Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Kuwait biến động nhất

Biến động của thị trường mang lại rủi ro, mà nhiều nhà giao dịch hy vọng có được lợi nhuận. Cổ phiếu Kuwait trong danh sách dưới đây có nhiều biến động nhất trên thị trường. Các cổ phiếu này được sắp xếp theo mức độ biến động hàng ngày và được cung cấp các số liệu quan trọng.
Biến động
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
9.03%59.8 KWF+9.93%1.526M0.145.973M KWD99.670.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
MENAMENA REAL ESTATE
8.95%45.8 KWF+9.83%1.896M0.435.679M KWDTài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
6.67%36.0 KWF+5.88%2.081M0.2414.635M KWD360.000.00 KWD−96.88%0.00%Tài chính
AGHCARABI GROUP HOLDING KSCP
5.77%525 KWF−0.94%101.751K0.15179.118M KWD−0.03 KWD−8400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENERGYHTHE ENERGY HOUSE HOLDING
5.64%199 KWF+5.85%550.008.523M KWD40.610.00 KWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
5.61%214 KWF+5.94%230.0021.533M KWD−0.00 KWD−300.00%0.00%Tài chính
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
5.41%185 KWF+5.71%180.009.155M KWD30.830.01 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
ALDEERAAL DEERA HOLDING
5.20%423 KWF−4.94%1K0.1240.838M KWD31.570.01 KWD+0.75%0.00%Tài chính
KUWAITREKUWAIT REINSURANCE CO K.S.P.C
5.11%411 KWF−4.86%100.00112.248M KWD10.280.04 KWD+33.33%1.17%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
3.58%64.3 KWF−3.45%79.627K0.0714.091M KWD20.090.00 KWD−5.88%3.00%Tài chính
ALAQARIAKUWAIT REAL ESTATE HOLDING
3.53%34.0 KWF+3.66%5000.006.171M KWD−0.01 KWD−334.78%0.00%Tài chính
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.86%31.5 KWF+2.94%75.1K0.033.009M KWD78.750.00 KWD0.00%Tài chính
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
2.26%134 KWF+2.29%3.327M0.19628.95M KWD19.420.01 KWD0.00%Tài chính
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
1.98%253 KWF+1.61%200K0.15127.157M KWD3.820.07 KWD+100.30%2.01%Tài chính
KAMCOKAMCO INVESTMENT
1.87%108 KWF+1.89%39.651K0.0236.287M KWD135.000.00 KWD−95.38%9.43%Tài chính
ABARBURGAN COMPANY FOR WELL DRILLING, TRADING AND MAINTENANCE
1.85%108 KWF+1.89%200.0026.958M KWD9.560.01 KWD−6.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
1.77%113 KWF+1.80%336.438K0.1124.399M KWD4.46%Công nghiệp Chế biến
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
1.72%116 KWF+1.75%110.0034.2M KWD44.620.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
ASCAUTOMATED SYSTEMS CO KPSC
1.43%280 KWF+1.45%20K0.0227.6M KWD−0.00 KWD+67.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
1.41%142 KWF+1.43%10.637K0.2756.64M KWD13.920.01 KWD+8.51%3.57%Năng lượng Mỏ
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
1.34%227 KWF+1.34%24.3K0.00241.914M KWD18.310.01 KWD+87.88%1.26%Tài chính
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
1.31%99.5 KWF−1.29%50K0.0325.715M KWD−0.01 KWD−262.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
1.20%166 KWF−1.19%10K0.00119.78M KWD34.580.00 KWD+242.86%2.98%Khoáng sản phi năng lượng
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
1.13%1149 KWF+1.14%8740.00249.92M KWD41.180.03 KWD−69.44%6.87%Vận chuyển
Theo dõi
ALOLAFIRST INVESTMENT
1.08%46.3 KWF+1.09%1000.0020.426M KWD−0.06 KWD−6255.56%0.00%Tài chính
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
1.06%47.4 KWF+1.07%155.35K0.1938.291M KWD−0.02 KWD−242.00%0.00%Tài chính
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
0.99%101 KWF−0.98%2.776K0.0110.71M KWD9.350.01 KWD+0.93%7.84%Tài chính
BURGBURGAN BANK
0.96%209 KWF+0.97%1.2K0.00713.475M KWD20.900.01 KWD3.68%Tài chính
Mua
KGLKUWAIT AND GULF LINK TRANSPORT
0.93%64.5 KWF+0.94%100.0017.605M KWD−0.04 KWD−220.27%0.00%Vận chuyển
SOKOUKSOKOUK HOLDING
0.92%54.5 KWF+0.93%280K0.0730.869M KWD6.190.01 KWD+450.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
0.91%219 KWF+0.46%46.15K0.00180.172M KWD33.180.01 KWD−50.38%1.80%Tài chính
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
0.90%1014 KWF+0.40%20K0.02184.911M KWD17.300.06 KWD+120.30%0.00%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
0.89%113 KWF+0.89%11.7K0.00209.441M KWD22.600.01 KWD+4.17%2.53%Hỗn hợp
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
0.88%56.9 KWF+0.89%1.5K0.0025.41M KWD25.860.00 KWD+340.00%0.00%Tài chính
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
0.88%57.1 KWF+0.88%404K0.0474.535M KWD0.00 KWD−100.00%0.00%Tài chính
SULTANSULTAN CENTER FOOD
0.88%115 KWF+0.88%2.25K0.0131.853M KWD−0.01 KWD+76.24%0.00%Bán Lẻ
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
0.86%58.0 KWF−0.85%45.45K0.0713.535M KWD−0.00 KWD+78.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
0.84%595 KWF+0.85%2500.00589.253M KWD18.200.03 KWD+11.22%5.08%Truyền thông
Theo dõi
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
0.72%276 KWF+0.73%1000.0041.1M KWD81.180.00 KWD+580.00%0.00%Tài chính
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
0.68%44.1 KWF+0.68%1K0.0026.718M KWD−0.01 KWD−9500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
SOORSOOR FUEL MARKETING
0.67%149 KWF−0.67%19.183K0.7060.689M KWD14.900.01 KWD+26.58%3.33%Công ty dịch vụ công cộng
SRESALHIA REAL ESTATE
0.64%467 KWF+0.43%1.071K0.00254.747M KWD16.050.03 KWD+9.81%3.07%Tài chính
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
0.61%164 KWF+0.61%2.044M0.40251.116M KWD15.770.01 KWD2.24%Tài chính
Bán
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
0.61%98.5 KWF−0.61%1.89K0.0037.899M KWD20.960.00 KWD0.00%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
0.56%177 KWF+0.57%4000.00114.962M KWD9.520.02 KWD+38.81%4.26%Tài chính
MASHAERMASHAER HOLDING
0.55%72.6 KWF+0.55%47.091K0.0712.727M KWD8.250.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
WARBABANKWARBA BANK
0.53%187 KWF−0.53%17.65K0.00387.28M KWD23.090.01 KWD1.50%Tài chính
Bán
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
0.42%237 KWF−0.42%106.002K0.02539.218M KWD21.740.01 KWD−42.33%2.00%Tài chính
HUMANSOFTHUMAN SOFT HOLDING
0.39%3315 KWF+0.39%8910.00421.884M KWD10.130.33 KWD−17.54%10.99%Dịch vụ Thương mại
Mua
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
0.39%514 KWF+0.39%25.031K0.012.215B KWD10.280.05 KWD+16.01%6.84%Truyền thông
Mua
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
0.37%804 KWF+0.37%237.154K0.0111.764B KWD21.440.04 KWD2.95%Tài chính
Bán
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
0.35%289 KWF+0.35%1060.00226.53M KWD93.230.00 KWD−77.21%9.72%Tài chính
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
0.32%624 KWF+0.32%58.545K0.021.587B KWD18.910.03 KWD0.00%Vận chuyển
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
0.32%1255 KWF−0.32%2.174K0.01630.963M KWD8.640.15 KWD+84.39%5.56%Truyền thông
Sức mua mạnh
SENERGYSENERGY HOLDING CO
0.26%37.8 KWF+0.27%100K0.197.53M KWD−0.00 KWD−400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
0.24%424 KWF+0.24%11.2K0.00105.445M KWD0.00%Tài chính
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
0.20%492 KWF+0.20%15K0.02124.223M KWD34.650.01 KWD−7.79%3.05%Tài chính
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
0.16%624 KWF0.00%10.786K0.01325.383M KWD13.450.05 KWD−51.41%9.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
0.13%79.4 KWF−0.13%13.547K0.0013.118M KWD264.670.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
0.10%976 KWF+0.10%4.523K0.007.732B KWD14.520.07 KWD3.47%Tài chính
Theo dõi
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
0.00%82.8 KWF−0.00%12K0.0216.672M KWD18.400.00 KWD−29.69%3.62%Dịch vụ Khách hàng
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
0.00%80.4 KWF−0.00%15K0.0135.089M KWD7.810.01 KWD+232.26%6.22%Tài chính
MADARAL MADAR INVESTMENT CO KSC
0.00%84.4 KWF−0.00%30K0.7517.473M KWD140.670.00 KWD−70.00%0.00%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
0.00%294 KWF0.00%3290.001.054B KWD14.270.02 KWD3.07%Tài chính
Sức mua mạnh
BOUBYANBOUBYAN BANK
0.00%641 KWF0.00%16.539K0.012.54B KWD34.650.02 KWD0.88%Tài chính
Bán
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
0.00%74.0 KWF0.00%1.1K0.0019.517M KWD13.700.01 KWD+14.89%4.05%Tài chính
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
0.00%383 KWF0.00%850.00155.688M KWD67.190.01 KWD+2750.00%0.00%Tài chính
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
0.00%168 KWF0.00%200.00184.8M KWD13.020.01 KWD+5.74%8.93%Công ty dịch vụ công cộng
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
0.00%132 KWF0.00%30K0.0114.476M KWD10.560.01 KWD−3.85%4.55%Dịch vụ Khách hàng
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
0.00%190 KWF0.00%2090.0096.486M KWD11.380.02 KWD−18.14%8.42%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
0.00%198 KWF0.00%1.64K0.00108.502M KWD14.780.01 KWD+1118.18%2.53%Hỗn hợp