Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Kuwait có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Kuwait với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MASAKENAL MASAKEN INTERNATIONAL REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.019M KWD30.7 KWF+0.66%122.28K0.0576.750.00 KWD0.00%Tài chính
GFCGULF FRANCHISING HOLDING
3.178M KWD79.5 KWF+4.61%10.02K0.08−0.03 KWD−216.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
WARBACAPWARBA CAPITAL HOLDING CO
5.1M KWD170 KWF+1.19%137.701K0.27−0.05 KWD−3683.33%1.94%Khoáng sản phi năng lượng
MENAMENA REAL ESTATE
5.679M KWD41.7 KWF−3.92%2.042M0.38Tài chính
WETHAQWETHAQ TAKAFUL INSURANCE
5.864M KWD53.4 KWF−7.29%6.729M0.5889.000.00 KWD−64.71%0.00%Tài chính
EKTTITABEKTTITAB HOLDING
6.277M KWD19.7 KWF−2.96%3.191M0.69−0.00 KWD−66.67%0.00%Tài chính
ALAQARIAKUWAIT REAL ESTATE HOLDING
6.283M KWD33.4 KWF−0.60%91.266K0.12−0.01 KWD−334.78%0.00%Tài chính
SENERGYSENERGY HOLDING CO
7.43M KWD37.2 KWF−1.59%208.847K0.40−0.00 KWD−400.00%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MARAKEZREAL ESTATE TRADE CENTERS
7.909M KWD57.0 KWF+3.64%24.921K0.1157.000.00 KWD−99.91%0.00%Tài chính
HAYATCOMMHAYAT COMMUNICATIONS
8.06M KWD92.5 KWF−4.15%7500.00−0.58 KWD−38586.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ENERGYHTHE ENERGY HOUSE HOLDING
8.16M KWD180 KWF−1.64%2.911K0.0336.730.00 KWD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EMIRATESKUWAIT EMIRATES HOLDING CO KSCP
8.408M KWD47.7 KWF+1.49%5.01K0.001.740.03 KWD+334.92%0.00%Tài chính
TAHSSILATCREDIT RATING AND COLLECTION
8.778M KWD53.2 KWF−4.49%2.627M0.47177.330.00 KWD−40.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
BAYANINVBAYAN INVESTMENT HOLDING CO
8.942M KWD45.0 KWF+1.58%167.01K0.20−0.03 KWD−401.89%57.29%Tài chính
DALQANDALQAN REAL ESTATE CO K.S.C
9.446M KWD153 KWF+0.66%4500.0049.350.00 KWD+181.82%1.88%Tài chính
MRCMETAL AND RECYCLING CO KSC
9.911M KWD110 KWF+0.92%5K0.0715.940.01 KWD0.00%Bán Lẻ
PAPCOPALMS AGRO PRODUCTION
10.463M KWD200 KWF−9.50%338.719K0.6333.330.01 KWD0.00%Dịch vụ Thương mại
KHOTKUWAIT HOTELS CO KSCP
10.609M KWD188 KWF−4.57%1000.0211.750.02 KWD+49.53%0.00%Dịch vụ Khách hàng
OSOSOSOS HOLDING GROUP CO
10.92M KWD104.0 KWF+1.96%11.981K0.049.630.01 KWD+0.93%7.69%Tài chính
OSOULOSOUL INVESTMENT
11.834M KWD97.1 KWF−1.82%49.123K2.6123.680.00 KWD+28.13%6.18%Tài chính
CLEANINGNATIONAL CLEANING CO KSCP
12.378M KWD53.5 KWF−2.55%1.413M2.02−0.00 KWD+78.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
MASHAERMASHAER HOLDING
12.727M KWD72.2 KWF−0.41%124.15K0.178.200.01 KWD+1.15%0.00%Dịch vụ Thương mại
AMARAMAR FOR FINANCE AND LEASING
13.705M KWD70.2 KWF+8.00%17.05K0.1912.100.01 KWD0.00%Tài chính
AQARAQAR REAL ESTATE INVESTMENTS
14.175M KWD67.0 KWF+1.21%617.008K0.7020.940.00 KWD−5.88%2.99%Tài chính
FUTUREKIDFUTURE KID ENTERTAINMENT AND REAL ESTATE
14.257M KWD130 KWF−3.70%4.72M1.4114.440.01 KWD−19.64%4.62%Dịch vụ Khách hàng
MUBARRADMUBARRAD TRANSPORT
14.541M KWD84.6 KWF+0.24%668.013K3.3211.280.01 KWD−21.05%5.91%Tài chính
MANAZELMANAZEL HOLDING
14.635M KWD34.0 KWF−1.16%3.61M0.34340.000.00 KWD−96.88%0.00%Tài chính
KGLKUWAIT AND GULF LINK TRANSPORT
16.558M KWD60.1 KWF−3.53%22.015K0.08−0.04 KWD−220.27%0.00%Vận chuyển
MUNTAZAHATKUWAIT RESORTS
16.611M KWD82.5 KWF−0.48%724.156K0.8418.330.00 KWD−29.69%3.64%Dịch vụ Khách hàng
MADARAL MADAR INVESTMENT CO KSC
17.618M KWD85.1 KWF−4.92%3.5K0.09141.830.00 KWD−70.00%0.00%Tài chính
PAPERSHUAIBA INDUSTRIAL
17.664M KWD178 KWF−0.56%237.926K2.8512.360.01 KWD+10.77%6.74%Công nghiệp Chế biến
THURAYADAR AL THURAYA REAL ESTATE
18.898M KWD129 KWF−0.77%1.162K1.7547.780.00 KWD−63.51%0.00%Tài chính
ALMANARAL-MANAR FINANCING AND LEASING CO KSCP
19.385M KWD73.5 KWF+1.10%5.57M1.9413.610.01 KWD+14.89%4.08%Tài chính
SANAMSANAM REAL ESTATE
19.726M KWD199 KWF+0.51%2.983M0.6224.880.01 KWD0.00%Tài chính
SPECSPECIALITIES GROUP HOLDING
19.767M KWD116 KWF+0.87%1.163M0.659.830.01 KWD−2.48%5.75%Công nghiệp Chế biến
KMEFICKUWAIT AND MIDDLE EAST FINANCIAL INVESTMENT
20.02M KWD91.0 KWF+3.53%5K0.05−0.01 KWD−297.01%0.00%Tài chính
ALOLAFIRST INVESTMENT
20.247M KWD45.4 KWF−1.09%1.375M0.79−0.06 KWD−6255.56%0.00%Tài chính
FTIFIRST TAKAFUL INSURANCE
21.64M KWD203 KWF+2.01%15.333K0.03−0.00 KWD−300.00%0.00%Tài chính
ARKANARKAN AL KUWAIT REAL ESTATE
21.85M KWD87.0 KWF+3.57%149.533K1.3879.090.00 KWD−87.50%6.90%Tài chính
KFICKFIC INVEST K.S.C.P
22.854M KWD74.0 KWF−1.20%600.00−0.00 KWD−109.09%0.00%Tài chính
TIJARATIJARA AND REAL ESTATE INVESTMENT
23.421M KWD63.3 KWF+1.28%261.5K0.7512.660.01 KWD−13.79%6.32%Tài chính
CATTLLIVESTOCK TRANSPORT AND TRADING CO KSC
23.641M KWD113 KWF+2.73%2.068M4.98188.330.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
UNICAPUNICAP INVESTMENT AND FINANCE
23.702M KWD106 KWF+0.95%250.405K0.08−0.00 KWD−127.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
SECHTHE SECURITIES HOUSE K.S.C
23.821M KWD57.4 KWF−1.37%195.465K0.230.00%Tài chính
NIHNATIONAL INTERNATIONAL HOLDING K.S.C
24.618M KWD112 KWF−0.88%1.006M0.324.42%Công nghiệp Chế biến
KPPCPRIVATIZATION HOLDING
25.742M KWD42.2 KWF+1.20%511.715K0.18−0.01 KWD−9500.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
WINSREWARBA INSURANCE AND REINSURANCE CO K.S.C.P
26.395M KWD108 KWF−0.92%687.385K2.085.540.02 KWD+182.61%3.72%Tài chính
ERESCOAL ENMAA REAL ESTATE
26.446M KWD58.7 KWF+0.34%155.382K0.1826.680.00 KWD+340.00%0.00%Tài chính
ARABRECAL ARABIYA REAL ESTATE CO KSC
27.454M KWD75.3 KWF+0.40%2.258M1.006.780.01 KWD0.00%Tài chính
ARGANALARGAN INTERNATIONAL REAL ESTATE
27.806M KWD109.0 KWF+8.78%4.892M2.16−0.01 KWD−262.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ASCAUTOMATED SYSTEMS CO KPSC
27.9M KWD279 KWF−0.71%22.4K0.08−0.00 KWD+67.57%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ABARBURGAN COMPANY FOR WELL DRILLING, TRADING AND MAINTENANCE
28.229M KWD111 KWF−2.63%799.36K0.469.820.01 KWD−6.61%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
FIRSTDUBAIFIRST DUBAI FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT
29.454M KWD40.1 KWF+1.52%717.946K1.076.910.01 KWD0.00%Tài chính
SULTANSULTAN CENTER FOOD
30.456M KWD109 KWF+3.81%393.376K1.34−0.01 KWD+76.24%0.00%Bán Lẻ
SOKOUKSOKOUK HOLDING
31.612M KWD55.3 KWF+1.10%1.994M0.366.280.01 KWD+450.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
INJAZZATINJAZZAT REAL ESTATE DEVELOPMENT
32.092M KWD100 KWF−0.10%100.3K2.6714.260.01 KWD−19.54%5.01%Tài chính
KCPCTHE KUWAIT COMPANY FOR PROCESS PLANT CONSTRUCTION AND CONTRACTING KSC
32.798M KWD276 KWF−1.43%69.928K0.4811.650.02 KWD+33.15%7.25%Dịch vụ Công nghiệp
COASTCOAST INVESTMENT AND DEVELOPMENT
34.272M KWD73.7 KWF−1.21%2.918M1.4421.680.00 KWD+6.25%6.78%Tài chính
NCCINATIONAL CONSUMER HOLDING CO
34.8M KWD116 KWF0.00%1.208M0.4344.620.00 KWD0.00%Công nghiệp Chế biến
AAYANREAAYAN REAL ESTATE CO KSCP
35.219M KWD80.7 KWF+0.12%397.132K0.357.830.01 KWD+232.26%6.20%Tài chính
KAMCOKAMCO INVESTMENT
35.945M KWD105 KWF−0.94%560.401K0.33131.250.00 KWD−95.38%9.52%Tài chính
KFOUCKUWAIT FOUNDRY
37.115M KWD571 KWF−0.17%6.622K0.116.180.09 KWD+252.67%19.88%Khoáng sản phi năng lượng
ALSAFATAL SAFAT INVESTMENT CO
37.899M KWD99.1 KWF−0.80%226.743K0.1121.090.00 KWD0.00%Tài chính
ASIYAASIYA CAPITAL INVESTMENTS CO
37.964M KWD46.5 KWF−0.43%1.597M1.54−0.02 KWD−242.00%0.00%Tài chính
KBTKUWAIT BUSINESS TOWN REAL ESTATE
40.431M KWD70.3 KWF+0.29%105.598K0.287.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MAZAYAAL MAZAYA HOLDING
40.494M KWD81.9 KWF+0.86%275.736K0.12−0.05 KWD−109.45%0.00%Tài chính
RASIYATRASIYAT HOLDING COMPANY K.P.S.C
40.8M KWD272 KWF−0.37%1.17M0.8880.000.00 KWD+580.00%0.00%Tài chính
ALDEERAAL DEERA HOLDING
40.93M KWD446 KWF−0.22%8.05K1.2133.280.01 KWD+0.75%0.00%Tài chính
MUNSHAATMUNSHAAT REAL ESTATE PROJECTS
48.622M KWD151 KWF0.00%191.615K0.184.020.04 KWD+210.74%0.00%Tài chính
JTCJASSIM TRANSPORT AND STEVEDORING CO KSCC
54M KWD360 KWF−0.28%7.3K0.048.980.04 KWD+37.33%5.00%Vận chuyển
AREECAJIAL REAL ESTATE ENTERTAINMENT
54.85M KWD270 KWF−0.37%297.6K8.6612.270.02 KWD+11.68%1.76%Tài chính
OULAFUELOULA FUEL MARKETING
57.044M KWD141 KWF0.00%19.385K0.5413.820.01 KWD+8.51%3.55%Năng lượng Mỏ
SOORSOOR FUEL MARKETING
57.047M KWD141 KWF−4.73%11.877K0.5014.100.01 KWD+26.58%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
ALEIDAL EID FOOD
58.237M KWD192 KWF−0.52%427.735K1.4212.630.02 KWD0.00%2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALIMTIAZAL IMTIAZ INVESTMENT GROUP
58.509M KWD56.4 KWF+0.53%2.674M2.02−0.01 KWD−123.26%0.00%Tài chính
NICBMNATIONAL INDUSTRIES K.S.C.
60.742M KWD169 KWF0.00%14.326K0.0915.360.01 KWD−12.00%5.92%Dịch vụ Phân phối
MARKAZKUWAIT FINANCIAL CENTRE
63.785M KWD127 KWF0.00%35.07K0.1515.300.01 KWD+66.00%3.94%Tài chính
UPACUNITED PROJECTS CO FOR AVIATION SERVICES
67.226M KWD178 KWF+1.71%2.5K0.0325.430.01 KWD+52.17%0.00%Tài chính
CGCCOMBINED GROUP CONTRACTING KSCP
72.025M KWD421 KWF−0.24%891.558K1.027.330.06 KWD+9.54%7.13%Dịch vụ Công nghiệp
ATCADVANCED TECHNOLOGY
72.15M KWD481 KWF+9.82%3000.0114.190.03 KWD−8.13%4.16%Dịch vụ Phân phối
URCUNITED REAL ESTATE K.S.C
73.35M KWD55.7 KWF+1.09%1.005M0.090.00 KWD−100.00%0.00%Tài chính
NAPESCONATIONAL PETROLEUM SERVICES
73.72M KWD760 KWF−0.91%13K1.289.390.08 KWD+12.99%6.58%Năng lượng Mỏ
IPGINDEPENDENT PETROLEUM GROUP KSCP
84.789M KWD469 KWF−4.48%2K0.0410.860.04 KWD+1.89%6.40%Dịch vụ Phân phối
PCEMKUWAIT PORTLAND CEMENT
90.701M KWD905 KWF0.00%2.988K0.1313.900.07 KWD+29.94%7.73%Khoáng sản phi năng lượng
FACILCOMMERCIAL FACILITIES CO S.A.K
95.47M KWD188 KWF−1.05%46.091K0.1911.260.02 KWD−18.14%8.51%Tài chính
KINSKUWAIT INSURANCE CO S.A.K
96.096M KWD520 KWF+0.97%14.823K0.162.560.20 KWD+202.08%7.69%Tài chính
IFAINTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORS HOLDING
104.947M KWD421 KWF−0.24%1.553M0.280.00%Tài chính
KINVKUWAIT INVESTMENT CO KSCP
107.406M KWD196 KWF+0.51%917.535K0.0914.630.01 KWD+1118.18%2.55%Hỗn hợp
KCINKUWAIT NATIONAL CINEMA
114.364M KWD1235 KWF−4.93%15.55K1.8910.770.11 KWD+39.20%4.86%Dịch vụ Khách hàng
AAYANAAYAN LEASING AND INVESTMENT
116.268M KWD178 KWF−0.56%5.409M2.119.570.02 KWD+38.81%4.21%Tài chính
KUWAITREKUWAIT REINSURANCE CO K.S.P.C
123.421M KWD475 KWF+5.56%970.0111.880.04 KWD+33.33%1.06%Tài chính
INTEGRATEDINTEGRATED HOLDING CO KSC
123.97M KWD490 KWF+0.62%607.136K0.7234.510.01 KWD−7.79%3.06%Tài chính
KCEMKUWAIT CEMENT K.P.S.C.
124.057M KWD174 KWF+1.75%2.696M0.6536.250.00 KWD+242.86%2.87%Khoáng sản phi năng lượng
NOORNOOR FINANCIAL INVESTMENT CO
129.2M KWD253 KWF+0.40%1.878M1.153.820.07 KWD+100.30%1.98%Tài chính
NRENATIONAL REAL ESTATE CO K.S.C
143.214M KWD79.3 KWF0.00%3.198M0.9229.370.00 KWD0.00%Tài chính
SHIPHEAVY ENGINEERING INDUSTRIES AND SHIPBUILDING
153.386M KWD851 KWF−0.12%368.86K0.7423.770.04 KWD+18.54%2.35%Sản xuất Chế tạo
GIHGULF INVESTMENT HOUSE
155.688M KWD383 KWF0.00%91.096K0.8267.190.01 KWD+2750.00%0.00%Tài chính
TAMTAMDEEN REAL ESTATE CO KSC
158.659M KWD395 KWF0.00%16.154K1.3010.030.04 KWD−5.97%3.04%Tài chính
AINSAL AHLEIA INSURANCE CO S.A.K.P.
161.088M KWD744 KWF+7.05%406.246K2.819.190.08 KWD+7.86%5.38%Tài chính
TAMINVTAMDEEN INVESTMENT CO KPSC
162.683M KWD476 KWF+0.21%100.0010.580.05 KWD+17.80%2.52%Tài chính