Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Philippines có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Philippines này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
1.507T PHP106.3 PHP+0.28%282.46K1.19253.408B PHP−1.50 PHP+81.76%1.32%Năng lượng Mỏ
Bán Mạnh
TFHITOP FRONTIER INVESTMENT HLDGS.
1.507T PHP93.20 PHP+0.05%2800.0720.558B PHP154.480.60 PHP0.00%Năng lượng Mỏ
PCORPETRON CORPORATION
857.638B PHP3.26 PHP+0.31%33K0.0630.563B PHP28.200.12 PHP−59.75%3.07%Năng lượng Mỏ
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
517.945B PHP908.0 PHP−0.82%169.49K0.811.11T PHP14.8761.05 PHP+41.98%0.83%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
426.529B PHP369.0 PHP+1.10%159.68K0.72415.836B PHP11.2232.89 PHP+38.67%5.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
358.836B PHP50.00 PHP0.00%34.68K1.35295.461B PHP13.853.61 PHP+2.64%3.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
306.22B PHP48.20 PHP+1.80%1.288M1.02270.883B PHP12.613.82 PHP−26.14%3.05%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
291.483B PHP10.72 PHP+1.52%90.6K0.6917.296B PHP10.031.07 PHP−64.80%9.33%Dịch vụ Phân phối
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
290.056B PHP39.60 PHP0.00%1.552M1.73297.831B PHP17.642.25 PHP1.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ACAYALA CORPORATION
263.82B PHP710.0 PHP−1.53%249.68K0.67440.063B PHP12.8455.29 PHP+10.65%1.07%Tài chính
Sức mua mạnh
BDOBDO UNIBANK, INC.
240.606B PHP153.6 PHP−0.90%1.322M0.46809.259B PHP13.0111.81 PHP1.95%Tài chính
Sức mua mạnh
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
228.033B PHP730.0 PHP+1.67%215.77K1.06157.158B PHP6.06120.40 PHP+55.41%0.41%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
211.902B PHP264.2 PHP+2.32%570.02K1.05295.984B PHP44.175.98 PHP−34.23%0.87%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
197.137B PHP5.18 PHP0.00%397.8K0.7036.775B PHP4.791.08 PHP+7.24%3.80%Bán Lẻ
Mua
APABOITIZ POWER CORPORATION
193.994B PHP37.55 PHP+0.13%311.2K0.28270.58B PHP7.914.75 PHP+41.62%4.98%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
192.126B PHP37.50 PHP+1.35%170.8K0.5554.66B PHP5.33%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
184.303B PHP27.95 PHP+0.18%1.106M0.7580.5B PHP8.503.29 PHP+5.75%3.47%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
178.748B PHP10.78 PHP−0.92%1.281M0.3795.039B PHP5.691.89 PHP+6.04%1.39%Tài chính
Sức mua mạnh
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
177.967B PHP61.20 PHP+1.92%3.138M0.98275.162B PHP6.519.39 PHP2.61%Tài chính
Sức mua mạnh
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
170.338B PHP4.30 PHP+0.47%1K0.0219.532B PHP2.761.56 PHP+106.76%2.33%Công ty dịch vụ công cộng
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
170.338B PHP65.50 PHP0.00%8.91K0.3230.365B PHP1.9533.57 PHP+45.90%3.36%Công ty dịch vụ công cộng
GLOGLOBE TELECOM, INC.
162.333B PHP1740 PHP−1.30%72.625K1.89250.958B PHP5.75%Truyền thông
Mua
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
149.904B PHP114.0 PHP+0.88%1.624M0.94248.075B PHP17.316.58 PHP+19.70%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
FGENFIRST GEN CORPORATION
145.392B PHP19.92 PHP+0.40%838.7K1.6369.489B PHP4.52%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
142.6B PHP10.86 PHP+0.37%1.134M0.36144.193B PHP6.161.76 PHP−28.10%6.63%Năng lượng Mỏ
PALPAL HOLDINGS, INC.
139.238B PHP5.58 PHP+3.72%10.4K1.6964.789B PHP3.911.43 PHP−81.11%0.00%Vận chuyển
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
138.4B PHP120.0 PHP+0.84%1.565M0.47631.104B PHP2.80%Tài chính
Mua
PNXPHOENIX PETROLEUM PHILIPPINES
127.552B PHP4.45 PHP+0.68%3K0.176.418B PHP−4.19 PHP−163.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
125.645B PHP279.0 PHP+1.01%901.01K0.56566.925B PHP16.6916.71 PHP+19.22%3.07%Vận chuyển
Mua
ALIAYALA LAND, INC.
124.794B PHP37.20 PHP+2.34%15.85M1.89555.849B PHP23.471.59 PHP+37.90%1.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
105.786B PHP33.20 PHP−0.90%10.394M1.33958.79B PHP25.071.32 PHP+35.63%0.71%Tài chính
Sức mua mạnh
LTGLT GROUP, INC.
100.872B PHP9.58 PHP+1.70%1.697M0.94103.622B PHP4.322.22 PHP−21.94%1.57%Tài chính
Bán Mạnh
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
91.129B PHP32.55 PHP+1.88%637K0.65138.355B PHP5.216.24 PHP−36.62%5.53%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
IMIINTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
76.821B PHP2.57 PHP−0.77%176K0.185.698B PHP−2.20 PHP−861.62%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BSCBASIC ENERGY CORPORATION
74.636B PHP0.200 PHP+1.01%1.66M0.372.93B PHP−0.01 PHP−139.12%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
73.881B PHP10.24 PHP−0.97%2.553M0.21183.999B PHP−0.72 PHP−296.59%1.17%Bán Lẻ
Mua
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
64.981B PHP34.60 PHP0.00%154.5K0.8093.12B PHP4.527.66 PHP2.89%Tài chính
Sức mua mạnh
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
64.808B PHP5.60 PHP+1.82%34.3K0.5448.431B PHP6.360.88 PHP+97.42%1.17%Tài chính
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
62.736B PHP82.00 PHP+6.22%6100.0062.026B PHP20.653.97 PHP+109.04%0.00%Bán Lẻ
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
62.678B PHP45.00 PHP+0.45%59.6K0.48134.517B PHP12.553.59 PHP3.50%Tài chính
Mua
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
62.259B PHP34.70 PHP−0.57%540.8K0.44122.916B PHP22.731.53 PHP+9.99%0.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
61.821B PHP8.86 PHP+0.11%1.275M0.6246.656B PHP3.882.28 PHP−10.32%9.79%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
EMIEMPERADOR INC.
60.671B PHP19.64 PHP+0.10%417.9K0.33309.064B PHP31.960.61 PHP−2.15%1.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CEBCEBU AIR, INC.
56.751B PHP33.70 PHP−0.44%105.3K0.7721.043B PHP10.593.18 PHP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
55.743B PHP19.16 PHP−0.21%46.1K0.3029.234B PHP2.138.99 PHP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
55.362B PHP24.10 PHP+0.21%70.4K1.6058.311B PHP4.635.21 PHP4.48%Tài chính
MEGMEGAWORLD CORPORATION
55.107B PHP1.95 PHP−0.51%7.953M0.6660.807B PHP3.560.55 PHP+26.89%3.38%Tài chính
Mua
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
47.341B PHP158.9 PHP−1.85%34.72K0.4345.497B PHP6.8423.24 PHP+51.45%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
45.503B PHP16.46 PHP+1.73%2.891M1.0579.652B PHP6.872.40 PHP+45.00%3.16%Tài chính
Sức mua mạnh
SECBSECURITY BANK CORPORATION
45.5B PHP71.40 PHP+0.28%479.53K2.4353.803B PHP5.6312.68 PHP4.20%Tài chính
Mua
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
43.485B PHP6.91 PHP−1.14%1.774M0.9649.357B PHP19.210.36 PHP−14.92%4.34%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
38.808B PHP11.40 PHP−1.55%1.869M0.31130.305B PHP13.220.86 PHP+237.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BCORBERJAYA PHILIPPINES, INC.
38.513B PHP7.45 PHP−4.49%1.4K0.1732.343B PHP107.500.07 PHP−57.17%0.00%Bán Lẻ
MRSGIMETRO RETAIL STORES GROUP, INC.
38.102B PHP1.31 PHP0.00%271K2.344.255B PHP5.560.24 PHP+100.85%4.58%Bán Lẻ
ACENACEN CORPORATION
34.995B PHP4.21 PHP−1.64%10.829M1.12167.042B PHP10.780.39 PHP+198.24%0.95%Năng lượng Mỏ
Mua
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
33.696B PHP9.78 PHP−0.41%6.503M0.8971.067B PHP9.231.06 PHP−2.98%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
WLCONWILCON DEPOT, INC.
33.571B PHP22.50 PHP0.00%515.7K0.3792.244B PHP25.530.88 PHP−1.07%1.64%Bán Lẻ
Mua
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
30.921B PHP8.95 PHP+0.56%59.1K0.3720.137B PHP3.122.87 PHP4.58%Tài chính
VLLVISTA LAND & LIFESCAPES, INC.
28.841B PHP1.67 PHP0.00%667K1.1519.949B PHP2.850.59 PHP+2.75%3.71%Tài chính
Theo dõi
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
26.974B PHP4.60 PHP−0.43%2.913M0.7063.958B PHP13.460.34 PHP−45.47%3.70%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SSISSI GROUP, INC.
23.739B PHP3.20 PHP+1.91%694K0.4110.532B PHP4.160.77 PHP+67.79%0.84%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
22.542B PHP18.76 PHP−0.95%1.099M0.4848.676B PHP6.093.08 PHP+111.55%5.32%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HOUSE8990 HOLDINGS, INC.
21.569B PHP9.49 PHP+1.28%5K0.0351.164B PHP6.971.36 PHP−9.13%0.00%Khách hàng Lâu năm
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
21.564B PHP8.90 PHP+0.11%361.5K0.4829.939B PHP15.350.58 PHP−57.53%12.36%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
20.571B PHP2.01 PHP−1.95%14.052M0.3827.113B PHP−0.10 PHP−41.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
FLIFILINVEST LAND, INC.
19.488B PHP0.71 PHP−1.39%2.419M0.8017.217B PHP5.170.14 PHP+27.04%5.07%Tài chính
Sức mua mạnh
RFMRFM CORPORATION
19.386B PHP2.92 PHP−0.68%62K0.339.839B PHP8.900.33 PHP−15.74%8.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PPCPRYCE CORPORATION
19.26B PHP5.20 PHP0.00%513K1.759.813B PHP5.96%Tài chính
ABSABS-CBN CORPORATION
19.197B PHP4.20 PHP+0.72%929K3.453.662B PHP−1.94 PHP+57.40%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SSPSFA SEMICON PHILIPPINES CORPORATION
19.108B PHP2.55 PHP+1.19%347K0.745.219B PHP22.490.11 PHP−50.99%2.61%Công nghệ Điện tử
PHNPHINMA CORPORATION
17.665B PHP19.80 PHP−1.00%4.1K0.085.669B PHP6.183.20 PHP−17.23%3.03%Sản xuất Chế tạo
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
17.35B PHP55.00 PHP+0.92%2900.3623.477B PHP5.609.83 PHP5.45%Tài chính
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
16.832B PHP38.00 PHP+5.56%63.1K2.4827.663B PHP3.5810.62 PHP3.51%Tài chính
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
16.508B PHP1.50 PHP0.00%220K0.679.175B PHP3.250.46 PHP+27.94%5.01%Khách hàng Lâu năm
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
16.155B PHP3.30 PHP−1.49%161K0.6611.74B PHP11.400.29 PHP−70.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
15.85B PHP2.70 PHP−1.46%171K0.239.356B PHP2.780.97 PHP+13.59%5.56%Tài chính
Sức mua mạnh
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
15.547B PHP2.92 PHP−0.34%1K0.038.007B PHP7.120.41 PHP−29.58%1.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LBCLBC EXPRESS HOLDINGS, INC.
