Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Kuwait có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Kuwait sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
126 KWF−0.79%5.637M0.32604.944M KWD18.260.01 KWD0.00%Tài chính
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
47.7 KWF+1.49%5.01K0.008.408M KWD1.740.03 KWD+334.92%0.00%Tài chính
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
141 KWF0.00%19.385K0.5457.044M KWD13.820.01 KWD+8.51%3.55%Năng lượng Mỏ
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
272 KWF−0.37%1.17M0.8840.8M KWD80.000.00 KWD+580.00%0.00%Tài chính
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
104.0 KWF+1.96%11.981K0.0410.92M KWD9.630.01 KWD+0.93%7.69%Tài chính
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
53.4 KWF−7.29%6.729M0.585.864M KWD89.000.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
605 KWF+1.34%1.004M1.83604.234M KWD18.500.03 KWD+11.22%4.96%Truyền thông
Theo dõi
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
116 KWF+0.87%1.163M0.6519.767M KWD9.830.01 KWD−2.48%5.75%Công nghiệp Chế biến
GFCGULF FRANCHISING HOLDING
79.5 KWF+4.61%10.02K0.083.178M KWD−0.03 KWD−216.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
851 KWF−0.12%368.86K0.74153.386M KWD23.770.04 KWD+18.54%2.35%Sản xuất Chế tạo
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
256 KWF−1.54%1.813M0.99604.279M KWD13.060.02 KWD2.90%Tài chính
Mua
TAMINVTAMDEEN INVESTMENT CO KPSC
476 KWF+0.21%100.00162.683M KWD10.580.05 KWD+17.80%2.52%Tài chính
KAMCOKAMCO INVESTMENT
105 KWF−0.94%560.401K0.3335.945M KWD131.250.00 KWD−95.38%9.52%Tài chính
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
224 KWF+1.36%17.028M1.28185.131M KWD33.940.01 KWD−50.38%1.75%Tài chính
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
70.3 KWF+0.29%105.598K0.2840.431M KWD7.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOORSOOR FUEL MARKETING
141 KWF−4.73%11.877K0.5057.047M KWD14.100.01 KWD+26.58%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
KMEFICKUWAIT AND MIDDLE EAST FINANCIAL INVESTMENT
91.0 KWF+3.53%5K0.0520.02M KWD−0.01 KWD−297.01%0.00%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
63.3 KWF+1.28%261.5K0.7523.421M KWD12.660.01 KWD−13.79%6.32%Tài chính
THURAYADAR AL THURAYA REAL ESTATE
129 KWF−0.77%1.162K1.7518.898M KWD47.780.00 KWD−63.51%0.00%Tài chính
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
46.5 KWF−0.43%1.597M1.5437.964M KWD−0.02 KWD−242.00%0.00%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
178 KWF−0.56%5.409M2.11116.268M KWD9.570.02 KWD+38.81%4.21%Tài chính
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
87.0 KWF+3.57%149.533K1.3821.85M KWD79.090.00 KWD−87.50%6.90%Tài chính
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
170 KWF−1.16%1.158M2.05187M KWD13.180.01 KWD+5.74%8.82%Công ty dịch vụ công cộng
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
81.9 KWF+0.86%275.736K0.1240.494M KWD−0.05 KWD−109.45%0.00%Tài chính
ALDEERAAL DEERA HOLDING
446 KWF−0.22%8.05K1.2140.93M KWD33.280.01 KWD+0.75%0.00%Tài chính
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
230 KWF+1.77%8.697M1.16248.394M KWD18.550.01 KWD+87.88%1.23%Tài chính
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
57.0 KWF+3.64%24.921K0.117.909M KWD57.000.00 KWD−99.91%0.00%Tài chính
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
503 KWF−1.37%5.38M1.342.177B KWD10.060.05 KWD+16.01%6.96%Truyền thông
Mua
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
188 KWF−1.05%46.091K0.1995.47M KWD11.260.02 KWD−18.14%8.51%Tài chính
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
421 KWF−0.24%1.553M0.28104.947M KWD0.00%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
199 KWF+0.51%2.983M0.6219.726M KWD24.880.01 KWD0.00%Tài chính
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
905 KWF0.00%2.988K0.1390.701M KWD13.900.07 KWD+29.94%7.73%Khoáng sản phi năng lượng
ENERGYHTHE ENERGY HOUSE HOLDING
180 KWF−1.64%2.911K0.038.16M KWD36.730.00 KWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
55.7 KWF+1.09%1.005M0.0973.35M KWD0.00 KWD−100.00%0.00%Tài chính
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
1008 KWF+0.70%181.417K0.23184.545M KWD17.200.06 KWD+120.30%0.00%Tài chính
MABANEEMABANEE CO K.P.S.C
818 KWF+1.49%2.411M1.251.076B KWD16.800.05 KWD+4.96%1.52%Tài chính
Theo dõi
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
30.7 KWF+0.66%122.28K0.053.019M KWD76.750.00 KWD0.00%Tài chính
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
601 KWF−1.64%6.062M2.051.533B KWD18.210.03 KWD0.00%Vận chuyển
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
203 KWF+2.01%15.333K0.0321.64M KWD−0.00 KWD−300.00%0.00%Tài chính
MASHAERMASHAER HOLDING
72.2 KWF−0.41%124.15K0.1712.727M KWD8.200.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
270 KWF−0.37%297.6K8.6654.85M KWD12.270.02 KWD+11.68%1.76%Tài chính
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
73.7 KWF−1.21%2.918M1.4434.272M KWD21.680.00 KWD+6.25%6.78%Tài chính
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
56.4 KWF+0.53%2.674M2.0258.509M KWD−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
67.0 KWF+1.21%617.008K0.7014.175M KWD20.940.00 KWD−5.88%2.99%Tài chính
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
58.7 KWF+0.34%155.382K0.1826.446M KWD26.680.00 KWD+340.00%0.00%Tài chính
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
84.6 KWF+0.24%668.013K3.3214.541M KWD7.230.01 KWD+27.17%5.91%Tài chính
ALGALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE CO KSCC
1175 KWF+0.95%623.226K1.26321.943M KWD11.310.10 KWD+53.47%5.87%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AMARAMAR FOR FINANCE AND LEASING
70.2 KWF+8.00%17.05K0.1913.705M KWD12.100.01 KWD0.00%Tài chính
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
276 KWF−1.43%69.928K0.4832.798M KWD11.650.02 KWD+33.15%7.25%Dịch vụ Công nghiệp
SULTANSULTAN CENTER FOOD
109 KWF+3.81%393.376K1.3430.456M KWD−0.01 KWD+76.24%0.00%Bán Lẻ
AGHCARABI GROUP HOLDING KSCP
524 KWF−4.03%1.998M2.62177.09M KWD−0.03 KWD−8400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KUWAITREKUWAIT REINSURANCE CO K.S.P.C
475 KWF+5.56%970.01123.421M KWD11.880.04 KWD+33.33%1.06%Tài chính
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
253 KWF+0.40%1.878M1.15129.2M KWD3.820.07 KWD+100.30%1.98%Tài chính
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
200 KWF−9.50%338.719K0.6310.463M KWD33.330.01 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
HAYATCOMMHAYAT COMMUNICATIONS
92.5 KWF−4.15%7500.008.06M KWD−0.58 KWD−38586.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ATCADVANCED TECHNOLOGY
481 KWF+9.82%3000.0172.15M KWD14.190.03 KWD−8.13%4.16%Dịch vụ Phân phối
BOUBYANBOUBYAN BANK
643 KWF+0.31%1.892M0.972.548B KWD34.760.02 KWD0.88%Tài chính
Bán
ABARBURGAN COMPANY FOR WELL DRILLING, TRADING AND MAINTENANCE
111 KWF−2.63%799.36K0.4628.229M KWD9.820.01 KWD−6.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
99.1 KWF−0.80%226.743K0.1137.899M KWD21.090.00 KWD0.00%Tài chính
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
109.0 KWF+8.78%4.892M2.1627.806M KWD−0.01 KWD−262.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
53.2 KWF−4.49%2.627M0.478.778M KWD177.330.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
75.3 KWF+0.40%2.258M1.0027.454M KWD6.780.01 KWD0.00%Tài chính
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
53.5 KWF−2.55%1.413M2.0212.378M KWD−0.00 KWD+78.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
MADARAL MADAR INVESTMENT CO KSC
85.1 KWF−4.92%3.5K0.0917.618M KWD141.830.00 KWD−70.00%0.00%Tài chính
SRESALHIA REAL ESTATE
460 KWF0.00%877.17K0.85252.008M KWD15.810.03 KWD+9.81%3.11%Tài chính
MENAMENA REAL ESTATE
41.7 KWF−3.92%2.042M0.385.679M KWDTài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
980 KWF+0.41%9.655M3.027.771B KWD14.580.07 KWD3.45%Tài chính
Theo dõi
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
174 KWF+1.75%2.696M0.65124.057M KWD36.250.00 KWD+242.86%2.87%Khoáng sản phi năng lượng
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
108 KWF−0.92%687.385K2.0826.395M KWD5.540.02 KWD+182.61%3.72%Tài chính
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
520 KWF+0.97%14.823K0.1696.096M KWD2.560.20 KWD+202.08%7.69%Tài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
73.5 KWF+1.10%5.57M1.9419.385M KWD13.610.01 KWD+14.89%4.08%Tài chính
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
42.2 KWF+1.20%511.715K0.1825.742M KWD−0.01 KWD−9500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
MEZZANMEZZAN HOLDING CO
620 KWF+0.32%878.067K1.27198.728M KWD15.200.04 KWD1.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
CATTLLIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC
113 KWF+2.73%2.068M4.9823.641M KWD188.330.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
383 KWF0.00%91.096K0.82155.688M KWD67.190.01 KWD+2750.00%0.00%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
295 KWF+0.34%11.448M1.451.057B KWD14.320.02 KWD3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
285 KWF+0.71%1.626M0.43224.17M KWD91.940.00 KWD−77.21%9.82%Tài chính
NAPESCONATIONAL PETROLEUM SERVICES
760 KWF−0.91%13K1.2873.72M KWD9.390.08 KWD+12.99%6.58%Năng lượng Mỏ
ALEIDAL EID FOOD
192 KWF−0.52%427.735K1.4258.237M KWD12.630.02 KWD0.00%2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KFOUCKUWAIT FOUNDRY
571 KWF−0.17%6.622K0.1137.115M KWD6.180.09 KWD+252.67%19.88%Khoáng sản phi năng lượng
BOURSABOURSA KUWAIT SECURITIES CO KPSC
2040 KWF+2.77%788.556K3.65409.583M KWD25.920.08 KWD−12.26%4.17%Tài chính
Theo dõi
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
421 KWF−0.24%891.558K1.0272.025M KWD7.330.06 KWD+9.54%7.13%Dịch vụ Công nghiệp
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
609 KWF−0.81%418.601K0.32317.561M KWD13.130.05 KWD−51.41%9.85%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CABLEGULF CABLE AND ELECTRICAL INDUSTRIES GROUP CO KSCP
1493 KWF−0.80%294.516K1.08311.934M KWD15.670.10 KWD−7.92%4.02%Sản xuất Chế tạo
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
178 KWF+1.71%2.5K0.0367.226M KWD25.430.01 KWD+52.17%0.00%Tài chính
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
165 KWF+0.61%4.328M0.69254.197M KWD15.870.01 KWD2.22%Tài chính
Bán
FIRSTDUBAIFIRST DUBAI FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
40.1 KWF+1.52%717.946K1.0729.454M KWD6.910.01 KWD0.00%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
34.0 KWF−1.16%3.61M0.3414.635M KWD340.000.00 KWD−96.88%0.00%Tài chính
NICBMNATIONAL INDUSTRIES K.S.C.
169 KWF0.00%14.326K0.0960.742M KWD15.360.01 KWD−12.00%5.92%Dịch vụ Phân phối
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
110 KWF+0.92%5K0.079.911M KWD15.940.01 KWD0.00%Bán Lẻ
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
112 KWF−0.88%1.006M0.3224.618M KWD4.42%Công nghiệp Chế biến
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
810 KWF+0.62%17.826M1.2412.651B KWD21.600.04 KWD2.92%Tài chính
Bán
AINSAL AHLEIA INSURANCE CO S.A.K.P.
744 KWF+7.05%406.246K2.81161.088M KWD9.190.08 KWD+7.86%5.38%Tài chính
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
239 KWF+1.70%2.655M0.61541.484M KWD21.930.01 KWD−42.33%1.99%Tài chính
IPGINDEPENDENT PETROLEUM GROUP KSCP
469 KWF−4.48%2K0.0484.789M KWD10.860.04 KWD+1.89%6.40%Dịch vụ Phân phối
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
514 KWF−0.19%4.001K1.251.019B KWD7.410.07 KWD7.20%Tài chính
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
151 KWF0.00%191.615K0.1848.622M KWD4.020.04 KWD+210.74%0.00%Tài chính
ALAFCOALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP
212 KWF+1.44%310.418K0.54201.844M KWD−0.01 KWD+90.57%0.00%Tài chính
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
45.0 KWF+1.58%167.01K0.208.942M KWD−0.03 KWD−401.89%57.29%Tài chính
ASCAUTOMATED SYSTEMS CO KPSC
279 KWF−0.71%22.4K0.0827.9M KWD−0.00 KWD+67.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