Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MGL MERCER GROUP LTD NPV
0.16-15.79%-0.03Sức bán mạnh2.700K12.259M-0.13197.00Vật liệu cơ bản
SNK SNAKK MEDIA LTD NPV
0.0421.62%0.01Bán5.277K731.801K-0.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLT BLIS TECHNOLOGIES NPV
0.02-11.11%-0.00Bán220.875K17.722M-0.0010.00Chăm sóc sức khỏe
CRP CHATHAM ROCK PHOSP NPV
0.1911.76%0.02Sức bán mạnh23.383K3.738M-0.07Vật liệu cơ bản
BGI BLACKWELL GLOBAL H NPV
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh100.000K4.398M-0.00Tài chính
ENS ENPRISE GROUP(NZ) NPV (NZX LISTING)
0.91-9.90%-0.10Bán4008.716M43.290.0221.00Công nghệ
MAD ENERGY MAD LTD NPV
0.02-20.00%-0.00Mua270.910K3.525M-0.01Công nghiệp
QEX QEX LOGISTICS LTD NPV
1.25-6.72%-0.09Bán10.500K
NTL NEW TALISMAN GOLD NPV
0.01-6.67%-0.00Bán272.546K30.303M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
VIL VERITAS INV LTD NPV
0.100.00%0.00Bán9.000K4.331M-0.01Tài chính
PGC PYNE GOULD CORP NPV
0.244.26%0.01Bán239.235K49.791M2.890.08247.00Tài chính
MFT MAINFREIGHT LTD NPV
30.154.87%1.40Sức mua mạnh75.675K2.940B26.201.117573.00Công nghiệp
JWI JUST WATER INTERNA NPV
0.45-4.26%-0.02Mua32.017K38.727M18.370.02110.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATM THE A2 MILK CO LTD NPV
9.97-3.20%-0.33Bán289.802K7.710B40.070.27180.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLX PLEXURE GROUP LTD NPV
0.24-4.00%-0.01Mua104.568K27.913M-0.01Công nghệ
FMS FUTURE MOBILITY SO NPV
0.113.77%0.00Bán30.000K16.333M-0.02Công nghiệp
FRE FREIGHTWAYS LTD NPV
7.12-1.93%-0.14Sức bán mạnh207.060K1.129B18.200.40920.00Công nghiệp
IKE IKEGPS GROUP LTD NPV
0.62-3.12%-0.02Mua79350.208M-0.0921.00Công nghệ
WDT WELLINGTON DRIVE T NPV
0.170.00%0.00Bán57.020K44.833M-0.01Công nghiệp
GEO GEO LIMITED NPV
0.163.23%0.01Mua15.000K12.140M-0.21Công nghệ
SKT SKY NETWORK TELEVI NPV
2.470.41%0.01Mua49.315K957.284M-0.621254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGP BRISCOE GROUP NPV
3.30-1.49%-0.05Bán17.593K740.734M12.110.28Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPH PUSHPAY HOLDINGS NPV (POST SUBDIVISION)
3.28-0.61%-0.02Bán1.487M923.062M-0.08Công nghiệp
RYM RYMAN HEALTHCARE NPV
12.041.60%0.19Bán303.915K6.169B15.980.781400.00Chăm sóc sức khỏe
TRU TRUSCREEN LIMITED NPV
0.20-2.44%-0.01Bán14.798K
ERD EROAD LIMITED NPV
2.882.13%0.06Mua3.126K191.333M31222.220.00201.00Công nghệ
SKC SKYCITY ENT GP NPV
3.77-2.08%-0.08Bán82.751K2.598B15.260.256000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FPH FISHER & PAYKEL HE NPV
13.41-2.12%-0.29Bán238.843K8.020B47.690.344174.00Chăm sóc sức khỏe
KMD KATHMANDU HOLDINGS NPV
2.82-2.08%-0.06Bán205.571K653.413M12.500.231256.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NZR NZ REFINING CO NPV
2.450.00%0.00Mua17.730K765.193M18.860.13396.00Năng lượng
HGH HEARTLAND GROUP HL NPV
1.532.00%0.0368.594K859.765M12.290.13365.00Tài chính
MMH MARSDEN MARITIME H NPV
5.25-1.87%-0.10Bán5.375K220.958M23.510.230.00Công nghiệp
AUG AUGUSTA CAPITAL LT NPV
1.11-0.89%-0.01Mua64.800K98.032M97.650.01Tài chính
WBC WESTPAC BKG CORP NPV
27.65-1.53%-0.43Sức bán mạnh28.568K102.146B12.052.5535029.00Tài chính
NZM NZME LTD NPV
0.62-1.59%-0.01Bán1.222K121.527M7.240.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPK SPARK NEW ZEALAND NPV
4.08-0.61%-0.03Mua688.760K7.507B19.480.215266.00Dịch vụ Viễn thông
SEK SEEKA LTD NPV
5.66-1.57%-0.09Bán2.000K102.339M20.450.31163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAV CAVALIER CORP NPV
0.631.61%0.01Mua10.527K40.521M9.930.06468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NZO NZ OIL & GAS NPV
0.640.00%0.00Mua77.454K107.423M145.120.0013.00Năng lượng
FBU FLETCHER BUILDING NPV
5.77-1.03%-0.06Bán780.278K5.035B-0.2721064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MEL MERIDIAN ENERGY LT NPV
3.250.93%0.03Mua1.251M8.407B41.780.08940.00Công ty dịch vụ công cộng
TME TRADE ME GROUP LTD NPV
5.260.38%0.02Sức mua mạnh1.544M2.072B21.500.24599.00Công nghệ
GNE GENESIS ENERGY LTD NPV
2.541.39%0.04Mua177.471K2.539B128.150.021198.00Công ty dịch vụ công cộng
ABA ABANO HEALTHCARE G NPV
7.25-0.68%-0.05Bán4.750K190.115M17.480.42700.00Chăm sóc sức khỏe
ALF ALLIED FARMERS NPV
0.07-1.35%-0.00Bán9.345K11.951M7.590.01175.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ARG ARGOSY PROPERTY LT NPV
1.110.91%0.01Mua208.337K922.139M9.380.1230.00Tài chính
TWR TOWER LTD NPV
0.75-0.66%-0.01Bán15.271K258.053M-0.03366.00Tài chính
IPL INVESTORE PROP LTD NPV
1.51-0.66%-0.01Bán22.244K397.893M8.620.18Tài chính
TPW TRUSTPOWER LTD NPV
6.381.11%0.07Mua38.041K1.975B20.620.31129.00Công ty dịch vụ công cộng
TLL TIL LOGISTICS GROU NPV
1.620.00%0.00Mua7.200K131.964M-0.17Công nghiệp
SKO SERKO LIMITED NPV
3.21-1.23%-0.04Bán8.000K247.150M134.200.03138.00Công nghệ
ANZ AUST & NZ BANK GRP NPV
27.50-0.79%-0.22Bán14.993K80.694B11.272.6339540.00Tài chính
PEB PACIFIC EDGE LTD NPV
0.41-1.22%-0.01Mua39.052K186.529M-0.050.00Chăm sóc sức khỏe
CEN CONTACT ENERGY NPV
5.830.52%0.03Sức mua mạnh445.917K4.205B37.590.161050.00Công ty dịch vụ công cộng
MPG METRO PERFORMANCE NPV
0.84-1.18%-0.01Bán96.612K162.255M9.870.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POT PORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
5.07-0.98%-0.05Bán38.282K3.469B36.820.14208.00Công nghiệp
CDI CDL INVESTMENTS NPV
0.85-1.16%-0.01Bán33.800K238.662M6.410.133633.00Tài chính
CMO COLONIAL MOTOR CO NPV
8.501.19%0.10Sức mua mạnh325274.638M11.020.76152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PFI PROPERTY FOR IND NPV
1.730.88%0.01Bán74.043K860.298M9.430.180.00Tài chính
EVO EVOLVE EDUCATION G NPV
0.431.16%0.01Sức bán mạnh5.351K78.963M-0.02Công nghiệp
ASBPA ASB CAPITAL PRF
0.901.12%0.01Bán2.235K177.801M0.004817.000.00Tài chính
AMP AMP LIMITED NPV
2.721.12%0.03Bán18.970K8.000B14.530.195900.00Tài chính
AWF AWF MADISON GROUP NPV
1.850.00%0.00Mua9.149K60.227M16.360.11153.00Công nghiệp
SCL SCALES CORP LT NPV
4.60-1.08%-0.05Bán10.520K645.826M22.360.21Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SML SYNLAIT MILK LTD NPV
8.43-0.82%-0.07Bán25.969K1.563B20.960.42600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZEL Z ENERGY LIMITED NPV
5.830.52%0.03Bán268.098K2.352B7.640.77Năng lượng
IFT INFRATIL LTD NPV
3.521.00%0.04Mua310.786K1.974B43.840.082200.00Công ty dịch vụ công cộng
THL TOURISM HOLDINGS NPV
5.020.40%0.02Bán33.680K627.996M10.280.511269.00Công nghiệp
AIR AIR NEW ZEALAND NPV
3.040.00%0.00Mua260.445K3.436B8.900.3511074.00Công nghiệp
MCK MILLENNIUM & COPTH NPV
3.07-0.97%-0.03Bán45.119K328.770M9.970.31Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RBD RESTAURANT BRANDS. NPV
8.53-0.12%-0.01Mua106.869K1.076B29.060.309056.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HLG HALLENSTEIN GLASSN NPV
5.400.00%0.00Bán14.396K323.745M11.920.46Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASBPB ASB CAPITAL 3.05%-FR PERP RESET PRF SHS
0.87-0.69%-0.01Bán263.200K
CVT COMVITA NPV
5.900.00%0.00Bán5.410K268.082M33.630.18143.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OHE ORION HEALTH GRP L NPV
1.180.85%0.01Mua26.448K230.885M-0.22570.00Chăm sóc sức khỏe
OCA OCEANIA HEALTHCARE NPV
1.17-0.85%-0.01Bán129.664K726.203M9.360.132739.00Chăm sóc sức khỏe
MET METLIFECARE LTD NPV
5.87-0.84%-0.05Bán42.664K1.268B10.140.59Chăm sóc sức khỏe
APL ASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
0.59-0.83%-0.01Bán97.800K97.152M31.400.021.00Tài chính
VGL VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION)
3.780.80%0.03Mua33.612K627.381M60.280.06350.00Công nghệ
STU STEEL & TUBE HLDGS NPV
1.290.00%0.00Bán60.742K214.614M-0.331015.00Vật liệu cơ bản
AIA AUCKLAND INTL NPV
7.200.21%0.01Sức mua mạnh150.070K8.660B13.280.54300.00Công nghiệp
ARV ARVIDA GROUP LTD NPV
1.31-0.76%-0.01Bán88.925K550.275M8.940.15Chăm sóc sức khỏe
EBO EBOS GROUP LIMITED NPV
21.070.62%0.13Mua41.127K3.159B21.040.983300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KPG KIWI PROPERTY GRP NPV
1.340.37%0.01Bán906.748K1.903B15.540.09Tài chính
SUM SUMMERSET GROUP HO NPV
6.750.00%0.00Bán51.613K1.536B7.130.981235.00Chăm sóc sức khỏe
TRA TURNERS AUTOMOTIVE NPV
2.780.72%0.02Bán5.000K233.207M10.230.29Tài chính
PCT PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV
1.430.00%0.00Mua1.402M1.732B6.790.21Tài chính
NWF NZ WINDFARMS LTD NPV
0.150.69%0.00Mua30.000K41.769M-0.05Công ty dịch vụ công cộng
MCKPA MILLENNIUM & COPTH NPV CNV CUM PRF
3.34-0.60%-0.02Mua226328.770M9.970.31Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCT VECTOR NPV
3.40-0.29%-0.01Mua68.889K3.390B22.830.15834.00Công ty dịch vụ công cộng
GTK GENTRACK GROUP LTD NPV
6.86-0.58%-0.04Bán5.730K587.552M40.160.17Công nghệ
SPG STRIDE STAPLED GRP NPV UNITS
1.89-0.53%-0.01Mua38.724K686.179M7.220.2614.00Tài chính
CNU CHORUS LTD NPV
5.00-0.30%-0.01Mua173.961K2.157B30.410.20933.00Dịch vụ Viễn thông
SKL SKELLERUP HOLDINGS NPV
2.070.00%0.00Bán83.019K401.036M14.870.1478.00Công nghiệp
WHS WAREHOUSE GROUP NPV
2.110.00%0.00Mua2.494K731.506M26.910.089032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AFT AFT PHARMACEUTICAL NPV
2.29-0.43%-0.01Theo dõi9.800K231.467M-0.13Chăm sóc sức khỏe
FCG FONTERRA CO-OP GRP NPV
4.840.41%0.02Bán337.958K7.753B-0.1421500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DGL DELEGAT GROUP LTD NPV
9.67-0.31%-0.03Mua4.530K980.961M20.950.46200.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TLS TELSTRA CORP LTD NPV
3.25-0.31%-0.01Bán75039.152B10.240.3232293.00Dịch vụ Viễn thông
MCY MERCURY NZ LTD NPV
3.460.00%0.00Sức mua mạnh98.006K4.809B20.180.17891.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất