Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán New Zealand

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
CSM CSM GROUP LTD NPV
0.00-80.00%-0.00Sức bán mạnh200829.100K-0.00Vật liệu cơ bản
SML SYNLAIT MILK LTD NPV
9.75-13.64%-1.54Bán633.585K1.747B23.440.42600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BFW BURGER FUEL WORLDW ORD NPV
0.39-11.36%-0.05Bán28.150K23.853M180.180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PYS PAYSAUCE LTD NPV
0.01-7.14%-0.00Bán3.059M75.966M-0.01Công nghệ
MPG METRO PERFORMANCE NPV
0.44-6.38%-0.03Sức bán mạnh317.886K83.991M6.020.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKT SKY NETWORK TELEVI NPV
1.36-4.23%-0.06Bán947.754K529.230M-0.651254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLT BLIS TECHNOLOGIES NPV
0.02-5.56%-0.00Bán650.000K18.830M-0.0010.00Chăm sóc sức khỏe
IKE IKEGPS GROUP LTD NPV
0.583.57%0.02Bán6.000K51.568M-0.0521.00Công nghệ
EVO EVOLVE EDUCATION G NPV
0.20-2.38%-0.01Bán35.627K36.789M-0.20Công nghiệp
NZR NZ REFINING CO NPV
2.033.05%0.06Bán188.878K633.767M396.00Năng lượng
CAV CAVALIER CORP NPV
0.48-4.00%-0.02Bán10.000K31.592M-0.10468.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MHJ MICHAEL HILL INTL NPV (NEW)
0.74-3.90%-0.03Mua41.354M278.835M5.780.122600.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MEL MERIDIAN ENERGY LT NPV
3.85-2.16%-0.09Mua2.165M9.855B40.550.09940.00Công ty dịch vụ công cộng
GEO GEO LIMITED NPV
0.14-3.45%-0.01Sức bán mạnh22.324K11.305M-0.20Công nghệ
ATM THE A2 MILK CO LTD NPV
13.62-0.58%-0.08Mua458.552K10.008B40.570.34180.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPN SOUTH PORT NZ NPV
6.60-2.94%-0.20Bán6.320K173.150M18.640.35100.00Công nghiệp
TWR TOWER LTD NPV
0.70-2.76%-0.02Mua69.350K237.814M-0.02366.00Tài chính
WHS WAREHOUSE GROUP NPV
2.182.83%0.06Sức mua mạnh124.905K752.209M25.590.099032.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FCG FONTERRA CO-OP GRP NPV
4.27-2.51%-0.11Bán474.909K6.883B-0.1421500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HLG HALLENSTEIN GLASSN NPV
4.472.52%0.11Mua55.048K264.559M9.740.46Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KMD KATHMANDU HOLDINGS NPV
2.480.81%0.02Mua194.922K540.756M10.340.231256.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FPH FISHER & PAYKEL HE NPV
14.94-2.23%-0.34Mua341.808K8.561B46.390.364174.00Chăm sóc sức khỏe
CEN CONTACT ENERGY NPV
6.46-0.62%-0.04Mua2.840M4.630B30.240.211050.00Công ty dịch vụ công cộng
MOA MOA GROUP LIMITED NPV
0.43-2.27%-0.01Bán52.000K24.332M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ERD EROAD LIMITED NPV
2.65-2.21%-0.06Mua10.620K180.939M281.910.01201.00Công nghệ
LIC LIVESTOCK IMPROVEM NPV
0.912.25%0.02Sức mua mạnh37.381K113.087M4.130.23183.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RBD RESTAURANT BRANDS. NPV
9.202.22%0.20Sức mua mạnh20.960K1.139B30.770.309056.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IFT INFRATIL LTD NPV
3.950.51%0.02Mua282.963K2.209B28.420.142200.00Công ty dịch vụ công cộng
SPK SPARK NEW ZEALAND NPV
3.56-1.79%-0.07Bán2.705M6.537B17.850.205107.00Dịch vụ Viễn thông
PFI PROPERTY FOR IND NPV
1.941.04%0.02Mua1.130M967.523M8.790.220.00Tài chính
SKC SKYCITY ENT GP NPV
3.83-0.52%-0.02Bán309.535K2.594B19.940.196000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GNE GENESIS ENERGY LTD NPV
2.91-1.02%-0.03Mua305.472K2.955B72.530.041198.00Công ty dịch vụ công cộng
PGW PGG WRIGHTSON LTD NPV
0.510.00%0.00Bán36.464K384.973M31.720.022700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NZM NZME LTD NPV
0.531.92%0.01Bán2.173K115.646M9.850.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MET METLIFECARE LTD NPV
4.74-0.63%-0.03Bán418.804K1.009B10.820.44Chăm sóc sức khỏe
PPH PUSHPAY HOLDINGS NPV (POST SUBDIVISION)
3.23-0.62%-0.02Sức bán mạnh117.452K887.349M-0.08Công nghiệp
MCY MERCURY NZ LTD NPV
3.751.35%0.05Sức mua mạnh305.513K5.250B25.010.15891.00Công ty dịch vụ công cộng
KPG KIWI PROPERTY GRP NPV
1.451.05%0.01Sức mua mạnh926.440K2.073B17.100.08Tài chính
AIR AIR NEW ZEALAND NPV
2.310.00%0.00Bán1.158M2.588B8.420.2811074.00Công nghiệp
PEB PACIFIC EDGE LTD NPV
0.291.72%0.01Bán333.335K140.064M-0.040.00Chăm sóc sức khỏe
THL TOURISM HOLDINGS NPV
4.75-1.04%-0.05Bán136.564K587.924M10.510.471269.00Công nghiệp
MMH MARSDEN MARITIME H NPV
5.201.56%0.08Bán4.794K214.763M25.140.210.00Công nghiệp
SUM SUMMERSET GROUP HO NPV
6.69-0.45%-0.03Mua240.769K1.508B7.010.971438.00Chăm sóc sức khỏe
MFT MAINFREIGHT LTD NPV
34.00-1.45%-0.50Mua36.131K3.424B47.040.727573.00Công nghiệp
SKL SKELLERUP HOLDINGS NPV
2.09-0.95%-0.02Mua69.723K402.964M14.100.1578.00Công nghiệp
VCT VECTOR NPV
3.52-0.56%-0.02Mua133.368K3.520B23.080.15834.00Công ty dịch vụ công cộng
PLX PLEXURE GROUP LTD NPV
0.360.00%0.00Mua68.830K40.701M-0.00Công nghệ
EBO EBOS GROUP LIMITED NPV
21.70-0.69%-0.15Mua41.647K3.310B23.710.923300.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SDL SOLUTION DYNAMICS NPV
1.54-1.28%-0.02Bán1.000K22.422M32.730.050.00Công nghiệp
SCL SCALES CORP LT NPV
4.751.06%0.05Mua54.864K663.164M23.190.20Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SKO SERKO LIMITED NPV
3.26-1.21%-0.04Bán4.750K261.938M150.440.02138.00Công nghệ
ARG ARGOSY PROPERTY LT NPV
1.24-0.80%-0.01Mua330.666K1.026B7.240.1730.00Tài chính
BGP BRISCOE GROUP NPV
3.350.00%0.00Bán36.527K745.156M11.910.29Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GTK GENTRACK GROUP LTD NPV
4.610.22%0.01Bán34.829K454.201M28.670.16530.00Công nghệ
AIA AUCKLAND INTL NPV
7.96-0.25%-0.02Mua1.072M9.601B15.120.53300.00Công nghiệp
FBU FLETCHER BUILDING NPV
4.750.21%0.01Bán1.021M4.040B24.250.2121064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NZO NZ OIL & GAS NPV
0.47-1.05%-0.00Sức bán mạnh1.059K79.728M-0.0213.00Năng lượng
WBC WESTPAC BKG CORP NPV
27.35-0.11%-0.03Bán8.900K95.731B11.442.5135029.00Tài chính
QEX QEX LOGISTICS LTD NPV
0.95-1.04%-0.01Bán4.390K
GXH GREEN CROSS HEALTH NPV
1.000.00%0.00Mua18.035K143.153M8.840.11700.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NZX NZX LIMITED NPV
0.990.00%0.00Sức bán mạnh99.951K269.054M19.940.05237.00Tài chính
SPG STRIDE STAPLED GRP NPV UNITS
1.98-1.00%-0.02Mua83.664K726.941M7.120.2814.00Tài chính
ANZ AUST & NZ BANK GRP NPV
27.15-0.84%-0.23Sức bán mạnh4.395K79.707B11.262.6037860.00Tài chính
OCA OCEANIA HEALTHCARE NPV
1.020.99%0.01Bán2.448M622.460M17.310.062739.00Chăm sóc sức khỏe
PCT PRECINCT PROPERTIE UNITS NPV
1.540.32%0.01Mua900.986K1.871B7.150.22Tài chính
RYM RYMAN HEALTHCARE NPV
11.43-0.61%-0.07Mua248.238K5.687B16.100.711400.00Chăm sóc sức khỏe
NZK NEW ZEALAND KING S NPV
2.330.87%0.02Mua23.254K322.870M20.860.11Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APL ASSET PLUS LIMITED UNITS NPV
0.590.00%0.00Mua146.340K95.533M24.580.021.00Tài chính
VGL VISTA GROUP INTL NPV (POST CONSOLIDATION)
4.86-0.82%-0.04Mua46.146K804.500M66.240.07350.00Công nghệ
ARV ARVIDA GROUP LTD NPV
1.270.79%0.01Sức bán mạnh113.313K525.716M7.090.18Chăm sóc sức khỏe
CNU CHORUS LTD NPV
5.76-0.09%-0.01Mua748.208K2.477B50.100.15933.00Dịch vụ Viễn thông
SCT SCOTT TECHNOLOGY NPV
2.58-0.77%-0.02Bán1.484K193.553M17.910.14Công nghiệp
HGH HEARTLAND GROUP HL NPV
1.520.66%0.01Sức mua mạnh410.345K859.454M12.180.12393.00Tài chính
IPL INVESTORE PROP LTD NPV
1.58-0.63%-0.01Mua112.420K413.879M9.350.17Tài chính
SAN SANFORD NPV
6.500.62%0.04Bán28.375K607.790M14.360.451705.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FWL FOLEY WINES LTD NPV
1.71-0.58%-0.01Mua10.016K112.409M32.780.06Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AFT AFT PHARMACEUTICAL NPV
2.05-0.49%-0.01Bán418201.276M-0.10Chăm sóc sức khỏe
ZEL Z ENERGY LIMITED NPV
6.26-0.32%-0.02Mua880.439K2.504B8.140.77Năng lượng
CVT COMVITA NPV
4.420.45%0.02Bán6.964K192.446M107.630.04143.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TLT TILT RENEWABLES LT NPV
2.250.00%0.00Sức mua mạnh4.500K1.055B93.130.02Công ty dịch vụ công cộng
AUG AUGUSTA CAPITAL LT NPV
1.130.44%0.01Mua14.000K98.909M25.700.04Tài chính
TRA TURNERS AUTOMOTIVE NPV
2.32-0.43%-0.01Mua6.900K196.742M8.130.31Tài chính
AMP AMP LIMITED NPV
2.360.43%0.01Sức bán mạnh4.226K6.794B241.300.016100.00Tài chính
SEK SEEKA LTD NPV
4.760.42%0.02Bán6.000K139.551M13.080.37163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FRE FREIGHTWAYS LTD NPV
7.950.00%0.00Mua107.114K1.233B19.290.41920.00Công nghiệp
POT PORT OF TAURANGA NPV (POST CONSOLIDATION)
5.400.37%0.02Mua112.263K3.673B38.160.14208.00Công nghiệp
TPW TRUSTPOWER LTD NPV
6.41-0.16%-0.01Mua21.639K1.940B20.260.31129.00Công ty dịch vụ công cộng
TLS TELSTRA CORP LTD NPV
3.400.29%0.01Sức mua mạnh14.730K41.034B12.520.2829297.00Dịch vụ Viễn thông
ABA ABANO HEALTHCARE G NPV
5.800.00%0.00Bán7.710K150.023M14.580.40700.00Chăm sóc sức khỏe
TME TRADE ME GROUP LTD NPV
6.400.00%0.00Mua240.451K2.536B26.310.24599.00Công nghệ
CDI CDL INVESTMENTS NPV
0.80-0.00%-0.00Bán80.793K222.011M6.610.123633.00Tài chính
MCK MILLENNIUM & COPTH NPV
2.940.00%0.00Bán3.300K310.108M9.420.31Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FMS FUTURE MOBILITY SO NPV
0.100.00%0.00Bán163.970K16.926M-0.03Công nghiệp
SEA SEADRAGON LTD NPV
0.000.00%0.00Mua3.870M13.541M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PIL PROMISIA INTEGRATI NPV
0.000.00%0.00Bán250.000K1.902M-0.00Chăm sóc sức khỏe
ASBPA ASB CAPITAL PRF
0.990.00%0.00Mua179.000K198.601M0.004761.000.00Tài chính
TRU TRUSCREEN LIMITED NPV
0.150.00%0.00Bán46.500K
AWF AWF MADISON GROUP NPV
1.650.00%0.00Bán6.530K55.344M15.030.11153.00Công nghiệp
NTL NEW TALISMAN GOLD NPV
0.010.00%0.00Bán46.666K28.139M-0.0010.00Vật liệu cơ bản
RBC RUBICON NPV
0.200.00%0.00Sức bán mạnh22.270K100.021M1404.870.0020.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất