86%1.572 M1.1619.767 M KWD9.200.01 KWD−1.74%5.75%Công nghiệp Chế biến
AINSAL AHLEIA INSURANCE CO S.A.K.P.
3.97%732 KWF−3.05%37.356 K0.40163.469 M KWD7.480.10 KWD+15.45%5.30%Tài chính
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
3.93%96.2 KWF−0.62%27.504 K0.8310.993 M KWD6.500.01 KWD+3600.00%7.94%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
3.91%127 KWF−0.78%622.557 K1.257.903 M KWD13.370.01 KWD+227.59%2.25%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
3.83%870 KWF+0.12%3.371 M0.457.236 B KWD13.300.07 KWD3.84%Tài chính
Bán
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
3.82%502 KWF−4.02%521.716 K0.73132.319 M KWD27.890.02 KWD+68.22%2.87%Tài chính
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
3.76%77.8 KWF−2.51%15.894 M1.9329.094 M KWD59.850.00 KWD−83.12%0.00%Tài chính
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
3.72%807 KWF0.00%63.747 K0.51145.455 M KWD18.300.04 KWD+53.66%2.48%Sản xuất Chế tạo
SOORSOOR FUEL MARKETING
3.68%135 KWF−0.74%16.696 K0.4755.024 M KWD13.780.01 KWD+3.16%3.68%Công ty dịch vụ công cộng
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
3.65%137 KWF0.00%39.164 K0.7155.426 M KWD10.300.01 KWD+30.39%3.65%Năng lượng Mỏ
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
3.61%263 KWF−2.23%36.274 K1.1256.295 M KWD10.120.03 KWD+37.57%1.72%Tài chính
BOURSABOURSA KUWAIT SECURITIES CO KPSC
3.44%2140 KWF−0.47%183.107 K0.75431.668 M KWD26.580.08 KWD−5.29%3.44%Tài chính
Mua
SRESALHIA REAL ESTATE
3.30%440 KWF+1.62%1.104 M1.29249.455 M KWD16.790.03 KWD−2.24%3.30%Tài chính
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
3.27%306 KWF0.00%4.002 M0.43780.58 M KWD8.970.03 KWD+23.10%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
3.18%60.5 KWF−3.66%156.095 K2.3313.287 M KWD8.290.01 KWD+563.64%0.00%Tài chính
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
3.16%158 KWF0.00%400.286 K0.58173.8 M KWD13.500.01 KWD−4.10%9.49%Công ty dịch vụ công cộng
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
3.15%271 KWF−0.37%393.589 K0.24674.339 M KWD13.220.02 KWD3.15%Tài chính
Theo dõi
BURGBURGAN BANK
3.07%186 KWF0.00%1.19 M0.47673.199 M KWD18.420.01 KWD3.07%Tài chính
Sức mua mạnh
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
3.05%268 KWF+2.29%641.629 K1.23133.796 M KWD3.940.07 KWD+35.12%3.05%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
2.83%137 KWF−0.72%2.131 M0.41263.399 M KWD15.390.01 KWD+48.33%2.01%Hỗn hợp
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
2.68%181 KWF0.00%10.216 M0.70287.827 M KWD16.450.01 KWD2.68%Tài chính
Theo dõi
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
2.64%1060 KWF−0.19%350.235 K1.12233.64 M KWD207.840.01 KWD−93.96%7.34%Vận chuyển
Theo dõi
MEZZANMEZZAN HOLDING CO
2.50%800 KWF0.00%534.354 K1.98256.423 M KWD21.680.04 KWD1.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
2.47%77.8 KWF+1.04%171.82 K0.2316.338 M KWD8.190.01 KWD+156.76%3.60%Dịch vụ Khách hàng
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
2.45%746 KWF0.00%5.106 M0.3012.674 B KWD21.560.03 KWD2.46%Tài chính
Bán
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
2.14%239 KWF+2.14%11.399 M1.57530.156 M KWD13.980.02 KWD2.04%Tài chính
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
1.79%220 KWF−1.35%1.559 M0.42240.834 M KWD17.320.01 KWD+20.95%1.27%Tài chính
KUWAITREKUWAIT REINSURANCE CO K.S.P.C
1.79%352 KWF−4.86%400.02100.676 M KWD8.650.04 KWD+38.91%1.30%Tài chính
MABANEEMABANEE CO K.P.S.C
1.63%819 KWF+1.24%1.09 M0.791.128 B KWD17.460.05 KWD+6.35%1.63%Tài chính
Theo dõi
BOUBYANBOUBYAN BANK
1.31%580 KWF+0.35%1.822 M0.612.428 B KWD31.520.02 KWD1.31%Tài chính
Theo dõi
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
1.06%185 KWF−1.60%1.024 M0.29155.378 M KWD21.260.01 KWD−15.53%2.09%Tài chính
MIDANAL MAIDAN CLINIC FOR ORAL HEALTH SERVICES CO KSC
0.69%800 KWF+8.70%96.293 K4.09161.988 M KWD11.220.07 KWD+35.81%0.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe