Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu penny — Cổ phiếu Kuwait

Cổ phiếu Kuwait có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EKTTITABEKTTITAB HOLDING
19.5 KWF−2.50%1.077M0.266.277M KWD−0.00 KWD−66.67%0.00%Tài chính
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
29.7 KWF−1.98%690.847K0.403.019M KWD74.250.00 KWD0.00%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
32.7 KWF−3.82%2.818M0.3214.635M KWD327.000.00 KWD−96.88%0.00%Tài chính
ALAQARIAKUWAIT REAL ESTATE HOLDING
34.9 KWF+3.56%1.11K0.006.283M KWD−0.01 KWD−334.78%0.00%Tài chính
SENERGYSENERGY HOLDING CO
36.9 KWF−0.27%306.89K1.987.43M KWD−0.00 KWD−400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MENAMENA REAL ESTATE
39.9 KWF−2.68%1.55M0.415.679M KWDTài chính
FIRSTDUBAIFIRST DUBAI FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
40.7 KWF−0.73%610.004K0.7029.454M KWD7.020.01 KWD0.00%Tài chính
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
41.9 KWF+0.48%398.438K0.2125.742M KWD−0.01 KWD−9500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
ALOLAFIRST INVESTMENT
44.3 KWF−4.11%1.28M0.6720.247M KWD−0.06 KWD−6255.56%0.00%Tài chính
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
44.8 KWF+2.99%29.98K0.048.942M KWD−0.03 KWD−401.89%57.29%Tài chính
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
45.6 KWF+5.56%106.506K0.158.408M KWD1.660.03 KWD+334.92%0.00%Tài chính
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
46.4 KWF−1.90%599K0.4937.964M KWD−0.02 KWD−242.00%0.00%Tài chính
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
48.9 KWF+1.03%3.609M0.365.864M KWD81.500.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
50.7 KWF−1.93%2.343M0.428.778M KWD169.000.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
51.5 KWF+0.39%541.49K0.6312.378M KWD−0.00 KWD+78.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
SOKOUKSOKOUK HOLDING
52.5 KWF−3.85%8.388M1.4931.612M KWD5.970.01 KWD+450.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
57.0 KWF−1.72%1.25M0.8058.509M KWD−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
57.1 KWF−0.52%1.963M2.8623.821M KWD0.00%Tài chính
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
57.7 KWF+1.23%10.1K0.067.909M KWD57.700.00 KWD−99.91%0.00%Tài chính
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
57.7 KWF+1.23%10.096M1.0473.35M KWD0.00 KWD−100.00%0.00%Tài chính
KGLKUWAIT AND GULF LINK TRANSPORT
59.9 KWF−1.64%130.135K0.4916.558M KWD−0.04 KWD−220.27%0.00%Vận chuyển
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
62.5 KWF+0.81%5.712M4.6626.446M KWD28.410.00 KWD+340.00%0.00%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
63.3 KWF−0.16%461.141K1.8223.421M KWD12.660.01 KWD−13.79%6.32%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
67.9 KWF+2.11%452.511K0.5014.175M KWD21.220.00 KWD−5.88%2.99%Tài chính
MASHAERMASHAER HOLDING
70.5 KWF−2.62%150.579K0.2112.727M KWD8.010.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
71.7 KWF−4.27%22.733K0.2940.431M KWD7.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
72.0 KWF−3.23%2.489M0.7919.385M KWD13.330.01 KWD+14.89%4.08%Tài chính
KFICKFIC INVEST K.S.C.P
72.0 KWF−2.57%61.05K0.2822.854M KWD−0.00 KWD−109.09%0.00%Tài chính
GFCGULF FRANCHISING HOLDING
73.0 KWF−3.95%140.003.178M KWD−0.03 KWD−216.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
73.9 KWF−0.67%592.23K0.3234.272M KWD21.740.00 KWD+6.25%6.78%Tài chính
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
74.3 KWF−0.93%2.434M0.8927.454M KWD6.690.01 KWD0.00%Tài chính
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
79.7 KWF−0.50%1.028M0.35143.214M KWD29.520.00 KWD0.00%Tài chính
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
81.3 KWF−0.61%2.67M2.3535.219M KWD7.890.01 KWD+232.26%6.20%Tài chính
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
82.0 KWF−1.20%6.208M2.7740.494M KWD−0.05 KWD−109.45%0.00%Tài chính
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
82.9 KWF−0.12%1.138M1.3416.611M KWD18.420.00 KWD−29.69%3.64%Dịch vụ Khách hàng
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
85.0 KWF+1.80%183.536K0.6414.541M KWD7.260.01 KWD+27.17%5.91%Tài chính
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
85.0 KWF−2.86%26.208K0.2521.85M KWD77.270.00 KWD−87.50%6.90%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
98.0 KWF−0.81%1.531M0.8937.899M KWD20.850.00 KWD0.00%Tài chính
HAYATCOMMHAYAT COMMUNICATIONS
98.0 KWF+2.08%5K0.028.06M KWD−0.58 KWD−38586.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MADARAL MADAR INVESTMENT CO KSC
98.9 KWF+11.25%229.888K5.7617.618M KWD164.830.00 KWD−70.00%0.00%Tài chính
SULTANSULTAN CENTER FOOD
102 KWF−0.97%3.073M8.9830.456M KWD−0.01 KWD+76.24%0.00%Bán Lẻ
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
102 KWF0.00%12.7K0.0410.92M KWD9.440.01 KWD+0.93%7.69%Tài chính
UNICAPUNICAP INVESTMENT AND FINANCE
103 KWF−1.90%760.651K0.2723.702M KWD−0.00 KWD−127.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
KAMCOKAMCO INVESTMENT
105 KWF0.00%52.511K0.0435.945M KWD131.250.00 KWD−95.38%9.52%Tài chính
OSOULOSOUL INVESTMENT
105.0 KWF0.00%247.312K0.8011.834M KWD26.250.00 KWD−35.48%6.18%Tài chính
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
106 KWF−8.62%3.417M1.0327.806M KWD−0.01 KWD−262.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
108 KWF0.00%625.099K1.5226.395M KWD5.540.02 KWD+182.61%3.72%Tài chính
CATTLLIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC
110 KWF−0.90%252.858K0.3723.641M KWD183.330.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
111 KWF−0.89%1.712M0.5724.618M KWD4.42%Công nghiệp Chế biến
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
112 KWF+1.82%10.009.911M KWD16.230.01 KWD0.00%Bán Lẻ
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
113 KWF−1.74%928.716K0.3934.8M KWD43.460.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
ABARBURGAN COMPANY FOR WELL DRILLING, TRADING AND MAINTENANCE
113 KWF−0.88%626.849K0.3728.229M KWD10.000.01 KWD−6.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
117 KWF+0.86%814.328K0.5419.767M KWD9.920.01 KWD−2.48%5.75%Công nghiệp Chế biến
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
125 KWF+1.63%4.399M0.24604.944M KWD18.120.01 KWD0.00%Tài chính
MARKAZKUWAIT FINANCIAL CENTRE
126 KWF0.00%157K0.7063.785M KWD15.180.01 KWD+66.00%3.94%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
130 KWF+2.36%22.66M2.41224.401M KWD26.000.01 KWD+4.17%2.36%Hỗn hợp
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
132 KWF−0.75%2.665M0.7514.257M KWD14.670.01 KWD−19.64%4.62%Dịch vụ Khách hàng
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
143 KWF−4.67%3.746M4.1048.622M KWD3.800.04 KWD+210.74%0.00%Tài chính
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
143 KWF+0.70%79.391K2.6057.044M KWD14.020.01 KWD+8.51%3.55%Năng lượng Mỏ
SOORSOOR FUEL MARKETING
143 KWF+0.70%56.463K2.2657.047M KWD14.020.01 KWD+17.24%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
153 KWF0.00%50.009.446M KWD49.350.00 KWD+181.82%1.88%Tài chính
ENERGYHTHE ENERGY HOUSE HOLDING
163 KWF−3.55%9.597K0.358.16M KWD33.270.00 KWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
WARBACAPWARBA CAPITAL HOLDING CO
165 KWF+1.23%195.785K0.355.1M KWD−0.05 KWD−3683.33%1.94%Khoáng sản phi năng lượng
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
166 KWF−2.35%1.664M0.52124.057M KWD34.580.00 KWD+242.86%2.87%Khoáng sản phi năng lượng
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
167 KWF0.00%5.592M0.83254.197M KWD16.060.01 KWD2.22%Tài chính
Bán
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
169 KWF−0.59%578.944K0.91187M KWD13.100.01 KWD+5.74%8.82%Công ty dịch vụ công cộng
NICBMNATIONAL INDUSTRIES K.S.C.
171 KWF+0.59%21K0.1260.742M KWD15.550.01 KWD−12.00%5.92%Dịch vụ Phân phối
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
175 KWF+0.57%4.224K0.0767.226M KWD25.000.01 KWD+52.17%0.00%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
180 KWF0.00%3.092M1.11116.268M KWD9.680.02 KWD+38.81%4.21%Tài chính
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
183 KWF0.00%734.431K9.5817.664M KWD12.710.01 KWD+10.77%6.74%Công nghiệp Chế biến
WARBABANKWARBA BANK
187 KWF−0.53%1.177M0.34387.28M KWD23.090.01 KWD1.50%Tài chính
Bán
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
190 KWF0.00%100.1K0.4795.47M KWD11.380.02 KWD−18.14%8.51%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
191 KWF−1.55%2.149M0.25107.406M KWD14.250.01 KWD+1118.18%2.55%Hỗn hợp
ALEIDAL EID FOOD
194 KWF+1.57%473.717K1.5958.237M KWD12.760.02 KWD0.00%2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SANAMSANAM REAL ESTATE
196 KWF+0.51%1.6M0.3219.726M KWD24.500.01 KWD0.00%Tài chính
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
198 KWF−1.49%191.216K0.5721.64M KWD−0.00 KWD−300.00%0.00%Tài chính
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
200 KWF−0.99%12.338K0.0310.463M KWD33.330.01 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
ALAFCOALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP
207 KWF−0.48%1.272M2.49201.844M KWD−0.01 KWD+90.57%0.00%Tài chính
BURGBURGAN BANK
207 KWF−0.96%536.672K0.11713.475M KWD20.700.01 KWD3.68%Tài chính
Sức mua mạnh
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
218 KWF−16.15%10.156M6.81129.2M KWD3.290.07 KWD+100.30%1.98%Tài chính
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
219 KWF−0.45%1.908M0.15185.131M KWD33.180.01 KWD−50.38%1.75%Tài chính
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
228 KWF−1.72%5.887M0.85248.394M KWD18.390.01 KWD+87.88%1.23%Tài chính
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
234 KWF−1.68%4.929M1.19541.484M KWD21.470.01 KWD−42.33%1.99%Tài chính
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
262 KWF−0.38%1.915M1.36604.279M KWD13.370.02 KWD2.90%Tài chính
Mua
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
264 KWF−0.38%103.644K0.7254.85M KWD12.000.02 KWD+11.68%1.76%Tài chính
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
272 KWF−2.16%210.247K1.8732.798M KWD11.480.02 KWD+33.15%7.25%Dịch vụ Công nghiệp
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
274 KWF−3.18%8.938M2.95224.17M KWD88.390.00 KWD−77.21%9.82%Tài chính
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
274 KWF+0.37%1.162M0.8640.8M KWD80.590.00 KWD+580.00%0.00%Tài chính
GBKGULF BANK KSCP
294 KWF−1.34%10.043M1.291.057B KWD14.270.02 KWD3.06%Tài chính
Sức mua mạnh
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
358 KWF−0.56%76K0.4654M KWD8.930.04 KWD+37.33%5.00%Vận chuyển
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
370 KWF−3.39%113.432K1.97155.688M KWD64.910.01 KWD+2750.00%0.00%Tài chính
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
418 KWF−0.48%994.783K1.1272.025M KWD7.280.06 KWD+9.54%7.13%Dịch vụ Công nghiệp
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
419 KWF0.00%2.284M0.60104.947M KWD0.00%Tài chính
ALDEERAAL DEERA HOLDING
445 KWF+0.91%1.348K0.1940.93M KWD33.210.01 KWD+0.75%0.00%Tài chính
SRESALHIA REAL ESTATE
460 KWF0.00%963.435K0.94252.008M KWD15.810.03 KWD+9.81%3.11%Tài chính
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
501 KWF+0.60%727.534K0.81123.97M KWD35.280.01 KWD−7.79%3.06%Tài chính
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
509 KWF0.00%2.022M0.562.177B KWD10.180.05 KWD+16.01%6.96%Truyền thông
Mua
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
515 KWF−0.96%43.251K0.4596.096M KWD2.540.20 KWD+202.08%7.69%Tài chính
CBKCOMMERCIAL BANK OF KUWAIT
517 KWF+0.98%13.002K3.511.019B KWD7.450.07 KWD7.20%Tài chính
TAMINVTAMDEEN INVESTMENT CO KPSC
520 KWF+9.47%9020.23162.683M KWD11.560.05 KWD+17.80%2.52%Tài chính