Cổ phiếu New Zealand mất giá nhiều nhất

Các công ty của New Zealand sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AFTAFT PHARMACEUTICALS LTD NPV
−7.32%2.91 NZD49.489 K0.28305.161 M NZD19.560.15 NZD−21.52%0.38%Công nghệ Sức khỏe
Mua
FBUFLETCHER BUILDING NPV
−5.96%3.00 NZD3.089 M1.132.349 B NZD176.470.02 NZD−95.90%13.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AUESMARTSHARES AUSTRALIAN EQUITIES ESG ETF
−3.44%2.747 NZD48.32 K1.68
GPRSMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETF
−2.96%2.527 NZD63.759 K52.09
SCTSCOTT TECHNOLOGY ORD NPV
−2.54%2.30 NZD19.777 K2.02187.097 M NZD15.370.15 NZD+22.82%4.10%Sản xuất Chế tạo
MNWMANAWA ENERGY LTD NPV
−2.12%4.16 NZD26.381 K0.601.302 B NZD56.910.07 NZD−32.94%4.67%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FCGFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV
−1.96%3.00 NZD253.206 K0.774.828 B NZD2.931.02 NZD+198.22%18.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMHMARSDEN MARITIME HOLDINGS LIMITED ORD NPV
−1.65%3.58 NZD11.397 K1.73147.856 M NZD18.990.19 NZD−42.98%4.44%Vận chuyển
INFSMARTSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
−1.54%2.628 NZD240.01
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
−1.39%4.97 NZD92.949 K0.483.381 B NZD33.360.15 NZD−7.17%3.50%Vận chuyển
Theo dõi
SEKSEEKA LTD NPV
−1.29%2.30 NZD15.069 K2.6993.75 M NZD−0.35 NZD−168.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
CNUCHORUS LTD NPV
−1.28%7.305 NZD326.804 K1.203.17 B NZD200.690.04 NZD−67.15%6.09%Truyền thông
Theo dõi
SPKSPARK NEW ZEALAND LTD NPV
−1.18%4.190 NZD2.197 M0.797.601 B NZD17.100.25 NZD+10.01%7.58%Truyền thông
Theo dõi
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
−1.12%9.75 NZD260.214 K1.471.009 B NZD143.170.07 NZD0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SANSANFORD ORD NPV
−1.00%3.95 NZD2690.01369.349 M NZD3.57%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
RBDRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV
−0.90%3.32 NZD21.449 K0.91414.198 M NZD25.460.13 NZD−68.64%5.67%Dịch vụ Khách hàng
Mua
HLGHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV
−0.89%5.56 NZD3.953 K0.07331.649 M NZD10.260.54 NZD+26.72%9.55%Bán Lẻ
Theo dõi
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
−0.82%4.81 NZD28.131 K5.30486.436 M NZD8.450.57 NZD−3.58%4.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SKTSKY NETWORK TELEVISION LIMITED NPV
−0.79%2.51 NZD84.804 K0.66346.743 M NZD6.740.37 NZD+50.08%7.50%Dịch vụ Khách hàng
Mua
USHSMARTSHARES US 500 NZD HEDGED ETF
−0.75%3.025 NZD71.169 K0.34
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP NPV
−0.56%28.33 NZD400.308 K1.4116.544 B NZD63.140.45 NZD−50.07%1.70%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
SPNSOUTH PORT NEW ZEALAND NPV
−0.53%5.60 NZD1400.07146.915 M NZD15.320.37 NZD−8.76%5.67%Vận chuyển
CMOCOLONIAL MOTOR CO NPV
−0.51%7.82 NZD3.852 K1.28255.672 M NZD10.130.77 NZD−24.03%8.58%Bán Lẻ
TRATURNERS AUTOMOTIVE GROUP LTD ORD NPV
−0.48%4.14 NZD28.865 K0.56365.784 M NZD11.010.38 NZD+4.39%7.10%Tài chính
Mua
GNEGENESIS ENERGY LTD NPV
−0.46%2.180 NZD441.791 K1.222.36 B NZD26.270.08 NZD+32.17%8.53%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MFTMAINFREIGHT LTD ORD NPV
−0.41%67.72 NZD47.044 K1.156.819 B NZD20.423.32 NZD+35.77%2.99%Vận chuyển
Sức mua mạnh
FRWFREIGHTWAYS GRP LTD NEW NPV
−0.38%7.97 NZD76.823 K0.891.424 B NZD20.180.39 NZD−8.06%5.46%Vận chuyển
Mua
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV
−0.13%7.720 NZD636.755 K0.6411.425 B NZD72.420.11 NZD−71.20%1.64%Vận chuyển
Theo dõi
IFTINFRATIL LIMITED ORD NPV
−0.09%10.980 NZD656.282 K1.079.142 B NZD10.691.03 NZD−36.50%2.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua