Cổ phiếu Kuwait có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Cổ phiếu Kuwait ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
286 KWF−44.36%206.834 M10.291.311 B KWD8.750.03 KWD+22.01%0.00%Vận chuyển
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
43.4 KWF−5.24%2.066 M2.3947.513 M KWD−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
79.1 KWF−8.13%4.165 M3.7532.927 M KWD21.970.00 KWD+414.29%0.00%Tài chính
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
146 KWF−3.31%1.822 M1.63166.1 M KWD12.810.01 KWD−13.64%9.93%Công ty dịch vụ công cộng
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
49.4 KWF−2.37%934.226 K0.9820.999 M KWD−0.00 KWD−123.40%0.00%Tài chính
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
129 KWF−8.51%514.454 K4.9853.252 M KWD31.460.00 KWD+141.18%0.00%Tài chính