15.19B PHP17.74 PHP0.00%1.2K1.5825.295B PHP−0.08 PHP+90.97%0.00%Vận chuyển
PMPCPANASONIC MANUFACTURING PHILS.
15.178B PHP5.39 PHP−0.37%2.6K0.492.278B PHP9.370.58 PHP+1755.81%4.81%Khách hàng Lâu năm
MWIDEMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP.
14.842B PHP3.24 PHP0.00%704K1.466.523B PHP1.651.96 PHP0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CICCONCEPCION INDUSTRIAL CORP
14.7B PHP12.52 PHP+2.45%2K0.714.982B PHP3.99%Sản xuất Chế tạo
EEIEEI CORPORATION
14.652B PHP5.47 PHP+1.30%858.7K5.735.668B PHP−0.52 PHP−2285.59%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS, INC.
13.957B PHP1.43 PHP+2.14%3.37M5.1620.748B PHP8.510.17 PHP−53.60%5.38%Dịch vụ Phân phối
HOMEALLHOME CORP.
12.565B PHP1.14 PHP+1.79%66K0.044.275B PHP3.830.30 PHP+28.31%3.28%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MACAYMACAY HOLDINGS, INC.
12.425B PHP6.28 PHP0.00%3.1K1.146.71B PHP75.030.08 PHP0.00%Hỗn hợp
ANSA. SORIANO CORPORATION
12.02B PHP12.00 PHP−0.17%8.9K0.3614.731B PHP5.782.08 PHP+30.54%4.17%Sản xuất Chế tạo
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
11.989B PHP0.52 PHP−1.89%138K1.213.272B PHP4.470.12 PHP+47.34%3.85%Công ty dịch vụ công cộng
VITAVITARICH CORPORATION
11.958B PHP0.50 PHP−3.85%57K0.151.527B PHP98.040.01 PHP−75.12%0.00%Công nghiệp Chế biến
STRVISTAMALLS, INC.
11.81B PHP2.35 PHP0.00%8K0.5619.801B PHP2.181.08 PHP+40.61%1.30%Bán Lẻ
ATIASIAN TERMINALS, INC.
11.154B PHP16.50 PHP−1.79%68.8K0.8933B PHP7.452.21 PHP+74.50%5.38%Vận chuyển
CPGCENTURY PROPERTIES GROUP INC.
11.127B PHP0.310 PHP+8.77%4.01M2.363.596B PHP4.410.07 PHP+11.23%3.91%Tài chính
MAXSMAX`S GROUP, INC.
10.895B PHP3.38 PHP+0.60%88K0.922.631B PHP5.210.65 PHP−21.39%5.70%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PIZZASHAKEY`S PIZZA ASIA VENTURES, INC.
10.142B PHP10.30 PHP−0.58%226.6K1.0117.343B PHP14.880.69 PHP+90.32%0.97%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
9.907B PHP2.57 PHP−1.53%1.774M0.2614.579B PHP4.410.58 PHP+1.57%2.09%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALLDYALLDAY MARTS, INC.
9.76B PHP0.160 PHP+0.63%1.62M0.393.657B PHP8.000.02 PHP+102.02%1.63%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SLISTA. LUCIA LAND, INC.
9.509B PHP3.40 PHP0.00%5K0.0728.208B PHP7.580.45 PHP−4.84%0.00%Tài chính
UPSONUPSON INTERNATIONAL CORP
9.462B PHP1.14 PHP0.00%4K0.033.563B PHP3.87%Bán Lẻ
BNCOMBANK OF COMMERCE
9.06B PHP6.30 PHP+0.64%47.9K2.348.839B PHP4.971.27 PHP0.00%Tài chính
PLUSDIGIPLUS INTERACTIVE CORP
8.906B PHP8.01 PHP+3.35%8.484M1.9535.098B PHP11.980.67 PHP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PXPHILEX MINING CORPORATION
8.898B PHP2.99 PHP−1.64%649K0.8517.289B PHP17.280.17 PHP−60.24%0.67%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh