Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Kuwait tăng giá nhiều nhất

Các công ty Kuwait sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
+12.40%54.4 KWF27.712M3.565.973M KWD90.670.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
+10.72%47.5 KWF1.516M1.768.373M KWD1.730.03 KWD+334.92%0.00%Tài chính
AINSAL AHLEIA INSURANCE CO S.A.K.P.
+6.35%670 KWF155.5K1.00145.065M KWD8.270.08 KWD+7.86%5.97%Tài chính
ALOLAFIRST INVESTMENT
+5.77%45.8 KWF1.535M0.9120.426M KWD−0.06 KWD−6255.56%0.00%Tài chính
MADARAL MADAR INVESTMENT CO KSC
+5.50%84.4 KWF165.037K5.1117.473M KWD140.670.00 KWD−70.00%0.00%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
+4.62%34.0 KWF19.079M2.7414.635M KWD340.000.00 KWD−96.88%0.00%Tài chính
MENAMENA REAL ESTATE
+4.25%41.7 KWF8.464M2.245.679M KWDTài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
+4.23%74.0 KWF2.215M0.7219.517M KWD13.700.01 KWD+14.89%4.05%Tài chính
SOORSOOR FUEL MARKETING
+4.17%150 KWF27.53K1.1060.689M KWD15.000.01 KWD+26.58%3.33%Công ty dịch vụ công cộng
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
+3.81%109 KWF8.907K0.129.821M KWD15.800.01 KWD0.00%Bán Lẻ
SULTANSULTAN CENTER FOOD
+3.64%114 KWF513.712K3.0731.853M KWD−0.01 KWD+76.24%0.00%Bán Lẻ
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
+3.45%180 KWF3.803K0.0267.982M KWD25.710.01 KWD+52.17%0.00%Tài chính
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
+3.32%249 KWF2.413M2.09127.157M KWD3.760.07 KWD+100.30%2.01%Tài chính
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
+3.15%131 KWF26.61M1.69628.95M KWD18.990.01 KWD0.00%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
+3.06%63.9 KWF836.414K2.1023.643M KWD12.780.01 KWD−13.79%6.26%Tài chính
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
+2.99%58.5 KWF2.398M5.6213.535M KWD−0.00 KWD+78.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
+2.78%66.6 KWF5.166K0.0014.091M KWD20.810.00 KWD−5.88%3.00%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
+2.75%112 KWF13.518M3.90209.441M KWD22.400.01 KWD+4.17%2.53%Hỗn hợp
SOKOUKSOKOUK HOLDING
+2.66%54.0 KWF7.037M1.9630.869M KWD6.140.01 KWD+450.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
OSOULOSOUL INVESTMENT
+2.17%94.0 KWF38.717K4.4711.457M KWD22.930.00 KWD+28.13%6.38%Tài chính
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
+2.09%58.7 KWF1.357M1.7824.361M KWD0.00%Tài chính
UNICAPUNICAP INVESTMENT AND FINANCE
+1.90%107 KWF1.057M0.2323.925M KWD−0.00 KWD−127.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
+1.86%43.8 KWF3.257M1.1726.718M KWD−0.01 KWD−9500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
WARBACAPWARBA CAPITAL HOLDING CO
+1.80%170 KWF615.526K1.005.1M KWD−0.05 KWD−3683.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
+1.63%624 KWF1.519M1.19325.383M KWD13.450.05 KWD−51.41%9.62%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
+1.61%1136 KWF400.297K0.55249.92M KWD40.720.03 KWD−69.44%6.87%Vận chuyển
Theo dõi
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
+1.52%46.9 KWF2.995M3.9838.291M KWD−0.02 KWD−242.00%0.00%Tài chính
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
+1.43%56.6 KWF4.638M0.4974.535M KWD0.00 KWD−100.00%0.00%Tài chính
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
+1.30%622 KWF4.031M1.011.587B KWD18.850.03 KWD0.00%Vận chuyển
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
+1.24%163 KWF8.96M1.84251.116M KWD15.670.01 KWD2.24%Tài chính
Bán
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
+1.23%82.0 KWF3.849M2.0240.544M KWD−0.05 KWD−109.45%0.00%Tài chính
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
+1.12%181 KWF10.02K0.1117.962M KWD12.570.01 KWD+10.77%6.63%Công nghiệp Chế biến
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
+1.12%72.5 KWF66.073K0.0941.697M KWD6.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
+1.11%273 KWF8.109K0.1955.459M KWD12.410.02 KWD+11.68%1.74%Tài chính
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
+1.10%915 KWF6.675K0.2491.703M KWD14.060.07 KWD+29.94%7.65%Khoáng sản phi năng lượng
BOUBYANBOUBYAN BANK
+1.10%641 KWF3.348M1.902.54B KWD34.650.02 KWD0.88%Tài chính
Bán
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
+1.10%82.8 KWF1.93M3.3116.672M KWD18.400.00 KWD−29.69%3.62%Dịch vụ Khách hàng
BURGBURGAN BANK
+0.98%207 KWF2.463M0.53713.475M KWD20.700.01 KWD3.68%Tài chính
Mua
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
+0.91%111 KWF3.121M0.9824.399M KWD4.46%Công nghiệp Chế biến
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
+0.85%358 KWF628.506K4.8153.7M KWD8.930.04 KWD+37.33%5.03%Vận chuyển
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
+0.84%844 KWF512.373K1.07152.124M KWD23.580.04 KWD+18.54%2.37%Sản xuất Chế tạo
FIRSTDUBAIFIRST DUBAI FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
+0.77%39.3 KWF917.508K1.6528.867M KWD6.780.01 KWD0.00%Tài chính
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
+0.76%132 KWF2.738M0.5114.476M KWD10.560.01 KWD−3.85%4.55%Dịch vụ Khách hàng
MASHAERMASHAER HOLDING
+0.70%72.2 KWF1.229M2.1512.727M KWD8.200.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALDEERAAL DEERA HOLDING
+0.68%445 KWF6450.0740.838M KWD33.210.01 KWD+0.75%0.00%Tài chính
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
+0.66%152 KWF1.025M1.3248.944M KWD4.040.04 KWD+210.74%0.00%Tài chính
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
+0.52%383 KWF30.00155.688M KWD67.190.01 KWD+2750.00%0.00%Tài chính
EKTTITABEKTTITAB HOLDING
+0.50%20.2 KWF8.109M2.386.436M KWD−0.00 KWD−66.67%0.00%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
+0.49%206 KWF1.069M0.2320.42M KWD25.750.01 KWD0.00%Tài chính
ALGALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE CO KSCC
+0.46%1095 KWF357.893K0.74300.023M KWD10.540.10 KWD+53.47%6.30%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
+0.38%264 KWF694.517K0.30623.163M KWD13.470.02 KWD2.81%Tài chính
Mua
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
+0.37%80.4 KWF755.473K0.7935.089M KWD7.810.01 KWD+232.26%6.22%Tài chính
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
+0.36%279 KWF25.205K0.1633.155M KWD11.770.02 KWD+33.15%7.17%Dịch vụ Công nghiệp
MEZZANMEZZAN HOLDING CO
+0.33%610 KWF547.337K0.77195.523M KWD14.950.04 KWD1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
+0.24%423 KWF1.499M0.14105.445M KWD0.00%Tài chính
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
+0.18%56.1 KWF850.212K0.7558.198M KWD−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
+0.12%80.5 KWF2.286M0.44145.381M KWD29.810.00 KWD0.00%Tài chính
KCINKUWAIT NATIONAL CINEMA
+0.08%1299 KWF600.01120.29M KWD11.330.11 KWD+39.20%4.62%Dịch vụ Khách hàng