Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu New Zealand có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán New Zealand sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
+168.14%7.91 NZD−0.50%31.637K0.38815.798M NZD82.310.10 NZD+211.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2CC2 CHEAP CARS GRP LTD NPV
+159.02%0.79 NZD−3.66%34.563K5.3735.988M NZD9.250.09 NZD+42.33%5.27%Bán Lẻ
SKOSERKO LIMITED NPV
+62.50%4.03 NZD−0.25%97.803K0.71484.563M NZD−0.15 NZD+53.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
TRATURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD NPV
+40.36%4.73 NZD+0.64%270.167K2.68416.596M NZD12.100.39 NZD+11.15%6.22%Tài chính
Mua
RAKRAKON LIMITED NPV
+32.65%1.30 NZD−0.76%19.65K0.21298.752M NZD38.460.03 NZD−67.93%1.36%Công nghệ Điện tử
ERDEROAD LIMITED NPV
+28.91%0.81 NZD+1.25%313.849K3.09149.169M NZD−0.04 NZD−94.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
NZKNEW ZEALAND KING S NPV
+28.89%0.290 NZD0.00%175.536K2.09156.073M NZD4.250.07 NZD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
WINWINTON LAND LTD NPV
+27.46%2.46 NZD−0.40%2.276K0.76729.67M NZD18.970.13 NZD−67.65%1.30%Tài chính
Sức mua mạnh
SUMSUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV
+18.92%11.00 NZD−0.45%181.338K0.442.577B NZD5.881.87 NZD−21.01%2.08%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
IFTINFRATIL LIMITED ORD NPV
+18.29%10.350 NZD+0.39%418.634K0.888.617B NZD5.701.82 NZD+30.85%2.15%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TWRTOWER LTD NPV
+14.52%0.710 NZD−1.39%21.399K0.13269.434M NZD−0.01 NZD−118.09%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED NPV
+13.75%0.455 NZD0.00%2.508K0.2920.583M NZD−0.17 NZD0.00%Dịch vụ Công nghệ
BFGBURGER FUEL GROUP LTD ORD NPV
+12.96%0.305 NZD0.00%4.821K0.7015.353M NZD16.490.02 NZD+22.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SPYSMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV
+11.65%1.485 NZD0.00%7.479K1.06353.853M NZD43.930.03 NZD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
NWFNEW ZEALAND WINDFARMS LIMITED NPV
+11.29%0.138 NZD+0.73%124.294K1.3350.218M NZD−0.02 NZD−1772.73%0.36%Công ty dịch vụ công cộng
NTLNEW TALISMAN GOLD MINES LTD ORD NPV
+11.11%0.020 NZD0.00%6.44K0.059.161M NZD−0.01 NZD−200.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SCTSCOTT TECHNOLOGY ORD NPV
+10.91%3.05 NZD−0.97%4.791K0.71247.656M NZD15.780.19 NZD+57.54%2.62%Sản xuất Chế tạo
MELMERIDIAN ENERGY LIMITED NPV
+10.28%5.900 NZD−1.34%1.159M0.7215.262B NZD179.330.03 NZD−74.73%3.46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SKTSKY NETWORK TELEVISION LIMITED NPV
+9.06%2.77 NZD0.00%1.421M3.86395.815M NZD7.440.37 NZD+50.08%6.37%Dịch vụ Khách hàng
Mua
VGLVISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED NPV (POST CONSOLIDATION)
+8.22%1.58 NZD−1.86%379.716K1.12373.264M NZD−0.06 NZD−38.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
MCYMERCURY NZ LTD NPV
+7.68%6.870 NZD+2.84%715.569K0.959.558B NZD203.860.03 NZD−89.53%3.73%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BRWBREMWORTH LTD ORD NPV
+6.67%0.48 NZD−5.88%12.101K1.0133.633M NZD3.490.14 NZD0.00%Công nghiệp Chế biến
CENCONTACT ENERGY LTD NPV
+6.29%8.11 NZD+0.50%574.416K0.986.387B NZD22.160.37 NZD+15.61%4.97%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NZONEW ZEALAND OIL & GAS NPV
+5.00%0.420 NZD0.00%37.407K1.6494.059M NZD6.610.06 NZD+24.75%0.00%Năng lượng Mỏ
HLGHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV
+2.86%5.75 NZD0.00%14.131K0.37342.982M NZD10.680.54 NZD−3.93%9.23%Bán Lẻ
Theo dõi
ALFALLIED FARMERS NPV
+2.67%0.77 NZD−2.53%4300.0222.181M NZD6.990.11 NZD+11.31%0.00%Công nghiệp Chế biến
SPKSPARK NEW ZEALAND LTD NPV
+1.10%5.035 NZD−0.69%1.49M0.869.134B NZD20.550.25 NZD+10.01%6.31%Truyền thông
Theo dõi
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
−2.62%1.115 NZD+0.45%262.611K0.66944.593M NZD−0.13 NZD−143.37%6.19%Tài chính
Theo dõi
CHICHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD ORD NPV
−2.70%1.44 NZD−1.37%2.737M3.66545.409M NZD22.640.06 NZD7.52%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CNUCHORUS LTD NPV
−3.04%7.980 NZD+0.38%360.869K0.493.462B NZD219.230.04 NZD−67.15%5.33%Truyền thông
Bán
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP NPV
−3.74%24.72 NZD+0.90%260.506K0.6114.436B NZD55.090.45 NZD−50.07%1.95%Công nghệ Sức khỏe
Bán
SANSANFORD ORD NPV
−3.97%3.87 NZD+0.52%4.246K0.33361.869M NZD3.65%Công nghiệp Chế biến
BGPBRISCOE GROUP NPV
−5.25%4.51 NZD−1.96%1.157K0.061.005B NZD11.750.38 NZD−7.72%7.43%Bán Lẻ
Theo dõi
PFIPROPERTY FOR INDUSTRY NPV
−5.32%2.225 NZD−0.67%152.954K0.851.117B NZD−0.19 NZD−121.65%4.13%Tài chính
Bán
MFTMAINFREIGHT LTD ORD NPV
−5.69%68.00 NZD+0.35%39.192K1.266.848B NZD20.503.32 NZD+35.77%2.98%Vận chuyển
Theo dõi
ARVARVIDA GROUP LTD NPV
−5.94%0.95 NZD−2.06%196.634K0.44694.436M NZD8.300.11 NZD−61.61%3.74%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
VCTVECTOR LIMITED NPV
−6.30%3.72 NZD−1.59%93.901K0.563.72B NZD28.680.13 NZD−37.22%4.62%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
NPHNAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV
−6.54%2.43 NZD−0.41%13.374K0.36485.898M NZD29.420.08 NZD−28.61%2.54%Vận chuyển
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV
−6.93%8.130 NZD+0.37%976.499K0.6311.994B NZD76.270.11 NZD−71.20%0.58%Vận chuyển
Theo dõi
VTLVITAL LIMITED NPV
−7.14%0.260 NZD0.00%8950.1110.803M NZD185.710.00 NZD0.00%Truyền thông
SEKSEEKA LTD NPV
−7.31%2.79 NZD−2.11%5.179K0.81109.478M NZD−0.35 NZD−168.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
AFTAFT PHARMACEUTICALS LTD NPV
−7.43%3.24 NZD−0.61%5.7K0.21339.767M NZD30.830.11 NZD−1.31%0.34%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
STUSTEEL & TUBE HLDGS NPV
−9.68%1.12 NZD+1.82%26.56K0.48186.356M NZD18.240.06 NZD−60.89%8.40%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
PYSPAYSAUCE LTD NPV
−9.80%0.230 NZD+2.22%4.372K1.0232.298M NZD−0.00 NZD+76.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CDICDL INVESTMENTS NPV
−9.87%0.685 NZD−2.84%13.481K0.40199.188M NZD14.790.05 NZD−57.64%6.01%Tài chính
KPGKIWI PROPERTY GROUP LIMITED NPV
−10.64%0.840 NZD−0.59%459.334K0.221.337B NZD−0.07 NZD−139.51%7.36%Tài chính
Theo dõi
SPGSTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A
−11.11%1.28 NZD−2.29%43.143K0.17709.376M NZD−0.21 NZD−166.19%6.56%Tài chính
Theo dõi
PCTPRECINCT PRO NZ & PRECINCT PRO INV UNITS NPV
−11.28%1.180 NZD+1.29%3.048M0.121.872B NZD−0.09 NZD−286.93%5.68%Tài chính
Mua
SCLSCALES CORPORATION LIMITED NPV
−11.30%3.06 NZD−2.86%46.188K0.81437.874M NZD82.930.04 NZD−80.67%6.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
FBUFLETCHER BUILDING NPV
−11.42%4.19 NZD+2.20%491.938K0.193.281B NZD246.470.02 NZD−95.90%9.55%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
FCGFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV
−11.63%2.28 NZD−0.87%60K0.733.669B NZD2.390.96 NZD+166.62%21.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FRWFREIGHTWAYS GRP LTD NEW NPV
−12.47%8.49 NZD+0.24%38.056K0.311.517B NZD21.500.39 NZD−8.06%5.13%Vận chuyển
Mua
CMOCOLONIAL MOTOR CO NPV
−13.68%8.20 NZD−0.12%160.02268.096M NZD10.630.77 NZD−24.03%8.18%Bán Lẻ
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
−13.92%5.38 NZD−0.37%77.128K0.303.66B NZD36.110.15 NZD−7.17%3.41%Vận chuyển
Theo dõi
NZLNEW ZEALAND RURAL LAND CO LTD NPV
−14.27%0.90 NZD−3.23%35.087K0.74125.365M NZD11.170.08 NZD−56.69%4.01%Tài chính
Mua
ARBARBORGEN HOLDINGS LIMITED NPV
−14.29%0.162 NZD+1.25%8.994K0.3385.367M NZD−0.00 NZD−60.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATMTHE A2 MILK COMPANY LTD NPV
−14.41%6.12 NZD−1.29%773.347K1.654.424B NZD26.640.23 NZD+735.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MCKMILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS NZ NPV
−14.81%1.84 NZD0.00%2200.06194.081M NZD13.480.14 NZD−46.07%1.92%Dịch vụ Khách hàng
GNEGENESIS ENERGY LTD NPV
−14.85%2.465 NZD−0.20%100.881K0.322.649B NZD29.700.08 NZD+32.17%8.40%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EBOEBOS GROUP NPV
−15.25%36.85 NZD−0.27%142.472K0.767.069B NZD25.361.45 NZD+16.27%3.31%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SPNSOUTH PORT NEW ZEALAND NPV
−16.10%6.46 NZD+0.16%250.07169.477M NZD17.670.37 NZD−8.76%4.92%Vận chuyển
MNWMANAWA ENERGY LTD NPV
−16.40%4.13 NZD−0.48%11.231K0.251.293B NZD11.570.36 NZD+23.88%4.70%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
GXHGREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV
−17.04%1.12 NZD+1.82%20.329K1.43160.676M NZD9.110.12 NZD+0.16%6.30%Bán Lẻ
THLTOURISM HLDGS ORD NPV
−17.60%3.37 NZD+2.12%36.999K0.13732.071M NZD11.570.29 NZD5.24%Tài chính
Sức mua mạnh
SKLSKELLERUP HOLDINGS NPV
−18.18%4.23 NZD−1.63%73.283K0.35829.383M NZD16.900.25 NZD+12.29%5.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
CCCCOOKS COFFEE COMPANY LTD NPV
−18.18%0.270 NZD+1.89%4.038K0.6015.365M NZD−0.15 NZD−423.71%0.00%Bán Lẻ
NZXNZX LIMITED NPV
−19.35%1.00 NZD0.00%86.393K0.31324.205M NZD24.210.04 NZD−20.27%7.18%Tài chính
Sức mua mạnh
NZMNZME LTD NPV
−19.67%0.98 NZD0.00%102.175K2.15182.947M NZD14.650.07 NZD−60.48%10.80%Dịch vụ Khách hàng
Mua
TGGT&G GLOBAL LIMITED NPV
−20.64%1.73 NZD0.00%2810.98212M NZD−0.42 NZD−676.52%0.00%Công nghiệp Chế biến
RYMRYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV
−20.67%4.53 NZD−2.37%1.03M0.563.104B NZD11.830.38 NZD−58.73%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SKCSKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD NPV
−21.83%1.97 NZD+2.07%300.295K0.691.498B NZD195.050.01 NZD−82.65%7.17%Dịch vụ Khách hàng
Mua
AIRAIR NEW ZEALAND NPV
−22.93%0.605 NZD−1.63%1.067M0.492.038B NZD6.230.10 NZD0.00%Vận chuyển
Theo dõi
OCAOCEANIA HEALTHCARE LTD NPV
−23.38%0.59 NZD0.00%637.727K0.13427.251M NZD10.830.05 NZD5.42%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BGIBLACKWELL GLOBAL HLDS LTD NPV
−25.00%0.003 NZD0.00%11.391K0.212.021M NZD−0.00 NZD+69.23%0.00%Tài chính
MMHMARSDEN MARITIME HOLDINGS LIMITED ORD NPV
−25.54%4.17 NZD−1.65%1480.08172.224M NZD22.120.19 NZD−42.98%3.81%Vận chuyển
IPLINVESTORE PROPERTY LTD NPV
−25.68%1.10 NZD+2.80%290.001K2.17409.04M NZD−0.51 NZD−248.93%7.72%Tài chính
Theo dõi
FWLFOLEY WINES LIMITED NPV
−26.24%1.04 NZD0.00%9270.4768.366M NZD17.960.06 NZD−18.79%4.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GFLGENEVA FINANCE LTD NPV
−29.55%0.310 NZD−6.06%7240.4322.61M NZD9.68%Tài chính
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
−31.37%6.28 NZD0.00%2.465K0.25635.098M NZD11.040.57 NZD−3.58%3.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CVTCOMVITA LIMITED NPV
−31.66%2.31 NZD−1.70%10.28K0.46162.221M NZD44.510.05 NZD−61.61%2.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HGHHEARTLAND GROUP HLDGS LTD NPV
−32.40%1.21 NZD−1.63%364.76K0.27865.471M NZD10.150.12 NZD11.18%Tài chính
Mua
WCOWASTECO GROUP LTD NPV
−33.33%0.050 NZD−3.85%412.831K9.6042.419M NZD−0.00 NZD+80.30%0.00%Vận chuyển
MPGMETRO PERFORMANCE GLASS LIMITED NPV
−36.87%0.125 NZD+8.70%40.1K1.2523.172M NZD−0.11 NZD−1548.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
ENSENPRISE GROUP LIMITED (NZ) NPV (NZX LISTING)
−37.60%0.54 NZD0.00%10.0011.295M NZD−0.31 NZD−694.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
JLGJUST LIFE GROUP LTD NPV
−40.51%0.235 NZD+2.17%190.0123.395M NZD13.510.02 NZD−48.97%6.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TRUTRUSCREEN GROUP LTD NPV
−41.09%0.019 NZD−13.64%280.304K2.8010.641M NZD−0.01 NZD+25.58%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BLTBLIS TECHNOLOGIES LIMITED COM STK NPV
−44.44%0.015 NZD0.00%211.736K0.8019.107M NZD−0.00 NZD+84.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SVRSAVOR LTD NPV
−44.87%0.215 NZD0.00%2.547K0.1616.681M NZD−0.01 NZD+94.04%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AOFAOFRIO LTD NPV
−45.45%0.060 NZD−4.76%46.762K0.4825.911M NZD−0.01 NZD−165.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
PGWPGG WRIGHTSON LIMITED NPV
−46.67%2.32 NZD+1.31%29.547K1.07175.123M NZD19.250.12 NZD−66.54%11.16%Dịch vụ Thương mại
Bán
AGLACCORDANT GROUP LTD NPV
−47.62%0.88 NZD+1.15%12.724K3.5629.751M NZD28.390.03 NZD−74.36%6.82%Dịch vụ Thương mại
MFBMY FOOD BAG GROUP LTD NPV
−47.69%0.136 NZD−1.45%142.165K1.6132.972M NZD7.390.02 NZD+3.37%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
RBDRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV
−48.16%3.24 NZD−1.82%18.033K0.63404.218M NZD24.850.13 NZD−68.64%5.81%Dịch vụ Khách hàng
Mua
WHSWAREHOUSE GROUP ORD NPV
−50.38%1.30 NZD−2.26%248.292K0.33448.96M NZD15.060.09 NZD−74.67%7.24%Bán Lẻ
Bán
IKEIKEGPS GROUP LIMITED NPV
−51.08%0.455 NZD−5.21%21.061K6.1672.911M NZD−0.10 NZD−27.84%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
RUARUA BIOSCIENCE NPV
−51.98%0.085 NZD0.00%23.352K0.7613.442M NZD−0.11 NZD−244.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
MOVMOVE LOGISTICS GROUP LIMITED NPV
−52.38%0.50 NZD−9.09%30.285K0.8463.807M NZD−0.11 NZD−241.57%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
RADRADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPV
−52.67%0.142 NZD+1.43%1.159K0.0440.452M NZD−0.01 NZD−293.18%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KMDKMD BRANDS LTD NPV
−53.57%0.52 NZD0.00%2.072M1.70370.067M NZD10.660.05 NZD−44.80%11.54%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
CBDCANNASOUTH LTD NPV
−58.08%0.119 NZD+0.85%416.638K7.3039.326M NZD−0.03 NZD−20.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe