Cổ phiếu Kuwait có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Cổ phiếu Kuwait sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
+1 458.77%1 026 KWF−5.00%130.628 K0.35197.727 M KWD13.520.08 KWD+380.38%0.00%Tài chính
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
+350.56%360 KWF−1.91%153.289 K0.1191.486 M KWD5.450.07 KWD+1 078.57%0.00%Tài chính
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
+336.49%189 KWF+2.16%30.0019.721 M KWD−0.00 KWD−269.23%0.00%Tài chính
UNICAPUNICAP INVESTMENT AND FINANCE
+123.86%98.5 KWF0.00%11.74 K0.0422.025 M KWD−0.00 KWD−127.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
+114.04%122 KWF0.00%181.904 K0.4039.284 M KWD3.070.04 KWD+972.97%0.00%Tài chính
SOKOUKSOKOUK HOLDING
+112.05%47.5 KWF−2.66%210.222 K0.1427.896 M KWD5.860.01 KWD+710.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
+106.94%221 KWF−0.90%513.654 K0.23240.834 M KWD18.110.01 KWD+60.53%1.27%Tài chính
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
+101.22%165 KWF+3.13%100.008.371 M KWD43.420.00 KWD−33.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
MEZZANMEZZAN HOLDING CO
+98.11%735 KWF0.00%100.00235.589 M KWD19.920.04 KWD1.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EKTTITABEKTTITAB HOLDING
+96.81%18.5 KWF−1.60%197.37 K0.165.99 M KWD−0.00 KWD−66.67%0.00%Tài chính
AGHCARABI GROUP HOLDING KSCP
+95.65%450 KWF−7.79%54.732 K0.38164.923 M KWD−0.04 KWD−50.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
+87.42%283 KWF−0.35%114.444 K0.0842.6 M KWD70.750.00 KWD+37.93%0.00%Tài chính
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
+78.26%187 KWF−2.09%342.534 K0.21157.857 M KWD21.740.01 KWD−12.24%2.05%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
+74.97%181 KWF−0.55%129.562 K0.2218.041 M KWD22.630.01 KWD0.00%Tài chính
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
+69.78%38.2 KWF+1.60%35.45 K0.366.204 M KWD127.330.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
KFOUCKUWAIT FOUNDRY
+68.79%530 KWF−0.93%9.304 K0.2434.775 M KWD5.660.09 KWD+485.63%21.21%Khoáng sản phi năng lượng
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
+61.43%45.2 KWF−4.84%135 K3.6110.99 M KWD22.600.00 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
+58.37%36.9 KWF+1.65%204.03 K0.933.986 M KWD61.500.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
+50.50%75.5 KWF−1.69%1.677 M2.1637.973 M KWD−0.05 KWD−109.45%0.00%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
+45.76%172 KWF−1.71%535.918 K0.4695.898 M KWD12.840.01 KWD+1 118.18%2.86%Hỗn hợp
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
+44.30%228 KWF−1.72%164.6 K0.81118.476 M KWD3.140.07 KWD+99.73%2.16%Tài chính
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
+39.69%820 KWF−0.12%8.702 K0.03147.978 M KWD20.810.04 KWD+26.28%2.44%Sản xuất Chế tạo
MENAMENA REAL ESTATE
+38.41%40.0 KWF+0.76%1000.005.407 M KWDTài chính
KCINKUWAIT NATIONAL CINEMA
+34.21%1 275 KWF−4.99%5000.03124.272 M KWD11.120.11 KWD+39.20%4.47%Dịch vụ Khách hàng
MANAZELMANAZEL HOLDING
+32.00%26.4 KWF−0.75%419.391 K0.6211.449 M KWD−0.00 KWD−188.89%0.00%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
+30.05%125 KWF+1.63%92.97 K0.02230.011 M KWD15.430.01 KWD+17.39%2.30%Hỗn hợp
MARKAZKUWAIT FINANCIAL CENTRE
+29.65%122 KWF−2.40%30 K0.0862.78 M KWD14.700.01 KWD+66.00%4.00%Tài chính
ALGALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE CO KSCC
+29.55%1 140 KWF−0.26%22.17 K0.09313.175 M KWD10.970.10 KWD+53.47%6.04%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
+29.13%164 KWF+0.61%860.611 K0.21106.47 M KWD8.820.02 KWD+38.81%4.60%Tài chính
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
+27.18%496 KWF−1.78%6.6 K0.01127.765 M KWD30.620.02 KWD+29.60%2.97%Tài chính
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
+25.84%37.5 KWF+5.63%1000.006.258 M KWD4.930.01 KWD+3 700.00%0.00%Tài chính
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
+17.92%89.5 KWF−4.79%1.6 K0.098.469 M KWD34.420.00 KWD−43.48%0.00%Bán Lẻ
