Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của New Zealand có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của New Zealand sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FCGFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV
21.93%2.28 NZD−0.87%60K0.733.669B NZD2.390.96 NZD+166.62%21.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LICLIVESTOCK IMPROVEMENT CORP NPV
16.06%1.02 NZD+2.00%30.312K0.93143.267M NZD6.300.16 NZD−42.81%16.06%Dịch vụ Thương mại
KMDKMD BRANDS LTD NPV
11.54%0.52 NZD0.00%2.072M1.70370.067M NZD10.660.05 NZD−44.80%11.54%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
PGWPGG WRIGHTSON LIMITED NPV
9.48%2.32 NZD+1.31%29.547K1.07175.123M NZD19.250.12 NZD−66.54%11.16%Dịch vụ Thương mại
Bán
CHICHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD ORD NPV
9.47%1.44 NZD−1.37%2.737M3.66545.409M NZD22.640.06 NZD7.52%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
NZMNZME LTD NPV
9.18%0.98 NZD0.00%102.175K2.15182.947M NZD14.650.07 NZD−60.48%10.80%Dịch vụ Khách hàng
Mua
HLGHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV
8.35%5.75 NZD0.00%14.131K0.37342.982M NZD10.680.54 NZD−3.93%9.23%Bán Lẻ
Theo dõi
HGHHEARTLAND GROUP HLDGS LTD NPV
8.26%1.21 NZD−1.63%364.76K0.27865.471M NZD10.150.12 NZD11.18%Tài chính
Mua
KPGKIWI PROPERTY GROUP LIMITED NPV
8.05%0.840 NZD−0.59%459.334K0.221.337B NZD−0.07 NZD−139.51%7.36%Tài chính
Theo dõi
IPLINVESTORE PROPERTY LTD NPV
8.01%1.10 NZD+2.80%290.001K2.17409.04M NZD−0.51 NZD−248.93%7.72%Tài chính
Theo dõi
SPGSTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A
7.17%1.28 NZD−2.29%43.143K0.17709.376M NZD−0.21 NZD−166.19%6.56%Tài chính
Theo dõi
STUSTEEL & TUBE HLDGS NPV
7.14%1.12 NZD+1.82%26.56K0.48186.356M NZD18.240.06 NZD−60.89%8.40%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
CMOCOLONIAL MOTOR CO NPV
6.95%8.20 NZD−0.12%160.02268.096M NZD10.630.77 NZD−24.03%8.18%Bán Lẻ
AGLACCORDANT GROUP LTD NPV
6.82%0.88 NZD+1.15%12.724K3.5629.751M NZD28.390.03 NZD−74.36%6.82%Dịch vụ Thương mại
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
6.47%1.115 NZD+0.45%262.611K0.66944.593M NZD−0.13 NZD−143.37%6.19%Tài chính
Theo dõi
GFLGENEVA FINANCE LTD NPV
6.45%0.310 NZD−6.06%7240.4322.61M NZD9.68%Tài chính
GNEGENESIS ENERGY LTD NPV
6.41%2.465 NZD−0.20%100.881K0.322.649B NZD29.700.08 NZD+32.17%8.40%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BGPBRISCOE GROUP NPV
6.32%4.51 NZD−1.96%1.157K0.061.005B NZD11.750.38 NZD−7.72%7.43%Bán Lẻ
Theo dõi
WHSWAREHOUSE GROUP ORD NPV
6.15%1.30 NZD−2.26%248.292K0.33448.96M NZD15.060.09 NZD−74.67%7.24%Bán Lẻ
Bán
NZXNZX LIMITED NPV
6.10%1.00 NZD0.00%86.393K0.31324.205M NZD24.210.04 NZD−20.27%7.18%Tài chính
Sức mua mạnh
SKTSKY NETWORK TELEVISION LIMITED NPV
5.78%2.77 NZD0.00%1.421M3.86395.815M NZD7.440.37 NZD+50.08%6.37%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PCTPRECINCT PRO NZ & PRECINCT PRO INV UNITS NPV
5.75%1.180 NZD+1.29%3.048M0.121.872B NZD−0.09 NZD−286.93%5.68%Tài chính
Mua
SKCSKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD NPV
5.71%1.97 NZD+2.07%300.295K0.691.498B NZD195.050.01 NZD−82.65%7.17%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SCLSCALES CORPORATION LIMITED NPV
5.64%3.06 NZD−2.86%46.188K0.81437.874M NZD82.930.04 NZD−80.67%6.63%Công nghiệp Chế biến
Mua
CNUCHORUS LTD NPV
5.58%7.980 NZD+0.38%360.869K0.493.462B NZD219.230.04 NZD−67.15%5.33%Truyền thông
Bán
SDLSOLUTION DYNAMICS LIMITED NPV
5.45%1.56 NZD0.00%4910.4622.963M NZD6.900.23 NZD+29.55%7.37%Dịch vụ Thương mại
OCAOCEANIA HEALTHCARE LTD NPV
5.42%0.59 NZD0.00%637.727K0.13427.251M NZD10.830.05 NZD5.42%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SPKSPARK NEW ZEALAND LTD NPV
5.36%5.035 NZD−0.69%1.49M0.869.134B NZD20.550.25 NZD+10.01%6.31%Truyền thông
Theo dõi
GXHGREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV
5.36%1.12 NZD+1.82%20.329K1.43160.676M NZD9.110.12 NZD+0.16%6.30%Bán Lẻ
SKLSKELLERUP HOLDINGS NPV
5.32%4.23 NZD−1.63%73.283K0.35829.383M NZD16.900.25 NZD+12.29%5.79%Sản xuất Chế tạo
Mua
TRATURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD NPV
5.29%4.73 NZD+0.64%270.167K2.68416.596M NZD12.100.39 NZD+11.15%6.22%Tài chính
Mua
2CC2 CHEAP CARS GRP LTD NPV
5.27%0.79 NZD−3.66%34.563K5.3735.988M NZD9.250.09 NZD+42.33%5.27%Bán Lẻ
CDICDL INVESTMENTS NPV
5.11%0.685 NZD−2.84%13.481K0.40199.188M NZD14.790.05 NZD−57.64%6.01%Tài chính
VCTVECTOR LIMITED NPV
4.77%3.72 NZD−1.59%93.901K0.563.72B NZD28.680.13 NZD−37.22%4.62%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
FRWFREIGHTWAYS GRP LTD NEW NPV
4.36%8.49 NZD+0.24%38.056K0.311.517B NZD21.500.39 NZD−8.06%5.13%Vận chuyển
Mua
PFIPROPERTY FOR INDUSTRY NPV
4.35%2.225 NZD−0.67%152.954K0.851.117B NZD−0.19 NZD−121.65%4.13%Tài chính
Bán
CENCONTACT ENERGY LTD NPV
4.32%8.11 NZD+0.50%574.416K0.986.387B NZD22.160.37 NZD+15.61%4.97%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
JLGJUST LIFE GROUP LTD NPV
4.26%0.235 NZD+2.17%190.0123.395M NZD13.510.02 NZD−48.97%6.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SPNSOUTH PORT NEW ZEALAND NPV
4.18%6.46 NZD+0.16%250.07169.477M NZD17.670.37 NZD−8.76%4.92%Vận chuyển
MNWMANAWA ENERGY LTD NPV
4.00%4.13 NZD−0.48%11.231K0.251.293B NZD11.570.36 NZD+23.88%4.70%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
FBUFLETCHER BUILDING NPV
3.82%4.19 NZD+2.20%491.938K0.193.281B NZD246.470.02 NZD−95.90%9.55%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ARVARVIDA GROUP LTD NPV
3.74%0.95 NZD−2.06%196.634K0.44694.436M NZD8.300.11 NZD−61.61%3.74%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AIRAIR NEW ZEALAND NPV
3.31%0.605 NZD−1.63%1.067M0.492.038B NZD6.230.10 NZD0.00%Vận chuyển
Theo dõi
MCYMERCURY NZ LTD NPV
3.26%6.870 NZD+2.84%715.569K0.959.558B NZD203.860.03 NZD−89.53%3.73%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MMHMARSDEN MARITIME HOLDINGS LIMITED ORD NPV
3.24%4.17 NZD−1.65%1480.08172.224M NZD22.120.19 NZD−42.98%3.81%Vận chuyển
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
3.18%6.28 NZD0.00%2.465K0.25635.098M NZD11.040.57 NZD−3.58%3.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SANSANFORD ORD NPV
3.10%3.87 NZD+0.52%4.246K0.33361.869M NZD3.65%Công nghiệp Chế biến
EBOEBOS GROUP NPV
3.09%36.85 NZD−0.27%142.472K0.767.069B NZD25.361.45 NZD+16.27%3.31%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MELMERIDIAN ENERGY LIMITED NPV
3.06%5.900 NZD−1.34%1.159M0.7215.262B NZD179.330.03 NZD−74.73%3.46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
2.75%5.38 NZD−0.37%77.128K0.303.66B NZD36.110.15 NZD−7.17%3.41%Vận chuyển
Theo dõi
SCTSCOTT TECHNOLOGY ORD NPV
2.62%3.05 NZD−0.97%4.791K0.71247.656M NZD15.780.19 NZD+57.54%2.62%Sản xuất Chế tạo
MFTMAINFREIGHT LTD ORD NPV
2.53%68.00 NZD+0.35%39.192K1.266.848B NZD20.503.32 NZD+35.77%2.98%Vận chuyển
Theo dõi
SUMSUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV
2.23%11.00 NZD−0.45%181.338K0.442.577B NZD5.881.87 NZD−21.01%2.08%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
NPHNAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV
2.16%2.43 NZD−0.41%13.374K0.36485.898M NZD29.420.08 NZD−28.61%2.54%Vận chuyển
IFTINFRATIL LIMITED ORD NPV
1.88%10.350 NZD+0.39%418.634K0.888.617B NZD5.701.82 NZD+30.85%2.15%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CVTCOMVITA LIMITED NPV
1.73%2.31 NZD−1.70%10.28K0.46162.221M NZD44.510.05 NZD−61.61%2.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP NPV
1.66%24.72 NZD+0.90%260.506K0.6114.436B NZD55.090.45 NZD−50.07%1.95%Công nghệ Sức khỏe
Bán
MCKMILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS NZ NPV
1.63%1.84 NZD0.00%2200.06194.081M NZD13.480.14 NZD−46.07%1.92%Dịch vụ Khách hàng
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV
1.32%8.130 NZD+0.37%976.499K0.6311.994B NZD76.270.11 NZD−71.20%0.58%Vận chuyển
Theo dõi
RAKRAKON LIMITED NPV
1.15%1.30 NZD−0.76%19.65K0.21298.752M NZD38.460.03 NZD−67.93%1.36%Công nghệ Điện tử
WINWINTON LAND LTD NPV
1.10%2.46 NZD−0.40%2.276K0.76729.67M NZD18.970.13 NZD−67.65%1.30%Tài chính
Sức mua mạnh
MHMMHM AUTOMATION LTD ORD NPV
0.56%1.69 NZD0.00%50.421K2.03150.47M NZD28.450.06 NZD+76.79%0.56%Sản xuất Chế tạo
AFTAFT PHARMACEUTICALS LTD NPV
0.34%3.24 NZD−0.61%5.7K0.21339.767M NZD30.830.11 NZD−1.31%0.34%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi