Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường chứng khoán Philippine

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

            
UBP UNION BANK OF THE PHILIPPINES
107.501.42%1.50Mua146.930K15794975.00131.082B9.4111.273506.00Tài chính
Tải thêm