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
+17.63%130 KWF0.00%6.468 K0.0331.772 M KWD4.410.03 KWD+126.92%3.09%Tài chính
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
+17.55%39.9 KWF−0.00%202.011 K0.867.928 M KWD−0.03 KWD−401.89%64.61%Tài chính
ALAFCOALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP
+16.57%211 KWF−0.94%26.882 K0.09202.796 M KWD−0.01 KWD+90.57%0.00%Tài chính
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
+15.93%79.8 KWF+3.91%20.0015.464 M KWD11.740.01 KWD+38.78%3.79%Dịch vụ Khách hàng
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
+15.09%122 KWF−1.61%37.445 K0.0313.599 M KWD13.560.01 KWD−19.64%4.84%Dịch vụ Khách hàng
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
+13.49%93.4 KWF+1.30%17.057 M0.61166.511 M KWD−0.02 KWD−295.05%0.00%Tài chính
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
+11.82%68.1 KWF−4.89%2.801 K0.0041.179 M KWD23.480.00 KWD−38.30%6.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
+11.39%31.3 KWF−3.10%100.0019.703 M KWD−0.01 KWD−9 500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
MABANEEMABANEE CO K.P.S.C
+10.84%778 KWF0.00%131.439 K0.141.085 B KWD16.950.05 KWD+4.79%1.70%Tài chính
Theo dõi
MASHAERMASHAER HOLDING
+10.50%60.0 KWF+3.81%25.61 K0.1610.189 M KWD6.820.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
+10.32%171 KWF+0.59%32.001 K0.6216.87 M KWD11.790.01 KWD+6.62%7.06%Công nghiệp Chế biến
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
+10.20%212 KWF−0.93%341.902 K0.12484.843 M KWD19.810.01 KWD−36.69%2.23%Tài chính
CABLEGULF CABLE AND ELECTRICAL INDUSTRIES GROUP CO KSCP
+9.22%1 327 KWF+1.38%8940.00273.491 M KWD13.130.10 KWD+63.06%4.58%Sản xuất Chế tạo
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
+9.13%23.9 KWF−4.02%714.08 K0.802.449 M KWD−0.01 KWD−2 500.00%0.00%Tài chính
ALOLAFIRST INVESTMENT
+9.12%33.5 KWF−2.62%238.854 K0.5215.342 M KWD67.000.00 KWD0.00%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
+9.08%64.9 KWF+1.56%500.0013.52 M KWD16.230.00 KWD−2.44%3.13%Tài chính
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
+7.90%437 KWF−1.13%51.235 K0.0875.618 M KWD8.260.05 KWD−7.84%6.79%Dịch vụ Công nghiệp
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
+7.00%74.9 KWF−0.00%1 K0.0032.688 M KWD11.350.01 KWD+3.12%6.68%Tài chính
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
+5.71%185 KWF−2.12%271.88 K0.15134.752 M KWD74.000.00 KWD−50.98%2.65%Khoáng sản phi năng lượng
BOURSABOURSA KUWAIT SECURITIES CO KPSC
+5.44%1 919 KWF−1.54%9.668 K0.06391.312 M KWD24.380.08 KWD−12.26%4.36%Tài chính
Theo dõi
SOORSOOR FUEL MARKETING
+5.22%141 KWF+2.92%275.373 K16.8755.429 M KWD13.820.01 KWD+17.24%3.65%Công ty dịch vụ công cộng
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
+5.04%716 KWF−0.83%4.19 M0.3312.267 B KWD20.810.03 KWD3.00%Tài chính
Bán
OSOULOSOUL INVESTMENT
+4.95%95.5 KWF−2.45%17 K0.3211.932 M KWD23.880.00 KWD−35.48%6.13%Tài chính
KGLKUWAIT AND GULF LINK TRANSPORT
+3.56%46.6 KWF+0.00%31.668 K0.1312.838 M KWD−0.05 KWD−939.06%0.00%Vận chuyển
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
+3.35%52.4 KWF+1.16%86.35 K0.2523.338 M KWD34.930.00 KWD+36.36%0.00%Tài chính
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
+3.05%135 KWF0.00%41 K1.4954.617 M KWD11.740.01 KWD+15.00%3.70%Năng lượng Mỏ
CATTLLIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC
+2.91%106 KWF0.00%17.55 K0.3322.177 M KWD176.670.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
+2.87%359 KWF−3.49%200.0055.8 M KWD8.950.04 KWD+37.33%4.84%Vận chuyển
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
+2.04%899 KWF+0.45%4110.0289.699 M KWD13.810.07 KWD+29.94%7.82%Khoáng sản phi năng lượng
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
+1.75%290 KWF−0.34%30.003 K0.8834.581 M KWD13.880.02 KWD−7.93%6.87%Dịch vụ Công nghiệp
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
+1.24%245 KWF−1.21%642.01 K0.39195.068 M KWD47.120.01 KWD−52.29%11.29%Tài chính
NICBMNATIONAL INDUSTRIES K.S.C.
0.00%180 KWF0.00%5250.0164.696 M KWD16.360.01 KWD−12.00%5.56%Dịch vụ Phân phối
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
−0.48%109 KWF−3.54%555.86 K1.4519.255 M KWD9.240.01 KWD−2.48%5.90%Công nghiệp Chế biến
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
−0.55%251 KWF−1.18%11.7 K0.3051.599 M KWD11.410.02 KWD+11.68%1.87%Tài chính
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
−0.56%1 059 KWF−0.56%19.234 K0.16533.737 M KWD7.290.15 KWD+84.39%13.15%Truyền thông
Sức mua mạnh
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
−0.94%525 KWF+1.16%90.001.029 B KWD8.760.06 KWD7.13%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
−1.20%259 KWF−0.77%402.806 K0.13982.796 M KWD13.210.02 KWD3.29%Tài chính
Sức mua mạnh
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
−1.67%354 KWF−4.84%21.002 K0.47151.216 M KWD57.100.01 KWD+210.00%0.00%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
−3.52%84.9 KWF−1.39%680.665 K0.6132.927 M KWD23.580.00 KWD+414.29%0.00%Tài chính
BOUBYANBOUBYAN BANK
−4.22%613 KWF−0.65%320.831 K0.222.445 B KWD33.140.02 KWD0.92%Tài chính
Bán
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
−5.55%545 KWF−6.03%138.992 K0.22579.266 M KWD16.670.03 KWD+11.22%5.17%Truyền thông
Theo dõi
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
−7.06%47.4 KWF+2.82%1000.006.396 M KWD43.090.00 KWD−62.07%0.00%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
−7.29%860 KWF−0.23%841.513 K0.187.177 B KWD13.440.06 KWD3.74%Tài chính
Theo dõi
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
−7.76%107 KWF−0.93%400.014 K0.4032.4 M KWD24.320.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
−7.89%175 KWF−10.71%408.421 K2.3299.533 M KWD10.480.02 KWD−18.14%8.16%Tài chính
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
−9.85%119 KWF−3.25%4.712 M0.63590.541 M KWD23.330.01 KWD0.00%Tài chính
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
−10.22%104 KWF−1.89%970.083 K0.4623.3 M KWD10.200.01 KWD+30.77%4.67%Công nghiệp Chế biến
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
−11.66%50.0 KWF−1.19%351.211 K0.3720.999 M KWD−0.00 KWD−123.40%0.00%Tài chính
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
−11.93%162 KWF−1.82%1.018 M0.26254.197 M KWD15.580.01 KWD2.22%Tài chính
Theo dõi
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
−12.05%73.0 KWF−2.41%102.901 K0.1319.082 M KWD2.930.02 KWD+678.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HUMANSOFTHUMAN SOFT HOLDING
−12.07%3 333 KWF−0.71%29.838 K0.27428.911 M KWD10.190.33 KWD−17.54%10.81%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
−12.14%485 KWF−0.41%1.734 M0.352.107 B KWD9.740.05 KWD+9.93%7.19%Truyền thông
Mua
ALEIDAL EID FOOD
−13.17%180 KWF−2.17%174.787 K0.2134.256 M KWD11.840.02 KWD0.00%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
−13.78%48.8 KWF−0.41%385.191 K0.3264.527 M KWD15.250.00 KWD−17.95%0.00%Tài chính
BURGBURGAN BANK
−13.93%191 KWF−2.05%442.006 K0.45672.114 M KWD19.100.01 KWD3.91%Tài chính
Sức mua mạnh
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
−15.34%149 KWF−1.32%577.536 K0.52166.1 M KWD13.070.01 KWD−13.64%9.93%Công ty dịch vụ công cộng
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
−17.94%243 KWF−2.02%137.958 K0.32585.396 M KWD12.400.02 KWD2.99%Tài chính
Mua
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
−19.19%69.9 KWF−1.55%418.525 K0.6233.017 M KWD12.260.01 KWD+3.64%7.04%Tài chính
WARBABANKWARBA BANK
−19.64%180 KWF−0.55%549.651 K0.31372.86 M KWD22.220.01 KWD1.56%Tài chính
Theo dõi
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
−19.74%614 KWF−0.16%253.559 K0.30320.69 M KWD12.850.05 KWD−51.42%9.76%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
−20.48%41.5 KWF−2.12%206.947 K0.0734.617 M KWD−0.02 KWD−245.69%0.00%Tài chính
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
−23.73%45.0 KWF−1.75%461.9 K0.5347.513 M KWD−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
−23.88%150 KWF−1.32%20.381 K0.149.385 M KWD15.790.01 KWD+227.59%1.90%Tài chính
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
−26.18%141 KWF0.00%55.39 K0.5453.252 M KWD34.390.00 KWD+141.18%0.00%Tài chính
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
−34.29%1 150 KWF−0.78%53.794 K0.22254.98 M KWD41.220.03 KWD−69.44%6.73%Vận chuyển
Theo dõi
MIDANAL MAIDAN CLINIC FOR ORAL HEALTH SERVICES CO KSC
−41.68%382 KWF+2.96%10.45 K0.0475.122 M KWD5.360.07 KWD+35.81%1.50%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WARBACAPWARBA CAPITAL HOLDING CO
−46.67%136 KWF+5.43%107.485 K3.503.87 M KWD−0.04 KWD−327.37%2.56%Khoáng sản phi năng lượng
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
−47.21%322 KWF−37.35%51.235 M2.551.311 B KWD9.850.03 KWD+22.01%0.00%Vận chuyển