Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
SEA SEADRAGON LTD NPV 0.0050.00%0.00Bán1.000M27.082M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BGI BLACKWELL GLOBAL H NPV 0.0142.86%0.00Bán81.967K3.079M-0.00Tài chính
CRP CHATHAM ROCK PHOSP NPV 0.2720.45%0.04Bán7.000K3.408M-0.06Vật liệu cơ bản
WDT WELLINGTON DRIVE T NPV 0.176.25%0.01Mua71.416K46.192M-0.01Công nghiệp
MGL MERCER GROUP LTD NPV 0.2210.00%0.02Mua22.953K14.195M-0.13197.00Vật liệu cơ bản
ALF ALLIED FARMERS NPV 0.07-6.67%-0.01Sức bán mạnh3.240K12.113M7.690.01175.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PLX PLEXURE GROUP LTD NPV 0.16-5.88%-0.01Sức bán mạnh25.000K17.864M-0.01Công nghệ
BLT BLIS TECHNOLOGIES NPV 0.020.00%0.00Bán750.000K18.830M-0.0010.00Chăm sóc sức khỏe
PGC PYNE GOULD CORP NPV 0.346.25%0.02Mua11.000K66.388M4.010.08247.00Tài chính
RAK RAKON LIMITED NPV 0.283.64%0.01Sức mua mạnh347.144K62.990M6.420.04800.00Công nghiệp
GTK GENTRACK GROUP LTD NPV 6.90-2.82%-0.20Bán51.906K604.583M41.320.17Công nghệ
TRU TRUSCREEN LIMITED NPV 0.21-4.55%-0.01Bán57.000K
FRE FREIGHTWAYS LTD NPV 7.75-1.27%-0.10Mua208.947K1.216B19.620.40920.00Công nghiệp
MWE MARLBOROUGH WINE E NPV 0.23-4.17%-0.01Bán40.000K67.453M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LIC LIVESTOCK IMPROVEM NPV 0.70-4.11%-0.03Bán28.556K90.795M5.190.14183.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TWR TOWER LTD NPV 0.813.18%0.03Sức mua mạnh1.598M264.800M-0.03366.00Tài chính
RBC RUBICON NPV 0.283.77%0.01Mua41.712K129.296M20.00Vật liệu cơ bản
WHS WAREHOUSE GROUP NPV 1.98-2.46%-0.05Sức bán mạnh243.829K699.329M10.880.199032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FMS FUTURE MOBILITY SO NPV 0.12-3.33%-0.00Bán49.125K21.381M-0.02Công nghiệp
THL TOURISM HOLDINGS NPV 5.473.21%0.17Bán812.304K652.623M10.680.511269.00Công nghiệp
SCY SMITHS CITY GROUP NPV 0.300.00%0.00Sức bán mạnh22.000K15.806M-0.14700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKT SKY NETWORK TELEVI NPV 2.212.31%0.05Bán6.295M840.542M-0.621254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SLI SLI SYSTEMS LTD NPV 0.31-3.12%-0.01Bán26.331K19.923M4.950.06Công nghệ
AIA AUCKLAND INTL NPV 7.382.50%0.18Sức mua mạnh4.459M8.654B13.270.54300.00Công nghiệp
FPH FISHER & PAYKEL HE NPV 15.25-0.07%-0.01Mua887.193K8.710B51.790.344174.00Chăm sóc sức khỏe
SML SYNLAIT MILK LTD NPV 11.69-1.68%-0.20Bán2.933M2.131B28.580.42600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TME TRADE ME GROUP LTD NPV 5.19-1.33%-0.07Mua379.439K2.084B21.620.24599.00Công nghệ
EBO EBOS GROUP LIMITED NPV 22.580.49%0.11Mua412.300K3.428B22.820.983300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ATM THE A2 MILK CO LTD NPV 12.511.05%0.13Mua14.419M9.056B47.070.27180.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CEN CONTACT ENERGY NPV 5.83-1.19%-0.07Mua1.704M4.226B37.780.161050.00Công ty dịch vụ công cộng
VCT VECTOR NPV 3.42-0.87%-0.03Mua6.291M3.450B23.240.15834.00Công ty dịch vụ công cộng
MOA MOA GROUP LIMITED NPV 0.43-2.27%-0.01Bán23.422K24.048M-0.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCL SCALES CORP LT NPV 4.850.21%0.01Mua153.544K676.580M23.420.21Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCY MERCURY NZ LTD NPV 3.31-1.19%-0.04Bán1.942M4.690B19.690.17891.00Công ty dịch vụ công cộng
HLG HALLENSTEIN GLASSN NPV 5.63-1.40%-0.08Bán54.783K336.589M14.660.39Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GXH GREEN CROSS HEALTH NPV 1.420.71%0.01Bán13.913K201.846M11.890.12700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEL MERIDIAN ENERGY LT NPV 3.35-1.47%-0.05Mua4.117M8.714B43.310.08940.00Công ty dịch vụ công cộng
OHE ORION HEALTH GRP L NPV 1.000.00%0.00Bán6.527K195.666M-0.22570.00Chăm sóc sức khỏe
PFI PROPERTY FOR IND NPV 1.801.12%0.02Mua301.925K887.728M9.730.180.00Tài chính
EVO EVOLVE EDUCATION G NPV 0.510.00%0.00Bán27.298K91.525M-0.02Công nghiệp
NZR NZ REFINING CO NPV 2.610.77%0.02Sức mua mạnh266.676K808.918M19.930.13396.00Năng lượng
VGL VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION) 3.881.31%0.05Bán269.413K634.002M60.920.06350.00Công nghệ
SPK SPARK NEW ZEALAND NPV 3.93-1.26%-0.05Bán4.449M7.305B18.960.215266.00Dịch vụ Viễn thông
GNE GENESIS ENERGY LTD NPV 2.580.19%0.01Mua2.235M2.574B129.920.021198.00Công ty dịch vụ công cộng
TRA TURNERS AUTOMOTIVE NPV 2.840.35%0.01Bán52.007K239.991M10.530.29Tài chính
SKC SKYCITY ENT GP NPV 4.030.00%0.00Sức bán mạnh1.705M2.720B15.910.256000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CVT COMVITA NPV 6.54-1.65%-0.11Mua19.399K297.621M37.330.18143.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OCA OCEANIA HEALTHCARE NPV 1.211.68%0.02Mua879.563K726.203M9.360.132739.00Chăm sóc sức khỏe
MFT MAINFREIGHT LTD NPV 30.100.67%0.20Mua99.794K3.011B26.831.117573.00Công nghiệp
STU STEEL & TUBE HLDGS NPV 1.220.00%0.00Bán224.107K202.517M-0.331015.00Vật liệu cơ bản
PGW PGG WRIGHTSON LTD NPV 0.61-1.61%-0.01Sức bán mạnh166.968K468.006M25.490.022700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ZEL Z ENERGY LIMITED NPV 7.33-0.41%-0.03Mua2.141M2.944B11.510.64Năng lượng
NWF NZ WINDFARMS LTD NPV 0.121.65%0.00Bán5.000K35.432M-0.05Công ty dịch vụ công cộng
FBU FLETCHER BUILDING NPV 6.301.12%0.07Bán2.571M5.299B-0.2721064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RBD RESTAURANT BRANDS. NPV 7.70-0.39%-0.03Mua3.243M955.655M26.810.299056.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KMD KATHMANDU HOLDINGS NPV 3.230.00%0.00Mua552.925K727.767M13.630.241273.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CNU CHORUS LTD NPV 5.000.40%0.02Mua559.051K2.137B30.140.20933.00Dịch vụ Viễn thông
RYM RYMAN HEALTHCARE NPV 13.401.13%0.15Mua2.687M6.592B17.070.781400.00Chăm sóc sức khỏe
ARV ARVIDA GROUP LTD NPV 1.34-1.47%-0.02Mua386.773K562.688M9.140.15Chăm sóc sức khỏe
BFW BURGER FUEL WORLDW ORD NPV 0.68-1.45%-0.01Bán50041.147M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NZM NZME LTD NPV 0.691.47%0.01Bán36.000K133.287M7.940.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PCT PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV 1.460.00%0.00Mua2.413M1.768B6.940.21Tài chính
SKL SKELLERUP HOLDINGS NPV 2.190.46%0.01Mua99.228K420.317M15.580.1478.00Công nghiệp
ARG ARGOSY PROPERTY LT NPV 1.120.90%0.01Mua1.124M918.004M9.340.1230.00Tài chính
AIR AIR NEW ZEALAND NPV 3.13-1.10%-0.04Sức bán mạnh1.807M3.559B9.220.3511074.00Công nghiệp
SCT SCOTT TECHNOLOGY NPV 3.201.27%0.04Mua14.932K235.991M22.200.14Công nghiệp
MPG METRO PERFORMANCE NPV 0.831.22%0.01Mua43.056K156.528M9.520.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTK TEAMTALK LIMITED NPV 0.831.22%0.01Bán7.500K23.263M5.160.16Dịch vụ Viễn thông
HBL HEARTLAND BANK LTD NPV 1.730.58%0.01Mua1.969M960.257M13.720.13Tài chính
IFT INFRATIL LTD NPV 3.521.00%0.04Mua969.804K1.949B43.280.082200.00Công ty dịch vụ công cộng
MET METLIFECARE LTD NPV 6.350.16%0.01Mua182.433K1.349B10.780.59Chăm sóc sức khỏe
KPG KIWI PROPERTY GRP NPV 1.40-0.36%-0.01Mua2.748M1.989B16.230.09Tài chính
MHJ MICHAEL HILL INTL NPV (NEW) 0.950.00%0.00Bán80.305K295.502M9.900.082820.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPG STRIDE STAPLED GRP NPV UNITS 1.97-0.51%-0.01Mua372.878K722.678M7.600.2614.00Tài chính
POT PORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION) 5.080.00%0.00Mua126.004K3.455B36.680.14208.00Công nghiệp
SUM SUMMERSET GROUP HO NPV 7.570.40%0.03Bán379.106K1.689B7.830.981235.00Chăm sóc sức khỏe
ABA ABANO HEALTHCARE G NPV 8.59-0.92%-0.08Sức bán mạnh20.722K224.259M20.620.42700.00Chăm sóc sức khỏe
NZX NZX LIMITED NPV 1.09-0.91%-0.01Bán194.824K298.949M16.210.07237.00Tài chính
AFT AFT PHARMACEUTICAL NPV 2.200.00%0.00Bán4.800K221.404M-0.13Chăm sóc sức khỏe
ASBPA ASB CAPITAL PRF 0.89-0.89%-0.01Bán36.000K178.801M0.004817.000.00Tài chính
MCKPA MILLENNIUM & COPTH NPV CNV CUM PRF 3.360.90%0.03Mua100336.477M10.290.31Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVN METHVEN LIMITED NPV 1.160.00%0.00Mua21.270K85.240M12.420.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NZO NZ OIL & GAS NPV 0.580.87%0.01Mua9.494K96.513M126.650.0013.00Năng lượng
AMP AMP LIMITED NPV 3.500.00%0.00Bán9.647K7.955B18.080.155900.00Tài chính
BGP BRISCOE GROUP NPV 3.50-0.85%-0.03Bán75.139K779.546M12.920.28Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QEX QEX LOGISTICS LTD NPV 1.180.85%0.01Mua45.057K
PPH PUSHPAY HOLDINGS NPV (POST SUBDIVISION) 4.180.00%0.00Sức mua mạnh143.492K1.148B-0.13Công nghiệp
IPL INVESTORE PROP LTD NPV 1.520.00%0.00Bán1.241M397.893M8.620.18Tài chính
TPW TRUSTPOWER LTD NPV 6.070.17%0.01Mua18.112K1.897B16.820.36129.00Công ty dịch vụ công cộng
SKO SERKO LIMITED NPV 3.060.33%0.01Mua260.334K228.427M124.030.03138.00Công nghệ
TGG T&G GLOBAL LTD NPV 3.05-0.65%-0.02Bán26.000K376.208M12.390.25133.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ANZ AUST & NZ BANK GRP NPV 31.050.16%0.05Bán14.320K70.240B11.872.1639540.00Tài chính
SAN SANFORD NPV 7.900.64%0.05Sức mua mạnh161.814K734.023M16.050.491717.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMO COLONIAL MOTOR CO NPV 8.250.61%0.05Mua2.100K268.096M10.760.76152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FCG FONTERRA CO-OP GRP NPV 4.93-0.60%-0.03Sức bán mạnh272.584K7.995B-0.1421500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ERD EROAD LIMITED NPV 3.340.00%0.00Bán102.270K227.420M37111.110.00201.00Công nghệ
TLS TELSTRA CORP LTD NPV 3.450.58%0.02Mua3.000K32.004B10.470.2632293.00Dịch vụ Viễn thông
CDI CDL INVESTMENTS NPV 0.910.00%0.00Bán18.300K251.150M6.750.133633.00Tài chính
WBC WESTPAC BKG CORP NPV 30.73-0.07%-0.02Bán9.823K81.869B11.942.1032033.00Tài chính
DGL DELEGAT GROUP LTD NPV 10.40-0.48%-0.05Mua1.635K1.057B22.560.46200.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất