Những nhà tạo lập thị trường

Tất cả Chứng khoán New Zealand

Cổ phiếu là công cụ tài chính có thể thay thế được, đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty. Các nhà giao dịch đầu tư vào cổ phiếu để tận dụng chênh lệch giữa giá mua và giá bán hoặc cổ tức. Xem tất cả Chứng khoán New Zealand sau, được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2CC2 CHEAP CARS GRP LTD NPV
0.76 NZD+1.33%7.548K0.6934.166M NZD8.900.09 NZD+42.33%5.55%Bán Lẻ
AFTAFT PHARMACEUTICALS LTD NPV
3.20 NZD+0.31%2.285K0.11334.523M NZD30.450.11 NZD−1.31%0.34%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
AGLACCORDANT GROUP LTD NPV
0.85 NZD0.00%1370.0328.737M NZD27.420.03 NZD−74.36%7.06%Dịch vụ Thương mại
AIAAUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NPV
8.035 NZD−1.65%705.093K0.4412.052B NZD75.380.11 NZD−71.20%0.58%Vận chuyển
Theo dõi
AIRAIR NEW ZEALAND NPV
0.605 NZD0.00%928.931K0.452.038B NZD6.230.10 NZD0.00%Vận chuyển
Theo dõi
ALFALLIED FARMERS NPV
0.76 NZD0.00%7.672K0.6821.893M NZD6.900.11 NZD+11.31%0.00%Công nghiệp Chế biến
AOFAOFRIO LTD NPV
0.058 NZD+3.57%17.016K0.1924.184M NZD−0.01 NZD−165.08%0.00%Sản xuất Chế tạo
APLASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
0.245 NZD0.00%200.0088.866M NZD−0.05 NZD−360.73%1.05%Tài chính
Mua
ARBARBORGEN HOLDINGS LIMITED NPV
0.160 NZD−1.23%3010.0184.313M NZD−0.00 NZD−60.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARGARGOSY PROPERTY LTD NPV
1.105 NZD−0.45%484.409K1.01940.357M NZD−0.13 NZD−143.37%6.22%Tài chính
Theo dõi
ARVARVIDA GROUP LTD NPV
0.98 NZD+3.16%208.428K0.43694.436M NZD8.570.11 NZD−61.61%3.74%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
ATMTHE A2 MILK COMPANY LTD NPV
6.11 NZD+0.16%433.959K1.184.41B NZD26.600.23 NZD+735.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AUESMARTSHARES AUSTRALIAN EQUITIES ESG ETF
2.712 NZD+1.99%947.036K396.83
BFGBURGER FUEL GROUP LTD ORD NPV
0.300 NZD+3.45%5690.1014.598M NZD16.220.02 NZD+22.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BGIBLACKWELL GLOBAL HLDS LTD NPV
0.003 NZD0.00%32.488K0.592.021M NZD−0.00 NZD+69.23%0.00%Tài chính
BGPBRISCOE GROUP NPV
4.56 NZD+0.22%10.272K0.501.014B NZD11.880.38 NZD−7.72%7.37%Bán Lẻ
Theo dõi
BLTBLIS TECHNOLOGIES LIMITED COM STK NPV
0.015 NZD−6.25%597.474K2.1520.381M NZD−0.00 NZD+84.21%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED NPV
0.570 NZD+18.75%70.585K2.5521.714M NZD−0.17 NZD0.00%Dịch vụ Công nghệ
BRWBREMWORTH LTD ORD NPV
0.470 NZD+4.44%16.143K1.1931.531M NZD3.410.14 NZD0.00%Công nghiệp Chế biến
CBDCANNASOUTH LTD NPV
0.117 NZD−0.85%325.332K3.4838.996M NZD−0.03 NZD−20.83%0.00%Công nghệ Sức khỏe
CCCCOOKS COFFEE COMPANY LTD NPV
0.260 NZD−1.89%1700.0215.081M NZD−0.15 NZD−423.71%0.00%Bán Lẻ
CDICDL INVESTMENTS NPV
0.700 NZD0.00%3190.01203.549M NZD15.120.05 NZD−57.64%5.88%Tài chính
CENCONTACT ENERGY LTD NPV
8.30 NZD+1.47%601.391K0.996.442B NZD22.680.37 NZD+15.61%4.93%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CHICHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD ORD NPV
1.48 NZD0.00%711.296K0.75560.559M NZD23.270.06 NZD7.31%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CMOCOLONIAL MOTOR CO NPV
8.20 NZD−1.44%1590.14272.019M NZD10.630.77 NZD−24.03%8.06%Bán Lẻ
CNUCHORUS LTD NPV
7.920 NZD−1.06%641.948K1.063.473B NZD217.580.04 NZD−67.15%5.31%Truyền thông
Bán
CVTCOMVITA LIMITED NPV
2.28 NZD−0.87%2.876K0.12161.518M NZD43.930.05 NZD−61.61%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
DGLDELEGAT GROUP LIMITED NPV
6.24 NZD0.00%2410.02631.052M NZD10.970.57 NZD−3.58%3.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EBOEBOS GROUP NPV
36.65 NZD−0.95%297.524K1.517.098B NZD25.221.45 NZD+16.27%3.30%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ENSENPRISE GROUP LIMITED (NZ) NPV (NZX LISTING)
0.54 NZD0.00%30.0111.295M NZD−0.31 NZD−694.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ERDEROAD LIMITED NPV
0.79 NZD−2.47%75.49K0.47149.169M NZD−0.04 NZD−94.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
FBUFLETCHER BUILDING NPV
4.14 NZD+0.73%1.398M0.613.218B NZD243.530.02 NZD−95.90%9.73%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FCGFONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV
2.28 NZD0.00%7.414K0.093.669B NZD2.390.96 NZD+166.62%21.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FPHFISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP NPV
24.69 NZD+1.02%148.488K0.3614.272B NZD55.030.45 NZD−50.07%1.97%Công nghệ Sức khỏe
Bán
FRWFREIGHTWAYS GRP LTD NEW NPV
8.50 NZD+0.12%57.367K0.521.517B NZD21.520.39 NZD−8.06%5.13%Vận chuyển
Mua
FWLFOLEY WINES LIMITED NPV
1.02 NZD−0.97%1620.0867.708M NZD17.620.06 NZD−18.79%4.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GENGENERAL CAPITAL LIMITED NPV
0.078 NZD−1.27%1K0.1728.722M NZD0.00%Tài chính
GFIGREENFERN INDUSTRIES LTD NPV
0.035 NZD0.00%11.034K0.15Công nghệ Sức khỏe
GFLGENEVA FINANCE LTD NPV
0.310 NZD0.00%1.062K0.7222.61M NZD9.68%Tài chính
GNEGENESIS ENERGY LTD NPV
2.450 NZD−0.41%194.68K0.592.644B NZD29.520.08 NZD+32.17%8.42%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GPRSMARTSHARES GLOBAL PROPERTY ETF
2.600 NZD+0.08%7.868K0.09
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
7.76 NZD+0.65%25.252K0.31795.171M NZD80.750.10 NZD+211.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
GXHGREEN CROSS HEALTH LIMITED NPV
1.09 NZD−4.39%4.969K0.31163.546M NZD8.870.12 NZD+0.16%6.19%Bán Lẻ
HGHHEARTLAND GROUP HLDGS LTD NPV
1.25 NZD+5.04%715.63K0.53851.166M NZD10.490.12 NZD11.37%Tài chính
Mua
HLGHALLENSTEIN GLASSONS HLDGS ORD NPV
5.68 NZD−0.35%17.788K0.67340M NZD10.550.54 NZD−3.93%9.31%Bán Lẻ
Theo dõi
IFTINFRATIL LIMITED ORD NPV
10.340 NZD+0.49%392.283K0.738.567B NZD5.691.82 NZD+30.85%2.16%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IKEIKEGPS GROUP LIMITED NPV
0.450 NZD0.00%380.0172.109M NZD−0.10 NZD−27.84%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
INFSMARTSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF
2.516 NZD+1.66%7.953K0.10
IPLINVESTORE PROPERTY LTD NPV
1.08 NZD+1.89%279.923K1.74394.165M NZD−0.51 NZD−248.93%8.02%Tài chính
Theo dõi
JLGJUST LIFE GROUP LTD NPV
0.235 NZD0.00%90.0023.395M NZD13.510.02 NZD−48.97%6.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KMDKMD BRANDS LTD NPV
0.54 NZD0.00%730.044K0.66384.3M NZD11.070.05 NZD−44.80%11.11%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
KPGKIWI PROPERTY GROUP LIMITED NPV
0.845 NZD+2.42%1.331M0.601.313B NZD−0.07 NZD−139.51%7.49%Tài chính
Theo dõi
LICLIVESTOCK IMPROVEMENT CORP NPV
1.05 NZD+2.94%40.868K1.33148.343M NZD6.490.16 NZD−42.81%15.60%Dịch vụ Thương mại
MCKMILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS NZ NPV
1.84 NZD0.00%760.03194.081M NZD13.480.14 NZD−46.07%1.92%Dịch vụ Khách hàng
MCYMERCURY NZ LTD NPV
7.000 NZD+0.43%443.751K0.559.697B NZD207.720.03 NZD−89.53%3.68%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MEEME TODAY LTD NPV
0.094 NZD+1.08%610.041.205M NZD−0.94 NZD−101.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MELMERIDIAN ENERGY LIMITED NPV
6.000 NZD+1.52%781.944K0.4715.287B NZD182.370.03 NZD−74.73%3.46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MFBMY FOOD BAG GROUP LTD NPV
0.133 NZD0.00%28.798K0.3032.244M NZD7.230.02 NZD+3.37%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
MFTMAINFREIGHT LTD ORD NPV
67.75 NZD−0.73%24.977K0.716.873B NZD20.433.32 NZD+35.77%2.96%Vận chuyển
Theo dõi
MHMMHM AUTOMATION LTD ORD NPV
1.69 NZD0.00%50.421K2.03150.47M NZD28.450.06 NZD+76.79%0.56%Sản xuất Chế tạo
MMHMARSDEN MARITIME HOLDINGS LIMITED ORD NPV
4.15 NZD0.00%2.539K1.01171.398M NZD22.020.19 NZD−42.98%3.83%Vận chuyển
MNWMANAWA ENERGY LTD NPV
4.14 NZD+0.24%83.569K1.891.293B NZD11.600.36 NZD+23.88%4.70%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
MOVMOVE LOGISTICS GROUP LIMITED NPV
0.485 NZD−1.02%508.41K14.9362.531M NZD−0.11 NZD−241.57%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
MPGMETRO PERFORMANCE GLASS LIMITED NPV
0.125 NZD0.00%2.355K0.0723.172M NZD−0.11 NZD−1548.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
MWEMARLBOROUGH WINE ESTATES GROUP LTD NPV
0.166 NZD+1.22%2810.1048.7M NZD−0.00 NZD+56.25%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NPHNAPIER PORT HOLDINGS LIMITED NPV
2.49 NZD+1.63%38.724K1.08489.897M NZD30.150.08 NZD−28.61%2.52%Vận chuyển
NTLNEW TALISMAN GOLD MINES LTD ORD NPV
0.019 NZD−5.00%207.669K1.479.161M NZD−0.01 NZD−200.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NWFNEW ZEALAND WINDFARMS LIMITED NPV
0.133 NZD−3.62%191.238K1.9350.218M NZD−0.02 NZD−1772.73%0.36%Công ty dịch vụ công cộng
NZKNEW ZEALAND KING S NPV
0.280 NZD−3.45%184.116K1.39156.073M NZD4.100.07 NZD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NZLNEW ZEALAND RURAL LAND CO LTD NPV
0.89 NZD0.00%166.103K6.26123.973M NZD11.040.08 NZD−56.69%4.05%Tài chính
Mua
NZMNZME LTD NPV
0.99 NZD−1.00%13.922K0.23186.68M NZD14.800.07 NZD−60.48%10.59%Dịch vụ Khách hàng
Mua
NZONEW ZEALAND OIL & GAS NPV
0.440 NZD0.00%21.687K0.5898.538M NZD6.930.06 NZD+24.75%0.00%Năng lượng Mỏ
NZXNZX LIMITED NPV
1.01 NZD0.00%140.252K0.52327.447M NZD24.460.04 NZD−20.27%7.11%Tài chính
Sức mua mạnh
OCAOCEANIA HEALTHCARE LTD NPV
0.63 NZD+3.28%797.112K0.17441.734M NZD11.560.05 NZD5.25%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
PCTPRECINCT PRO NZ & PRECINCT PRO INV UNITS NPV
1.190 NZD0.00%4.991M0.181.888B NZD−0.09 NZD−286.93%5.63%Tài chính
