Cổ phiếu New ZealandCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty New Zealand này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ATMTHE A2 MILK CO LTD NPV
6.72NZD1.20%0.08NZD
Mua
287.209K1.93M4.969BNZD40.270.17NZD427Hàng tiêu dùng không lâu bền
NTLNEW TALISMAN GOLD NPV
0.002NZD−33.33%−0.001NZD
Bán Mạnh
1.631M3.263K6.396MNZD−0.00NZDKhoáng sản phi năng lượng