Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Kuwait mất giá nhiều nhất

Các công ty Kuwait sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMARAMAR FOR FINANCE AND LEASING
−9.45%66.1 KWF165.101K2.5912.905M KWD11.400.01 KWD0.00%Tài chính
HAYATCOMMHAYAT COMMUNICATIONS
−9.02%86.7 KWF12.542K0.017.554M KWD−0.58 KWD−38586.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
−6.42%175 KWF113.409K0.129.155M KWD29.170.01 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
−6.12%491 KWF1.696M2.45124.223M KWD34.580.01 KWD−7.79%3.05%Tài chính
KUWAITREKUWAIT REINSURANCE CO K.S.P.C
−4.64%432 KWF4.142K0.28112.248M KWD10.800.04 KWD+33.33%1.17%Tài chính
ENERGYHTHE ENERGY HOUSE HOLDING
−4.08%188 KWF37.647K0.248.523M KWD38.370.00 KWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IPGINDEPENDENT PETROLEUM GROUP KSCP
−3.85%475 KWF38.001K0.6885.874M KWD11.000.04 KWD+1.89%6.32%Dịch vụ Phân phối
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
−3.81%202 KWF271.916K0.4821.533M KWD−0.00 KWD−300.00%0.00%Tài chính
GFCGULF FRANCHISING HOLDING
−3.61%80.0 KWF37.5K0.323.198M KWD−0.03 KWD−216.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
−3.45%168 KWF2.578M0.67119.78M KWD35.000.00 KWD+242.86%2.98%Khoáng sản phi năng lượng
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
−3.41%85.0 KWF134.136K0.7121.348M KWD77.270.00 KWD−87.50%7.06%Tài chính
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
−2.78%140 KWF42.169K1.1556.64M KWD13.730.01 KWD+8.51%3.57%Năng lượng Mỏ
KFICKFIC INVEST K.S.C.P
−2.70%72.0 KWF75.189K0.3422.237M KWD−0.00 KWD−109.09%0.00%Tài chính
AGHCARABI GROUP HOLDING KSCP
−2.57%530 KWF533.046K0.73179.118M KWD−0.03 KWD−8400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
−2.31%508 KWF186.021K2.0093.878M KWD2.500.20 KWD+202.08%7.87%Tài chính
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
−2.16%45.2 KWF922.446K1.208.981M KWD−0.03 KWD−401.89%57.03%Tài chính
ASCAUTOMATED SYSTEMS CO KPSC
−2.13%276 KWF561.159K0.3127.6M KWD−0.00 KWD+67.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
−2.12%83.1 KWF7.837K0.0414.283M KWD11.080.01 KWD−21.05%6.02%Tài chính
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
−1.92%102 KWF435.178K1.6610.71M KWD9.440.01 KWD+0.93%7.84%Tài chính
ALAQARIAKUWAIT REAL ESTATE HOLDING
−1.80%32.8 KWF484.7K0.776.171M KWD−0.01 KWD−334.78%0.00%Tài chính
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
−1.72%114 KWF1.774M0.6034.2M KWD43.850.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
ALEIDAL EID FOOD
−1.54%192 KWF415.777K1.6258.237M KWD12.630.02 KWD0.00%2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
−1.30%75.7 KWF4.811M2.5027.599M KWD6.820.01 KWD0.00%Tài chính
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
−1.29%30.6 KWF2.103M0.963.009M KWD76.500.00 KWD0.00%Tài chính
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
−1.07%55.5 KWF197.2K0.657.701M KWD55.500.00 KWD−99.91%0.00%Tài chính
GINSGULF INSURANCE GROUP
−0.94%1900 KWF252.262K2.34539.127M KWD14.770.13 KWD+27.83%2.84%Tài chính
KAMCOKAMCO INVESTMENT
−0.93%106 KWF252.016K0.1536.287M KWD132.500.00 KWD−95.38%9.43%Tài chính
KFOUCKUWAIT FOUNDRY
−0.87%569 KWF17.79K0.2536.985M KWD6.160.09 KWD+252.67%19.95%Khoáng sản phi năng lượng
TAMINVTAMDEEN INVESTMENT CO KPSC
−0.84%475 KWF5000.20162.342M KWD10.560.05 KWD+17.80%2.53%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
−0.81%975 KWF2.565M0.807.732B KWD14.510.07 KWD3.47%Tài chính
Theo dõi
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
−0.80%74.4 KWF1.076M0.4434.598M KWD21.880.00 KWD+6.25%6.72%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
−0.66%151 KWF22.5K0.079.323M KWD48.710.00 KWD+181.82%1.91%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
−0.56%176 KWF1.404M0.37114.962M KWD9.460.02 KWD+38.81%4.26%Tài chính
SENERGYSENERGY HOLDING CO
−0.53%37.7 KWF119.727K0.237.53M KWD−0.00 KWD−400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
−0.51%590 KWF375.451K0.60589.253M KWD18.040.03 KWD+11.22%5.08%Truyền thông
Theo dõi
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
−0.50%79.5 KWF9.838M2.9113.118M KWD265.000.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
−0.37%801 KWF7.421M0.3911.764B KWD21.360.04 KWD2.95%Tài chính
Bán
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
−0.36%274 KWF1.006M0.7541.1M KWD80.590.00 KWD+580.00%0.00%Tài chính
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
−0.35%288 KWF1.622M0.31226.53M KWD92.900.00 KWD−77.21%9.72%Tài chính
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
−0.24%424 KWF979.184K1.1472.538M KWD7.390.06 KWD+9.54%7.08%Dịch vụ Công nghiệp
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
−0.20%100.8 KWF3.582M2.2325.715M KWD−0.01 KWD−262.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
−0.20%1010 KWF397.55K0.42184.911M KWD17.240.06 KWD+120.30%0.00%Tài chính
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
−0.19%512 KWF3.804M1.012.215B KWD10.240.05 KWD+16.01%6.84%Truyền thông
Mua
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
−0.19%519 KWF3.714K1.741.029B KWD7.480.07 KWD7.13%Tài chính
HUMANSOFTHUMAN SOFT HOLDING
−0.18%3302 KWF130.471K0.69421.884M KWD10.090.33 KWD−17.54%10.99%Dịch vụ Thương mại
Mua
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
−0.18%56.4 KWF644.963K1.1025.41M KWD25.640.00 KWD+340.00%0.00%Tài chính
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
−0.16%1259 KWF149.301K0.36630.963M KWD8.660.15 KWD+84.39%5.56%Truyền thông
Sức mua mạnh