Mua
PEBPACIFIC EDGE LIMITED NPV
0.086 NZD+1.18%319.007K1.4568.958M NZD−0.04 NZD−78.90%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
PFIPROPERTY FOR INDUSTRY NPV
2.195 NZD+0.46%188.361K0.851.097B NZD−0.19 NZD−121.65%4.21%Tài chính
Bán
PGWPGG WRIGHTSON LIMITED NPV
2.31 NZD+1.32%28.848K0.93172.104M NZD19.170.12 NZD−66.54%11.35%Dịch vụ Thương mại
Bán
POTPORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
5.40 NZD+1.31%216.904K0.843.626B NZD36.240.15 NZD−7.17%3.44%Vận chuyển
Theo dõi
PYSPAYSAUCE LTD NPV
0.210 NZD0.00%10.269K2.4929.49M NZD−0.00 NZD+76.23%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RADRADIUS RESIDENTIAL CARE LTD NPV
0.145 NZD+2.11%9.43K0.4440.452M NZD−0.01 NZD−293.18%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RAKRAKON LIMITED NPV
1.26 NZD−3.08%21.226K0.24298.752M NZD37.280.03 NZD−67.93%1.36%Công nghệ Điện tử
RBDRESTAURANT BRANDS NEW ZEALAND ORD NPV
3.12 NZD−0.95%24.074K0.75392.989M NZD23.930.13 NZD−68.64%5.98%Dịch vụ Khách hàng
Mua
RUARUA BIOSCIENCE NPV
0.084 NZD−1.18%8.911K0.2213.442M NZD−0.11 NZD−244.10%0.00%Dịch vụ Phân phối
RYMRYMAN HEALTHCARE LIMITED NPV
4.45 NZD−3.05%751.296K0.473.145B NZD11.620.38 NZD−58.73%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SANSANFORD ORD NPV
3.82 NZD−0.52%302.648K20.20359.064M NZD3.68%Công nghiệp Chế biến
SCLSCALES CORPORATION LIMITED NPV
3.04 NZD0.00%45.208K0.71435.012M NZD82.380.04 NZD−80.67%6.68%Công nghiệp Chế biến
Mua
SCTSCOTT TECHNOLOGY ORD NPV
3.07 NZD−0.97%5.715K0.90251.716M NZD15.880.19 NZD+57.54%2.58%Sản xuất Chế tạo
SDLSOLUTION DYNAMICS LIMITED NPV
1.48 NZD−1.33%220.0122.08M NZD6.540.23 NZD+29.55%7.67%Dịch vụ Thương mại
SEKSEEKA LTD NPV
2.65 NZD0.00%8.053K1.54103.984M NZD−0.35 NZD−168.51%0.00%Công nghiệp Chế biến
Bán
SKCSKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD NPV
1.94 NZD+0.52%617.161K1.381.467B NZD192.080.01 NZD−82.65%7.31%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SKLSKELLERUP HOLDINGS NPV
4.41 NZD+2.56%343.336K2.56843.108M NZD17.620.25 NZD+12.29%5.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
SKOSERKO LIMITED NPV
3.95 NZD−1.99%40.792K0.31484.563M NZD−0.15 NZD+53.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
SKTSKY NETWORK TELEVISION LIMITED NPV
2.82 NZD+0.71%589.466K1.02400.102M NZD7.580.37 NZD+50.08%6.30%Dịch vụ Khách hàng
Mua
SMLSYNLAIT MILK LTD NPV
0.74 NZD−3.90%8.806K0.14168.308M NZD−0.02 NZD+84.42%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
SPGSTRIDE PROPERTY LTD & STRIDE INVEST NPV UNIT 1 COM SER A
1.26 NZD0.00%277.874K1.08698.292M NZD−0.21 NZD−166.19%6.66%Tài chính
Theo dõi
SPKSPARK NEW ZEALAND LTD NPV
4.970 NZD−0.60%2.445M1.269.071B NZD20.290.25 NZD+10.01%6.35%Truyền thông
Theo dõi
SPNSOUTH PORT NEW ZEALAND NPV
6.30 NZD−1.41%10.087K18.54167.641M NZD17.230.37 NZD−8.76%4.97%Vận chuyển
SPYSMARTPAY HOLDINGS LIMITED NPV
1.490 NZD+0.34%13.184K1.57353.853M NZD44.080.03 NZD0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
STUSTEEL & TUBE HLDGS NPV
1.12 NZD−1.75%12.679K0.21189.684M NZD18.240.06 NZD−60.89%8.26%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi