Cổ phiếu Kuwait có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Kuwait sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
65.94179 KWF+19.33%1.593 M7.847 M KWD47.110.00 KWD−33.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
58.89198 KWF+73.68%3.304 M12.152 M KWD−0.00 KWD−269.23%0.00%Tài chính
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
42.1246.0 KWF+31.43%2.312 M5.775 M KWD153.330.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
MIDANAL MAIDAN CLINIC FOR ORAL HEALTH SERVICES CO KSC
22.60744 KWF−4.98%2.724 M158.545 M KWD10.430.07 KWD+35.81%0.71%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SENERGYSENERGY HOLDING CO
19.4430.1 KWF+3.79%708.863 K5.792 M KWD−0.00 KWD−233.33%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
8.5435.0 KWF+6.06%1.088 M5.817 M KWD4.610.01 KWD+3700.00%0.00%Tài chính
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
7.5140.0 KWF+7.82%3.107 M4.074 M KWD66.670.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
5.0794.5 KWF+6.18%60.66 K8.019 M KWD36.350.00 KWD−43.48%0.00%Bán Lẻ
BPCCBOUBYAN PETROCHEMICAL CO KSCP
4.83675 KWF+1.20%5.007 M347.805 M KWD14.120.05 KWD−51.42%9.00%Công nghiệp Chế biến
SANAMSANAM REAL ESTATE
4.42189 KWF+9.88%3.033 M17.05 M KWD23.630.01 KWD0.00%Tài chính
HUMANSOFTHUMAN SOFT HOLDING
4.192899 KWF−14.10%620.456 K431.211 M KWD8.860.33 KWD−17.54%11.29%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ARZANARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENT
3.91199 KWF+1.02%5.583 M162.816 M KWD23.140.01 KWD−12.24%1.99%Tài chính
WARBACAPWARBA CAPITAL HOLDING CO
3.33145 KWF+0.69%135.296 K4.32 M KWD−0.04 KWD−327.37%2.29%Khoáng sản phi năng lượng
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
3.2775.0 KWF+0.54%969.338 K32.557 M KWD11.360.01 KWD+3.12%6.70%Tài chính
IFAHRIFA HOTELS AND RESORTS
3.041023 KWF−0.68%841.661 K188.573 M KWD13.480.08 KWD+380.38%0.00%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
2.8727.8 KWF+3.35%2.817 M11.579 M KWD−0.00 KWD−188.89%0.00%Tài chính
EKTTITABEKTTITAB HOLDING
2.7119.1 KWF−1.04%3.114 M6.149 M KWD−0.00 KWD−66.67%0.00%Tài chính
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
2.5145.0 KWF0.00%116.698 K10.412 M KWD22.500.00 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
ABARBURGAN COMPANY FOR WELL DRILLING, TRADING AND MAINTENANCE
2.48104 KWF−0.95%428.351 K26.703 M KWD9.200.01 KWD−6.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
GBKGULF BANK KSCP
2.38258 KWF+0.39%12.694 M967.734 M KWD13.160.02 KWD3.34%Tài chính
Sức mua mạnh
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
2.35529 KWF+1.73%66.201 K96.096 M KWD10.150.05 KWD−77.12%7.69%Tài chính
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
2.30380 KWF+1.60%119.53 K152.029 M KWD61.290.01 KWD+210.00%0.00%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
2.14145 KWF−3.33%268.48 K9.261 M KWD15.260.01 KWD+227.59%1.92%Tài chính
NINDNATIONAL INDUSTRIES GROUP HOLDING
2.12220 KWF+0.92%6.805 M493.906 M KWD20.560.01 KWD−36.69%2.18%Tài chính
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
2.06124 KWF+0.81%959.878 K13.489 M KWD13.780.01 KWD−19.64%4.88%Dịch vụ Khách hàng
KREKUWAIT REAL ESTATE CO KSC
2.02218 KWF−3.11%5.015 M242.994 M KWD17.870.01 KWD+60.53%1.26%Tài chính
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
1.96109 KWF+0.93%2.037 M32.4 M KWD24.770.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
SOKOUKSOKOUK HOLDING
1.9248.9 KWF−2.59%2.049 M28.697 M KWD6.040.01 KWD+710.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
EQUIPMENTEQUIPMENT HOLDING
1.8628.9 KWF−5.25%1.04 M2.44 M KWD−0.01 KWD−131.48%0.00%Tài chính
CABLEGULF CABLE AND ELECTRICAL INDUSTRIES GROUP CO KSCP
1.861270 KWF+0.95%544.594 K262.836 M KWD12.560.10 KWD+63.06%4.77%Sản xuất Chế tạo
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
1.7562.0 KWF+3.16%558.038 K22.237 M KWD12.400.01 KWD−13.79%6.66%Tài chính
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
1.69845 KWF+2.42%405.766 K148.699 M KWD21.450.04 KWD+26.28%2.42%Sản xuất Chế tạo
KIBKUWAIT INTERNATIONAL BANK
1.67160 KWF+1.27%7.317 M251.252 M KWD15.840.01 KWD2.25%Tài chính
Theo dõi
ALAQARIAKUWAIT REAL ESTATE HOLDING
1.6529.8 KWF−9.42%82.152 K6.189 M KWD29.800.00 KWD0.00%Tài chính
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
1.5870.9 KWF+2.75%1.346 M25.157 M KWD9.330.01 KWD+35.71%0.00%Tài chính
ALTIJARIATHE COMMERCIAL REAL ESTATE CO K.S.C
1.52129 KWF+5.74%4.765 M228.141 M KWD15.930.01 KWD+17.39%2.32%Hỗn hợp
OSOULOSOUL INVESTMENT
1.4897.4 KWF+0.93%134.62 K11.761 M KWD24.350.00 KWD−35.48%6.22%Tài chính
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
1.47910 KWF+0.44%47.098 K90.801 M KWD13.980.07 KWD+29.94%7.73%Khoáng sản phi năng lượng
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
1.32285 KWF0.00%37.776 K33.868 M KWD13.640.02 KWD−7.93%7.02%Dịch vụ Công nghiệp
UNICAPUNICAP INVESTMENT AND FINANCE
1.3298.7 KWF+0.82%255.011 K21.891 M KWD−0.00 KWD−113.55%0.00%Dịch vụ Thương mại
KAMCOKAMCO INVESTMENT
1.2998.9 KWF−1.00%225.551 K34.199 M KWD44.950.00 KWD−86.34%10.01%Tài chính
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
1.2888.0 KWF+6.41%2.007 M31.627 M KWD24.440.00 KWD+414.29%0.00%Tài chính
ALEIDAL EID FOOD
1.27182 KWF+1.11%1.082 M33.511 M KWD11.970.02 KWD0.00%2.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
1.2534.0 KWF+2.41%494.675 K20.252 M KWD−0.01 KWD−9500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
1.25223 KWF−3.88%327.275 K118.476 M KWD3.070.07 KWD+99.73%2.16%Tài chính
KGLKUWAIT AND GULF LINK TRANSPORT
1.2142.1 KWF−4.54%105.25 K12.15 M KWD−0.05 KWD−939.06%0.00%Vận chuyển
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
1.2082.5 KWF0.00%108.589 K14.18 M KWD7.050.01 KWD+27.17%6.06%Tài chính
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
1.1842.5 KWF+0.95%2.493 M34.372 M KWD−0.02 KWD−245.69%0.00%Tài chính
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
1.16330 KWF−0.90%1.62 M83.01 M KWD5.000.07 KWD+1078.57%0.00%Tài chính
SRESALHIA REAL ESTATE
1.15430 KWF0.00%969.098 K247.726 M KWD15.520.03 KWD+9.49%3.16%Tài chính
BOURSABOURSA KUWAIT SECURITIES CO KPSC
1.131950 KWF+3.72%196.021 K377.458 M KWD24.780.08 KWD−12.26%4.52%Tài chính
Theo dõi
ALGALI ALGHANIM SONS AUTOMOTIVE CO KSCC
1.131107 KWF+0.64%343.99 K301.393 M KWD10.650.10 KWD+53.47%6.27%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
1.13310 KWF+1.31%2.263 M45.9 M KWD77.500.00 KWD+37.93%0.00%Tài chính
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
1.1272.6 KWF+0.83%758.522 K33.482 M KWD12.740.01 KWD+3.64%6.94%Tài chính
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
1.1152.8 KWF+1.54%424.98 K23.428 M KWD35.200.00 KWD+36.36%0.00%Tài chính
NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT
1.09867 KWF+0.23%5.868 M7.202 B KWD13.550.06 KWD3.72%Tài chính
Theo dõi
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
1.07510 KWF−0.78%611.955 K130.042 M KWD31.480.02 KWD+29.60%2.92%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
1.06179 KWF−2.72%1.249 M100.83 M KWD13.360.01 KWD+1118.18%2.72%Hỗn hợp
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
1.04374 KWF0.00%47.108 K56.1 M KWD9.330.04 KWD+37.33%4.81%Vận chuyển
JIYADJIYAD HOLDING CO
0.9619.2 KWF−3.52%5.37 M6.965 M KWD0.00%Hỗn hợp
MABANEEMABANEE CO K.P.S.C
0.96794 KWF+0.13%1.662 M1.106 B KWD17.300.05 KWD+4.79%1.67%Tài chính
Theo dõi
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
0.9579.0 KWF+5.76%475.043 K19.056 M KWD3.170.02 KWD+678.12%0.00%Dịch vụ Khách hàng
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
0.9448.8 KWF−1.21%1.036 M65.054 M KWD15.250.00 KWD−17.95%0.00%Tài chính
BURGBURGAN BANK
0.92182 KWF−0.55%1.203 M662.34 M KWD19.160.01 KWD3.97%Tài chính
Sức mua mạnh
NINVNATIONAL INVESTMENTS CO
0.92247 KWF−0.40%1.613 M195.068 M KWD47.500.01 KWD−52.29%11.29%Tài chính
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
0.9039.0 KWF−1.27%277.88 K7.849 M KWD−0.00 KWD+97.70%65.26%Tài chính
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
0.90443 KWF0.00%436.353 K75.789 M KWD8.370.05 KWD−7.84%6.77%Dịch vụ Công nghiệp
INJAZZATINJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT
0.8498.0 KWF+1.03%49.815 K31.192 M KWD14.000.01 KWD−19.54%5.15%Tài chính
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
0.83731 KWF0.00%12.716 M12.42 B KWD21.250.03 KWD2.97%Tài chính
Bán
CATTLLIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC
0.81105 KWF−1.87%40.85 K22.386 M KWD175.000.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
ZAINMOBILE TELECOMMUNICATIONS
0.81491 KWF0.00%3.854 M2.125 B KWD9.860.05 KWD+9.93%7.13%Truyền thông
Mua
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
0.79169 KWF−3.98%143.436 K89.377 M KWD10.120.02 KWD−18.14%9.09%Tài chính
BOUBYANBOUBYAN BANK
0.76590 KWF−0.34%1.767 M2.487 B KWD31.890.02 KWD0.96%Tài chính
Bán
JAZEERAJAZEERA AIRWAYS CO K.S.C.P
0.751170 KWF−0.09%184.557 K257.62 M KWD41.940.03 KWD−69.44%6.66%Vận chuyển
Theo dõi
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
0.7325.0 KWF−1.57%801.701 K2.498 M KWD−0.01 KWD−2500.00%0.00%Tài chính
MENAMENA REAL ESTATE
0.7239.5 KWF−0.25%172.32 K5.393 M KWDTài chính
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
0.70140 KWF+1.45%50.135 K55.83 M KWD12.170.01 KWD+15.00%3.62%Năng lượng Mỏ
ALAFCOALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE CO KSCP
0.66210 KWF0.00%225.01 K199.94 M KWD−0.01 KWD+90.57%0.00%Tài chính
ABKAL AHLI BANK OF KUWAIT
0.66232 KWF−5.31%695.162 K578.314 M KWD11.840.02 KWD3.18%Tài chính
Mua
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
0.6576.3 KWF−2.80%79.94 K15.806 M KWD11.220.01 KWD+38.78%3.71%Dịch vụ Khách hàng
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
0.6046.0 KWF+0.22%768.318 K47.617 M KWD−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
0.59182 KWF−1.09%710.347 K131.187 M KWD72.800.00 KWD−50.98%2.72%Khoáng sản phi năng lượng
STCKUWAIT TELECOMMUNICATIONS
0.57537 KWF+0.56%279.023 K533.324 M KWD16.420.03 KWD+11.22%5.62%Truyền thông
Theo dõi
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
0.5475.2 KWF−0.13%700.705 K37.231 M KWD−0.05 KWD−109.45%0.00%Tài chính
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
0.5351.4 KWF−0.77%456.058 K21.497 M KWD−0.00 KWD−123.40%0.00%Tài chính
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
0.51170 KWF+1.80%1.76 M109.083 M KWD9.140.02 KWD+38.81%4.49%Tài chính
WARBABANKWARBA BANK
0.46184 KWF+1.10%1.078 M374.92 M KWD22.720.01 KWD1.55%Tài chính
Theo dõi
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
0.46114 KWF0.00%169.829 K19.426 M KWD9.660.01 KWD−2.48%5.85%Công nghiệp Chế biến
AZNOULASHAMAL AZ-ZOUR AL-OULA POWER AND WATER CO K.S.C.P
0.42153 KWF+0.66%636.879 K167.2 M KWD13.420.01 KWD−13.64%9.87%Công ty dịch vụ công cộng
KPROJKUWAIT PROJECTS HOLDING
0.40130 KWF−1.52%2.966 M633.751 M KWD25.490.01 KWD0.00%Tài chính
AGLTYAGILITY PUBLIC WAREHOUSING
0.39310 KWF−0.32%20.707 M793.334 M KWD9.480.03 KWD+22.01%0.00%Vận chuyển
ALOLAFIRST INVESTMENT
0.3736.9 KWF+2.50%219.235 K16.055 M KWD73.800.00 KWD0.00%Tài chính
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
0.37127 KWF−2.31%58.267 K31.772 M KWD4.310.03 KWD+126.92%3.09%Tài chính
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
0.35249 KWF−0.40%7.1 K50.787 M KWD11.320.02 KWD+11.68%1.90%Tài chính
SULTANSULTAN CENTER FOOD
0.33107 KWF−3.60%134.926 K31.015 M KWD−0.07 KWD−809.09%0.00%Bán Lẻ
OOREDOONATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS
0.291026 KWF+0.10%26.842 K513.691 M KWD7.060.15 KWD+84.39%13.66%Truyền thông
Sức mua mạnh
MASHAERMASHAER HOLDING
0.2862.4 KWF+2.30%48.829 K10.753 M KWD7.090.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
0.2898.0 KWF−1.41%7.203 M179.514 M KWD−0.02 KWD−295.05%0.00%Tài chính
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
0.26106 KWF+1.92%501.643 K22.86 M KWD10.390.01 KWD+30.77%4.76%Công nghiệp Chế biến
KFICKFIC INVEST K.S.C.P
0.2566.0 KWF0.00%40.324 K20.384 M KWD−0.04 KWD−2678.57%0.00%Tài chính